Làm thế nào để Bitcoin

Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về nơi để mua Bitcoin đầu tiên của bạn.

Wallet Icon

Tạo một Wallet Blockchain

Tất cả các bạn cần là một địa chỉ email có thể kiểm chứng để bắt đầu.
Tạo ví miễn phí của bạn hiện nay.

User Icon

Thiết lập một tài khoản ngoại

Một lần bạn đã tạo ra chiếc ví của bạn, điều hướng đến tab 'Mua Bitcoin' để thiết lập một tài khoản với một trong những đối tác trao đổi tích hợp của chúng tôi.

Nếu tùy chọn mua không có sẵn trong ví của bạn khi bạn đăng nhập, hãy chờ đợi. Chúng tôi đang làm việc với các đối tác trao đổi tất cả các nơi trên thế giới và chúng tôi sẽ ở trong khu vực của bạn sớm!*

Shopping Cart Icon

Mua Bitcoin

Một khi bạn đã thiết lập một tài khoản với đối tác trao đổi của chúng tôi, bạn có thể bắt đầu mua Bitcoin.

*Tính năng mua Bitcoin của chúng tôi hiện chỉ có sẵn cho người sử dụng trong Liên minh châu Âu, Iceland, Liechtenstein, Na Uy, Thụy Sĩ, Monaco và San Marino.