Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

e9a03fa3dcbba071eda6dd8b89d9180172d8c9c55d4e441a363296b16292100a
19r9rbghyj8pZmhSWGA5EAqi39NRzvWqhi
1LEkmCR51m2zPG7uS5116nfTbNXrYGB9kJ
118ugqMeqqGvS3xPyFrafEmUS7qT2tBDh 0.10038365 BTC
1MK83kocSRnPFpqtmqttMVEZrvx8FPUkKY 0.29083916 BTC
Tóm lược
Kích thước 372 (Byte)
Cân nặng 1488
Thời gian nhận 2017-01-12 10:57:49
Bao gồm trong khối 447789 ( 2017-01-12 11:11:25 + 14 Phút )
Xác nhận 80265 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.39146591 BTC
Tổng sản lượng 0.39122281 BTC
Phí 0.0002431 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 65.349 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 16.337 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.29083916 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu