Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

db16d7b717eb4a40288e4244153b17ac3f3ce71a123d966946bfc0e24a34f178
1A3jXty9NAqAo2suv3kDGinNnR8UKA4bjK
16vAhwE7Emh3hVtrBxVMXtxYF3ZGW6i32w 0.0103 BTC
14KYtQt3LaqDjuuEoG5nJEnfddWP5L7jjg 0.093821 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-01-12 10:57:50
Bao gồm trong khối 447789 ( 2017-01-12 11:11:25 + 14 Phút )
Xác nhận 71646 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.1042679 BTC
Tổng sản lượng 0.104121 BTC
Phí 0.0001469 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 65.289 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 16.322 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0103 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu