Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

4900042e6e30d9949f00cd6684be3a698367a177f24d783fa0f1fd21906418b5
356fU64uSTydGcu87cBEnLtSDseVA785KV
1KYvpfyiZ5YvymLCrEzVQVCd3JGPrS4Fm6 0.0021 BTC
356fU64uSTydGcu87cBEnLtSDseVA785KV 0.8102361 BTC
Tóm lược
Kích thước 336 (Byte)
Cân nặng 1344
Thời gian nhận 2017-01-12 10:57:51
Bao gồm trong khối 447788 ( 2017-01-12 11:05:52 + 8 Phút )
Xác nhận 76901 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.8127361 BTC
Tổng sản lượng 0.8123361 BTC
Phí 0.0004 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 119.048 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 29.762 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0021 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu