Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

3f6bb0793507852c803e7559774466151395126a441e4c4ba8d25b3813104858
3MHABP5wwPzKoVSLw13CrSgmdhhubPS1S1
3PJ1MAyEVjB4HHhjy7LJXSM1fnwTWKEdHu 0.0013 BTC
3MHABP5wwPzKoVSLw13CrSgmdhhubPS1S1 7.97193006 BTC
Tóm lược
Kích thước 334 (Byte)
Cân nặng 1336
Thời gian nhận 2017-01-12 10:57:52
Bao gồm trong khối 447791 ( 2017-01-12 11:27:03 + 29 Phút )
Xác nhận 76898 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 7.97343006 BTC
Tổng sản lượng 7.97323006 BTC
Phí 0.0002 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 59.88 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 14.97 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0013 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu