Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

2057bb23e1d6a0d13e346cc0c8dd171b22a70f3eac7eca052ff9a3ced56ed92c
1BrCDr7Q66RjsTd4xSJz5pkZ4ze3Er3t8u
12XmXk9PdQsyp4RbDhuyiLeNwxsEDXZ5Nz 0.0822125 BTC
Tóm lược
Kích thước 192 (Byte)
Cân nặng 768
Thời gian nhận 2017-01-12 10:57:50
Bao gồm trong khối 447788 ( 2017-01-12 11:05:52 + 8 Phút )
Xác nhận 75807 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.0823594 BTC
Tổng sản lượng 0.0822125 BTC
Phí 0.0001469 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 76.51 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 19.128 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0822125 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu