Giao dịch Xem thông tin về giao dịch Bitcoin

2057bb23e1d6a0d13e346cc0c8dd171b22a70f3eac7eca052ff9a3ced56ed92c
1BrCDr7Q66RjsTd4xSJz5pkZ4ze3Er3t8u
12XmXk9PdQsyp4RbDhuyiLeNwxsEDXZ5Nz 0.0822125 BTC
Tóm lược
Kích thước 192 (byte)
Thời gian nhận được 2017-01-12 10:57:50
Gồm Blocks 447788 ( 2017-01-12 11:05:52 + 8 từ phút )
xác nhận 34033 xác nhận
Chuyển bằng IP Blockchain.info
Hình dung Xem Tree Chart
Đầu vào và đầu ra
Tổng số đầu vào 0.0823594 BTC
Tổng số đầu ra 0.0822125 BTC
phí 0.0001469 BTC
Phí mỗi byte 76.51 sat/B
Ước BTC giao dịch 0.0822125 BTC
Scripts Hiện kịch bản & coinbase

Liên kết được Tài trợ