Các khối mồ côi

Khối rời hoặc mồ côi là các khối hợp lệ không phải là một phần của chuỗi chính. Họ có thể xảy ra tự nhiên khi hai thợ mỏ sản xuất khối vào thời điểm tương tự hoặc họ có thể được gây ra bởi một kẻ tấn công (với sức mạnh bốc đủ) cố gắng để đảo ngược giao dịch.

Trang tiếp theo >>

503949
Dấu thời gian 2018-01-12 23:28:07
Số lượng giao dịch 2991
Chuyển tiếp theo GBMiners
Dấu thời gian 2018-01-12 23:28:33
Số lượng giao dịch 2874
Chuyển tiếp theo SlushPool
503948
Dấu thời gian 2018-01-12 23:10:32
Số lượng giao dịch 1766
Chuyển tiếp theo BTC.com
497871
Dấu thời gian 2017-12-06 06:45:56
Số lượng giao dịch 2437
Chuyển tiếp theo Unknown
Dấu thời gian 2017-12-06 06:46:32
Số lượng giao dịch 2446
Chuyển tiếp theo SlushPool
497870
Dấu thời gian 2017-12-06 06:40:17
Số lượng giao dịch 1755
Chuyển tiếp theo ViaBTC
497373
Dấu thời gian 2017-12-03 13:44:19
Số lượng giao dịch 2272
Chuyển tiếp theo AntPool
Dấu thời gian 2017-12-03 13:44:31
Số lượng giao dịch 2263
Chuyển tiếp theo SlushPool
497372
Dấu thời gian 2017-12-03 13:14:04
Số lượng giao dịch 819
Chuyển tiếp theo BTCC Pool
495171
Dấu thời gian 2017-11-20 03:21:15
Số lượng giao dịch 2281
Chuyển tiếp theo BTC.com
Dấu thời gian 2017-11-20 03:21:35
Số lượng giao dịch 2228
Chuyển tiếp theo BTC.TOP
495170
Dấu thời gian 2017-11-20 03:08:10
Số lượng giao dịch 2294
Chuyển tiếp theo ViaBTC
494676
Dấu thời gian 2017-11-16 21:55:44
Số lượng giao dịch 2114
Chuyển tiếp theo 58COIN
Dấu thời gian 2017-11-16 21:56:38
Số lượng giao dịch 2098
Chuyển tiếp theo BTC.com
494675
Dấu thời gian 2017-11-16 21:42:56
Số lượng giao dịch 2155
Chuyển tiếp theo AntPool
489644
Dấu thời gian 2017-10-13 15:26:54
Số lượng giao dịch 1944
Chuyển tiếp theo ViaBTC
Dấu thời gian 2017-10-13 15:26:37
Số lượng giao dịch 2624
Chuyển tiếp theo Bixin
489643
Dấu thời gian 2017-10-13 15:05:18
Số lượng giao dịch 2073
Chuyển tiếp theo SlushPool
488470
Dấu thời gian 2017-10-06 01:29:37
Số lượng giao dịch 2147
Chuyển tiếp theo BTC.TOP
Dấu thời gian 2017-10-06 01:29:20
Số lượng giao dịch 2250
Chuyển tiếp theo AntPool
488469
Dấu thời gian 2017-10-06 01:26:36
Số lượng giao dịch 2058
Chuyển tiếp theo ViaBTC
488284
Dấu thời gian 2017-10-04 13:24:42
Số lượng giao dịch 2241
Chuyển tiếp theo BTCC Pool
Dấu thời gian 2017-10-04 13:24:54
Số lượng giao dịch 2175
Chuyển tiếp theo AntPool
488283
Dấu thời gian 2017-10-04 13:12:27
Số lượng giao dịch 1995
Chuyển tiếp theo Unknown
479868
Dấu thời gian 2017-08-09 23:59:46
Số lượng giao dịch 1587
Chuyển tiếp theo Bixin
Dấu thời gian 2017-08-09 23:59:55
Số lượng giao dịch 1595
Chuyển tiếp theo BTC.com
479867
Dấu thời gian 2017-08-09 23:22:03
Số lượng giao dịch 1669
Chuyển tiếp theo BTC.TOP
473620
Dấu thời gian 2017-07-01 05:00:52
Số lượng giao dịch 176
Chuyển tiếp theo Unknown
Dấu thời gian 2017-07-01 05:01:11
Số lượng giao dịch 239
Chuyển tiếp theo BitClub Network
473619
Dấu thời gian 2017-07-01 05:00:00
Số lượng giao dịch 1145
Chuyển tiếp theo BTC.TOP
473586
Dấu thời gian 2017-06-30 23:28:33
Số lượng giao dịch 1046
Chuyển tiếp theo BitFury
Dấu thời gian 2017-06-30 23:28:35
Số lượng giao dịch 1007
Chuyển tiếp theo F2Pool
473585
Dấu thời gian 2017-06-30 23:22:09
Số lượng giao dịch 747
Chuyển tiếp theo BTC.TOP
473064
Dấu thời gian 2017-06-27 06:33:30
Số lượng giao dịch 2257
Chuyển tiếp theo AntPool
Dấu thời gian 2017-06-27 06:34:32
Số lượng giao dịch 913
Chuyển tiếp theo BTCC Pool
473063
Dấu thời gian 2017-06-27 06:28:39
Số lượng giao dịch 1539
Chuyển tiếp theo BW.COM
472975
Dấu thời gian 2017-06-26 15:06:05
Số lượng giao dịch 2250
Chuyển tiếp theo F2Pool
Dấu thời gian 2017-06-26 15:06:00
Số lượng giao dịch 2235
Chuyển tiếp theo Unknown
472974
Dấu thời gian 2017-06-26 14:52:39
Số lượng giao dịch 1837
Chuyển tiếp theo BTC.com
472235
Dấu thời gian 2017-06-21 09:19:18
Số lượng giao dịch 2152
Chuyển tiếp theo BTC.com
Dấu thời gian 2017-06-21 09:19:48
Số lượng giao dịch 2100
Chuyển tiếp theo AntPool
472234
Dấu thời gian 2017-06-21 09:09:50
Số lượng giao dịch 1733
Chuyển tiếp theo BTCC Pool
472082
Dấu thời gian 2017-06-20 05:56:34
Số lượng giao dịch 1968
Chuyển tiếp theo BW.COM
Dấu thời gian 2017-06-20 05:56:22
Số lượng giao dịch 2051
Chuyển tiếp theo BATPOOL
472081
Dấu thời gian 2017-06-20 05:49:03
Số lượng giao dịch 2307
Chuyển tiếp theo AntPool
472040
Dấu thời gian 2017-06-19 23:17:41
Số lượng giao dịch 1253
Chuyển tiếp theo Telco 214
Dấu thời gian 2017-06-19 23:17:14
Số lượng giao dịch 1228
Chuyển tiếp theo BW.COM
472039
Dấu thời gian 2017-06-19 23:12:29
Số lượng giao dịch 2009
Chuyển tiếp theo BTC.com
471982
Dấu thời gian 2017-06-19 15:53:31
Số lượng giao dịch 2020
Chuyển tiếp theo BW.COM
Dấu thời gian 2017-06-19 15:54:00
Số lượng giao dịch 2380
Chuyển tiếp theo BTC.TOP
471981
Dấu thời gian 2017-06-19 15:50:40
Số lượng giao dịch 2154
Chuyển tiếp theo 1Hash
471292
Dấu thời gian 2017-06-14 22:14:56
Số lượng giao dịch 2485
Chuyển tiếp theo AntPool
Dấu thời gian 2017-06-14 22:14:50
Số lượng giao dịch 1964
Chuyển tiếp theo BW.COM
471291
Dấu thời gian 2017-06-14 22:12:33
Số lượng giao dịch 1556
Chuyển tiếp theo BW.COM
471190
Dấu thời gian 2017-06-14 05:15:02
Số lượng giao dịch 1863
Chuyển tiếp theo SlushPool
Dấu thời gian 2017-06-14 05:14:59
Số lượng giao dịch 1834
Chuyển tiếp theo KanoPool
471189
Dấu thời gian 2017-06-14 05:08:20
Số lượng giao dịch 2188
Chuyển tiếp theo BTCC Pool
471114
Dấu thời gian 2017-06-13 16:59:31
Số lượng giao dịch 2253
Chuyển tiếp theo F2Pool
Dấu thời gian 2017-06-13 16:59:06
Số lượng giao dịch 2161
Chuyển tiếp theo SlushPool
471113
Dấu thời gian 2017-06-13 16:53:51
Số lượng giao dịch 2472
Chuyển tiếp theo Bixin
470930
Dấu thời gian 2017-06-12 09:44:11
Số lượng giao dịch 2044
Chuyển tiếp theo SlushPool
Dấu thời gian 2017-06-12 09:44:20
Số lượng giao dịch 1865
Chuyển tiếp theo KanoPool
470929
Dấu thời gian 2017-06-12 09:32:13
Số lượng giao dịch 2012
Chuyển tiếp theo AntPool
470613
Dấu thời gian 2017-06-10 04:38:54
Số lượng giao dịch 1476
Chuyển tiếp theo Bixin
Dấu thời gian 2017-06-10 04:38:55
Số lượng giao dịch 1276
Chuyển tiếp theo BW.COM
470612
Dấu thời gian 2017-06-10 04:36:34
Số lượng giao dịch 2061
Chuyển tiếp theo BitFury
470307
Dấu thời gian 2017-06-08 05:11:19
Số lượng giao dịch 1703
Chuyển tiếp theo F2Pool
Dấu thời gian 2017-06-08 05:11:34
Số lượng giao dịch 1905
Chuyển tiếp theo AntPool
470306
Dấu thời gian 2017-06-08 05:09:12
Số lượng giao dịch 1844
Chuyển tiếp theo BitFury
468376
Dấu thời gian 2017-05-27 13:07:19
Số lượng giao dịch 3660
Chuyển tiếp theo BTC.com
Dấu thời gian 2017-05-27 13:07:17
Số lượng giao dịch 3828
Chuyển tiếp theo ConnectBTC
468375
Dấu thời gian 2017-05-27 13:07:15
Số lượng giao dịch 2596
Chuyển tiếp theo BTC.TOP
467201
Dấu thời gian 2017-05-20 00:16:31
Số lượng giao dịch 2236
Chuyển tiếp theo SlushPool
Dấu thời gian 2017-05-20 00:16:14
Số lượng giao dịch 1141
Chuyển tiếp theo BTCC Pool
467200
Dấu thời gian 2017-05-20 00:14:26
Số lượng giao dịch 2213
Chuyển tiếp theo BTC.com

Trang tiếp theo >>