Mồ côi Blocks

khối tách rời hoặc mồ côi là một khối hợp lệ mà không phải là một phần của chuỗi chính. Họ có thể xảy ra một cách tự nhiên khi hai thợ mỏ sản xuất khối ở lần tương tự hoặc chúng có thể được gây ra bởi một kẻ tấn công (với điện băm đủ) cố gắng để đảo ngược giao dịch.

Trang tiếp theo >>

447908
Dấu thời gian 2017-01-13 02:12:31
Số Trong giao dịch 2320
chuyển tiếp Bằng F2Pool
Dấu thời gian 2017-01-13 02:12:21
Số Trong giao dịch 2402
chuyển tiếp Bằng HaoBTC
447907
Dấu thời gian 2017-01-13 01:56:32
Số Trong giao dịch 2129
chuyển tiếp Bằng F2Pool
447782
Dấu thời gian 2017-01-12 10:17:13
Số Trong giao dịch 2544
chuyển tiếp Bằng AntPool
Dấu thời gian 2017-01-12 10:17:19
Số Trong giao dịch 2631
chuyển tiếp Bằng SlushPool
447781
Dấu thời gian 2017-01-12 10:05:11
Số Trong giao dịch 2404
chuyển tiếp Bằng ViaBTC
447082
Dấu thời gian 2017-01-07 20:32:38
Số Trong giao dịch 2599
chuyển tiếp Bằng 1Hash
Dấu thời gian 2017-01-07 20:32:15
Số Trong giao dịch 2659
chuyển tiếp Bằng F2Pool
447081
Dấu thời gian 2017-01-07 20:25:52
Số Trong giao dịch 3080
chuyển tiếp Bằng BW.COM
446586
Dấu thời gian 2017-01-04 14:05:45
Số Trong giao dịch 1390
chuyển tiếp Bằng GBMiners
Dấu thời gian 2017-01-04 14:05:09
Số Trong giao dịch 1522
chuyển tiếp Bằng AntPool
446585
Dấu thời gian 2017-01-04 13:42:41
Số Trong giao dịch 496
chuyển tiếp Bằng P2Pool
446231
Dấu thời gian 2017-01-02 08:43:34
Số Trong giao dịch 2225
chuyển tiếp Bằng BTCC Pool
Dấu thời gian 2017-01-02 08:43:48
Số Trong giao dịch 2731
chuyển tiếp Bằng BitFury
446230
Dấu thời gian 2017-01-02 08:13:22
Số Trong giao dịch 1697
chuyển tiếp Bằng BTCC Pool
445033
Dấu thời gian 2016-12-25 12:20:54
Số Trong giao dịch 1747
chuyển tiếp Bằng AntPool
Dấu thời gian 2016-12-25 12:20:54
Số Trong giao dịch 1826
chuyển tiếp Bằng AntPool
445032
Dấu thời gian 2016-12-25 12:08:35
Số Trong giao dịch 156
chuyển tiếp Bằng BTCC Pool
445009
Dấu thời gian 2016-12-25 09:15:08
Số Trong giao dịch 519
chuyển tiếp Bằng BTC.com
Dấu thời gian 2016-12-25 09:14:14
Số Trong giao dịch 424
chuyển tiếp Bằng AntPool
445008
Dấu thời gian 2016-12-25 09:12:01
Số Trong giao dịch 2024
chuyển tiếp Bằng AntPool
444147
Dấu thời gian 2016-12-19 14:46:16
Số Trong giao dịch 2743
chuyển tiếp Bằng F2Pool
Dấu thời gian 2016-12-19 14:46:22
Số Trong giao dịch 2723
chuyển tiếp Bằng GBMiners
444146
Dấu thời gian 2016-12-19 14:42:09
Số Trong giao dịch 2573
chuyển tiếp Bằng BTC.com
443878
Dấu thời gian 2016-12-17 19:40:29
Số Trong giao dịch 1052
chuyển tiếp Bằng HaoBTC
Dấu thời gian 2016-12-17 19:40:45
Số Trong giao dịch 904
chuyển tiếp Bằng SlushPool
443877
Dấu thời gian 2016-12-17 19:35:05
Số Trong giao dịch 366
chuyển tiếp Bằng AntPool
442979
Dấu thời gian 2016-12-11 16:43:31
Số Trong giao dịch 1672
chuyển tiếp Bằng BW.COM
Dấu thời gian 2016-12-11 16:43:28
Số Trong giao dịch 2911
chuyển tiếp Bằng Kano CKPool
442978
Dấu thời gian 2016-12-11 16:42:44
Số Trong giao dịch 838
chuyển tiếp Bằng AntPool
442268
Dấu thời gian 2016-12-07 01:55:15
Số Trong giao dịch 611
chuyển tiếp Bằng AntPool
Dấu thời gian 2016-12-07 01:55:05
Số Trong giao dịch 607
chuyển tiếp Bằng GBMiners
442267
Dấu thời gian 2016-12-07 01:54:38
Số Trong giao dịch 912
chuyển tiếp Bằng Kano CKPool
441603
Dấu thời gian 2016-12-02 19:48:45
Số Trong giao dịch 2812
chuyển tiếp Bằng BitFury
Dấu thời gian 2016-12-02 19:48:56
Số Trong giao dịch 2785
chuyển tiếp Bằng 1Hash
441602
Dấu thời gian 2016-12-02 19:45:12
Số Trong giao dịch 1
chuyển tiếp Bằng F2Pool
441131
Dấu thời gian 2016-11-29 14:04:47
Số Trong giao dịch 2219
chuyển tiếp Bằng BW.COM
Dấu thời gian 2016-11-29 14:05:13
Số Trong giao dịch 2522
chuyển tiếp Bằng BitFury
441130
Dấu thời gian 2016-11-29 13:58:12
Số Trong giao dịch 2298
chuyển tiếp Bằng BTCC Pool
441107
Dấu thời gian 2016-11-29 11:02:26
Số Trong giao dịch 1938
chuyển tiếp Bằng Telco 214
Dấu thời gian 2016-11-29 11:00:49
Số Trong giao dịch 1968
chuyển tiếp Bằng GBMiners
441106
Dấu thời gian 2016-11-29 10:58:00
Số Trong giao dịch 2434
chuyển tiếp Bằng BW.COM
440652
Dấu thời gian 2016-11-26 11:10:42
Số Trong giao dịch 2174
chuyển tiếp Bằng BW.COM
Dấu thời gian 2016-11-26 11:10:14
Số Trong giao dịch 1766
chuyển tiếp Bằng GBMiners
440651
Dấu thời gian 2016-11-26 10:57:28
Số Trong giao dịch 2426
chuyển tiếp Bằng F2Pool
440387
Dấu thời gian 2016-11-24 16:51:12
Số Trong giao dịch 2434
chuyển tiếp Bằng Kano CKPool
Dấu thời gian 2016-11-24 16:51:10
Số Trong giao dịch 3498
chuyển tiếp Bằng AntPool
440386
Dấu thời gian 2016-11-24 16:50:55
Số Trong giao dịch 2681
chuyển tiếp Bằng F2Pool
440364
Dấu thời gian 2016-11-24 14:30:48
Số Trong giao dịch 1245
chuyển tiếp Bằng BitFury
Dấu thời gian 2016-11-24 14:30:21
Số Trong giao dịch 1430
chuyển tiếp Bằng BTC.com
440363
Dấu thời gian 2016-11-24 14:25:06
Số Trong giao dịch 2470
chuyển tiếp Bằng F2Pool
439973
Dấu thời gian 2016-11-21 20:04:05
Số Trong giao dịch 2521
chuyển tiếp Bằng BTC.com
Dấu thời gian 2016-11-21 20:04:10
Số Trong giao dịch 1621
chuyển tiếp Bằng F2Pool
439972
Dấu thời gian 2016-11-21 20:01:24
Số Trong giao dịch 2451
chuyển tiếp Bằng BW.COM
439244
Dấu thời gian 2016-11-16 18:07:18
Số Trong giao dịch 605
chuyển tiếp Bằng BW.COM
Dấu thời gian 2016-11-16 18:07:31
Số Trong giao dịch 1397
chuyển tiếp Bằng BitFury
439243
Dấu thời gian 2016-11-16 18:05:14
Số Trong giao dịch 2334
chuyển tiếp Bằng BitFury
438669
Dấu thời gian 2016-11-13 06:33:14
Số Trong giao dịch 1670
chuyển tiếp Bằng AntPool
Dấu thời gian 2016-11-13 06:33:40
Số Trong giao dịch 1671
chuyển tiếp Bằng shawnp0wers
438668
Dấu thời gian 2016-11-13 06:20:10
Số Trong giao dịch 1612
chuyển tiếp Bằng F2Pool
437584
Dấu thời gian 2016-11-06 10:02:08
Số Trong giao dịch 2897
chuyển tiếp Bằng BitFury
Dấu thời gian 2016-11-06 10:02:18
Số Trong giao dịch 2634
chuyển tiếp Bằng BW.COM
437583
Dấu thời gian 2016-11-06 09:22:17
Số Trong giao dịch 363
chuyển tiếp Bằng BW.COM
437478
Dấu thời gian 2016-11-05 17:26:31
Số Trong giao dịch 2837
chuyển tiếp Bằng AntPool
Dấu thời gian 2016-11-05 17:26:21
Số Trong giao dịch 2771
chuyển tiếp Bằng BTCC Pool
437477
Dấu thời gian 2016-11-05 17:26:08
Số Trong giao dịch 2332
chuyển tiếp Bằng AntPool
437418
Dấu thời gian 2016-11-05 05:57:27
Số Trong giao dịch 1042
chuyển tiếp Bằng BitFury
Dấu thời gian 2016-11-05 05:57:10
Số Trong giao dịch 1046
chuyển tiếp Bằng Bitcoin.com
437417
Dấu thời gian 2016-11-05 05:48:47
Số Trong giao dịch 1099
chuyển tiếp Bằng GBMiners
437108
Dấu thời gian 2016-11-03 00:27:07
Số Trong giao dịch 963
chuyển tiếp Bằng BW.COM
Dấu thời gian 2016-11-03 00:27:20
Số Trong giao dịch 1340
chuyển tiếp Bằng BitFury
437107
Dấu thời gian 2016-11-03 00:26:46
Số Trong giao dịch 2357
chuyển tiếp Bằng BTCC Pool
436629
Dấu thời gian 2016-10-30 17:14:01
Số Trong giao dịch 1131
chuyển tiếp Bằng AntPool
Dấu thời gian 2016-10-30 17:13:51
Số Trong giao dịch 1355
chuyển tiếp Bằng GBMiners
436628
Dấu thời gian 2016-10-30 17:07:52
Số Trong giao dịch 1579
chuyển tiếp Bằng BTCC Pool

Trang tiếp theo >>