Mồ côi Blocks

khối tách rời hoặc mồ côi là một khối hợp lệ mà không phải là một phần của chuỗi chính. Họ có thể xảy ra một cách tự nhiên khi hai thợ mỏ sản xuất khối ở lần tương tự hoặc chúng có thể được gây ra bởi một kẻ tấn công (với điện băm đủ) cố gắng để đảo ngược giao dịch.

Trang tiếp theo >>

454537
Dấu thời gian 2017-02-24 21:18:04
Số Trong giao dịch 2494
chuyển tiếp Bằng F2Pool
Dấu thời gian 2017-02-24 21:17:32
Số Trong giao dịch 2642
chuyển tiếp Bằng SlushPool
454536
Dấu thời gian 2017-02-24 21:14:40
Số Trong giao dịch 2001
chuyển tiếp Bằng BW.COM
454448
Dấu thời gian 2017-02-24 09:00:54
Số Trong giao dịch 2164
chuyển tiếp Bằng 1Hash
Dấu thời gian 2017-02-24 09:00:57
Số Trong giao dịch 2220
chuyển tiếp Bằng BitClub Network
454447
Dấu thời gian 2017-02-24 08:59:38
Số Trong giao dịch 2494
chuyển tiếp Bằng BTCC Pool
454426
Dấu thời gian 2017-02-24 05:25:40
Số Trong giao dịch 2188
chuyển tiếp Bằng HaoBTC
Dấu thời gian 2017-02-24 05:25:53
Số Trong giao dịch 2084
chuyển tiếp Bằng GBMiners
454425
Dấu thời gian 2017-02-24 05:18:15
Số Trong giao dịch 2169
chuyển tiếp Bằng AntPool
454184
Dấu thời gian 2017-02-22 13:06:50
Số Trong giao dịch 1552
chuyển tiếp Bằng ViaBTC
Dấu thời gian 2017-02-22 13:07:18
Số Trong giao dịch 1830
chuyển tiếp Bằng BitClub Network
454183
Dấu thời gian 2017-02-22 12:58:17
Số Trong giao dịch 571
chuyển tiếp Bằng ViaBTC
453660
Dấu thời gian 2017-02-18 18:27:22
Số Trong giao dịch 1918
chuyển tiếp Bằng AntPool
Dấu thời gian 2017-02-18 18:27:55
Số Trong giao dịch 2006
chuyển tiếp Bằng BitFury
453659
Dấu thời gian 2017-02-18 18:18:37
Số Trong giao dịch 1969
chuyển tiếp Bằng GBMiners
453314
Dấu thời gian 2017-02-16 11:30:58
Số Trong giao dịch 2182
chuyển tiếp Bằng F2Pool
Dấu thời gian 2017-02-16 11:31:01
Số Trong giao dịch 2126
chuyển tiếp Bằng GBMiners
453313
Dấu thời gian 2017-02-16 11:21:28
Số Trong giao dịch 1525
chuyển tiếp Bằng F2Pool
452725
Dấu thời gian 2017-02-12 17:27:08
Số Trong giao dịch 603
chuyển tiếp Bằng Unknown
Dấu thời gian 2017-02-12 17:27:07
Số Trong giao dịch 438
chuyển tiếp Bằng SlushPool
452724
Dấu thời gian 2017-02-12 17:25:24
Số Trong giao dịch 593
chuyển tiếp Bằng AntPool
452344
Dấu thời gian 2017-02-10 00:53:22
Số Trong giao dịch 2191
chuyển tiếp Bằng Unknown
Dấu thời gian 2017-02-10 00:53:39
Số Trong giao dịch 2667
chuyển tiếp Bằng BitFury
452343
Dấu thời gian 2017-02-10 00:31:22
Số Trong giao dịch 1549
chuyển tiếp Bằng BitFury
451480
Dấu thời gian 2017-02-04 04:43:26
Số Trong giao dịch 1841
chuyển tiếp Bằng 1Hash
Dấu thời gian 2017-02-04 04:43:12
Số Trong giao dịch 1548
chuyển tiếp Bằng AntPool
451479
Dấu thời gian 2017-02-04 04:36:09
Số Trong giao dịch 2263
chuyển tiếp Bằng ViaBTC
450784
Dấu thời gian 2017-01-30 22:16:28
Số Trong giao dịch 1090
chuyển tiếp Bằng BTC.com
Dấu thời gian 2017-01-30 22:17:03
Số Trong giao dịch 1132
chuyển tiếp Bằng 1Hash
450783
Dấu thời gian 2017-01-30 22:06:52
Số Trong giao dịch 429
chuyển tiếp Bằng F2Pool
450683
Dấu thời gian 2017-01-30 06:30:00
Số Trong giao dịch 2386
chuyển tiếp Bằng BW.COM
Dấu thời gian 2017-01-30 06:30:06
Số Trong giao dịch 2289
chuyển tiếp Bằng Unknown
450682
Dấu thời gian 2017-01-30 06:18:10
Số Trong giao dịch 161
chuyển tiếp Bằng F2Pool
450115
Dấu thời gian 2017-01-26 16:23:50
Số Trong giao dịch 2238
chuyển tiếp Bằng F2Pool
Dấu thời gian 2017-01-26 16:23:03
Số Trong giao dịch 2207
chuyển tiếp Bằng AntPool
450114
Dấu thời gian 2017-01-26 16:17:00
Số Trong giao dịch 2403
chuyển tiếp Bằng F2Pool
450056
Dấu thời gian 2017-01-26 06:38:25
Số Trong giao dịch 2174
chuyển tiếp Bằng HaoBTC
Dấu thời gian 2017-01-26 06:38:03
Số Trong giao dịch 1942
chuyển tiếp Bằng AntPool
450055
Dấu thời gian 2017-01-26 06:28:10
Số Trong giao dịch 986
chuyển tiếp Bằng ViaBTC
449957
Dấu thời gian 2017-01-25 16:00:41
Số Trong giao dịch 1146
chuyển tiếp Bằng F2Pool
Dấu thời gian 2017-01-25 16:00:32
Số Trong giao dịch 1234
chuyển tiếp Bằng BW.COM
449956
Dấu thời gian 2017-01-25 15:59:24
Số Trong giao dịch 2489
chuyển tiếp Bằng BitFury
449695
Dấu thời gian 2017-01-23 20:38:48
Số Trong giao dịch 1113
chuyển tiếp Bằng F2Pool
Dấu thời gian 2017-01-23 20:38:45
Số Trong giao dịch 1162
chuyển tiếp Bằng ViaBTC
449694
Dấu thời gian 2017-01-23 20:09:34
Số Trong giao dịch 786
chuyển tiếp Bằng F2Pool
448822
Dấu thời gian 2017-01-18 17:50:16
Số Trong giao dịch 1627
chuyển tiếp Bằng BW.COM
Dấu thời gian 2017-01-18 17:49:58
Số Trong giao dịch 1651
chuyển tiếp Bằng AntPool
448821
Dấu thời gian 2017-01-18 17:46:46
Số Trong giao dịch 2635
chuyển tiếp Bằng BW.COM
447908
Dấu thời gian 2017-01-13 02:12:31
Số Trong giao dịch 2320
chuyển tiếp Bằng F2Pool
Dấu thời gian 2017-01-13 02:12:21
Số Trong giao dịch 2402
chuyển tiếp Bằng HaoBTC
447907
Dấu thời gian 2017-01-13 01:56:32
Số Trong giao dịch 2129
chuyển tiếp Bằng F2Pool
447782
Dấu thời gian 2017-01-12 10:17:13
Số Trong giao dịch 2544
chuyển tiếp Bằng AntPool
Dấu thời gian 2017-01-12 10:17:19
Số Trong giao dịch 2631
chuyển tiếp Bằng SlushPool
447781
Dấu thời gian 2017-01-12 10:05:11
Số Trong giao dịch 2404
chuyển tiếp Bằng ViaBTC
447082
Dấu thời gian 2017-01-07 20:32:38
Số Trong giao dịch 2599
chuyển tiếp Bằng 1Hash
Dấu thời gian 2017-01-07 20:32:15
Số Trong giao dịch 2659
chuyển tiếp Bằng F2Pool
447081
Dấu thời gian 2017-01-07 20:25:52
Số Trong giao dịch 3080
chuyển tiếp Bằng BW.COM
446586
Dấu thời gian 2017-01-04 14:05:45
Số Trong giao dịch 1390
chuyển tiếp Bằng GBMiners
Dấu thời gian 2017-01-04 14:05:09
Số Trong giao dịch 1522
chuyển tiếp Bằng AntPool
446585
Dấu thời gian 2017-01-04 13:42:41
Số Trong giao dịch 496
chuyển tiếp Bằng P2Pool
446231
Dấu thời gian 2017-01-02 08:43:34
Số Trong giao dịch 2225
chuyển tiếp Bằng BTCC Pool
Dấu thời gian 2017-01-02 08:43:48
Số Trong giao dịch 2731
chuyển tiếp Bằng BitFury
446230
Dấu thời gian 2017-01-02 08:13:22
Số Trong giao dịch 1697
chuyển tiếp Bằng BTCC Pool
445033
Dấu thời gian 2016-12-25 12:20:54
Số Trong giao dịch 1747
chuyển tiếp Bằng AntPool
Dấu thời gian 2016-12-25 12:20:54
Số Trong giao dịch 1826
chuyển tiếp Bằng AntPool
445032
Dấu thời gian 2016-12-25 12:08:35
Số Trong giao dịch 156
chuyển tiếp Bằng BTCC Pool
445009
Dấu thời gian 2016-12-25 09:15:08
Số Trong giao dịch 519
chuyển tiếp Bằng BTC.com
Dấu thời gian 2016-12-25 09:14:14
Số Trong giao dịch 424
chuyển tiếp Bằng AntPool
445008
Dấu thời gian 2016-12-25 09:12:01
Số Trong giao dịch 2024
chuyển tiếp Bằng AntPool
444147
Dấu thời gian 2016-12-19 14:46:16
Số Trong giao dịch 2743
chuyển tiếp Bằng F2Pool
Dấu thời gian 2016-12-19 14:46:22
Số Trong giao dịch 2723
chuyển tiếp Bằng GBMiners
444146
Dấu thời gian 2016-12-19 14:42:09
Số Trong giao dịch 2573
chuyển tiếp Bằng BTC.com
443878
Dấu thời gian 2016-12-17 19:40:29
Số Trong giao dịch 1052
chuyển tiếp Bằng HaoBTC
Dấu thời gian 2016-12-17 19:40:45
Số Trong giao dịch 904
chuyển tiếp Bằng SlushPool
443877
Dấu thời gian 2016-12-17 19:35:05
Số Trong giao dịch 366
chuyển tiếp Bằng AntPool

Trang tiếp theo >>