Khối #485243

Tóm lược
Số lượng giao dịch 1
Tổng sản lượng 12.5 BTC
Số lượng giao dịch ước tính 0 BTC
Phí giao dịch 0 BTC
Chiều cao 485243 (Chuỗi chính)
Dấu thời gian 2017-09-14 17:20:36
Thời gian nhận 2017-09-14 17:20:36
Chuyển tiếp theo BTC.TOP
Khó khăn 922,724,699,725.96
Bits 402731275
Kích thước 0.263 kB
Cân nặng 0.808 kWU
Phiên bản 0x20000012
Nonce 1164333639
Chặn Phần thưởng 12.5 BTC
Hashes
Hash 000000000000000000a54cdf8f9045c2b13a762d7a39119ac0885bd4aa5073e1
Khối trước 000000000000000000e1438ed1592b8c23728cef2b155af863b4c773b892338e
(Các) Khối tiếp theo 0000000000000000011323a20dea3a9fc6510ff28cef43dc8edaccd22d91a114
Merkle Root

Giao dịch

5bb3efc23228db474b592c0c58f269695d74e9a2fa67709aa9955986aee74b65 2017-09-14 17:20:36
Không có đầu vào (đồng tiền mới phát sinh)1Nf7CzkenrwEhsYFAjZCJ5TP1nzy9tT93R 12.5 BTC