Tóm lược
Chiều cao 277316 (Main chain)
Hash 0000000000000001b6b9a13b095e96db41c4a928b97ef2d944a9b31b2cc7bdc4
Khối trước 0000000000000002a7bbd25a417c0374cc55261021e8a9ca74442b01284f0569
Các khối tiếp theo 000000000000000010236c269dd6ed714dd5db39d36b33959079d78dfd431ba7
Thời gian 2013-12-27 23:11:54
Khó khăn 1,180,923,195.26
Bits 419668748
Số lượng giao dịch 419
Tổng sản lượng 10,322.07722534 BTC
Số lượng giao dịch ước tính 777.75279147 BTC
Kích thước 218.629 KB
Phiên bản 2
Merkle Root c91c008c26e50763e9f548bb8b2fc323735f73577effbc55502c51eb4cc7cf2e
Nonce 924591752
Chặn Phần thưởng 25 BTC
Phí giao dịch 0.09094928 BTC