บล็อกกำพร้า

ป้องกันการปิดหรือบล็อก Yatim ถูกต้องตามกฎหมายคือไม่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่หลัก พวกเขาสามารถเกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อสองคนงานเหมืองผลิตบล็อกในเวลาเดียวกันหรือพวกเขาอาจจะเกิดจากการโจมตี (ที่มีพลังมากพอที่ hashing) เพื่อพยายามปฏิเสธการทำรายการ

หน้าต่อไป >>

454537
การประทับเวลา 2017-02-24 21:18:04
จำนวนการทำธุรกรรม 2494
ถ่ายทอดโดย F2Pool
การประทับเวลา 2017-02-24 21:17:32
จำนวนการทำธุรกรรม 2642
ถ่ายทอดโดย SlushPool
454536
การประทับเวลา 2017-02-24 21:14:40
จำนวนการทำธุรกรรม 2001
ถ่ายทอดโดย BW.COM
454448
การประทับเวลา 2017-02-24 09:00:54
จำนวนการทำธุรกรรม 2164
ถ่ายทอดโดย 1Hash
การประทับเวลา 2017-02-24 09:00:57
จำนวนการทำธุรกรรม 2220
ถ่ายทอดโดย BitClub Network
454447
การประทับเวลา 2017-02-24 08:59:38
จำนวนการทำธุรกรรม 2494
ถ่ายทอดโดย BTCC Pool
454426
การประทับเวลา 2017-02-24 05:25:40
จำนวนการทำธุรกรรม 2188
ถ่ายทอดโดย HaoBTC
การประทับเวลา 2017-02-24 05:25:53
จำนวนการทำธุรกรรม 2084
ถ่ายทอดโดย GBMiners
454425
การประทับเวลา 2017-02-24 05:18:15
จำนวนการทำธุรกรรม 2169
ถ่ายทอดโดย AntPool
454184
การประทับเวลา 2017-02-22 13:06:50
จำนวนการทำธุรกรรม 1552
ถ่ายทอดโดย ViaBTC
การประทับเวลา 2017-02-22 13:07:18
จำนวนการทำธุรกรรม 1830
ถ่ายทอดโดย BitClub Network
454183
การประทับเวลา 2017-02-22 12:58:17
จำนวนการทำธุรกรรม 571
ถ่ายทอดโดย ViaBTC
453660
การประทับเวลา 2017-02-18 18:27:22
จำนวนการทำธุรกรรม 1918
ถ่ายทอดโดย AntPool
การประทับเวลา 2017-02-18 18:27:55
จำนวนการทำธุรกรรม 2006
ถ่ายทอดโดย BitFury
453659
การประทับเวลา 2017-02-18 18:18:37
จำนวนการทำธุรกรรม 1969
ถ่ายทอดโดย GBMiners
453314
การประทับเวลา 2017-02-16 11:30:58
จำนวนการทำธุรกรรม 2182
ถ่ายทอดโดย F2Pool
การประทับเวลา 2017-02-16 11:31:01
จำนวนการทำธุรกรรม 2126
ถ่ายทอดโดย GBMiners
453313
การประทับเวลา 2017-02-16 11:21:28
จำนวนการทำธุรกรรม 1525
ถ่ายทอดโดย F2Pool
452725
การประทับเวลา 2017-02-12 17:27:08
จำนวนการทำธุรกรรม 603
ถ่ายทอดโดย Unknown
การประทับเวลา 2017-02-12 17:27:07
จำนวนการทำธุรกรรม 438
ถ่ายทอดโดย SlushPool
452724
การประทับเวลา 2017-02-12 17:25:24
จำนวนการทำธุรกรรม 593
ถ่ายทอดโดย AntPool
452344
การประทับเวลา 2017-02-10 00:53:22
จำนวนการทำธุรกรรม 2191
ถ่ายทอดโดย Unknown
การประทับเวลา 2017-02-10 00:53:39
จำนวนการทำธุรกรรม 2667
ถ่ายทอดโดย BitFury
452343
การประทับเวลา 2017-02-10 00:31:22
จำนวนการทำธุรกรรม 1549
ถ่ายทอดโดย BitFury
451480
การประทับเวลา 2017-02-04 04:43:26
จำนวนการทำธุรกรรม 1841
ถ่ายทอดโดย 1Hash
การประทับเวลา 2017-02-04 04:43:12
จำนวนการทำธุรกรรม 1548
ถ่ายทอดโดย AntPool
451479
การประทับเวลา 2017-02-04 04:36:09
จำนวนการทำธุรกรรม 2263
ถ่ายทอดโดย ViaBTC
450784
การประทับเวลา 2017-01-30 22:16:28
จำนวนการทำธุรกรรม 1090
ถ่ายทอดโดย BTC.com
การประทับเวลา 2017-01-30 22:17:03
จำนวนการทำธุรกรรม 1132
ถ่ายทอดโดย 1Hash
450783
การประทับเวลา 2017-01-30 22:06:52
จำนวนการทำธุรกรรม 429
ถ่ายทอดโดย F2Pool
450683
การประทับเวลา 2017-01-30 06:30:00
จำนวนการทำธุรกรรม 2386
ถ่ายทอดโดย BW.COM
การประทับเวลา 2017-01-30 06:30:06
จำนวนการทำธุรกรรม 2289
ถ่ายทอดโดย Unknown
450682
การประทับเวลา 2017-01-30 06:18:10
จำนวนการทำธุรกรรม 161
ถ่ายทอดโดย F2Pool
450115
การประทับเวลา 2017-01-26 16:23:50
จำนวนการทำธุรกรรม 2238
ถ่ายทอดโดย F2Pool
การประทับเวลา 2017-01-26 16:23:03
จำนวนการทำธุรกรรม 2207
ถ่ายทอดโดย AntPool
450114
การประทับเวลา 2017-01-26 16:17:00
จำนวนการทำธุรกรรม 2403
ถ่ายทอดโดย F2Pool
450056
การประทับเวลา 2017-01-26 06:38:25
จำนวนการทำธุรกรรม 2174
ถ่ายทอดโดย HaoBTC
การประทับเวลา 2017-01-26 06:38:03
จำนวนการทำธุรกรรม 1942
ถ่ายทอดโดย AntPool
450055
การประทับเวลา 2017-01-26 06:28:10
จำนวนการทำธุรกรรม 986
ถ่ายทอดโดย ViaBTC
449957
การประทับเวลา 2017-01-25 16:00:41
จำนวนการทำธุรกรรม 1146
ถ่ายทอดโดย F2Pool
การประทับเวลา 2017-01-25 16:00:32
จำนวนการทำธุรกรรม 1234
ถ่ายทอดโดย BW.COM
449956
การประทับเวลา 2017-01-25 15:59:24
จำนวนการทำธุรกรรม 2489
ถ่ายทอดโดย BitFury
449695
การประทับเวลา 2017-01-23 20:38:48
จำนวนการทำธุรกรรม 1113
ถ่ายทอดโดย F2Pool
การประทับเวลา 2017-01-23 20:38:45
จำนวนการทำธุรกรรม 1162
ถ่ายทอดโดย ViaBTC
449694
การประทับเวลา 2017-01-23 20:09:34
จำนวนการทำธุรกรรม 786
ถ่ายทอดโดย F2Pool
448822
การประทับเวลา 2017-01-18 17:50:16
จำนวนการทำธุรกรรม 1627
ถ่ายทอดโดย BW.COM
การประทับเวลา 2017-01-18 17:49:58
จำนวนการทำธุรกรรม 1651
ถ่ายทอดโดย AntPool
448821
การประทับเวลา 2017-01-18 17:46:46
จำนวนการทำธุรกรรม 2635
ถ่ายทอดโดย BW.COM
447908
การประทับเวลา 2017-01-13 02:12:31
จำนวนการทำธุรกรรม 2320
ถ่ายทอดโดย F2Pool
การประทับเวลา 2017-01-13 02:12:21
จำนวนการทำธุรกรรม 2402
ถ่ายทอดโดย HaoBTC
447907
การประทับเวลา 2017-01-13 01:56:32
จำนวนการทำธุรกรรม 2129
ถ่ายทอดโดย F2Pool
447782
การประทับเวลา 2017-01-12 10:17:13
จำนวนการทำธุรกรรม 2544
ถ่ายทอดโดย AntPool
การประทับเวลา 2017-01-12 10:17:19
จำนวนการทำธุรกรรม 2631
ถ่ายทอดโดย SlushPool
447781
การประทับเวลา 2017-01-12 10:05:11
จำนวนการทำธุรกรรม 2404
ถ่ายทอดโดย ViaBTC
447082
การประทับเวลา 2017-01-07 20:32:38
จำนวนการทำธุรกรรม 2599
ถ่ายทอดโดย 1Hash
การประทับเวลา 2017-01-07 20:32:15
จำนวนการทำธุรกรรม 2659
ถ่ายทอดโดย F2Pool
447081
การประทับเวลา 2017-01-07 20:25:52
จำนวนการทำธุรกรรม 3080
ถ่ายทอดโดย BW.COM
446586
การประทับเวลา 2017-01-04 14:05:45
จำนวนการทำธุรกรรม 1390
ถ่ายทอดโดย GBMiners
การประทับเวลา 2017-01-04 14:05:09
จำนวนการทำธุรกรรม 1522
ถ่ายทอดโดย AntPool
446585
การประทับเวลา 2017-01-04 13:42:41
จำนวนการทำธุรกรรม 496
ถ่ายทอดโดย P2Pool
446231
การประทับเวลา 2017-01-02 08:43:34
จำนวนการทำธุรกรรม 2225
ถ่ายทอดโดย BTCC Pool
การประทับเวลา 2017-01-02 08:43:48
จำนวนการทำธุรกรรม 2731
ถ่ายทอดโดย BitFury
446230
การประทับเวลา 2017-01-02 08:13:22
จำนวนการทำธุรกรรม 1697
ถ่ายทอดโดย BTCC Pool
445033
การประทับเวลา 2016-12-25 12:20:54
จำนวนการทำธุรกรรม 1747
ถ่ายทอดโดย AntPool
การประทับเวลา 2016-12-25 12:20:54
จำนวนการทำธุรกรรม 1826
ถ่ายทอดโดย AntPool
445032
การประทับเวลา 2016-12-25 12:08:35
จำนวนการทำธุรกรรม 156
ถ่ายทอดโดย BTCC Pool
445009
การประทับเวลา 2016-12-25 09:15:08
จำนวนการทำธุรกรรม 519
ถ่ายทอดโดย BTC.com
การประทับเวลา 2016-12-25 09:14:14
จำนวนการทำธุรกรรม 424
ถ่ายทอดโดย AntPool
445008
การประทับเวลา 2016-12-25 09:12:01
จำนวนการทำธุรกรรม 2024
ถ่ายทอดโดย AntPool
444147
การประทับเวลา 2016-12-19 14:46:16
จำนวนการทำธุรกรรม 2743
ถ่ายทอดโดย F2Pool
การประทับเวลา 2016-12-19 14:46:22
จำนวนการทำธุรกรรม 2723
ถ่ายทอดโดย GBMiners
444146
การประทับเวลา 2016-12-19 14:42:09
จำนวนการทำธุรกรรม 2573
ถ่ายทอดโดย BTC.com
443878
การประทับเวลา 2016-12-17 19:40:29
จำนวนการทำธุรกรรม 1052
ถ่ายทอดโดย HaoBTC
การประทับเวลา 2016-12-17 19:40:45
จำนวนการทำธุรกรรม 904
ถ่ายทอดโดย SlushPool
443877
การประทับเวลา 2016-12-17 19:35:05
จำนวนการทำธุรกรรม 366
ถ่ายทอดโดย AntPool

หน้าต่อไป >>