บล็อกกำพร้า

ป้องกันการปิดหรือบล็อก Yatim ถูกต้องตามกฎหมายคือไม่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่หลัก พวกเขาสามารถเกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อสองคนงานเหมืองผลิตบล็อกในเวลาเดียวกันหรือพวกเขาอาจจะเกิดจากการโจมตี (ที่มีพลังมากพอที่ hashing) เพื่อพยายามปฏิเสธการทำรายการ

หน้าต่อไป >>

472235
การประทับเวลา 2017-06-21 09:19:18
จำนวนการทำธุรกรรม 2152
ถ่ายทอดโดย BTC.com
การประทับเวลา 2017-06-21 09:19:48
จำนวนการทำธุรกรรม 2100
ถ่ายทอดโดย AntPool
472234
การประทับเวลา 2017-06-21 09:09:50
จำนวนการทำธุรกรรม 1733
ถ่ายทอดโดย BTCC Pool
472082
การประทับเวลา 2017-06-20 05:56:34
จำนวนการทำธุรกรรม 1968
ถ่ายทอดโดย BW.COM
การประทับเวลา 2017-06-20 05:56:22
จำนวนการทำธุรกรรม 2051
ถ่ายทอดโดย BATPOOL
472081
การประทับเวลา 2017-06-20 05:49:03
จำนวนการทำธุรกรรม 2307
ถ่ายทอดโดย AntPool
472040
การประทับเวลา 2017-06-19 23:17:41
จำนวนการทำธุรกรรม 1253
ถ่ายทอดโดย Unknown
การประทับเวลา 2017-06-19 23:17:14
จำนวนการทำธุรกรรม 1228
ถ่ายทอดโดย BW.COM
472039
การประทับเวลา 2017-06-19 23:12:29
จำนวนการทำธุรกรรม 2009
ถ่ายทอดโดย BTC.com
471982
การประทับเวลา 2017-06-19 15:53:31
จำนวนการทำธุรกรรม 2020
ถ่ายทอดโดย BW.COM
การประทับเวลา 2017-06-19 15:54:00
จำนวนการทำธุรกรรม 2380
ถ่ายทอดโดย BTC.TOP
471981
การประทับเวลา 2017-06-19 15:50:40
จำนวนการทำธุรกรรม 2154
ถ่ายทอดโดย 1Hash
471292
การประทับเวลา 2017-06-14 22:14:56
จำนวนการทำธุรกรรม 2485
ถ่ายทอดโดย AntPool
การประทับเวลา 2017-06-14 22:14:50
จำนวนการทำธุรกรรม 1964
ถ่ายทอดโดย BW.COM
471291
การประทับเวลา 2017-06-14 22:12:33
จำนวนการทำธุรกรรม 1556
ถ่ายทอดโดย BW.COM
471190
การประทับเวลา 2017-06-14 05:15:02
จำนวนการทำธุรกรรม 1863
ถ่ายทอดโดย SlushPool
การประทับเวลา 2017-06-14 05:14:59
จำนวนการทำธุรกรรม 1834
ถ่ายทอดโดย Kano CKPool
471189
การประทับเวลา 2017-06-14 05:08:20
จำนวนการทำธุรกรรม 2188
ถ่ายทอดโดย BTCC Pool
471114
การประทับเวลา 2017-06-13 16:59:31
จำนวนการทำธุรกรรม 2253
ถ่ายทอดโดย F2Pool
การประทับเวลา 2017-06-13 16:59:06
จำนวนการทำธุรกรรม 2161
ถ่ายทอดโดย SlushPool
471113
การประทับเวลา 2017-06-13 16:53:51
จำนวนการทำธุรกรรม 2472
ถ่ายทอดโดย Bixin
470930
การประทับเวลา 2017-06-12 09:44:11
จำนวนการทำธุรกรรม 2044
ถ่ายทอดโดย SlushPool
การประทับเวลา 2017-06-12 09:44:20
จำนวนการทำธุรกรรม 1865
ถ่ายทอดโดย Kano CKPool
470929
การประทับเวลา 2017-06-12 09:32:13
จำนวนการทำธุรกรรม 2012
ถ่ายทอดโดย AntPool
470613
การประทับเวลา 2017-06-10 04:38:54
จำนวนการทำธุรกรรม 1476
ถ่ายทอดโดย Bixin
การประทับเวลา 2017-06-10 04:38:55
จำนวนการทำธุรกรรม 1276
ถ่ายทอดโดย BW.COM
470612
การประทับเวลา 2017-06-10 04:36:34
จำนวนการทำธุรกรรม 2061
ถ่ายทอดโดย BitFury
470307
การประทับเวลา 2017-06-08 05:11:19
จำนวนการทำธุรกรรม 1703
ถ่ายทอดโดย F2Pool
การประทับเวลา 2017-06-08 05:11:34
จำนวนการทำธุรกรรม 1905
ถ่ายทอดโดย AntPool
470306
การประทับเวลา 2017-06-08 05:09:12
จำนวนการทำธุรกรรม 1844
ถ่ายทอดโดย BitFury
468376
การประทับเวลา 2017-05-27 13:07:19
จำนวนการทำธุรกรรม 3660
ถ่ายทอดโดย BTC.com
การประทับเวลา 2017-05-27 13:07:17
จำนวนการทำธุรกรรม 3828
ถ่ายทอดโดย ConnectBTC
468375
การประทับเวลา 2017-05-27 13:07:15
จำนวนการทำธุรกรรม 2596
ถ่ายทอดโดย BTC.TOP
467201
การประทับเวลา 2017-05-20 00:16:31
จำนวนการทำธุรกรรม 2236
ถ่ายทอดโดย SlushPool
การประทับเวลา 2017-05-20 00:16:14
จำนวนการทำธุรกรรม 1141
ถ่ายทอดโดย BTCC Pool
467200
การประทับเวลา 2017-05-20 00:14:26
จำนวนการทำธุรกรรม 2213
ถ่ายทอดโดย BTC.com
467156
การประทับเวลา 2017-05-19 18:21:06
จำนวนการทำธุรกรรม 1872
ถ่ายทอดโดย F2Pool
การประทับเวลา 2017-05-19 18:20:47
จำนวนการทำธุรกรรม 1824
ถ่ายทอดโดย Bitcoin.com
467155
การประทับเวลา 2017-05-19 18:10:19
จำนวนการทำธุรกรรม 2254
ถ่ายทอดโดย BTC.com
466979
การประทับเวลา 2017-05-18 13:38:14
จำนวนการทำธุรกรรม 1240
ถ่ายทอดโดย AntPool
การประทับเวลา 2017-05-18 13:38:25
จำนวนการทำธุรกรรม 2570
ถ่ายทอดโดย Bixin
466978
การประทับเวลา 2017-05-18 13:16:23
จำนวนการทำธุรกรรม 1970
ถ่ายทอดโดย Bitcoin.com
466705
การประทับเวลา 2017-05-16 18:25:44
จำนวนการทำธุรกรรม 977
ถ่ายทอดโดย Kano CKPool
การประทับเวลา 2017-05-16 18:25:04
จำนวนการทำธุรกรรม 1206
ถ่ายทอดโดย Bixin
466704
การประทับเวลา 2017-05-16 18:23:22
จำนวนการทำธุรกรรม 464
ถ่ายทอดโดย AntPool
466598
การประทับเวลา 2017-05-15 23:02:45
จำนวนการทำธุรกรรม 1975
ถ่ายทอดโดย 1Hash
การประทับเวลา 2017-05-15 23:03:06
จำนวนการทำธุรกรรม 2014
ถ่ายทอดโดย BitClub Network
466597
การประทับเวลา 2017-05-15 22:56:51
จำนวนการทำธุรกรรม 2155
ถ่ายทอดโดย BTCC Pool
466252
การประทับเวลา 2017-05-13 20:41:14
จำนวนการทำธุรกรรม 2100
ถ่ายทอดโดย BW.COM
การประทับเวลา 2017-05-13 20:41:20
จำนวนการทำธุรกรรม 886
ถ่ายทอดโดย BitFury
466251
การประทับเวลา 2017-05-13 20:25:44
จำนวนการทำธุรกรรม 2361
ถ่ายทอดโดย 1Hash
465722
การประทับเวลา 2017-05-10 08:19:11
จำนวนการทำธุรกรรม 2752
ถ่ายทอดโดย Bixin
การประทับเวลา 2017-05-10 08:19:10
จำนวนการทำธุรกรรม 2726
ถ่ายทอดโดย GBMiners
465721
การประทับเวลา 2017-05-10 07:57:53
จำนวนการทำธุรกรรม 3435
ถ่ายทอดโดย BTC.TOP
464681
การประทับเวลา 2017-05-03 18:55:39
จำนวนการทำธุรกรรม 2783
ถ่ายทอดโดย ViaBTC
การประทับเวลา 2017-05-03 18:55:46
จำนวนการทำธุรกรรม 2520
ถ่ายทอดโดย BTC.com
464680
การประทับเวลา 2017-05-03 18:44:39
จำนวนการทำธุรกรรม 1650
ถ่ายทอดโดย BW.COM
464185
การประทับเวลา 2017-04-30 11:40:29
จำนวนการทำธุรกรรม 1535
ถ่ายทอดโดย BitFury
การประทับเวลา 2017-04-30 11:39:59
จำนวนการทำธุรกรรม 2591
ถ่ายทอดโดย Bixin
464184
การประทับเวลา 2017-04-30 11:22:01
จำนวนการทำธุรกรรม 769
ถ่ายทอดโดย BTCC Pool
463505
การประทับเวลา 2017-04-25 23:15:20
จำนวนการทำธุรกรรม 1900
ถ่ายทอดโดย Bitcoin.com
การประทับเวลา 2017-04-25 23:15:22
จำนวนการทำธุรกรรม 1924
ถ่ายทอดโดย AntPool
463504
การประทับเวลา 2017-04-25 23:13:27
จำนวนการทำธุรกรรม 1926
ถ่ายทอดโดย BTC.TOP
463316
การประทับเวลา 2017-04-24 13:19:28
จำนวนการทำธุรกรรม 1922
ถ่ายทอดโดย F2Pool
การประทับเวลา 2017-04-24 13:18:56
จำนวนการทำธุรกรรม 1863
ถ่ายทอดโดย AntPool
463315
การประทับเวลา 2017-04-24 13:08:11
จำนวนการทำธุรกรรม 1955
ถ่ายทอดโดย ViaBTC
462645
การประทับเวลา 2017-04-20 01:54:18
จำนวนการทำธุรกรรม 1708
ถ่ายทอดโดย BTC.TOP
การประทับเวลา 2017-04-20 01:54:40
จำนวนการทำธุรกรรม 1710
ถ่ายทอดโดย BTCC Pool
462644
การประทับเวลา 2017-04-20 01:42:00
จำนวนการทำธุรกรรม 2344
ถ่ายทอดโดย BitClub Network
461952
การประทับเวลา 2017-04-15 06:11:21
จำนวนการทำธุรกรรม 1262
ถ่ายทอดโดย BTCC Pool
การประทับเวลา 2017-04-15 06:11:22
จำนวนการทำธุรกรรม 1271
ถ่ายทอดโดย BATPOOL
461951
การประทับเวลา 2017-04-15 06:03:07
จำนวนการทำธุรกรรม 1975
ถ่ายทอดโดย AntPool
461246
การประทับเวลา 2017-04-10 09:12:32
จำนวนการทำธุรกรรม 1867
ถ่ายทอดโดย AntPool
การประทับเวลา 2017-04-10 09:13:15
จำนวนการทำธุรกรรม 2112
ถ่ายทอดโดย 1Hash
461245
การประทับเวลา 2017-04-10 09:06:24
จำนวนการทำธุรกรรม 2077
ถ่ายทอดโดย BTC.TOP

หน้าต่อไป >>