บล็อกกำพร้า

ป้องกันการปิดหรือบล็อก Yatim ถูกต้องตามกฎหมายคือไม่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่หลัก พวกเขาสามารถเกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อสองคนงานเหมืองผลิตบล็อกในเวลาเดียวกันหรือพวกเขาอาจจะเกิดจากการโจมตี (ที่มีพลังมากพอที่ hashing) เพื่อพยายามปฏิเสธการทำรายการ

หน้าต่อไป >>

479868
การประทับเวลา 2017-08-09 23:59:46
จำนวนการทำธุรกรรม 1587
ถ่ายทอดโดย Unknown
การประทับเวลา 2017-08-09 23:59:55
จำนวนการทำธุรกรรม 1595
ถ่ายทอดโดย Unknown
479867
การประทับเวลา 2017-08-09 23:22:03
จำนวนการทำธุรกรรม 1669
ถ่ายทอดโดย Unknown
473620
การประทับเวลา 2017-07-01 05:00:52
จำนวนการทำธุรกรรม 176
ถ่ายทอดโดย Unknown
การประทับเวลา 2017-07-01 05:01:11
จำนวนการทำธุรกรรม 239
ถ่ายทอดโดย Unknown
473619
การประทับเวลา 2017-07-01 05:00:00
จำนวนการทำธุรกรรม 1145
ถ่ายทอดโดย Unknown
473586
การประทับเวลา 2017-06-30 23:28:33
จำนวนการทำธุรกรรม 1046
ถ่ายทอดโดย Unknown
การประทับเวลา 2017-06-30 23:28:35
จำนวนการทำธุรกรรม 1007
ถ่ายทอดโดย Unknown
473585
การประทับเวลา 2017-06-30 23:22:09
จำนวนการทำธุรกรรม 747
ถ่ายทอดโดย Unknown
473064
การประทับเวลา 2017-06-27 06:33:30
จำนวนการทำธุรกรรม 2257
ถ่ายทอดโดย Unknown
การประทับเวลา 2017-06-27 06:34:32
จำนวนการทำธุรกรรม 913
ถ่ายทอดโดย Unknown
473063
การประทับเวลา 2017-06-27 06:28:39
จำนวนการทำธุรกรรม 1539
ถ่ายทอดโดย Unknown
472975
การประทับเวลา 2017-06-26 15:06:05
จำนวนการทำธุรกรรม 2250
ถ่ายทอดโดย Unknown
การประทับเวลา 2017-06-26 15:06:00
จำนวนการทำธุรกรรม 2235
ถ่ายทอดโดย Unknown
472974
การประทับเวลา 2017-06-26 14:52:39
จำนวนการทำธุรกรรม 1837
ถ่ายทอดโดย Unknown
472235
การประทับเวลา 2017-06-21 09:19:18
จำนวนการทำธุรกรรม 2152
ถ่ายทอดโดย Unknown
การประทับเวลา 2017-06-21 09:19:48
จำนวนการทำธุรกรรม 2100
ถ่ายทอดโดย Unknown
472234
การประทับเวลา 2017-06-21 09:09:50
จำนวนการทำธุรกรรม 1733
ถ่ายทอดโดย Unknown
472082
การประทับเวลา 2017-06-20 05:56:34
จำนวนการทำธุรกรรม 1968
ถ่ายทอดโดย Unknown
การประทับเวลา 2017-06-20 05:56:22
จำนวนการทำธุรกรรม 2051
ถ่ายทอดโดย Unknown
472081
การประทับเวลา 2017-06-20 05:49:03
จำนวนการทำธุรกรรม 2307
ถ่ายทอดโดย Unknown
472040
การประทับเวลา 2017-06-19 23:17:41
จำนวนการทำธุรกรรม 1253
ถ่ายทอดโดย Unknown
การประทับเวลา 2017-06-19 23:17:14
จำนวนการทำธุรกรรม 1228
ถ่ายทอดโดย Unknown
472039
การประทับเวลา 2017-06-19 23:12:29
จำนวนการทำธุรกรรม 2009
ถ่ายทอดโดย Unknown
471982
การประทับเวลา 2017-06-19 15:53:31
จำนวนการทำธุรกรรม 2020
ถ่ายทอดโดย Unknown
การประทับเวลา 2017-06-19 15:54:00
จำนวนการทำธุรกรรม 2380
ถ่ายทอดโดย Unknown
471981
การประทับเวลา 2017-06-19 15:50:40
จำนวนการทำธุรกรรม 2154
ถ่ายทอดโดย Unknown
471292
การประทับเวลา 2017-06-14 22:14:56
จำนวนการทำธุรกรรม 2485
ถ่ายทอดโดย Unknown
การประทับเวลา 2017-06-14 22:14:50
จำนวนการทำธุรกรรม 1964
ถ่ายทอดโดย Unknown
471291
การประทับเวลา 2017-06-14 22:12:33
จำนวนการทำธุรกรรม 1556
ถ่ายทอดโดย Unknown
471190
การประทับเวลา 2017-06-14 05:15:02
จำนวนการทำธุรกรรม 1863
ถ่ายทอดโดย Unknown
การประทับเวลา 2017-06-14 05:14:59
จำนวนการทำธุรกรรม 1834
ถ่ายทอดโดย Unknown
471189
การประทับเวลา 2017-06-14 05:08:20
จำนวนการทำธุรกรรม 2188
ถ่ายทอดโดย Unknown
471114
การประทับเวลา 2017-06-13 16:59:31
จำนวนการทำธุรกรรม 2253
ถ่ายทอดโดย Unknown
การประทับเวลา 2017-06-13 16:59:06
จำนวนการทำธุรกรรม 2161
ถ่ายทอดโดย Unknown
471113
การประทับเวลา 2017-06-13 16:53:51
จำนวนการทำธุรกรรม 2472
ถ่ายทอดโดย Unknown
470930
การประทับเวลา 2017-06-12 09:44:11
จำนวนการทำธุรกรรม 2044
ถ่ายทอดโดย Unknown
การประทับเวลา 2017-06-12 09:44:20
จำนวนการทำธุรกรรม 1865
ถ่ายทอดโดย Unknown
470929
การประทับเวลา 2017-06-12 09:32:13
จำนวนการทำธุรกรรม 2012
ถ่ายทอดโดย Unknown
470613
การประทับเวลา 2017-06-10 04:38:54
จำนวนการทำธุรกรรม 1476
ถ่ายทอดโดย Unknown
การประทับเวลา 2017-06-10 04:38:55
จำนวนการทำธุรกรรม 1276
ถ่ายทอดโดย Unknown
470612
การประทับเวลา 2017-06-10 04:36:34
จำนวนการทำธุรกรรม 2061
ถ่ายทอดโดย Unknown
470307
การประทับเวลา 2017-06-08 05:11:19
จำนวนการทำธุรกรรม 1703
ถ่ายทอดโดย Unknown
การประทับเวลา 2017-06-08 05:11:34
จำนวนการทำธุรกรรม 1905
ถ่ายทอดโดย Unknown
470306
การประทับเวลา 2017-06-08 05:09:12
จำนวนการทำธุรกรรม 1844
ถ่ายทอดโดย Unknown
468376
การประทับเวลา 2017-05-27 13:07:19
จำนวนการทำธุรกรรม 3660
ถ่ายทอดโดย Unknown
การประทับเวลา 2017-05-27 13:07:17
จำนวนการทำธุรกรรม 3828
ถ่ายทอดโดย Unknown
468375
การประทับเวลา 2017-05-27 13:07:15
จำนวนการทำธุรกรรม 2596
ถ่ายทอดโดย Unknown
467201
การประทับเวลา 2017-05-20 00:16:31
จำนวนการทำธุรกรรม 2236
ถ่ายทอดโดย Unknown
การประทับเวลา 2017-05-20 00:16:14
จำนวนการทำธุรกรรม 1141
ถ่ายทอดโดย Unknown
467200
การประทับเวลา 2017-05-20 00:14:26
จำนวนการทำธุรกรรม 2213
ถ่ายทอดโดย Unknown
467156
การประทับเวลา 2017-05-19 18:21:06
จำนวนการทำธุรกรรม 1872
ถ่ายทอดโดย Unknown
การประทับเวลา 2017-05-19 18:20:47
จำนวนการทำธุรกรรม 1824
ถ่ายทอดโดย Unknown
467155
การประทับเวลา 2017-05-19 18:10:19
จำนวนการทำธุรกรรม 2254
ถ่ายทอดโดย Unknown
466979
การประทับเวลา 2017-05-18 13:38:14
จำนวนการทำธุรกรรม 1240
ถ่ายทอดโดย Unknown
การประทับเวลา 2017-05-18 13:38:25
จำนวนการทำธุรกรรม 2570
ถ่ายทอดโดย Unknown
466978
การประทับเวลา 2017-05-18 13:16:23
จำนวนการทำธุรกรรม 1970
ถ่ายทอดโดย Unknown
466705
การประทับเวลา 2017-05-16 18:25:44
จำนวนการทำธุรกรรม 977
ถ่ายทอดโดย Unknown
การประทับเวลา 2017-05-16 18:25:04
จำนวนการทำธุรกรรม 1206
ถ่ายทอดโดย Unknown
466704
การประทับเวลา 2017-05-16 18:23:22
จำนวนการทำธุรกรรม 464
ถ่ายทอดโดย Unknown
466598
การประทับเวลา 2017-05-15 23:02:45
จำนวนการทำธุรกรรม 1975
ถ่ายทอดโดย Unknown
การประทับเวลา 2017-05-15 23:03:06
จำนวนการทำธุรกรรม 2014
ถ่ายทอดโดย Unknown
466597
การประทับเวลา 2017-05-15 22:56:51
จำนวนการทำธุรกรรม 2155
ถ่ายทอดโดย Unknown
466252
การประทับเวลา 2017-05-13 20:41:14
จำนวนการทำธุรกรรม 2100
ถ่ายทอดโดย Unknown
การประทับเวลา 2017-05-13 20:41:20
จำนวนการทำธุรกรรม 886
ถ่ายทอดโดย Unknown
466251
การประทับเวลา 2017-05-13 20:25:44
จำนวนการทำธุรกรรม 2361
ถ่ายทอดโดย Unknown
465722
การประทับเวลา 2017-05-10 08:19:11
จำนวนการทำธุรกรรม 2752
ถ่ายทอดโดย Unknown
การประทับเวลา 2017-05-10 08:19:10
จำนวนการทำธุรกรรม 2726
ถ่ายทอดโดย Unknown
465721
การประทับเวลา 2017-05-10 07:57:53
จำนวนการทำธุรกรรม 3435
ถ่ายทอดโดย Unknown
464681
การประทับเวลา 2017-05-03 18:55:39
จำนวนการทำธุรกรรม 2783
ถ่ายทอดโดย Unknown
การประทับเวลา 2017-05-03 18:55:46
จำนวนการทำธุรกรรม 2520
ถ่ายทอดโดย Unknown
464680
การประทับเวลา 2017-05-03 18:44:39
จำนวนการทำธุรกรรม 1650
ถ่ายทอดโดย Unknown
464185
การประทับเวลา 2017-04-30 11:40:29
จำนวนการทำธุรกรรม 1535
ถ่ายทอดโดย Unknown
การประทับเวลา 2017-04-30 11:39:59
จำนวนการทำธุรกรรม 2591
ถ่ายทอดโดย Unknown
464184
การประทับเวลา 2017-04-30 11:22:01
จำนวนการทำธุรกรรม 769
ถ่ายทอดโดย Unknown

หน้าต่อไป >>