บล็อกกำพร้า

ป้องกันการปิดหรือบล็อก Yatim ถูกต้องตามกฎหมายคือไม่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่หลัก พวกเขาสามารถเกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อสองคนงานเหมืองผลิตบล็อกในเวลาเดียวกันหรือพวกเขาอาจจะเกิดจากการโจมตี (ที่มีพลังมากพอที่ hashing) เพื่อพยายามปฏิเสธการทำรายการ

หน้าต่อไป >>

447908
การประทับเวลา 2017-01-13 02:12:31
จำนวนการทำธุรกรรม 2320
ถ่ายทอดโดย F2Pool
การประทับเวลา 2017-01-13 02:12:21
จำนวนการทำธุรกรรม 2402
ถ่ายทอดโดย HaoBTC
447907
การประทับเวลา 2017-01-13 01:56:32
จำนวนการทำธุรกรรม 2129
ถ่ายทอดโดย F2Pool
447782
การประทับเวลา 2017-01-12 10:17:13
จำนวนการทำธุรกรรม 2544
ถ่ายทอดโดย AntPool
การประทับเวลา 2017-01-12 10:17:19
จำนวนการทำธุรกรรม 2631
ถ่ายทอดโดย SlushPool
447781
การประทับเวลา 2017-01-12 10:05:11
จำนวนการทำธุรกรรม 2404
ถ่ายทอดโดย ViaBTC
447082
การประทับเวลา 2017-01-07 20:32:38
จำนวนการทำธุรกรรม 2599
ถ่ายทอดโดย 1Hash
การประทับเวลา 2017-01-07 20:32:15
จำนวนการทำธุรกรรม 2659
ถ่ายทอดโดย F2Pool
447081
การประทับเวลา 2017-01-07 20:25:52
จำนวนการทำธุรกรรม 3080
ถ่ายทอดโดย BW.COM
446586
การประทับเวลา 2017-01-04 14:05:45
จำนวนการทำธุรกรรม 1390
ถ่ายทอดโดย GBMiners
การประทับเวลา 2017-01-04 14:05:09
จำนวนการทำธุรกรรม 1522
ถ่ายทอดโดย AntPool
446585
การประทับเวลา 2017-01-04 13:42:41
จำนวนการทำธุรกรรม 496
ถ่ายทอดโดย P2Pool
446231
การประทับเวลา 2017-01-02 08:43:34
จำนวนการทำธุรกรรม 2225
ถ่ายทอดโดย BTCC Pool
การประทับเวลา 2017-01-02 08:43:48
จำนวนการทำธุรกรรม 2731
ถ่ายทอดโดย BitFury
446230
การประทับเวลา 2017-01-02 08:13:22
จำนวนการทำธุรกรรม 1697
ถ่ายทอดโดย BTCC Pool
445033
การประทับเวลา 2016-12-25 12:20:54
จำนวนการทำธุรกรรม 1747
ถ่ายทอดโดย AntPool
การประทับเวลา 2016-12-25 12:20:54
จำนวนการทำธุรกรรม 1826
ถ่ายทอดโดย AntPool
445032
การประทับเวลา 2016-12-25 12:08:35
จำนวนการทำธุรกรรม 156
ถ่ายทอดโดย BTCC Pool
445009
การประทับเวลา 2016-12-25 09:15:08
จำนวนการทำธุรกรรม 519
ถ่ายทอดโดย BTC.com
การประทับเวลา 2016-12-25 09:14:14
จำนวนการทำธุรกรรม 424
ถ่ายทอดโดย AntPool
445008
การประทับเวลา 2016-12-25 09:12:01
จำนวนการทำธุรกรรม 2024
ถ่ายทอดโดย AntPool
444147
การประทับเวลา 2016-12-19 14:46:16
จำนวนการทำธุรกรรม 2743
ถ่ายทอดโดย F2Pool
การประทับเวลา 2016-12-19 14:46:22
จำนวนการทำธุรกรรม 2723
ถ่ายทอดโดย GBMiners
444146
การประทับเวลา 2016-12-19 14:42:09
จำนวนการทำธุรกรรม 2573
ถ่ายทอดโดย BTC.com
443878
การประทับเวลา 2016-12-17 19:40:29
จำนวนการทำธุรกรรม 1052
ถ่ายทอดโดย HaoBTC
การประทับเวลา 2016-12-17 19:40:45
จำนวนการทำธุรกรรม 904
ถ่ายทอดโดย SlushPool
443877
การประทับเวลา 2016-12-17 19:35:05
จำนวนการทำธุรกรรม 366
ถ่ายทอดโดย AntPool
442979
การประทับเวลา 2016-12-11 16:43:31
จำนวนการทำธุรกรรม 1672
ถ่ายทอดโดย BW.COM
การประทับเวลา 2016-12-11 16:43:28
จำนวนการทำธุรกรรม 2911
ถ่ายทอดโดย Kano CKPool
442978
การประทับเวลา 2016-12-11 16:42:44
จำนวนการทำธุรกรรม 838
ถ่ายทอดโดย AntPool
442268
การประทับเวลา 2016-12-07 01:55:15
จำนวนการทำธุรกรรม 611
ถ่ายทอดโดย AntPool
การประทับเวลา 2016-12-07 01:55:05
จำนวนการทำธุรกรรม 607
ถ่ายทอดโดย GBMiners
442267
การประทับเวลา 2016-12-07 01:54:38
จำนวนการทำธุรกรรม 912
ถ่ายทอดโดย Kano CKPool
441603
การประทับเวลา 2016-12-02 19:48:45
จำนวนการทำธุรกรรม 2812
ถ่ายทอดโดย BitFury
การประทับเวลา 2016-12-02 19:48:56
จำนวนการทำธุรกรรม 2785
ถ่ายทอดโดย 1Hash
441602
การประทับเวลา 2016-12-02 19:45:12
จำนวนการทำธุรกรรม 1
ถ่ายทอดโดย F2Pool
441131
การประทับเวลา 2016-11-29 14:04:47
จำนวนการทำธุรกรรม 2219
ถ่ายทอดโดย BW.COM
การประทับเวลา 2016-11-29 14:05:13
จำนวนการทำธุรกรรม 2522
ถ่ายทอดโดย BitFury
441130
การประทับเวลา 2016-11-29 13:58:12
จำนวนการทำธุรกรรม 2298
ถ่ายทอดโดย BTCC Pool
441107
การประทับเวลา 2016-11-29 11:02:26
จำนวนการทำธุรกรรม 1938
ถ่ายทอดโดย Telco 214
การประทับเวลา 2016-11-29 11:00:49
จำนวนการทำธุรกรรม 1968
ถ่ายทอดโดย GBMiners
441106
การประทับเวลา 2016-11-29 10:58:00
จำนวนการทำธุรกรรม 2434
ถ่ายทอดโดย BW.COM
440652
การประทับเวลา 2016-11-26 11:10:42
จำนวนการทำธุรกรรม 2174
ถ่ายทอดโดย BW.COM
การประทับเวลา 2016-11-26 11:10:14
จำนวนการทำธุรกรรม 1766
ถ่ายทอดโดย GBMiners
440651
การประทับเวลา 2016-11-26 10:57:28
จำนวนการทำธุรกรรม 2426
ถ่ายทอดโดย F2Pool
440387
การประทับเวลา 2016-11-24 16:51:12
จำนวนการทำธุรกรรม 2434
ถ่ายทอดโดย Kano CKPool
การประทับเวลา 2016-11-24 16:51:10
จำนวนการทำธุรกรรม 3498
ถ่ายทอดโดย AntPool
440386
การประทับเวลา 2016-11-24 16:50:55
จำนวนการทำธุรกรรม 2681
ถ่ายทอดโดย F2Pool
440364
การประทับเวลา 2016-11-24 14:30:48
จำนวนการทำธุรกรรม 1245
ถ่ายทอดโดย BitFury
การประทับเวลา 2016-11-24 14:30:21
จำนวนการทำธุรกรรม 1430
ถ่ายทอดโดย BTC.com
440363
การประทับเวลา 2016-11-24 14:25:06
จำนวนการทำธุรกรรม 2470
ถ่ายทอดโดย F2Pool
439973
การประทับเวลา 2016-11-21 20:04:05
จำนวนการทำธุรกรรม 2521
ถ่ายทอดโดย BTC.com
การประทับเวลา 2016-11-21 20:04:10
จำนวนการทำธุรกรรม 1621
ถ่ายทอดโดย F2Pool
439972
การประทับเวลา 2016-11-21 20:01:24
จำนวนการทำธุรกรรม 2451
ถ่ายทอดโดย BW.COM
439244
การประทับเวลา 2016-11-16 18:07:18
จำนวนการทำธุรกรรม 605
ถ่ายทอดโดย BW.COM
การประทับเวลา 2016-11-16 18:07:31
จำนวนการทำธุรกรรม 1397
ถ่ายทอดโดย BitFury
439243
การประทับเวลา 2016-11-16 18:05:14
จำนวนการทำธุรกรรม 2334
ถ่ายทอดโดย BitFury
438669
การประทับเวลา 2016-11-13 06:33:14
จำนวนการทำธุรกรรม 1670
ถ่ายทอดโดย AntPool
การประทับเวลา 2016-11-13 06:33:40
จำนวนการทำธุรกรรม 1671
ถ่ายทอดโดย shawnp0wers
438668
การประทับเวลา 2016-11-13 06:20:10
จำนวนการทำธุรกรรม 1612
ถ่ายทอดโดย F2Pool
437584
การประทับเวลา 2016-11-06 10:02:08
จำนวนการทำธุรกรรม 2897
ถ่ายทอดโดย BitFury
การประทับเวลา 2016-11-06 10:02:18
จำนวนการทำธุรกรรม 2634
ถ่ายทอดโดย BW.COM
437583
การประทับเวลา 2016-11-06 09:22:17
จำนวนการทำธุรกรรม 363
ถ่ายทอดโดย BW.COM
437478
การประทับเวลา 2016-11-05 17:26:31
จำนวนการทำธุรกรรม 2837
ถ่ายทอดโดย AntPool
การประทับเวลา 2016-11-05 17:26:21
จำนวนการทำธุรกรรม 2771
ถ่ายทอดโดย BTCC Pool
437477
การประทับเวลา 2016-11-05 17:26:08
จำนวนการทำธุรกรรม 2332
ถ่ายทอดโดย AntPool
437418
การประทับเวลา 2016-11-05 05:57:27
จำนวนการทำธุรกรรม 1042
ถ่ายทอดโดย BitFury
การประทับเวลา 2016-11-05 05:57:10
จำนวนการทำธุรกรรม 1046
ถ่ายทอดโดย Bitcoin.com
437417
การประทับเวลา 2016-11-05 05:48:47
จำนวนการทำธุรกรรม 1099
ถ่ายทอดโดย GBMiners
437108
การประทับเวลา 2016-11-03 00:27:07
จำนวนการทำธุรกรรม 963
ถ่ายทอดโดย BW.COM
การประทับเวลา 2016-11-03 00:27:20
จำนวนการทำธุรกรรม 1340
ถ่ายทอดโดย BitFury
437107
การประทับเวลา 2016-11-03 00:26:46
จำนวนการทำธุรกรรม 2357
ถ่ายทอดโดย BTCC Pool
436629
การประทับเวลา 2016-10-30 17:14:01
จำนวนการทำธุรกรรม 1131
ถ่ายทอดโดย AntPool
การประทับเวลา 2016-10-30 17:13:51
จำนวนการทำธุรกรรม 1355
ถ่ายทอดโดย GBMiners
436628
การประทับเวลา 2016-10-30 17:07:52
จำนวนการทำธุรกรรม 1579
ถ่ายทอดโดย BTCC Pool

หน้าต่อไป >>