กลุ่ม #485243

สรุป
จำนวนธุรกรรม 1
ผลผลิตทั้งหมด 12.5 BTC
ปริมาณธุรกรรมโดยประมาณ 0 BTC
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 0 BTC
ความสูง 485243 (Chain หลัก)
การประทับเวลา 2017-09-14 17:20:36
เวลาที่ได้รับ 2017-09-14 17:20:36
รีเลย์โดย BTC.TOP
ความยาก 922,724,699,725.96
เกร็ด 402731275
ขนาด 0.263 kB
น้ำหนัก 0.808 kWU
รุ่น 0x20000012
nonce 1164333639
บล็อกรางวัล 12.5 BTC
hashes
กัญชา 000000000000000000a54cdf8f9045c2b13a762d7a39119ac0885bd4aa5073e1
บล็อกก่อนหน้า 000000000000000000e1438ed1592b8c23728cef2b155af863b4c773b892338e
Next Block (s) 0000000000000000011323a20dea3a9fc6510ff28cef43dc8edaccd22d91a114
Merkle Root

การทำธุรกรรม

5bb3efc23228db474b592c0c58f269695d74e9a2fa67709aa9955986aee74b65 2017-09-14 17:20:36
ไม่มีอินพุต (เหรียญที่สร้างขึ้นใหม่)1Nf7CzkenrwEhsYFAjZCJ5TP1nzy9tT93R 12.5 BTC