บ้าน ยินดีต้อนรับสู่ Blockchain มากกว่า...

ความสูง อายุ การทำธุรกรรม ส่งรวม ถ่ายทอดโดย ขนาด (KB)
397717 2 minutes 1862 13,390.24 BTC BW.COM 926.97
397716 3 minutes 2805 37,342.58 BTC F2Pool 976.54
397715 31 minutes 2600 42,544.41 BTC Slush 974.83
397714 54 minutes 892 5,528.63 BTC BitFury 838.37
397713 57 minutes 824 5,948.62 BTC F2Pool 976.5
397712 1 hour 1087 8,888.00 BTC AntPool 731.61
การทำธุรกรรมต่างๆ
02deb3173ba991cd96dcb3492... < 1 minute
afbd15e834418b74a4d126280... < 1 minute
ab640b234589baff3f2bfc14d... < 1 minute
c7f1f4e7f9b72994db6423312... < 1 minute
20513f1c76c64573aff5e448b... < 1 minute
0c016c10fb90acf4496d74788... < 1 minute
3363b2ce52a20af539d42eb54... < 1 minute
8e96b7422f2f31553d07b5dba... < 1 minute
8de06f3345c847f8586559ad7... < 1 minute
eb77eae577eb356ee4e014d73... < 1 minute

ค้นหา

คุณอาจจะป้อนความสูงบล็อกที่อยู่บล็อกกัญชากัญชาทำธุรกรรม hash160 หรือที่อยู่ IPv4 ...

NEWS
Magnr - Bitcoin Trading Platform | Trade with Leverage
Magnr < 1 minute มาแล้ว
Haasonline Trade Server 3.0
/r/bitcoin 5 minutes มาแล้ว
[Idea] How to save blockchain space for micro transactions by batching bitcoin transfers between services
/r/bitcoin 5 minutes มาแล้ว
Please help Lancaster University study into Bitcoin (and information trust models)
/r/bitcoin 5 minutes มาแล้ว
Indian Exchange Coinsecure Employee Arrested in Credit Card Scheme
Bitcoin Warrior 10 minutes มาแล้ว
All Time High (over 244,000) bitcoin daily transactions 2016-02-10.
/r/bitcoin 48 minutes มาแล้ว
Deutsche Bank Woes Steer Consumers To Control Finance With Bitcoin
newsBTC 51 minutes มาแล้ว
Chicago developers launch Decred, a Bitcoin alternative
Chicago Tribune 1 hour 25 minutes มาแล้ว
Christopher Gilliard's Weblog: Why we should keep the Bitcoin block size at 1mb forever
/r/bitcoin 1 hour 30 minutes มาแล้ว
surely we can use blockchain to decentralize her database, right ?
/r/bitcoin 1 hour 30 minutes มาแล้ว
Why I think the blocksize-wars are over
/r/btc 1 hour 42 minutes มาแล้ว
EB117 - Eric Lombrozo: Upgrading Bitcoin With Segregated Witness
/r/btc 2 hours 30 minutes มาแล้ว
Crypto connoisseurs: Curl up with Princeton's 300-page ode to Bitcoin
The Register 2 hours 33 minutes มาแล้ว
Jeremy Allaire on Twitter: "given the inability of BTC Devs to innovate on bitcoin protocol..."
/r/btc 2 hours 42 minutes มาแล้ว
Erik Voorhees reports record volume on ShapeShift
/r/bitcoin 2 hours 42 minutes มาแล้ว

ลิงค์ Bitcoin อื่น ๆ