บ้าน ยินดีต้อนรับสู่ Blockchain มากกว่า...

ความสูง อายุ การทำธุรกรรม ส่งรวม ถ่ายทอดโดย ขนาด (KB)
409478 1 minute 634 1,814.05 BTC BitClub Network 998.21
409477 3 minutes 2681 10,471.09 BTC F2Pool 999.98
409476 20 minutes 569 1,093.22 BTC BTCC Pool 201.03
409475 23 minutes 1721 6,945.95 BTC F2Pool 999.94
409474 34 minutes 1729 7,348.99 BTC AntPool 998.03
409473 44 minutes 2712 12,266.82 BTC BTCC Pool 989.14
การทำธุรกรรมต่างๆ
a2de39f99d62a2ed6e17e4d04... < 1 minute
e6a366d311fb268a8e20c0c52... < 1 minute
a31dd3bb248b1a3a9e4e0e67b... < 1 minute
3df38605d1458d4f201fa0f24... < 1 minute
7a860d0ff57b7d2f0f355242f (FoxBit Hot Wallet) < 1 minute
d2e2855439c15694003e534f4... < 1 minute
e00103b350edf61c35d3bbf1b... < 1 minute
fdd7f54fba19e8f09ade74a42... < 1 minute
c303f6fd92ad19fd94877aad1... < 1 minute
d6668d852fe202fe316bcf815... < 1 minute

ค้นหา

คุณอาจจะป้อนความสูงบล็อกที่อยู่บล็อกกัญชากัญชาทำธุรกรรม hash160 หรือที่อยู่ IPv4 ...

NEWS
Magnr - Bitcoin Trading Platform | Trade with Leverage
Magnr < 1 minute มาแล้ว
Writing An Article On Bitcoin and Want Some Opinions.
/r/btc 8 minutes มาแล้ว
Bitcoin Price Report for April 29, 2016
/r/btc 41 minutes มาแล้ว
Bitcoin Price Ends Turbulent Week as Bull Run Fades
CoinDesk 1 hour 24 minutes มาแล้ว
The accelerator of the blockchain, Zilicon is giving $1,000,000 to start ups to integrate with blockchain technology
/r/btc 1 hour 33 minutes มาแล้ว
The accelerator of ethereum, Zilicon is giving $1,000,000 to start ups to integrate with ethereum/blockchain technology
/r/btc 1 hour 49 minutes มาแล้ว
The BitFury Group Announces Expansion to Full Service Digital Asset Technology Company
/r/btc 1 hour 49 minutes มาแล้ว
Microsoft is turning DNA into the ultimate storage device
/r/btc 2 hours 8 minutes มาแล้ว
Bitcoin Core is leading the voting battle on SlushPool
/r/bitcoin 2 hours 8 minutes มาแล้ว
Algorithmic Improvements Give Bitcoin Mining an AsicBoost
/r/btc 2 hours 24 minutes มาแล้ว
Bitsquare Launch - did anyone downliad and tried beta?
/r/bitcoin 2 hours 24 minutes มาแล้ว
IBM launches highly secure blockchain services on IBM Cloud
CoinReport 2 hours 41 minutes มาแล้ว
Deloitte Harnesses Facebook Messenger to Put Warranties on Blockchain
CoinDesk 2 hours 50 minutes มาแล้ว
Anti-Bitcoin economics teacher picks wrong person to argue with
/r/bitcoin 3 hours 8 minutes มาแล้ว
Blockchain Data Platform Tierion Raises $1 Million
/r/bitcoin 3 hours 17 minutes มาแล้ว

ลิงค์ Bitcoin อื่น ๆ