Τελευταία μπλοκ Δείτε περισσότερα
Ύψος Ηλικία Μέγεθος (kB)
463539 12 minutes 998.25
463538 15 minutes 998.13
463537 17 minutes 998.23
463536 21 minutes 998.24
New To Bitcoin?

Like paper money and gold before it, bitcoin is a currency that allows parties to exchange value. Unlike it predecessors, bitcoin is digital and decentralized. For the first time in history, people can exchange value without intermediaries which translates to greater control of funds and lower fees.

Αναζήτηση Μπορείτε να εισάγετε το ύψος μπλοκ, διεύθυνση, μπλοκ hash, hash συναλλαγές, hash160, ή IPv4 διεύθυνση ...
Transactions Per Day

The number of daily Bitcoin transactions.

Transactions since .

Market Cap
Hash Rate