Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

4e801814d8583a09531bd5f38f48a81cfb3157973c1914d06f7fe1b657a8cb84
1LXvNmTD3HFqiWZUn2xQgrFFJYZr7ZUoRZ
1GMsVZPcp9uAJ4RFJXJLqNfxURUth9xnva 0.0497382 BTC
1PYhqDnu35qTWDG67qAEE13Tx7FehWhay6 0.1501149 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 225 (Bytes)
Βάρος 900
Λήψη χρόνου 2017-01-12 10:09:54
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 447782 ( 2017-01-12 10:17:19 + 7 λεπτά )
447782 ( 2017-01-12 10:17:13 + 7 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 72267 Επιβεβαιώσεις
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.2 BTC
Συνολική παραγωγή 0.1998531 BTC
Αμοιβές 0.0001469 BTC
Χρέωση ανά byte 65.289 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 16.322 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.0497382 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase