Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

4e801814d8583a09531bd5f38f48a81cfb3157973c1914d06f7fe1b657a8cb84
1LXvNmTD3HFqiWZUn2xQgrFFJYZr7ZUoRZ
1GMsVZPcp9uAJ4RFJXJLqNfxURUth9xnva 0.0497382 BTC
1PYhqDnu35qTWDG67qAEE13Tx7FehWhay6 0.1501149 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 225 (byte που)
Γνωστή ώρα 2017-01-12 10:09:54
Περιέχονται σε ενότητες 447782 ( 2017-01-12 10:17:19 + 7 πρακτικά )
447782 ( 2017-01-12 10:17:13 + 7 πρακτικά )
Επιβεβαιώσεις 30115 Επιβεβαιώσεις
Μεταδίδονται μέσω IP Blockchain.info
Φαντάζομαι Προβολή Δέντρο Διάγραμμα
Είσοδοι και έξοδοι
Σύνολο εισροών 0.2 BTC
Σύνολο εξόδου 0.1998531 BTC
Δικαιώματα 0.0001469 BTC
Χρέωση ανά byte 65.289 sat/B
Εκτιμώμενη BTC συναλλαγής 0.0497382 BTC
Σενάρια Εμφάνιση scripts & coinbase

Σύνδεσμοι Σύνδεσμος