απορρίφθηκε Απογραφή Συναλλαγές και συγκροτήματα που έχουν απορριφθεί από τον κόμβο Bitcoin μας.

Χασίσι Λόγος Φορά
a6f744095ff5490e6d7511468... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226588627, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226606455, txOutputN=3}], value=84544298, address=1PqyLtsKoYRHJMvsQ3Pem6Wd9iuNyWKnko} 2017-02-28 14:29:16
5e727adf9f33f27aac0707777... None Standard Script Output OP_RETURN 4f4101000280e497d01280fcf3e34600 2017-02-28 14:29:06
cd61d0bc958e2466a5786ecac... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226588627, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226606455, txOutputN=3}], value=84544298, address=1PqyLtsKoYRHJMvsQ3Pem6Wd9iuNyWKnko} 2017-02-28 14:28:54
40e3064b899328bdd3707093a... None Standard Script Output OP_RETURN 4f4101000280e497d012c0c7e1af0100 2017-02-28 14:28:51
a89e4ec1e860546b702ac7568... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.19 2017-02-28 14:28:48
1f0b91edf39ae8c3777fc523a... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 14:28:41
21bdd3da8ddd28f800e9a34f8... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 14:28:35
691788d8ef43cf57bc95af7ce... None Standard Script Output OP_RETURN OP_FALSE 2017-02-28 14:28:32
165b3b61c28158176ed66089c... None Standard Script Output OP_RETURN 3ad483123417db26ac24eb59bc1b3ea639ea3fddb067440041905a33 2017-02-28 14:28:14
9dcd1c97c63a1cdd174a3915f... The transaction is not final 2017-02-28 14:28:05
c4ee0771e5c6cd070d4b6aeae... The transaction is not final 2017-02-28 14:28:05
8ce9469089a43bfa3d553540d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 14:28:04
20ef7657256b6daccbf6fdeec... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 14:28:04
01d74d55c1d2c1bbe05cbb696... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 14:28:04
b8f804fb377ea14aa3a70e8c9... The transaction is not final 2017-02-28 14:28:02
6ec2d6dd6528129768ff40a02... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.2 2017-02-28 14:27:58
d90b126c7adc48490b28e7104... The transaction is not final 2017-02-28 14:27:57
25cefe5ce6bac0bee4b59c63b... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-28 14:27:40
096590c4854f7231e2e91c148... None Standard Script Output OP_RETURN 1e3ca56809c018902e4dd9141f99ecc9f3e0b9a6c185fbd6eeb76e8f 2017-02-28 14:26:51
fc4aae3a53f7cc7ff327ed9a6... None Standard Script Output OP_RETURN 042995ed9acb4dc3d2487ce2a5cb91c61b6f6309a14fde15fcedd15b810c9de3ee2ead1883ed6adec9b2d5bfa2f468c1ca986185564f 2017-02-28 14:26:34
4c66dbf0a0191ea5317dc9123... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 14:26:32
2c15c38b971893d73fd9a782b... None Standard Script Output OP_RETURN 7c4f1d4d42fda4b1ea4511526794a81803e76b0962e5f391e5e045fc 2017-02-28 14:26:24
324b71783101a167652acf6e3... None Standard Script Output OP_RETURN a45a102f47958023a8f74c13b72781b000c1fcb9c4a710e6958ca2a0 2017-02-28 14:26:24
d570b93bb460fde691376fe94... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=215560477, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226467922, txOutputN=3}], value=3392547, address=1HBH5hPnavyTqkfw1SYA47QATBANd5Sovs} 2017-02-28 14:26:24
cc8da33c740bf3e5c21dcfb9b... None Standard Script Output OP_RETURN 74c69c3df742195129a1b02286dcf72bb490930fef477d9fcebcd874 2017-02-28 14:25:48
75032dd866a6d9f90e22aab6b... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 14:25:08
9959bcef6fdaa50542807fdc6... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 14:24:39
cb9eb1e86969f688dc5542b08... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-02-28 14:24:38
1e3d58382c06ccc8afaba1376... None Standard Script Output OP_RETURN 69643f24cec840da606a43a7036ccd082ab4ceb7d562f01872d09176d4a11660e56deaf6819726 2017-02-28 14:24:26
60c3c5b7dc3743bf99bf545ba... None Standard Script Output OP_RETURN a39f2a3b0895582898ec2de6a1aea7254f5754ab4a01534a6c9ef731 2017-02-28 14:24:06
a180a755085a05d7ea46416c1... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-02-28 14:24:03
c6c574bec457d00d2f47a035a... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-02-28 14:23:52
7632ace7beccadf2864f3ff5f... The transaction is not final 2017-02-28 14:23:46
3684241ee62b450793e5d8e45... The transaction is not final 2017-02-28 14:23:44
7d38418694398444fee0a411d... The transaction is not final 2017-02-28 14:23:42
b993a8ebaac12a3f0b3798fae... The transaction is not final 2017-02-28 14:23:42
5e2f014a6f8fc270bfa4a03aa... The transaction is not final 2017-02-28 14:23:40
b035def4d333dca6a8b61b48d... The transaction is not final 2017-02-28 14:23:40
6e9265c09a183d3bf47bf9e78... The transaction is not final 2017-02-28 14:23:40
c4c735109a5b24474b3988c9a... None Standard Script Output OP_RETURN 69643f922c9bc8a08765c77494d8504beaed9c3de20ae5c531432035c1ec892d953a31f13a297e 2017-02-28 14:22:17
1524c0c611c91699c9476d8ef... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-02-28 14:22:03
14416180e26948cbe93cb979e... None Standard Script Output OP_RETURN e0966ce017c3e0f360c5c116d1da6d2724794a8ebf4fbad11f49b810 2017-02-28 14:21:46
e4aaab8ffa424168916fb516d... None Standard Script Output OP_RETURN 9862780db89cfd72aebcbeda8137003e7a16d5afbbf65aae07729a20 2017-02-28 14:21:45
522f5791d17ce63f527e216ae... The Maximum Very Small Inputs Exceeded. Expected at least (230000) satoshi fee 2017-02-28 14:21:42
3f4918567e1ab84e803089388... None Standard Script Output OP_RETURN e449eb17d358429f0d1f431ab78a0b0976096f7b3654c2f10e103d3d7cfbe8f3ffffffffffffffff 2017-02-28 14:21:39
04b149b83a7a8ef07700dfc29... None Standard Script Output OP_RETURN 561bec301e0dde2c2fcc8e710c0edb7ed7fcb46fae07849377a8213619cd4829ffffffffffffffff 2017-02-28 14:21:39
0b0543e5ffb024680d744944a... An outpoint is already spent in [DBBitcoinTx{txIndex=226826840, ip=127.0.0.1, time=1488291637, size=226, distinctIn=null, distinctOut=null, note='null', blockIndexes=[], nTxInput=1, nTxOutput=2}] [OutpointImpl{txIndex=226828435, txOutputN=1}] 2017-02-28 14:21:35
b3408bfa411dd250947ccf397... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226215910, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226472759, txOutputN=0}], value=35225286, address=1EzUQvVLna9neZzys3nRQrxcMdvq6JMM12} 2017-02-28 14:20:52
e9191b2b2da583599fc40d475... The transaction is not final 2017-02-28 14:20:49
3cfdf70bf96dd70daa1398085... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 14:20:47
ee0e6a7b3be02ecd6c9afb299... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 14:20:47
9f4fd8320405254727b2f7dc0... The transaction is not final 2017-02-28 14:20:44
51e1fbe58ba572214b285b57a... The transaction is not final 2017-02-28 14:20:40
1b4fc4ac24f680c1defdfd891... The transaction is not final 2017-02-28 14:20:37
3a83bafaa1b802b052737486f... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 14:20:36
908eeded69daec084b3482b8d... None Standard Script Output OP_RETURN fcfbdabb589040f013868cc19e44119195895db7115fab210ce68aeb 2017-02-28 14:20:28
6beeb57b596954aa9c44e513d... None Standard Script Output OP_RETURN 32476e4878626b4b31675150755a4b45546563694a7a4b7546474e4a6e3851456167316d55554e 2017-02-28 14:20:03
c13bf74d32527b70c3678db52... None Standard Script Output OP_RETURN 2bdf171613ebe4f350f21885a0a34d495b716d772521e21dc688797f97aa0bf8 2017-02-28 14:19:59
03db4c85b4c3596c0989e13fb... None Standard Script Output OP_RETURN 69643a6c6f6d657272652e6964 2017-02-28 14:19:41
6bc7e5a293f5c231e6c1ba508... None Standard Script Output OP_RETURN 69643a6f7574746f6e792e6964 2017-02-28 14:19:36
321970963ffd8665099f3d2c1... None Standard Script Output OP_RETURN 5ec7d31338be30ef8b727288fa3c3222098abc22e484f78075f70fabf89a5319ffffffffffffffff 2017-02-28 14:19:29
a1de2536d902634e19ab6f9ea... None Standard Script Output OP_RETURN c69313f2bf805a010b40332015e7174ec0bae8104957fa372767df04ff37d16dffffffffffffffff 2017-02-28 14:19:07
264022293352d2cd52fa180f1... None Standard Script Output OP_RETURN 96e0f35d70f94c53fd7e9b08d2eb9c515eb045ca941ee6014248c1c2a01e9fe7ffffffffffffffff 2017-02-28 14:18:54
9b723446703b45277c2531315... None Standard Script Output OP_RETURN 51052c58f772b392e7f72dc3f72c905db9a2d34f2eeb97148c377a4231c15cf2ffffffffffffffff 2017-02-28 14:18:54
d00a561483483bdd8ab902d5a... None Standard Script Output OP_RETURN 0afc872b46b9047641cbe6248ecf7aadef842109e9a9f4b4e2e00760769126efffffffffffffffff 2017-02-28 14:18:54
e3478690c20255137c1ffb7af... None Standard Script Output OP_RETURN de47ed1b673a5308e983ea25e6d35474632e066c852f761b6bb492d6071d8230ffffffffffffffff 2017-02-28 14:18:35
6acb4bacd85419f52eb8cf486... None Standard Script Output OP_RETURN 31f6bb60b874950728433be8f54a52bf8997f622fe3ca08944f55685467fd1fdffffffffffffffff 2017-02-28 14:18:34
294e7184e6e910a900b710544... None Standard Script Output OP_RETURN 732f2363f6bd1ae0b225d83b0146cd34ed76f74e8b6125968ec8907b7a5a5b86ffffffffffffffff 2017-02-28 14:18:33
ae955a7917641007b686010d0... None Standard Script Output OP_RETURN e0921151eccc65346ace694826bf09767e559c155c7df39f0afd4f9ff6702bb5ffffffffffffffff 2017-02-28 14:18:32
690697bae20215b86e48e0e01... None Standard Script Output OP_RETURN 8f4914f97998611e26b74a001cf6a32b8423a0a49463b60f9948b546f7322c43ffffffffffffffff 2017-02-28 14:18:32
5c990e4c6813fd305b1c321bd... None Standard Script Output OP_RETURN 74dd3d03eaaaebd0fd24192ce5e9742659d69176f50dcbb3df5bfcfdd5b8c3eeffffffffffffffff 2017-02-28 14:18:30
9c47b95a2172eac8318dd4b5b... None Standard Script Output OP_RETURN b9b240862b37e0bcf21f5e6a2672ed4856a95e1a83f7de7655530bfc2268edfbffffffffffffffff 2017-02-28 14:18:29
d15cbec73139ace1aa285ea78... None Standard Script Output OP_RETURN 911fccd455e5ece5570bab73667e58ba7621b33d823273454eda1dd7 2017-02-28 14:18:23
b5885ee952e7dd6adbcf1a0ea... None Standard Script Output OP_RETURN 8456321b7c01e0c4a3a24cd52505fd21a7e02b8cffe44a78c53a48bb 2017-02-28 14:18:22
1fec927de5ec08195a9bc1415... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e690000000000000027000000072c0aeaa0 2017-02-28 14:18:07
f9561f011fb6c5a5754121ad6... None Standard Script Output OP_RETURN ef3949035cc4ad87a7407b67e0173749ba558947b2e0fc89010db1d22c68e23fffffffffffffffff 2017-02-28 14:17:37
1eb15cf8f6fbf1bb66fcc69e4... None Standard Script Output OP_RETURN b71e785a7424d00f11101296ccc1373b20d943c02dfd1479867a6a21a5f40595ffffffffffffffff 2017-02-28 14:17:36
d954a52dbfc133c5aac282503... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 14:17:34
2f940a934c94b0681441002e2... None Standard Script Output OP_RETURN 4890369b28839dc3e3857762583b236efa8e2bca0f70d3b4d18c99c2c6dffb5cffffffffffffffff 2017-02-28 14:17:34
8eedea44e72faa58d17a8ad7f... None Standard Script Output OP_RETURN ecaa3f05074e0bec991aada511515ea40ad1bf950965293c3eb531c251d1c365ffffffffffffffff 2017-02-28 14:17:34
5a028718a2dae059f91a5b23f... None Standard Script Output OP_RETURN 352f4f335ecb6e196e560a2fd42af6d673a6970f59490db60bd46870669d03f3ffffffffffffffff 2017-02-28 14:17:34
ee606a7e2a79b7398cae5836a... None Standard Script Output OP_RETURN 54968e8040ca5d1fe0c223834125ba0c1ddff761e301b157b56470d2e98700b8ffffffffffffffff 2017-02-28 14:17:31
f975ead47ff3fcbc4ae5cb318... None Standard Script Output OP_RETURN 5d78d9395d5c55c0c95c62f96a6865eefb72c09e7c37c2b681709f578f6fc9b9ffffffffffffffff 2017-02-28 14:17:31
cfd1bdf2c08ad6309e5d7abde... None Standard Script Output OP_RETURN 6496e90be7baee41ba3cfb96b8eb0561902f5e61b9d375e264af65ebb9fbccddffffffffffffffff 2017-02-28 14:17:31
cb24e8b69898734a1d0375f08... None Standard Script Output OP_RETURN 5a215deb43939b7a44ebd0dc7c028a52c9bba4c9d9060d846c2175c93ff31367ffffffffffffffff 2017-02-28 14:17:30
87f0f5d5229238981a2836bc3... The transaction is not final 2017-02-28 14:17:27
9921943d83db0f508b54a2a1b... The transaction is not final 2017-02-28 14:17:22
c091332d457551a7da70973c5... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 14:17:06
6f9bf866944907defbf43dfd8... The transaction is not final 2017-02-28 14:17:00
ba07c6e270518df14b3d8d209... The transaction is not final 2017-02-28 14:17:00
3c9ec347b8cd693e3bbe34c42... The transaction is not final 2017-02-28 14:16:56
a319ace05a078d418d188d12f... None Standard Script Output OP_RETURN bd87ed0a143c11cafee37d9e6ba33e5474fcfda1247ac2f90984a938ee693f2affffffffffffffff 2017-02-28 14:16:55
4877c6a210edeeb7c03a075e7... None Standard Script Output OP_RETURN 4f410100018099f5d4092c753d68747470733a2f2f736f6c6172636f696e6f72672e666174636f772e636f6d2f6363534c522e6a736f6e 2017-02-28 14:16:51
666cc74c2e999d78cd0a390e3... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226594928, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226607035, txOutputN=1}], value=8236495, address=15ourjTa56ZVYnqeYXAByWrQ8FwmMWBPLs} 2017-02-28 14:16:43
aa5257fd4151ae50169f31010... None Standard Script Output OP_RETURN 0f07ed0b7d98919ff21fc9119f4f1f9c2e6bc84da83c8c4542a22a1e 2017-02-28 14:16:41
804ea8518e056df5760c3ffd5... None Standard Script Output OP_RETURN ab8643b7164956d9c65fd40fb6b54478b6becfdd2b80ea96c7ab069b14c6a316ffffffffffffffff 2017-02-28 14:16:37
26e8350e139b8ca9cd934617e... None Standard Script Output OP_RETURN 47bd84f5b94a341ba5be597313715d0f46f4998bec25c1788e3de06c7916f6dbffffffffffffffff 2017-02-28 14:16:36
8cb3303ea1e89c1b26850e8dd... None Standard Script Output OP_RETURN bda98c09f0e377025017bb3d036f56a99d5d4cbe69340b995871e8ccad79bc5affffffffffffffff 2017-02-28 14:16:35
0d9cfbd5d601fd67497b2fe84... None Standard Script Output OP_RETURN 031e010712d3aec2e4c53bbdc7b081bd39cea887e02f861996ec8ea3e94901e6ffffffffffffffff 2017-02-28 14:16:35
f4a4aa72487e8bcd69d306968... None Standard Script Output OP_RETURN 468059e5dd5f1487451b4b8ecb77152e85cdd65b051a4064e277f7a22a3bd10affffffffffffffff 2017-02-28 14:16:34
52602e690dde7287ed3174f85... None Standard Script Output OP_RETURN 31959714abaa915515d8be50880796b9d2d3fec0da412517d489a4bdf87c4d0affffffffffffffff 2017-02-28 14:16:32
9d5cc7aff8b3144778ea6877d... None Standard Script Output OP_RETURN 968a421c704d8d4fc1d25b515c52afbf34dbd26726a062430b262325a8af8e88ffffffffffffffff 2017-02-28 14:16:32
9919dd228346757d68568e2de... None Standard Script Output OP_RETURN 713a0b1cda7fc7187303a95a4d2b032afebac0ed0805a03fc6c70a398615d183ffffffffffffffff 2017-02-28 14:16:31
ba00069b3734fab9ae1308992... None Standard Script Output OP_RETURN b35230a7a99792cc7694381bf22f9004a107437936c966ebf34d70855cce222dffffffffffffffff 2017-02-28 14:16:30
0b132224faf6628533ffde64b... Transaction contains none standard zero output 2017-02-28 14:16:26
d0a2977fc0615e49e1f75ad46... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-28 14:16:23
345c2d83c43a93c5111465d6d... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226215910, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226472759, txOutputN=0}], value=35225286, address=1EzUQvVLna9neZzys3nRQrxcMdvq6JMM12} 2017-02-28 14:15:59
8838a1683079de19053d99b7e... None Standard Script Output OP_RETURN 63bd3a127c1af516d8448fb0648f5295a42e5e537232a9d6f0574ecfff4ced44ffffffffffffffff 2017-02-28 14:15:43
5c79ea422a3839af5df237ac9... None Standard Script Output OP_RETURN 8f77193d7eb4eca67c3bf0c777e6733068ee1bc555d2323e4d3e662ffefd9f0dffffffffffffffff 2017-02-28 14:15:36
a5c678d62f80239182a7a30ff... None Standard Script Output OP_RETURN 75b2a5b59b2d0f37a7d028f64a7ad993615bf34eed85329473b54842f68e1376ffffffffffffffff 2017-02-28 14:15:35
c9cbaa23c8a308ad5f46071d0... None Standard Script Output OP_RETURN 373ef0001f36e839251b97d7297b390b4b78fdc04c09b7579286b812a7a6950bffffffffffffffff 2017-02-28 14:15:35
23da9799dcc53d54e8bbdb361... None Standard Script Output OP_RETURN 13596fa72f3db0acdd9e3ae0066746f753cdeb4716ae37ecb5fae67fe561c3bcffffffffffffffff 2017-02-28 14:15:33
4bded51b74a8ac84026e35c88... None Standard Script Output OP_RETURN 2d53cf3a45a7c7d6a4dbddcd25d40bbb2047395d3581246d86195f263cb7126dffffffffffffffff 2017-02-28 14:15:32
3e68436ecda430dba56d2aa4b... None Standard Script Output OP_RETURN 0c1d34b2e71a2b814306e4b8bd40ff9cd3127d78b50594cecda5d5b12fea2decffffffffffffffff 2017-02-28 14:15:32
120f2a36b77d539674b0034a1... None Standard Script Output OP_RETURN 51f7fda159bfc7caaeb2aa1d2bf814841ca9cad2d7b38ea13841775faa2d3392ffffffffffffffff 2017-02-28 14:15:31
016339e5e71ba19c5ae895c04... None Standard Script Output OP_RETURN 7108acae2b239201d4c2ea86cd50d2808405c49fdab10fda38d50eab76d2c445ffffffffffffffff 2017-02-28 14:15:30
65d0f38762a4d94b86c757530... None Standard Script Output OP_RETURN a220918fa0e258f5d75a8e56d3849b6957d22bef872e5c00dc07f4490ff46ecfffffffffffffffff 2017-02-28 14:15:30
e3659742bc8c1c69406f0cf14... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226579706, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226652360, txOutputN=11}], value=58811758, address=1GRtQdz5ZCsQV3MMGTEuZLUvADf3Jz9c8w} 2017-02-28 14:15:25
48359eac8ed5b0ec19ae16460... None Standard Script Output OP_RETURN f35550a985de50b1401843281a8d613cf7cfe52d12a3d6fa54a89418138816a9ffffffffffffffff 2017-02-28 14:14:42
0f7807b90b104299a7aec2ef6... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226594928, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226607035, txOutputN=1}], value=8236495, address=15ourjTa56ZVYnqeYXAByWrQ8FwmMWBPLs} 2017-02-28 14:14:39
4a4026453e3cc137e8569ad23... None Standard Script Output OP_RETURN 265c646adfce51841425e4259476483340cec129f3db57a5b4d29d0436f933c8ffffffffffffffff 2017-02-28 14:14:35
670c530244fbf24a038826f12... The Maximum Very Small Outputs With Fee Exceeded (20) 2017-02-28 14:14:35
6b4b1fd42580f490fec96b49c... None Standard Script Output OP_RETURN 1ac98c341b764756d8fea7d2b4a9107fc9d93f6728f447557344d72f19db0d13ffffffffffffffff 2017-02-28 14:14:35
c632f3716c7e52488929c5964... None Standard Script Output OP_RETURN 3c01cac2945affac93faf123eb00d0db2dc4be92929e795103e9a0fb468e1c29ffffffffffffffff 2017-02-28 14:14:33
ca9a7ecdb28ac092ca9151cfa... None Standard Script Output OP_RETURN 397f886b3b18e4eedfc671e700aae72261ef8b750a5ced145a3b06fdd0b1f1f9ffffffffffffffff 2017-02-28 14:14:33
26af4702cb3e0e4540edc9c67... None Standard Script Output OP_RETURN 1934862ffde0687769bccbafd4901fff94b21143ea68f2163ba5a304c26c6602ffffffffffffffff 2017-02-28 14:14:32
68d73af852abc70a39a04150d... None Standard Script Output OP_RETURN b14457184b2353ede05241b13e9ff679ad658617fa2ac6060e8cae67 2017-02-28 14:14:32
946d1b394f3577128be607aff... None Standard Script Output OP_RETURN d9d7d5ba4f4e7571b7d9d52fc21e37399c85346f7dd4177103d457d4451c94baffffffffffffffff 2017-02-28 14:14:31
6be52641f35de9567e710e1b5... None Standard Script Output OP_RETURN 12d683c7642bfcb977c9c82b84580f85a54e96eedabff42a5d23ee34746637eeffffffffffffffff 2017-02-28 14:14:30
9af126c7f3f3c2a995f7bd10c... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226588627, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226606455, txOutputN=3}], value=84544298, address=1PqyLtsKoYRHJMvsQ3Pem6Wd9iuNyWKnko} 2017-02-28 14:14:09
b7be093ab38833d79b3438848... None Standard Script Output OP_RETURN db95a2208b858c79bb70a4f8d5094fb23ebcdb55b2138210aebd017b 2017-02-28 14:14:08
8746f39a0752c0e6c357c470f... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226588627, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226606455, txOutputN=3}], value=84544298, address=1PqyLtsKoYRHJMvsQ3Pem6Wd9iuNyWKnko} 2017-02-28 14:13:46
de605d358fd56efeefff8a386... None Standard Script Output OP_RETURN b806cd88b8231651a31e508e03d66a39b221c6a406ab28c5a30612bd6a8aa867ffffffffffffffff 2017-02-28 14:13:45
8a4b256267d0c7cfe79292813... None Standard Script Output OP_RETURN 5ccd2cf4714b8abd180f5cd4a720ef1f52dd8b892a3c50a3718a4fceeb729e4fffffffffffffffff 2017-02-28 14:13:35
19e2525387c3fb54f632e9f55... None Standard Script Output OP_RETURN a9a8b2afbfec240c97a95624db1803cf87c7e952d367bfa45d5b8ddb21b8591cffffffffffffffff 2017-02-28 14:13:35
a07715dfb26b5b1dc7cd3f7a5... None Standard Script Output OP_RETURN 59ae56786001ee1900b09cec1285601a19d1609018fd378f083d4d2ad2626ac2ffffffffffffffff 2017-02-28 14:13:33
4b54ac1a1ae891e0f5c7a9f11... None Standard Script Output OP_RETURN 29bea76b0f5f41c85e4f780ace14de61fb5ff936ddaea01af91886e73148d1c0ffffffffffffffff 2017-02-28 14:13:32
d8e9a0d7424299d0c35865456... None Standard Script Output OP_RETURN 1645653c40f10cb45b63e060f0986d312ac9bca2e6e0e925f0b8c28c965bae46ffffffffffffffff 2017-02-28 14:13:31
f5a72a99c2502340a7cd1ab07... None Standard Script Output OP_RETURN e40d94832d895cc78241671a3e372bd08ddb2b7fe5acdf0af6d0f5e8d89098d8ffffffffffffffff 2017-02-28 14:13:31
c866e2e6ce0a7a5d7aa92ed2c... None Standard Script Output OP_RETURN 68a6563de6ff37943e7207d790c3086dd4fa7962f5fa897db159d8f9a5fadc60ffffffffffffffff 2017-02-28 14:13:31
f01982d2bd39eea2c48708e93... None Standard Script Output OP_RETURN 866834dd0f731f2a35df16c4748ae76d3b05efb420eca30766c2d43f4f8f5af2ffffffffffffffff 2017-02-28 14:13:30
b51d0c79fb7a440ef1e8d15ba... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 14:13:24
835c1324b8f4cfbb1db6c8195... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 14:13:23
4263b98b09001a77f8ede6592... None Standard Script Output OP_RETURN e0b88ef09f51705d531763487c2583968625c4f343dc78479efc4500 2017-02-28 14:13:16
c0bff5ec953cfe4ca76d92515... None Standard Script Output OP_RETURN 48c6f4713562b4b9e02070ec4bbb0797ad79ed3e3734f211fc814584 2017-02-28 14:13:16
ddeafcb3b3a0031d890186187... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226215910, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226472759, txOutputN=0}], value=35225286, address=1EzUQvVLna9neZzys3nRQrxcMdvq6JMM12} 2017-02-28 14:13:12
7c7dc502a573f65dd313ec7a6... None Standard Script Output OP_RETURN 3ac59b0de5aa7840648da54baf15baf2d68dd8287f9fc8abcb1248bfd0810932ffffffffffffffff 2017-02-28 14:12:42
f059e044f75237fb541ae744a... None Standard Script Output OP_RETURN cab027184eaf2fd986f43bb176f731a95b098ea18fabf9b5bfc87b405760b3ddffffffffffffffff 2017-02-28 14:12:36
1b5d904d541b63590b3e60b41... Transaction contains none standard zero output 2017-02-28 14:12:34
67e59e67cc15d37f63f474fe3... None Standard Script Output OP_RETURN 86dbcebe6ad380e60e9a3104f6ac4f2e7d1941c0ba92563667f149782152e39dffffffffffffffff 2017-02-28 14:12:34
f3bae473bbd644f07c23f9961... None Standard Script Output OP_RETURN 7a13f2fc5157863f3044bf71e720004d9487aaeca37cb1f992a5a65ecf2084f5ffffffffffffffff 2017-02-28 14:12:33
b423e81f7c1c3e88161f900e7... None Standard Script Output OP_RETURN 4557a00675f26ab7f1c6c61ee86e1b8f686f79c1dc2f1d5dd48c8eebbd527292ffffffffffffffff 2017-02-28 14:12:32
882c90fb34a1476bb74c10afe... None Standard Script Output OP_RETURN 9eb5fbae505b28a46771c0bbfeb1752116ba598a6a0611b2638862b9224e8bbdffffffffffffffff 2017-02-28 14:12:31
b78487b7a54a3a3022eaaa26d... None Standard Script Output OP_RETURN e6c3f04df523f0715b530fd2f8f0db16501426241eb179804c59b88edee6bc07ffffffffffffffff 2017-02-28 14:12:31
1d69e84f58a344c0b176c07a9... None Standard Script Output OP_RETURN 1dc1dd1442f21467f967951af1779dd068e5f4c7b92dac0ce6391ab0f93e9db3ffffffffffffffff 2017-02-28 14:12:30
216c84d05195e91874dfb7976... None Standard Script Output OP_RETURN ebe27189193ef76cc5453c867c744d8c677dea4cc43993a6d0b33af779af18ffffffffffffffffff 2017-02-28 14:12:29
dcb2cd9e8d16f79d72141c68c... None Standard Script Output OP_RETURN 91ea966dc8a2ba9949b368ceb74dd9b2605a3fb181c3bffde6da842b 2017-02-28 14:12:09
0d8a163eed44f4ae94bfcf7b2... None Standard Script Output OP_RETURN 75b0614ccde11abb94cc0e2730d2edecdc8f943b34abfb854c7c0c596a19e489ffffffffffffffff 2017-02-28 14:12:04
54f87ce51ac660bbfb3e86515... None Standard Script Output OP_RETURN 91eefdf5971475ede1aaa78c91a4120b229969883208d05c614a65bb2d997346ffffffffffffffff 2017-02-28 14:12:02
205397994377bab32a1b28d93... None Standard Script Output OP_RETURN 3ac1243409e5345873dff7d1156c3d49512d79c9bf04b6106a2410b5526dcd9cffffffffffffffff 2017-02-28 14:12:02
d6a1aa11474667000466157e9... None Standard Script Output OP_RETURN c62f50e44a79b8b38b3cba3fbaf373ddd96fed6e5b72557761b91e0cbc5b6281ffffffffffffffff 2017-02-28 14:12:01
7bdf4dea2eed87e6b16b8b441... None Standard Script Output OP_RETURN 2fe497ee029315bec35b8ecb5bec1bc242ef61a228f370d1f0607bbccad7b2a9ffffffffffffffff 2017-02-28 14:12:01
d26f460895ee358ed37057b49... None Standard Script Output OP_RETURN 184de71e83379608c2027f46c0bfe191ab59498c1bb044287ad1e7105f58936affffffffffffffff 2017-02-28 14:12:00
87691d1801ec4dbd4838c6a98... None Standard Script Output OP_RETURN a59efc5ac02e7a913cf5c1f0e84773d84790978c240d451beca4705a360ee2b1ffffffffffffffff 2017-02-28 14:12:00
01f3dfd8406a05223462d50b8... None Standard Script Output OP_RETURN 7883c83b6bb26e6a3a52645a3f970937da999b0fba6edfa1b44a8b3f04746a29ffffffffffffffff 2017-02-28 14:12:00
4ae01f6fb73bc9a04761ef496... None Standard Script Output OP_RETURN e2cfc9e804022b8048d4195d799ea7c7850ca18f57136848661e9e26bf087379ffffffffffffffff 2017-02-28 14:11:59
f1e4c5bebb40d6bb7a136619f... None Standard Script Output OP_RETURN 9d7d156be2240282ce855c74e5939d510d95a484b333dee0a94ca0a87c27ff59ffffffffffffffff 2017-02-28 14:11:58
79810b025d1b7b3c7c4085ec7... The transaction is not final 2017-02-28 14:11:58
9956725576e92bcb7da45d4b7... The transaction is not final 2017-02-28 14:11:56
70649b9bc9f90c1df484f73d3... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 14:11:56
534d49417d28251cbc137a931... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 14:11:55
b4b0f6bcdabc478cbc7323bf4... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 14:11:55
d056ae6715ece7e8c8930b132... The transaction is not final 2017-02-28 14:11:46
3cbe58adf65358ee86d130b7e... The transaction is not final 2017-02-28 14:11:45
213c1940d9e6401af747b45f0... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000f6c 2017-02-28 14:11:14
1324425545603909c1685bc01... None Standard Script Output OP_RETURN 69642b1811f03b3e68dd3a3c3451e295dc22681a5fb64f9d36b3fbc1402055642d06bfd798cd5a 2017-02-28 14:10:04
ddc733bd9ec5140db53b4d77b... None Standard Script Output OP_RETURN 2362a155297044c37f1a91587efa90ff2724106db64f9fc84f96dd061afd6d0e 2017-02-28 14:10:00
bbbe2d5b3fe1767382e62f581... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000001f00000000b7398480 2017-02-28 14:09:29
bee3d5782e79d864f4e06c7f3... None Standard Script Output OP_RETURN a3354d7b150e1eac2a804cc209565718a7591ede48d46abfece6e09e2d9c814e7b40872d2f454ef66a6a6c4b5b8dc82c6be62ce6118e 2017-02-28 14:08:38
9d0e8c8c56999d7f5dac330ba... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226594928, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226607035, txOutputN=1}], value=8236495, address=15ourjTa56ZVYnqeYXAByWrQ8FwmMWBPLs} 2017-02-28 14:06:29
0046df1842daba0151f700172... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 14:06:21
ce85d8a0c5e03b584e976df54... None Standard Script Output OP_RETURN 69643e3e132929445fac00f79452c52e868bcece9370a454d263902bb651993ffd651f3f 2017-02-28 14:06:13
a88aa954c35aeadb8ae283a01... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226594928, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226607035, txOutputN=1}], value=8236495, address=15ourjTa56ZVYnqeYXAByWrQ8FwmMWBPLs} 2017-02-28 14:06:06
9f8a774a3d22e451f909963c3... None Standard Script Output OP_RETURN 74f8f82a9cd17e7cf57f9c00314dc1bf3202bae36a070540e0b0bd7694ab237838e64f18ec5e543eb7e48b3d5538424ce11897dfb794 2017-02-28 14:04:22
d3b0a56114921d336ff89eb3c... The Maximum Very Small Inputs Exceeded. Expected at least (60000) satoshi fee 2017-02-28 14:03:47
be2f997f2b594f1edee69e093... The Maximum Very Small Inputs Exceeded. Expected at least (60000) satoshi fee 2017-02-28 14:03:32
564722b94b02828d4fa2aca25... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226588627, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226606455, txOutputN=3}], value=84544298, address=1PqyLtsKoYRHJMvsQ3Pem6Wd9iuNyWKnko} 2017-02-28 14:03:27
468b050008fb3aa12cc5679c3... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 14:03:20
56dc994c0ec02b4ff2e147f0f... The Maximum Very Small Inputs Exceeded. Expected at least (60000) satoshi fee 2017-02-28 14:03:17
042f9ea0c473b0b50e8bb4202... None Standard Script Output OP_RETURN 8182321e7157d7beda4f630abc98f81070adcf8758130e472d98c1b0 2017-02-28 14:03:04
e7f3f2ad852b19ee37305b3e8... None Standard Script Output OP_RETURN d078e949df6c0bd8bc111b4272336b8f8391ae7be12bfc1c81cc0ad9 2017-02-28 14:03:04
42ce8d0488f1e4bdde91ca168... None Standard Script Output OP_RETURN bba8466cff387c734ae80eb40d053bac6f9db89cac97ce0bc215d739 2017-02-28 14:03:00
e314affe2807e3bd9084907e4... The Maximum Very Small Inputs Exceeded. Expected at least (50000) satoshi fee 2017-02-28 14:02:57
ddacb7dd6f0cf59c88c458feb... None Standard Script Output OP_RETURN b10c6cdf908abade5c10b8f8f9aae23289ae6d1a65c78b33259cc4c32b0829be1b91 2017-02-28 14:02:41
c90527cf899402f8922aa4f82... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 14:02:41
a6b1f8fbdf39ad452c16435af... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-28 14:02:40
866f18fe965a301e70860dd3e... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 14:02:29
8debd9d599e99a8be4aa59e94... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 14:02:28
ab4bf5e4a2a220499f86cef73... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 14:02:28
9326a5c2c190adc175a14f338... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-28 14:02:28
4c9bfc1b4563597be1f7c1e34... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 14:02:28
ac43edd1f3cb8dfe96794374c... The transaction is not final 2017-02-28 14:02:25
24613de701d049f1e8987e25b... The transaction is not final 2017-02-28 14:02:25
ce632b12ba87f091a95942b41... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 14:02:23
5fa40c1b37ee1171765038ebd... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 14:02:23
272f3380a4b15e88107d5ae34... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 14:02:23
bd47a141046bc5da526dd9f30... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 14:02:23
16e3185b6bef135fe122ab661... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 14:02:23
f441e507b103fb7358f8b538b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 14:02:23
0f88f5db15634b40d30960933... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 14:02:23
ba958270d446bcf9694dc625a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 14:02:23
8fd87f8f90a4b0b8c1355c994... The transaction is not final 2017-02-28 14:02:22
dd926468348fe898f2bdb7aa2... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 14:02:20
d60c5368ad779bb5347f75973... The transaction is not final 2017-02-28 14:02:20
f29754bdb8c7d2bc428a67f9f... The transaction is not final 2017-02-28 14:02:15
e16f50f6115207ab5db3b024c... The transaction is not final 2017-02-28 14:02:14
c2e21c6addb46dd767155e447... The transaction is not final 2017-02-28 14:02:13
5bdae9fd606d2235e4c3a8b56... The transaction is not final 2017-02-28 14:02:12
147808dd0576a54ee84524c6c... None Standard Script Output OP_RETURN cd131d0bda4bc63980c722044767471a50757e5952fb1b6d5beb5f710e255097 2017-02-28 14:01:17
2264a4cfdadcead56e33a45fd... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 14:01:15
566e3ea226be2e8137995acf1... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 14:00:30
21fa00bc595cbe45090380871... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 14:00:21
548cd111a81ac04ec283b7425... None Standard Script Output OP_RETURN 7afe65e7d9a7229bb17d564d4a91bcad155d3197f1650e3ba6283effb390dd89 2017-02-28 14:00:03
16aa74fafc16c382442c8fcf7... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-28 13:59:57
ed4273d52f2397f45dc78ca10... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-28 13:59:50
137421a6abc2cc5d94e9d45c0... The Maximum Very Small Inputs Exceeded. Expected at least (30000) satoshi fee 2017-02-28 13:59:14
4b87330d5f4ae53ba502a00d5... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:58:53
ebc27ff4303a64cb66912a1e9... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-28 13:58:34
aad798b84135435654e929646... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 13:58:32
a1efbfadfd6525246d6a4727d... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.3 2017-02-28 13:58:26
658c5543f6b8a18421a678fd7... None Standard Script Output OP_RETURN 17af54bc31ea4ccdac0998b155dbc1559f9fe33df44e51c9517cfaa9 2017-02-28 13:58:23
c5a7dfc6b621e612b5d13d446... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:57:55
1d1fb92cc3301dca129b82a2f... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226292163, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226472759, txOutputN=1}], value=36231884, address=1NhQvuikZBCD5e3fCnmBH4YDPviyzxj8Uo} 2017-02-28 13:57:45
038c7609ecee936cece37a0e0... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226594928, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226607035, txOutputN=1}], value=8236495, address=15ourjTa56ZVYnqeYXAByWrQ8FwmMWBPLs} 2017-02-28 13:57:17
d56c202e0f6717cd8392a18b7... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226439513, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226486058, txOutputN=1}], value=25342440, address=1FxniMZzihmtXxbXJwdcvnsX3ejb2PuZST} 2017-02-28 13:56:53
6479d2ec9c53eb5e9dc7c86dc... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226588627, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226606455, txOutputN=3}], value=84544298, address=1PqyLtsKoYRHJMvsQ3Pem6Wd9iuNyWKnko} 2017-02-28 13:56:19
c14caab9cb8ba033b6ce98374... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-28 13:56:10
c13f31479cec17ca8c3fa9682... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000270000000f2c50d144 2017-02-28 13:55:53
7c0bee527905ed3d5848dd608... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226588627, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226606455, txOutputN=3}], value=84544298, address=1PqyLtsKoYRHJMvsQ3Pem6Wd9iuNyWKnko} 2017-02-28 13:55:37
0bbf1cd905aab75433b5ba3cd... None Standard Script Output OP_RETURN 3410dbf8c280359208eb7207444064061fdfe1e4defa4e90824ca97d 2017-02-28 13:55:30
bfc0f2ee7a6f6e91201e202c9... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226439513, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226486058, txOutputN=1}], value=25342440, address=1FxniMZzihmtXxbXJwdcvnsX3ejb2PuZST} 2017-02-28 13:55:16
7530cb1c3d7ab1a606e2b47e7... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:54:46
2b1ff569396e53a2acc5bad18... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-28 13:54:14
ea401d797c58760c9a8aacc04... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:53:59
29494c2725e2f2d2718aca9b5... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:53:29
c498cf7b37987bf00f414766d... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 13:53:28
43fcf25ec220a47a71d9ceb8a... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 13:53:28
4c5721f6f01c5366e5ca98836... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 13:53:28
455c5392c314268c3b701fea4... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:53:28
310439a57083f12c7c21f4c14... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 13:53:28
d087af0e1f1e88652b5196719... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:53:28
793bcd0c3974138c0a44dd2c2... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:53:28
8e9e9d846e151deb7b34c244d... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:53:27
376dcc859399d6020855e99fd... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:53:27
d57d1d0391067c7d9e5ebc4d6... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 13:53:27
771129dc43ec3f71038344d8f... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-02-28 13:53:25
49b3d138b16b7b0df3ba0f29a... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226215910, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226472759, txOutputN=0}], value=35225286, address=1EzUQvVLna9neZzys3nRQrxcMdvq6JMM12} 2017-02-28 13:53:17
991834655408e0c8944d138fb... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:53:03
5631e7cb7a8be66598a872d45... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 13:52:44
3ea61fb409714d26c493d5893... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000001f00005af3107a4000 2017-02-28 13:52:13
c988cba24b86e339332554acf... Transaction double spends an input too many times DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=225879176, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226794253, txOutputN=0}, OutpointImpl{txIndex=226807907, txOutputN=0}, OutpointImpl{txIndex=22681806 2017-02-28 13:51:58
befa6d4b900f12c15b5b3e688... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:50:55
7f36aca73be94deea68d48afd... Transaction double spends an input too many times DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=225879176, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226794253, txOutputN=0}, OutpointImpl{txIndex=226807907, txOutputN=0}, OutpointImpl{txIndex=22681806 2017-02-28 13:50:20
31ee3f6fd8582cb1c696fbb8f... None Standard Script Output OP_RETURN a6dadb95631a22ad2874426869ca2b90c5e0b04d21e7293ac90de9667d52d7d5 2017-02-28 13:50:00
d7835d416ffe7797c7d1cf741... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-28 13:49:47
d460878ea55c3d868496dbb40... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:49:35
a7624733e1e779875570d722a... The Maximum Very Small Outputs Low Fee Exceeded (3) 2017-02-28 13:49:30
45630b059bfd3658266f65de8... None Standard Script Output OP_RETURN 97a41c8f9fff61d2e35235eba91be5234285be2f4b50d29f9ded06da 2017-02-28 13:49:13
b5637c64bf059b4dc99ffcc43... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226594928, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226607035, txOutputN=1}], value=8236495, address=15ourjTa56ZVYnqeYXAByWrQ8FwmMWBPLs} 2017-02-28 13:49:07
ac98e75b0196754ae648c24af... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 13:48:50
6daa0b15299c893c0689d00a8... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226594928, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226607035, txOutputN=1}], value=8236495, address=15ourjTa56ZVYnqeYXAByWrQ8FwmMWBPLs} 2017-02-28 13:48:40
746337aa02a866fe448b6e686... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226594928, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226607035, txOutputN=1}], value=8236495, address=15ourjTa56ZVYnqeYXAByWrQ8FwmMWBPLs} 2017-02-28 13:47:53
fa653254534e900cd4783f6d1... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:47:04
4e917dbdf2528d3b82563a35e... None Standard Script Output OP_RETURN 2c659a4774ad75b1af974690c9afa1a169ece30dcf4acd4cd3caf91bbab01a75e5128cbce6b0abbd34d899ee84e0ef8b4b6f45c1530a 2017-02-28 13:46:37
3b948182725bfffa3a5090a2a... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:46:10
0573c34d67a9791d44407d20e... None Standard Script Output OP_RETURN c376684e3022316a8a834f747ac2edb71e6ffd1fabf79a73d3cd7c11 2017-02-28 13:46:09
068334f3a8737de1be00ee609... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.2 2017-02-28 13:45:34
7e5faa08ac3e6ecccd4885f29... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-28 13:45:21
082d8ad00177e01704f57d1b6... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:45:02
99f0828e5e7937bd8c985f092... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.2 2017-02-28 13:44:30
094236d5adff4138e3355717c... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-28 13:43:10
92c7399de338ef79a5c8e7b63... None Standard Script Output OP_RETURN 9a05d468f87d2d07cfd57a05f4e35158fa5a2550d5bf936c93326814b7c0ed96ad56e6d664dff5e586a78c671bbe3c31bd9844e2b7fa 2017-02-28 13:42:42
2ec55d70cb4a93ed67c917ff4... None Standard Script Output OP_RETURN cf45c1cd9b1919c82c1376835bc763cde135bc590147bd3d9f395d10 2017-02-28 13:42:40
7b2898173715d3ffee6dab458... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:42:37
36fd405241a5c13141f3613d4... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:42:36
bdbb714c03fe187b19f4506e3... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226594928, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226607035, txOutputN=1}], value=8236495, address=15ourjTa56ZVYnqeYXAByWrQ8FwmMWBPLs} 2017-02-28 13:41:56
c8b77391db4ac9d3b71102cbf... None Standard Script Output OP_RETURN d4acf1bca09c8bbe22174e3ce4c809c8177f3c670837880c413314cacc5e735366913426b0ddf43902d3d408 2017-02-28 13:41:41
561f765c7d5bcd7847d6738d8... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-28 13:41:06
249e25b315b935ad65bc9c72a... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:39:54
030fe5b76731c6f3e72ab93c4... None Standard Script Output OP_RETURN 6fd9d328bd3bd8fdba00593e4ffad9b82c4aa284cce084882146a2ce626e0c64dca68da983f3404a2182db6426cc46b30372922bc54e 2017-02-28 13:39:42
def219cea107c9acf6138b1da... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:39:23
5de1f54ad8c8f855f6cac24e7... None Standard Script Output OP_RETURN 392039a35ddfa4a11bdeda69eb7606840e1d6483bbf0899c1eacc8d1 2017-02-28 13:39:19
4d5f95da11acf7867a674973d... None Standard Script Output OP_RETURN 566572693a39613437633463656262303763646663336664656532373061373139303133366662616335386431363539666634353864633735656536393637393235613964 2017-02-28 13:38:52
50458f41de1d35416393e2aa4... None Standard Script Output OP_RETURN 1bf22dc284000967e470e775b6c76fbf56d955ed416811af59c9dcc76eb5cc46ffffffffffffffff 2017-02-28 13:38:50
ca41617f531d9579ce4b04c20... None Standard Script Output OP_RETURN b2566bc5e092bc4445faebafc004315960a9739cb3b46a6e7e85724a00c65322ffffffffffffffff 2017-02-28 13:38:49
01681cbdf78ea3f5d17a503a4... None Standard Script Output OP_RETURN 58ebf14848d95a8915690ed2bc799cff94605ebf7e02b1c90036d64bf7d4a2c0ffffffffffffffff 2017-02-28 13:38:44
d782ab7fb1bfe570c45cf86cc... The transaction is not final 2017-02-28 13:38:24
da98a0d61d8a3e058b539fc5f... The transaction is not final 2017-02-28 13:38:23
c8579618d82ba8a395823fed9... The transaction is not final 2017-02-28 13:38:23
a91e3b168b0064ed783e47743... The transaction is not final 2017-02-28 13:38:22
683c192c86c268d021c7405a8... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 13:38:22
1fedf71e43ee817ed90046c45... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 13:38:22
329ad9d291a452cb3bde716e5... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 13:38:22
81564cd9d3c4a898e523d6122... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 13:38:22
2ff7a26fac096af53fc6f6513... The transaction is not final 2017-02-28 13:38:21
9c080648b725153a05c6b01ab... The transaction is not final 2017-02-28 13:38:18
bfc9505d7cd5adc6f9f76cce8... The transaction is not final 2017-02-28 13:38:17
3cf8ecd607acbbbf12f1ff7e4... The transaction is not final 2017-02-28 13:38:14
2a92f71e1cec0b92c265c9604... None Standard Script Output OP_RETURN 37851d2de396eac7f1876ce2a2e9852836a1a097b7b3828c3222bf361d53c220ffffffffffffffff 2017-02-28 13:38:12
43eeda4d9692afa2396895b07... None Standard Script Output OP_RETURN 2bb9583e4216f500c5e14ec6f3971721ce14c43f15245d53562ea283c22b2b56ffffffffffffffff 2017-02-28 13:38:09
e217e29216cea133a1dd8fe57... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-28 13:37:56
e0beee4b9bea508188b437851... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e690000000000000027000000132105ec98 2017-02-28 13:37:40
e10789db2657b74a3a4eff38f... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-28 13:37:35
8951978657d7c0c865907c6c4... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 13:37:18
a9912b3b1eafb688d6d4081aa... None Standard Script Output OP_RETURN 29561cc5509a72c716fd253f84eab39f248fbfbdc02bfffd4be390679f67e083ffffffffffffffff 2017-02-28 13:37:07
2137d4687279d9b71d44f9b62... None Standard Script Output OP_RETURN 094442c22e34023487de8846fde8ae1ad8795d3d3ac4817d5dfc28259d9f0f87ffffffffffffffff 2017-02-28 13:37:07
0184a0ab2e4a66e74a599da1e... None Standard Script Output OP_RETURN 3371cd582d174ab77bb22c83e35477106c66fe65be04db42ef7f4bc954afb79affffffffffffffff 2017-02-28 13:37:06
163010bcfe1469ef09051a216... None Standard Script Output OP_RETURN d99d9cf225d5340210f1443c80cb71dca65c625949973043b3151e479caeda21ffffffffffffffff 2017-02-28 13:37:05
28f80c2b5615b21d8b7a56dcd... None Standard Script Output OP_RETURN 87ddf675026919e1bdf39fbc5bcc4b76cd52c703e1b7aa585860a2e15510bbbbffffffffffffffff 2017-02-28 13:37:05
4f7fa01b0fa12f6be27ccba1a... None Standard Script Output OP_RETURN 19d15582821a7afb0c3b69ebfaa8787bd3dbd5be57eddd6964b1b1689d061910ffffffffffffffff 2017-02-28 13:37:04
db81fd7b9698135d4a139f00e... None Standard Script Output OP_RETURN 47297f40f12fb20477908c61984e382d5fb9bf9d703fc1c9872e5d0cc3b10bf9ffffffffffffffff 2017-02-28 13:37:03
502b39961c4f79ba6f5f9db64... None Standard Script Output OP_RETURN 6bff446fdc439e7ee80ea63bcbd82ee4dfb730b39aa2d0075c3202c42901c392ffffffffffffffff 2017-02-28 13:37:02
19cdfbda832129ca82f19fe05... None Standard Script Output OP_RETURN 9e6361b1c7c0a4641692a06c523a39f7d1a20fa143f2a00f00ef049c207cbdafffffffffffffffff 2017-02-28 13:37:02
90136c2d0924bf825b966a3e3... None Standard Script Output OP_RETURN f89679f77144749fc673681f945e39aa940f3a1da889a846ee5a96c4c05dabbbffffffffffffffff 2017-02-28 13:37:01
a95241dc3caf85d0e244a8ac4... None Standard Script Output OP_RETURN 91def563dcc2521fd325859ae80b750b8427b7d5c86e697dcd7709527c7b16f5ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:59
8b093792f6d45dc1c0626286b... None Standard Script Output OP_RETURN 41451d3dd5214cc5597ce1de75e0fe3bc56018a6c346187c87c745cdad795d04ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:58
a7bbb67c58e01743fd90dfd6a... None Standard Script Output OP_RETURN 0a94bb2a27b1ae3e7945419f83c738508d0ec20cfef5408682ac0909421e22faffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:58
44cc59118dfa5cee5eab416df... None Standard Script Output OP_RETURN 208e50dc36cf09c1b0115cabee3875734cd86ab857d3927a619bdf8a8bd20092ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:57
817205e597aa5d7fc3bb1ac8d... None Standard Script Output OP_RETURN b766093f4952f4a67dd7df11ff14d324f2cb84288942e18c5a562dbd33d7cf61ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:56
be53fc567a602a2565f262536... None Standard Script Output OP_RETURN a9664b48eecafc62dac41e973eb05deda0993e24fcad580678a1146238580d97ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:55
f9629dfe29ea1468589f27b29... None Standard Script Output OP_RETURN 0449f8f577fe35591fb539360d810d9cf47148750ec82e066ac006285fbcfa34ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:55
cfe69d6c4c4196c066d8bc1b3... None Standard Script Output OP_RETURN e539d051c50845ed4942e2783e263ae53da3bf69f351a4400c9a0c673b887b61ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:54
d070db4de76fec7b0005740d5... None Standard Script Output OP_RETURN 3428597d150601e2c65052d653205b4b48c70da27ab70b0d8d8f5b761999c6d6ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:54
b10ad4684aaf0191609e1ff73... None Standard Script Output OP_RETURN df785e23cdf189940e31a48160d6816131d3edbd941bd5f4aa88ce6fa2549d2dffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:54
6f9a041c2a2738f0b4cc6a85c... None Standard Script Output OP_RETURN 33c28a971038dab5d9e09d1bdd234425428e0d9958a22a0456192e29a6d527dcffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:54
cc9f3c39e0e14552ede47aaad... None Standard Script Output OP_RETURN 896e6e5d9907f7a2e7d38075be4dbba9a4004b213b3ea4adab312d88b4f60170ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:53
0c438eb89f3d496fb443a97e8... None Standard Script Output OP_RETURN 28e556cd89e316160f7ba324b84d1c5e2f6dd86e8b6de9726a3cd968661d7040ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:53
73721a9f5e74254f44fc0e491... None Standard Script Output OP_RETURN 6acc3a2715efab8531a2491670c4a7e364979824380ae62e05f3429046124679ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:53
271b00308a88f926ccc74e2d9... None Standard Script Output OP_RETURN 3e274ed72ad899d12ab4f04a145700ddf4548e8aaaa3281388040333cf07dc59ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:53
fe3171569ee8568266ee984e4... None Standard Script Output OP_RETURN 09223a5973cfc654736b40fa08f441bedacf65f6a779b59264ca290d76fb1aaaffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:53
4750ef18ca3c4b5f51002c783... None Standard Script Output OP_RETURN bf5cf3b192ac7499625b2c21e938274023a3d8febc20054c24e69e09ff6bd934ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:53
9f8cfb7470dcdbe54206b5f16... None Standard Script Output OP_RETURN 4f43c797cedb1548f725c3ccca0fc67a91291067f0838e9b825518ee9d0e1dbfffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:53
4237ef61b6eeee6921eefc9f3... None Standard Script Output OP_RETURN cacae49f0787e90e220d06612b25d428a59e71e8e81eeceaec9758d687c2f7a7ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:53
d59622c2dfe189680b9056f86... None Standard Script Output OP_RETURN d8bbf56f48d31aeb682fc438639be3875f3406e031df0f07ae41c2c14005fdadffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:53
3c25cec4d08f9c04605746980... None Standard Script Output OP_RETURN fd51b4666751e831ccbc7a7027cc9ea23348f056c8117ee2516c97461d2f6ef3ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:52
ba3f19645859895884df81c26... None Standard Script Output OP_RETURN 49279c7534d5a5888c9e12b77319b0e2be1fbd3d64d53615104963f44f525859ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:50
7260160fddea82c3a6b632aaa... None Standard Script Output OP_RETURN 14d4b11a2e43a2154649c6ebfb5f72fb4cc294962589bdd5991c2b4c7cfe196cffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:49
16df38c142e67b3679937badc... None Standard Script Output OP_RETURN 99de213097815d68b10783710d36d23f3abdb0ca15ef7fedf0295408281fa8ddffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:48
99c965688b0031a1bdb338a5a... None Standard Script Output OP_RETURN 13009a77818d3e41fe3f456733c6784825bb67705d2095fa10b1378d95e6eb42ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:47
1870780042bf3a386057e0e35... None Standard Script Output OP_RETURN 439193bfad9e358f91f0107c573a7aa11ee8b2fb8daae5c0e25a1c897bf04b2effffffffffffffff 2017-02-28 13:36:46
ebdcf6aad27ef527c54864371... None Standard Script Output OP_RETURN 62aa34a625d049bee453486195f33cc795d81b78fe60cb0cff84bb503cd8e6aeffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:45
f118fd39c7bbe0c792e5f7c02... None Standard Script Output OP_RETURN 000c699cbcee964e1073603e4ce8e9e09136e66e124a5f166320894e2892c295ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:43
bccb416dbb4fc06c75d175472... None Standard Script Output OP_RETURN 9c0a8c4c446e4cf678224124011efb935badaec47228d771088403244dbb77abffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:42
771ea0e6f6af41a38f1b32cfc... None Standard Script Output OP_RETURN 10dbde31cf962e8476d70274b0f778cbace33b915e2f115c7ff4d5e865d10457ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:42
3ac25fc1bfc298cb5292687e8... None Standard Script Output OP_RETURN 604a62c1ff970b4e04206868dce6d7a26c7fa4bdd02fffafed3dd62b59ad9b2dffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:41
3b44da903637bec38d6b0963b... None Standard Script Output OP_RETURN 88e64f0caba84e012648dad55cce976027a4e0791b0552d3a65be528a6083f4effffffffffffffff 2017-02-28 13:36:39
e681d19e18e4c8f277aa9c142... None Standard Script Output OP_RETURN 643183fff75500413bb1920a8f681989502055af59bf37ae4c70a4bc246b5ddfffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:38
be0b4c57d0f3da2f7f8592321... None Standard Script Output OP_RETURN 33c6456e291026a5f01d0624e33f0d38ae85489a8847cb22c1fa9e8cd01a0663ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:37
137048a1f1fd68048fd8a133f... None Standard Script Output OP_RETURN bd8883ddc05c00c69570e074329cfa9cf800be8f3514f7863209a5562b8ee4e6ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:36
2a6fdfb7a7de6e9e2fb87f906... None Standard Script Output OP_RETURN 7b3d953d9c2dc219e3f9fbb57d8aa4c6b8319e22a9f72fc58dfd439ee4a0ef82ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:35
d0e608a79145d259a66493254... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 13:36:35
4f14d9285c7c02c20df09c109... None Standard Script Output OP_RETURN 24ecf2acd9309b1064db9e709142dc6f55636f90e152893c40cc7939e2e98509ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:34
e4f7019bf55d05a41a0c6719a... None Standard Script Output OP_RETURN 74eb9b80a1aa5d1f5f8212b2f59663bd370a063e12c5c9483de1c4b3930f7714ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:33
cd62ebd7dfc5f322c427e5a9a... None Standard Script Output OP_RETURN 2cd94c6e3a3e8e1c4fe3fdbe4d064acd78e32e3e02bcb1061f48be1db56af4eeffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:32
2bd668df468aa0d739da95de1... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:36:32
27fca00b91cf2cef093b162d3... None Standard Script Output OP_RETURN 8752ca2ca02620fafc3b420493fb2e2a16ddfcde60ca584e9ca3e6329d8f4650ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:31
0351866aa0ec872fdb28e4c03... None Standard Script Output OP_RETURN 3f1a8c7fed8b09eca3194043cbbb2c9369a1b22196ff8a6ea2ed413f204f4e71ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:29
4bea1dfe4b5535f6e5e776bbb... None Standard Script Output OP_RETURN a280f84b4c7592120eecda653bf24e6b1eaadec787b115e30fa8bfc888c81a15ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:28
8ddfd1522346171c01c18d80e... None Standard Script Output OP_RETURN 2133912cf2f7b985b960eb4ab8b95b720c13b861d5065698274e4a1da2259a02ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:27
ea5a3c73965e9929dbdc70bdf... None Standard Script Output OP_RETURN da201ea1ac183275502c9a286b58a5d633f751d7ab84beac752b75e81b38a17affffffffffffffff 2017-02-28 13:36:27
688899e46c5f0741507d3dbf9... None Standard Script Output OP_RETURN 5415ebbae350509d8807839ad463669218ce0c3229d7332d09c27bec9e3e1dcfffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:26
fb8f82309223b5cb82c7005d6... None Standard Script Output OP_RETURN db664236f50c952efa92ac40f39f2db0c1bfb118e42eb5114d8c7d0f64793c5fffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:25
95844c7fbd2056f97d4e01f24... None Standard Script Output OP_RETURN 67163c13778e72f7e8f6b9816e8e22c8997a703e6cc165772e816fea3dde6dc3ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:24
2a8d79a0def1d011a05efdaf4... None Standard Script Output OP_RETURN 5acd09ec0768bf021fc8f4be761abcfc89dfd6c1f6bc12bc048a06e3c93b1801ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:24
249bf807d97bd4d9b500cfb4c... None Standard Script Output OP_RETURN 54a80881007eb23bc126d4e27fb1442e69c58801c3e3f94017721143ff12cc8dffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:24
25997523f73a4a99357ea7ec7... None Standard Script Output OP_RETURN 54e4790b1ba87bc92ae7abd3230944d14eca8178c48ebd2e4ad7c0e0713d73efffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:22
e5f05cc3c8b14bea0960d4c47... None Standard Script Output OP_RETURN ad1cdc2808cc5b4f6b3306ad8d1f0640344a90d4ed104a58fbdc0dee1916b3bcffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:22
9b0d7ebac04dc9372c08bcb0c... None Standard Script Output OP_RETURN 495f2b8cd4a0555b736262daf0f4b5757d39c2eb3e97a21365b9622272be2c7affffffffffffffff 2017-02-28 13:36:20
235b8ca032e23e60bb2b055fb... None Standard Script Output OP_RETURN aaba940d180f1dee2f759dc4d28f3c9255192788e8f31e42c6319d20526eff31ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:20
5ff892a0631cfe527148ad074... None Standard Script Output OP_RETURN 7b906fa80a91bdf348f61ffe36be02ad0d55fbe42deff55cd2fe78322d8ed198ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:19
171f5b1904965b961187fd09e... None Standard Script Output OP_RETURN 0b8bddbe52dcd9803b4c62beb3ca8e065c815dfce7c8bd60ea96bca318405690ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:18
9f7ee8d452920917a455fc928... None Standard Script Output OP_RETURN 6534471077e1d6a30dede516d29346dc67841069055ef24824937aaf79994c25ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:18
588da0bf9e8f06fda8af89374... None Standard Script Output OP_RETURN 01e63d0df90e6e3c59869fe36acab1b1661ed3eac430a5398350c0c5e5b9421cffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:18
9bbc3795d9aa6a3bdb343f926... None Standard Script Output OP_RETURN a079f1ace2fb875065a66faed62a3d2799fca0c77f8057c4e201464830933a7effffffffffffffff 2017-02-28 13:36:17
ab415e0dd63077e28e8776a8d... None Standard Script Output OP_RETURN 90c17acc9de7547071523ebfc386aae0ef9a69bd67a75ee83cf535789858cc55ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:17
852bff32e9a254c3e35bb2bc3... None Standard Script Output OP_RETURN 0e8b8533923b79941355c7e7b14618e8feefc0c07e36d5b788d6ce2f9dc44392ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:17
f70d6dc3f4ce1e4a3599163ef... None Standard Script Output OP_RETURN 51460c5578d3ce0fa088f43815b8abb29d4a6034edc16d83f11d50f21c4bc073ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:17
2d1a6256037fb118c6ba2073d... None Standard Script Output OP_RETURN fd4059ff6549b042c804c3bcf88c4f3637806b93a2fe949aec64c32f6c64417fffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:17
3e509cfc5d4ac2339c1d03860... None Standard Script Output OP_RETURN df815ccd368d404199aa15fcc85d0fda33b1ca182249921633b988c659aaba59ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:17
cc0e8cfd59cd79a75f086e1c0... None Standard Script Output OP_RETURN 33d8f3fb8dbd9f8eb9d66c7b9cde3db71912335b8e5c34d0f7b156aa22f4d41dffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:17
abacda51cea253f38d06d936f... None Standard Script Output OP_RETURN bfba3c5f150fa78a961069395968942734842741809f3daef5cf75e92fb357c7ffffffffffffffff 2017-02-28 13:36:16
c275df55bae97b76b7fc756ef... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000007148 2017-02-28 13:35:17
19f5f7bf20341a7ce869eadfc... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:35:16
0e235a7f41b5f081931c4d4f0... None Standard Script Output OP_RETURN 4f4101000280e497d012c0d69ef79f3f00 2017-02-28 13:35:03
109193e71f26cfdbb3b9e079d... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226588627, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226606455, txOutputN=3}], value=84544298, address=1PqyLtsKoYRHJMvsQ3Pem6Wd9iuNyWKnko} 2017-02-28 13:35:02
c531ec3a7b6c9eda3f231cca2... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:34:38
57498fa6b16b06fcea1353dfc... None Standard Script Output OP_RETURN 9e298087ba0b44f832a3908abd511f1cb5028b3309dd1aa9941ea7bd 2017-02-28 13:34:15
105bb23c4fff21281ae80a145... The transaction is not final 2017-02-28 13:33:43
bca47325e9b5b00909c79525f... The transaction is not final 2017-02-28 13:33:42
b5b59d7ae17bbfc3136938af0... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-28 13:33:25
4657c50707a89946daa4d29b0... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226588627, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226606455, txOutputN=3}], value=84544298, address=1PqyLtsKoYRHJMvsQ3Pem6Wd9iuNyWKnko} 2017-02-28 13:32:59
7cc1ee78e8f311cbfe639e40f... None Standard Script Output OP_RETURN c926e89e9dcbbe00735e948803f336946b518d776c00516872604171 2017-02-28 13:32:33
0bd5f71f271284979746ef6bb... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226594928, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226607035, txOutputN=1}], value=8236495, address=15ourjTa56ZVYnqeYXAByWrQ8FwmMWBPLs} 2017-02-28 13:32:27
4c2128b6913ecf50f70808b35... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:32:25
382a7e0af2eab071c2cf67a08... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226588627, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226606455, txOutputN=3}], value=84544298, address=1PqyLtsKoYRHJMvsQ3Pem6Wd9iuNyWKnko} 2017-02-28 13:32:19
b3b519dd5e5b37124bb86bbde... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-02-28 13:32:16
9cf253d99b2476e779ed0018a... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 13:31:34
4945cb16c91240f9768a284a2... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:31:12
d41d9bda36975c25ffe5a4c97... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:30:53
e838eea91c218760a2c665d17... None Standard Script Output OP_RETURN 8431a851114836336b9420a3f67ab9bf5388afbaa80f8ad7a6bc9189 2017-02-28 13:30:27
b90e2ed374cae62f0523700fa... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:30:25
535d51498b2411bf24a36f46b... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-28 13:30:18
92459f767dcfadf8c72b64275... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-28 13:30:16
c6e9aff3d7b229e1506b50acd... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000000300000000000000bd 2017-02-28 13:30:07
f4000e7e93ef3e0969966f9a9... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226290373, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226565984, txOutputN=0}], value=20435639, address=1KgxdbzGhBWiFeLVhb8AhKt2arZgFvB1CL} 2017-02-28 13:29:59
828600ce7c466f1d55b79ea3f... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-28 13:29:12
ecdd6a9d65bce62388e3fc480... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226594928, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226607035, txOutputN=1}], value=8236495, address=15ourjTa56ZVYnqeYXAByWrQ8FwmMWBPLs} 2017-02-28 13:29:12
6e2229c2d232320832bfac6b2... An outpoint is already spent in [DBBitcoinTx{txIndex=226807722, ip=104.155.60.80, time=1488288510, size=225, distinctIn=null, distinctOut=null, note='null', blockIndexes=[], nTxInput=1, nTxOutput=2}] [OutpointImpl{txIndex=226803399, txOutputN=1}] 2017-02-28 13:28:30
c9abef522a338185a7489da8d... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c303145444954494f4e5332 2017-02-28 13:27:33
f4334c0a74e866a565b5b3ef1... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226588627, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226606455, txOutputN=3}], value=84544298, address=1PqyLtsKoYRHJMvsQ3Pem6Wd9iuNyWKnko} 2017-02-28 13:27:29
66f0a4244a30d2baaee9e5bb9... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 13:27:20
28b0e375169291187589fb519... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000000300000000000001ce 2017-02-28 13:27:17
a5d7048fc9d367817a49e6b3c... None Standard Script Output OP_RETURN 25732a07b7f6ca1063b307c3a61eece4afc56e1753a381a6a382ecfd93c537ad0d6beca3376676db2b9cfa6f6ae6618da9c25020501e 2017-02-28 13:27:13
f6ced27c23ddcbc2e58040c94... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=225748033, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226571948, txOutputN=0}], value=351271, address=1AyVU6uusPq7SsFmQ8gwpHMUEFXyGZ2eE8} 2017-02-28 13:27:06
52293443df3bf22c8a13e6845... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.021 2017-02-28 13:27:04
6484e68e1d62e9ee0fcae6f93... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c303145444954494f4e5332 2017-02-28 13:27:01
d48ca849c98fbf99a7d5c959f... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c30315049454345 2017-02-28 13:26:38
b53004f38fcacab7c46f496a6... None Standard Script Output OP_RETURN 1f26ea7c4cef0f24a31d46fc312cc88a2c95add79be0f2969459b792e480ac9dcc869f794d7d6f2639c31ebc 2017-02-28 13:26:12
ae01d66fddc8c1c2068b4a722... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226588627, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226606455, txOutputN=3}], value=84544298, address=1PqyLtsKoYRHJMvsQ3Pem6Wd9iuNyWKnko} 2017-02-28 13:26:04
bef499811873d6166947c3c39... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:25:20
b3f5a55b018852bb3f5cade83... The transaction is not final 2017-02-28 13:25:15
f0c1fb9722d0ee5dada47a3ed... The transaction is not final 2017-02-28 13:25:15
033919c2153f5a5455bc17eba... The transaction is not final 2017-02-28 13:25:13
f93c8c6734fd853049c4c6f91... The transaction is not final 2017-02-28 13:25:11
f4c956a0678f2feb7a083f62a... The transaction is not final 2017-02-28 13:25:07
3c7a14ca0a3d13d4aabc74567... The transaction is not final 2017-02-28 13:25:07
b403acc6af88948a6772dda13... The transaction is not final 2017-02-28 13:25:05
faa838ce696e0f7217af7edb9... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000001f00000417bce6c800 2017-02-28 13:24:19
976705e278f4e660d6084960e... The transaction is not final 2017-02-28 13:24:17
56701d66cdc7d8c259e892cad... The transaction is not final 2017-02-28 13:24:17
3faa0daa188d43bda4dc6d247... The transaction is not final 2017-02-28 13:24:12
ea49567e05527f2a8bbef0fd8... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 13:24:05
b1a21571ac7ff4b5fe1952be4... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 13:24:02
ebda8f07a357936faa070184a... Transaction double spends an input too many times DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226806197, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226805031, txOutputN=0}, OutpointImpl{txIndex=226806200, txOutputN=0}, OutpointImpl{txIndex=22680503 2017-02-28 13:23:51
c8fbd4f289bc40e9e4b93f571... None Standard Script Output OP_RETURN 43430215002c95 2017-02-28 13:23:46
48ff1c5e69a8a66ee0380ae50... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-28 13:23:45
12711e454675df8c589bc7110... The transaction is not final 2017-02-28 13:23:41
44a4ca4f6136cf91e7a60faa8... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 13:23:40
531750a5d44bb07fd7d5c9a07... The transaction is not final 2017-02-28 13:23:34
9dbd906490e05840b5de58cf5... The transaction is not final 2017-02-28 13:23:32
a3744a7408c051f71194a16d6... The transaction is not final 2017-02-28 13:23:31
fc7770c25fc068a66e6168a80... The transaction is not final 2017-02-28 13:23:30
dee341a5bf570b4ce4adb0e7a... None Standard Script Output OP_RETURN 566572693a37363933303638313761333366653931656432323539373631316266633335643737306632323339363239623738656336653466393335623938643961643665 2017-02-28 13:23:27
062e7db7959a96d8e06f8e2bc... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e690000000000000003000000000000cc3c 2017-02-28 13:23:15
8b7be937dbcde5fa63125b254... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.3 2017-02-28 13:22:36
d4c87cc205cc0cb1917d61627... The Maximum Very Small Outputs Low Fee Exceeded (3) 2017-02-28 13:22:12
c0a6e083fc04d76841fe4f911... None Standard Script Output OP_RETURN 33d8f3fb8dbd9f8eb9d66c7b9cde3db71912335b8e5c34d0f7b156aa22f4d41dffffffffffffffff 2017-02-28 13:21:44
8bb21f5dc8b4a1fbd0e12856a... None Standard Script Output OP_RETURN 69642b6250b74bd1627fd05c9149fa4829da018aef27f486002002185c9b86ff348433072e95aa 2017-02-28 13:21:36
2ed253de22184b93de2e29215... None Standard Script Output OP_RETURN 69642bb1de1d02c28393743947aa0aff6dab4dbb38110777f5d4ccd4967cb18bf9944b1ed4b587 2017-02-28 13:21:23
2e157a58ee5415652d707480f... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 13:21:11
df289b2840444f9aacfb240e0... None Standard Script Output OP_RETURN 69642bf361bb894138e0c241392436a130e47516b18e7e1e6d6fdbccad14f04d850ec73ab8ce7a 2017-02-28 13:21:11
e726dd8965415a2bd9d3fcd65... None Standard Script Output OP_RETURN da12f6e334336c32426737b20c648fd02691c760ebe8bc158c6963f4d83c162b0cae89a05ad32d6288cd4146592619f4dd3c0042b3ef 2017-02-28 13:20:20
702efb6f6a939edcb350e7de0... None Standard Script Output OP_RETURN 148bf1fb44aded12778275419c38e48100cb051ebf81a68ae0fbd3d669e225bdfba0493849f03b44eb42b422e3e5e138963fc934800f 2017-02-28 13:20:06
065ca0014fee66b56d9d77b13... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000001f000000746a528800 2017-02-28 13:20:01
f50a4b77995b58d2c2c8da1a2... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-28 13:19:59
e0dd0ede3b6decced130f3c25... The transaction is not final 2017-02-28 13:19:58
f0b064ecf4016901d44844647... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 13:19:56
5c15d14aab50890215812b90b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 13:19:56
5ea701488228989ef6331bd73... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 13:19:56
17cf05a078c25648126eeb50e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 13:19:56
478e1d8a98aa38fc84663b9ce... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 13:19:56
c1d0a3ceae9aa705753b0a538... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 13:19:56
9ff937b0317a825749b4bd39f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 13:19:56
d912f9b2bc4f082e69963073b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 13:19:56
8ce6f8d510efc167c9cb15476... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 13:19:56
9202c8da88ff56a2932200772... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-28 13:19:56
3333addd71c162a12980b080a... The transaction is not final 2017-02-28 13:19:51
ace097fb27799f8cf7d8dc7a3... The transaction is not final 2017-02-28 13:19:47
9d0c95828c4ee49f958f84cf0... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e690000000000000003000000000001083b 2017-02-28 13:19:23
eb1724cb43024b5f8ae916a10... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000002a26 2017-02-28 13:19:18
beaf11127065e559688dadfed... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-28 13:19:10
271bb87594ad8d12bf617a7dc... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 13:18:06
cfa7f454b7d40ba3fa1f35137... None Standard Script Output OP_RETURN 4343020548adc10048adc1b0 2017-02-28 13:18:04
5c85f1d5154177b09d88d6d86... Transaction double spends an input too many times DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226805409, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226805410, txOutputN=0}, OutpointImpl{txIndex=226802347, txOutputN=0}, OutpointImpl{txIndex=22680426 2017-02-28 13:17:33
384a4ec8972cccdfb0b5d557c... None Standard Script Output OP_RETURN 4e830e3527cff57a55beb74f06f6b2af44d602e1af847a8fc51f5cea0ac0fe44ee4e8f6581524acebbb11ff2d20ee09514e58c217cb1 2017-02-28 13:13:29
7102263703a009932d60934b2... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-28 13:12:56
a35da1712f397f0f8fedc81e9... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226596890, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226621131, txOutputN=0}], value=8001408, address=1Tw49yQ2ZyhFEigeC9oTYYkW3U8cuPwbK} 2017-02-28 13:12:45
1a0ec99c964d867eb1af454b4... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-28 13:11:26
e8338da665a05de9f16e5ac63... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:11:16
d7539a2d18cc1441144ccc1d1... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:11:15
81b0e407b15722af94c8e0676... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:11:15
6d85bf8b87c63be6b72780dcd... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:11:13
4070e6c624a176784e9c8c6b8... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-28 13:11:13
441303bdd2e0afbf5bdfc8649... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000001f0000091aa27e8400 2017-02-28 13:10:33
76ce1fb95ce6ab48bed04b080... None Standard Script Output OP_RETURN deff231f9664f8a7d9218c093c39dc4c1ba567c37aa10cdc72be0bdc 2017-02-28 13:10:05
f9187f96e44b1674d491ce454... None Standard Script Output OP_RETURN 94683df18879dec0e5e808527b30f6dbd0c64a651ed87dfb0e801504 2017-02-28 13:09:56
b2fe2f301842ed6e60274eea4... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-28 13:09:43
a4681b4e45d6f7a88e1486b23... None Standard Script Output OP_RETURN cb29e6b3ab96cd5c21930f402b469ad781b7480cb421e8895dfcaaa5 2017-02-28 13:08:39
04834410167645def0a59deaf... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226145042, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226150811, txOutputN=11}], value=2351548, address=19e2acDo4ST3GfKviEZAUxq6p95mW5z2J} 2017-02-28 13:07:16
02aa1334c0b6a2fd4a97baf44... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=226145042, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=226150811, txOutputN=11}], value=2351548, address=19e2acDo4ST3GfKviEZAUxq6p95mW5z2J} 2017-02-28 13:06:34