Διεύθυνση Bitcoin Οι διευθύνσεις είναι αναγνωριστικά που χρησιμοποιείτε για να στέλνετε bitcoins σε άλλο άτομο.

Συναλλαγές
Αριθμός συναλλαγών 1
Συνολικά ληφθέντα 0.01 BTC
Οριστικό υπόλοιπο 0.01 BTC

Συναλλαγές (Πρώτα πρώτα)