Τελευταία μπλοκ Δείτε περισσότερα
Ύψος Ηλικία Μέγεθος (kB)
459648 6 minutes 998.19
459647 14 minutes 998.26
459646 23 minutes 998.2
459645 42 minutes 999.04
New To Bitcoin?

Like paper money and gold before it, bitcoin is a currency that allows parties to exchange value. Unlike it predecessors, bitcoin is digital and decentralized. For the first time in history, people can exchange value without intermediaries which translates to greater control of funds and lower fees.

Αναζήτηση Μπορείτε να εισάγετε το ύψος μπλοκ, διεύθυνση, μπλοκ hash, hash συναλλαγές, hash160, ή IPv4 διεύθυνση ...
Transactions Per Day

The number of daily Bitcoin transactions.

Transactions since .

Market Cap
Hash Rate