блокове миниран
Време между блоковете
Bitcoins миниран
Общо на транзакционните разходи
Брой сделки
Общо Output Volume
Обемът на транзакциите
Обемът на транзакциите (USD)
Market Резюме
пазарна цена
Обем на търговията
Обем на търговията
Mining Cost
Общо Miners приходите
% Спечелени от такси за транзакции
% От обема на транзакциите
Цена на транзакция
Hash Курсове и потребление на електроенергия
затруднение
Hash Rate

Всички статистически данни са за предходния 24-часовия период, освен ако не е посочено друго