Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

fedf2650e579ad04588ef49cb70e4103445f914f43bdca145ae36f9899716fad
14ox9pUiv6wq8MUqqFgbKrU5EJ7eQXEuKL
37WnuCs8RJTu4XGqN1AyUhH21P94E3VTSp 0.00033147 BTC
15Zm3jPCct4aqjsnXZ66RHwk8fb9JZYzcd 0.03500058 BTC
Tóm lược
Kích thước 223 (Byte)
Cân nặng 892
Thời gian nhận 2017-01-12 11:10:16
Thời gian khóa Khối: 447788
Bao gồm trong khối 447875 ( 2017-01-12 21:27:08 + 617 Phút )
Xác nhận 75720 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.03534157 BTC
Tổng sản lượng 0.03533205 BTC
Phí 0.00000952 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 4.269 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 1.067 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00033147 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu