Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

fac58e5a378b100e8627f2d2b14ec83bee139dd7b690b625a174f3953e66de86
32RAifircdriwdBn6p7jz8JLD8McSt1D1t
3B1mm1A79eCVcpPDg5jhRMtwXs9kpvVwkU 0.00790012 BTC
3AnoU2Xk7xR19b8wyGHXMmca1XUqjDyh36 0.73695543 BTC
Tóm lược
Kích thước 631 (Byte)
Cân nặng 2524
Thời gian nhận 2017-01-12 11:10:14
Bao gồm trong khối 447793 ( 2017-01-12 11:32:22 + 22 Phút )
Xác nhận 75802 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.74513269 BTC
Tổng sản lượng 0.74485555 BTC
Phí 0.00027714 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 43.921 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 10.98 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00790012 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu