Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

d65c2c6b53d5d4656e8ad20fb0297f835c94097e35d2eb0eead6ee2a72fe7990
1KtBPNM8yvxPNk89JYtpu5Br3PqLqkprp3
1BjMm9h9GHZ3VpBMQw7VBZJnTxv43jcuX2 0.05 BTC
1AfQHdwy1LDKhbU92cFre9FECCRcUm7AFb 0.4496531 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-01-12 11:10:14
Bao gồm trong khối 447789 ( 2017-01-12 11:11:25 + 1 Phút )
Xác nhận 72091 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.4998 BTC
Tổng sản lượng 0.4996531 BTC
Phí 0.0001469 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 65.289 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 16.322 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.05 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu