Giao dịch Xem thông tin về giao dịch Bitcoin

d65c2c6b53d5d4656e8ad20fb0297f835c94097e35d2eb0eead6ee2a72fe7990
1KtBPNM8yvxPNk89JYtpu5Br3PqLqkprp3
1BjMm9h9GHZ3VpBMQw7VBZJnTxv43jcuX2 0.05 BTC
1AfQHdwy1LDKhbU92cFre9FECCRcUm7AFb 0.4496531 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (byte)
Thời gian nhận được 2017-01-12 11:10:14
Gồm Blocks 447789 ( 2017-01-12 11:11:25 + 1 từ phút )
xác nhận 30067 xác nhận
Chuyển bằng IP Blockchain.info
Hình dung Xem Tree Chart
Đầu vào và đầu ra
Tổng số đầu vào 0.4998 BTC
Tổng số đầu ra 0.4996531 BTC
phí 0.0001469 BTC
Phí mỗi byte 65.289 sat/B
Ước BTC giao dịch 0.05 BTC
Scripts Hiện kịch bản & coinbase

Liên kết được Tài trợ