Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

be571d3bce0b5b60b7c049722b8fd9c56af21783d4474e4fa174e40763035a2f
162kdGrCfRmbiJTC62WCHah8Bb51JJ8PVB
1B7NyuSbh2WquiysUt8Lfieo3Nn31y3i3x 0.0001577 BTC
1Gv1UzjH2RNAjg3BBkRnUdbwozz8mhAkob 0.005 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-01-12 11:10:15
Bao gồm trong khối 447789 ( 2017-01-12 11:11:25 + 1 Phút )
Xác nhận 80873 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.0053611 BTC
Tổng sản lượng 0.0051577 BTC
Phí 0.0002034 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 90 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 22.5 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0001577 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu