We’re packing our bags and preparing to move...domains!

To make way for our new and exciting products coming this year, we’re saying hello to our new home. blockchain.info will soon be changing URLs as it's combined with our company site, blockchain.com.

Read more about what to expect.

Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

b66dafb7a118ba497bdc5cb7ccac538f056a335555d6ecef8f0a750503bc5de7
1FVXg26K4Ksb9dg3yJnUNM2dgW9XTyTDdf
1DVrAStSkTB4CxzXmFfFNe4Zx3BS7MupfB 0.134 BTC
16MJXJ8ggPrZXQ2njb8SmTnB4RWHTHbpPQ 0.00419304 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:54
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 52537 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.1386869 BTC
Tổng sản lượng 0.13819304 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 218.522 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.631 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00419304 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu