Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

6e4e4583f79c23911e6adc6b41440d3adef18320f9af714c53e74859c2ab41ab
13JpRwwt5E88e6ZNpJkyikxcceQBBjohGY
1G4jVN2i16Q2VjXUFLwdj5mcKnxHdCsDgL 0.615 BTC
1DQbtWkNvYMU3iLoi2h1UryKaSRnrY1s5a 84.0919173 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-01-12 11:10:15
Thời gian khóa Khối: 447788
Bao gồm trong khối 447789 ( 2017-01-12 11:11:25 + 1 Phút )
Xác nhận 80518 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 84.7073241 BTC
Tổng sản lượng 84.7069173 BTC
Phí 0.0004068 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 180.8 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 45.2 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.615 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu