We’re packing our bags and preparing to move...domains!

To make way for our new and exciting products coming this year, we’re saying hello to our new home. blockchain.info will soon be changing URLs as it's combined with our company site, blockchain.com.

Read more about what to expect.

Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

6dfd0a1b5e98c5a906308f6d45d600135f54df247fa30b5ee0ff24344c07affb
1B5ZUUjUXt4MkBUQNgqTzf5S52cMZPVNb
1B5ZUUjUXt4MkBUQNgqTzf5S52cMZPVNb 0.005 BTC
1B5ZUUjUXt4MkBUQNgqTzf5S52cMZPVNb 0.0219 BTC
Tóm lược
Kích thước 631 (Byte)
Cân nặng 2524
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:16
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 52834 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.029 BTC
Tổng sản lượng 0.0269 BTC
Phí 0.0021 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 332.805 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 83.201 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu