Các khối mồ côi

Khối rời hoặc mồ côi là các khối hợp lệ không phải là một phần của chuỗi chính. Họ có thể xảy ra tự nhiên khi hai thợ mỏ sản xuất khối vào thời điểm tương tự hoặc họ có thể được gây ra bởi một kẻ tấn công (với sức mạnh bốc đủ) cố gắng để đảo ngược giao dịch.

Trang tiếp theo >>

489644
Dấu thời gian 2017-10-13 15:26:54
Số lượng giao dịch 1944
Chuyển tiếp theo ViaBTC
Dấu thời gian 2017-10-13 15:26:37
Số lượng giao dịch 2624
Chuyển tiếp theo Bixin
489643
Dấu thời gian 2017-10-13 15:05:18
Số lượng giao dịch 2073
Chuyển tiếp theo SlushPool
488470
Dấu thời gian 2017-10-06 01:29:37
Số lượng giao dịch 2147
Chuyển tiếp theo BTC.TOP
Dấu thời gian 2017-10-06 01:29:20
Số lượng giao dịch 2250
Chuyển tiếp theo AntPool
488469
Dấu thời gian 2017-10-06 01:26:36
Số lượng giao dịch 2058
Chuyển tiếp theo ViaBTC
488284
Dấu thời gian 2017-10-04 13:24:42
Số lượng giao dịch 2241
Chuyển tiếp theo BTCC Pool
Dấu thời gian 2017-10-04 13:24:54
Số lượng giao dịch 2175
Chuyển tiếp theo AntPool
488283
Dấu thời gian 2017-10-04 13:12:27
Số lượng giao dịch 1995
Chuyển tiếp theo Unknown
479868
Dấu thời gian 2017-08-09 23:59:46
Số lượng giao dịch 1587
Chuyển tiếp theo Bixin
Dấu thời gian 2017-08-09 23:59:55
Số lượng giao dịch 1595
Chuyển tiếp theo BTC.com
479867
Dấu thời gian 2017-08-09 23:22:03
Số lượng giao dịch 1669
Chuyển tiếp theo BTC.TOP
473620
Dấu thời gian 2017-07-01 05:00:52
Số lượng giao dịch 176
Chuyển tiếp theo Unknown
Dấu thời gian 2017-07-01 05:01:11
Số lượng giao dịch 239
Chuyển tiếp theo BitClub Network
473619
Dấu thời gian 2017-07-01 05:00:00
Số lượng giao dịch 1145
Chuyển tiếp theo BTC.TOP
473586
Dấu thời gian 2017-06-30 23:28:33
Số lượng giao dịch 1046
Chuyển tiếp theo BitFury
Dấu thời gian 2017-06-30 23:28:35
Số lượng giao dịch 1007
473585
Dấu thời gian 2017-06-30 23:22:09
Số lượng giao dịch 747
473064
Dấu thời gian 2017-06-27 06:33:30
Số lượng giao dịch 2257
Dấu thời gian 2017-06-27 06:34:32
Số lượng giao dịch 913
473063
Dấu thời gian 2017-06-27 06:28:39
Số lượng giao dịch 1539
472975
Dấu thời gian 2017-06-26 15:06:05
Số lượng giao dịch 2250
Dấu thời gian 2017-06-26 15:06:00
Số lượng giao dịch 2235
472974
Dấu thời gian 2017-06-26 14:52:39
Số lượng giao dịch 1837
472235
Dấu thời gian 2017-06-21 09:19:18
Số lượng giao dịch 2152
Dấu thời gian 2017-06-21 09:19:48
Số lượng giao dịch 2100
472234
Dấu thời gian 2017-06-21 09:09:50
Số lượng giao dịch 1733
472082
Dấu thời gian 2017-06-20 05:56:34
Số lượng giao dịch 1968
Dấu thời gian 2017-06-20 05:56:22
Số lượng giao dịch 2051
472081
Dấu thời gian 2017-06-20 05:49:03
Số lượng giao dịch 2307
472040
Dấu thời gian 2017-06-19 23:17:41
Số lượng giao dịch 1253
Dấu thời gian 2017-06-19 23:17:14
Số lượng giao dịch 1228
472039
Dấu thời gian 2017-06-19 23:12:29
Số lượng giao dịch 2009
471982
Dấu thời gian 2017-06-19 15:53:31
Số lượng giao dịch 2020
Dấu thời gian 2017-06-19 15:54:00
Số lượng giao dịch 2380
471981
Dấu thời gian 2017-06-19 15:50:40
Số lượng giao dịch 2154
471292
Dấu thời gian 2017-06-14 22:14:56
Số lượng giao dịch 2485
Dấu thời gian 2017-06-14 22:14:50
Số lượng giao dịch 1964
471291
Dấu thời gian 2017-06-14 22:12:33
Số lượng giao dịch 1556
471190
Dấu thời gian 2017-06-14 05:15:02
Số lượng giao dịch 1863
Dấu thời gian 2017-06-14 05:14:59
Số lượng giao dịch 1834
471189
Dấu thời gian 2017-06-14 05:08:20
Số lượng giao dịch 2188
471114
Dấu thời gian 2017-06-13 16:59:31
Số lượng giao dịch 2253
Dấu thời gian 2017-06-13 16:59:06
Số lượng giao dịch 2161
471113
Dấu thời gian 2017-06-13 16:53:51
Số lượng giao dịch 2472
470930
Dấu thời gian 2017-06-12 09:44:11
Số lượng giao dịch 2044
Dấu thời gian 2017-06-12 09:44:20
Số lượng giao dịch 1865
470929
Dấu thời gian 2017-06-12 09:32:13
Số lượng giao dịch 2012
470613
Dấu thời gian 2017-06-10 04:38:54
Số lượng giao dịch 1476
Dấu thời gian 2017-06-10 04:38:55
Số lượng giao dịch 1276
470612
Dấu thời gian 2017-06-10 04:36:34
Số lượng giao dịch 2061
470307
Dấu thời gian 2017-06-08 05:11:19
Số lượng giao dịch 1703
Dấu thời gian 2017-06-08 05:11:34
Số lượng giao dịch 1905
470306
Dấu thời gian 2017-06-08 05:09:12
Số lượng giao dịch 1844
468376
Dấu thời gian 2017-05-27 13:07:19
Số lượng giao dịch 3660
Dấu thời gian 2017-05-27 13:07:17
Số lượng giao dịch 3828
468375
Dấu thời gian 2017-05-27 13:07:15
Số lượng giao dịch 2596
467201
Dấu thời gian 2017-05-20 00:16:31
Số lượng giao dịch 2236
Dấu thời gian 2017-05-20 00:16:14
Số lượng giao dịch 1141
467200
Dấu thời gian 2017-05-20 00:14:26
Số lượng giao dịch 2213
467156
Dấu thời gian 2017-05-19 18:21:06
Số lượng giao dịch 1872
Dấu thời gian 2017-05-19 18:20:47
Số lượng giao dịch 1824
467155
Dấu thời gian 2017-05-19 18:10:19
Số lượng giao dịch 2254
466979
Dấu thời gian 2017-05-18 13:38:14
Số lượng giao dịch 1240
Dấu thời gian 2017-05-18 13:38:25
Số lượng giao dịch 2570
466978
Dấu thời gian 2017-05-18 13:16:23
Số lượng giao dịch 1970
466705
Dấu thời gian 2017-05-16 18:25:44
Số lượng giao dịch 977
Dấu thời gian 2017-05-16 18:25:04
Số lượng giao dịch 1206
466704
Dấu thời gian 2017-05-16 18:23:22
Số lượng giao dịch 464
466598
Dấu thời gian 2017-05-15 23:02:45
Số lượng giao dịch 1975
Dấu thời gian 2017-05-15 23:03:06
Số lượng giao dịch 2014
466597
Dấu thời gian 2017-05-15 22:56:51
Số lượng giao dịch 2155
466252
Dấu thời gian 2017-05-13 20:41:14
Số lượng giao dịch 2100
Dấu thời gian 2017-05-13 20:41:20
Số lượng giao dịch 886
466251
Dấu thời gian 2017-05-13 20:25:44
Số lượng giao dịch 2361

Trang tiếp theo >>