Mồ côi Blocks

khối tách rời hoặc mồ côi là một khối hợp lệ mà không phải là một phần của chuỗi chính. Họ có thể xảy ra một cách tự nhiên khi hai thợ mỏ sản xuất khối ở lần tương tự hoặc chúng có thể được gây ra bởi một kẻ tấn công (với điện băm đủ) cố gắng để đảo ngược giao dịch.

Trang tiếp theo >>

463316
Dấu thời gian 2017-04-24 13:19:28
Số Trong giao dịch 1922
chuyển tiếp Bằng F2Pool
Dấu thời gian 2017-04-24 13:18:56
Số Trong giao dịch 1863
chuyển tiếp Bằng AntPool
463315
Dấu thời gian 2017-04-24 13:08:11
Số Trong giao dịch 1955
chuyển tiếp Bằng ViaBTC
462645
Dấu thời gian 2017-04-20 01:54:18
Số Trong giao dịch 1708
chuyển tiếp Bằng BTC.TOP
Dấu thời gian 2017-04-20 01:54:40
Số Trong giao dịch 1710
chuyển tiếp Bằng BTCC Pool
462644
Dấu thời gian 2017-04-20 01:42:00
Số Trong giao dịch 2344
chuyển tiếp Bằng BitClub Network
461952
Dấu thời gian 2017-04-15 06:11:21
Số Trong giao dịch 1262
chuyển tiếp Bằng BTCC Pool
Dấu thời gian 2017-04-15 06:11:22
Số Trong giao dịch 1271
chuyển tiếp Bằng BATPOOL
461951
Dấu thời gian 2017-04-15 06:03:07
Số Trong giao dịch 1975
chuyển tiếp Bằng AntPool
461246
Dấu thời gian 2017-04-10 09:12:32
Số Trong giao dịch 1867
chuyển tiếp Bằng AntPool
Dấu thời gian 2017-04-10 09:13:15
Số Trong giao dịch 2112
chuyển tiếp Bằng 1Hash
461245
Dấu thời gian 2017-04-10 09:06:24
Số Trong giao dịch 2077
chuyển tiếp Bằng BTC.TOP
458383
Dấu thời gian 2017-03-22 09:54:07
Số Trong giao dịch 2290
chuyển tiếp Bằng BitFury
Dấu thời gian 2017-03-22 09:53:54
Số Trong giao dịch 2201
chuyển tiếp Bằng ViaBTC
458382
Dấu thời gian 2017-03-22 09:31:34
Số Trong giao dịch 2144
chuyển tiếp Bằng BitFury
458364
Dấu thời gian 2017-03-22 06:50:06
Số Trong giao dịch 1932
chuyển tiếp Bằng BW.COM
Dấu thời gian 2017-03-22 06:50:22
Số Trong giao dịch 1919
chuyển tiếp Bằng ConnectBTC
458363
Dấu thời gian 2017-03-22 06:44:25
Số Trong giao dịch 1767
chuyển tiếp Bằng SlushPool
457989
Dấu thời gian 2017-03-19 14:41:52
Số Trong giao dịch 1218
chuyển tiếp Bằng BitFury
Dấu thời gian 2017-03-19 14:40:59
Số Trong giao dịch 1903
chuyển tiếp Bằng AntPool
457988
Dấu thời gian 2017-03-19 14:34:55
Số Trong giao dịch 2237
chuyển tiếp Bằng AntPool
455747
Dấu thời gian 2017-03-04 16:14:34
Số Trong giao dịch 2195
chuyển tiếp Bằng BTCC Pool
Dấu thời gian 2017-03-04 16:15:04
Số Trong giao dịch 1756
chuyển tiếp Bằng BitFury
455746
Dấu thời gian 2017-03-04 16:04:40
Số Trong giao dịch 1685
chuyển tiếp Bằng AntPool
455725
Dấu thời gian 2017-03-04 12:33:43
Số Trong giao dịch 782
chuyển tiếp Bằng xbtc.exx.com&bw.com
Dấu thời gian 2017-03-04 12:33:45
Số Trong giao dịch 1339
chuyển tiếp Bằng Bixin
455724
Dấu thời gian 2017-03-04 12:30:34
Số Trong giao dịch 1959
chuyển tiếp Bằng F2Pool
454537
Dấu thời gian 2017-02-24 21:18:04
Số Trong giao dịch 2494
chuyển tiếp Bằng F2Pool
Dấu thời gian 2017-02-24 21:17:32
Số Trong giao dịch 2642
chuyển tiếp Bằng SlushPool
454536
Dấu thời gian 2017-02-24 21:14:40
Số Trong giao dịch 2001
chuyển tiếp Bằng BW.COM
454448
Dấu thời gian 2017-02-24 09:00:54
Số Trong giao dịch 2164
chuyển tiếp Bằng 1Hash
Dấu thời gian 2017-02-24 09:00:57
Số Trong giao dịch 2220
chuyển tiếp Bằng BitClub Network
454447
Dấu thời gian 2017-02-24 08:59:38
Số Trong giao dịch 2494
chuyển tiếp Bằng BTCC Pool
454426
Dấu thời gian 2017-02-24 05:25:40
Số Trong giao dịch 2188
chuyển tiếp Bằng Bixin
Dấu thời gian 2017-02-24 05:25:53
Số Trong giao dịch 2084
chuyển tiếp Bằng GBMiners
454425
Dấu thời gian 2017-02-24 05:18:15
Số Trong giao dịch 2169
chuyển tiếp Bằng AntPool
454184
Dấu thời gian 2017-02-22 13:06:50
Số Trong giao dịch 1552
chuyển tiếp Bằng ViaBTC
Dấu thời gian 2017-02-22 13:07:18
Số Trong giao dịch 1830
chuyển tiếp Bằng BitClub Network
454183
Dấu thời gian 2017-02-22 12:58:17
Số Trong giao dịch 571
chuyển tiếp Bằng ViaBTC
453660
Dấu thời gian 2017-02-18 18:27:22
Số Trong giao dịch 1918
chuyển tiếp Bằng AntPool
Dấu thời gian 2017-02-18 18:27:55
Số Trong giao dịch 2006
chuyển tiếp Bằng BitFury
453659
Dấu thời gian 2017-02-18 18:18:37
Số Trong giao dịch 1969
chuyển tiếp Bằng GBMiners
453314
Dấu thời gian 2017-02-16 11:30:58
Số Trong giao dịch 2182
chuyển tiếp Bằng F2Pool
Dấu thời gian 2017-02-16 11:31:01
Số Trong giao dịch 2126
chuyển tiếp Bằng GBMiners
453313
Dấu thời gian 2017-02-16 11:21:28
Số Trong giao dịch 1525
chuyển tiếp Bằng F2Pool
452725
Dấu thời gian 2017-02-12 17:27:08
Số Trong giao dịch 603
chuyển tiếp Bằng BATPOOL
Dấu thời gian 2017-02-12 17:27:07
Số Trong giao dịch 438
chuyển tiếp Bằng SlushPool
452724
Dấu thời gian 2017-02-12 17:25:24
Số Trong giao dịch 593
chuyển tiếp Bằng AntPool
452344
Dấu thời gian 2017-02-10 00:53:22
Số Trong giao dịch 2191
chuyển tiếp Bằng EkanemBTC
Dấu thời gian 2017-02-10 00:53:39
Số Trong giao dịch 2667
chuyển tiếp Bằng BitFury
452343
Dấu thời gian 2017-02-10 00:31:22
Số Trong giao dịch 1549
chuyển tiếp Bằng BitFury
451480
Dấu thời gian 2017-02-04 04:43:26
Số Trong giao dịch 1841
chuyển tiếp Bằng 1Hash
Dấu thời gian 2017-02-04 04:43:12
Số Trong giao dịch 1548
chuyển tiếp Bằng AntPool
451479
Dấu thời gian 2017-02-04 04:36:09
Số Trong giao dịch 2263
chuyển tiếp Bằng ViaBTC
450784
Dấu thời gian 2017-01-30 22:16:28
Số Trong giao dịch 1090
chuyển tiếp Bằng BTC.com
Dấu thời gian 2017-01-30 22:17:03
Số Trong giao dịch 1132
chuyển tiếp Bằng 1Hash
450783
Dấu thời gian 2017-01-30 22:06:52
Số Trong giao dịch 429
chuyển tiếp Bằng F2Pool
450683
Dấu thời gian 2017-01-30 06:30:00
Số Trong giao dịch 2386
chuyển tiếp Bằng BW.COM
Dấu thời gian 2017-01-30 06:30:06
Số Trong giao dịch 2289
chuyển tiếp Bằng BATPOOL
450682
Dấu thời gian 2017-01-30 06:18:10
Số Trong giao dịch 161
chuyển tiếp Bằng F2Pool
450115
Dấu thời gian 2017-01-26 16:23:50
Số Trong giao dịch 2238
chuyển tiếp Bằng F2Pool
Dấu thời gian 2017-01-26 16:23:03
Số Trong giao dịch 2207
chuyển tiếp Bằng AntPool
450114
Dấu thời gian 2017-01-26 16:17:00
Số Trong giao dịch 2403
chuyển tiếp Bằng F2Pool
450056
Dấu thời gian 2017-01-26 06:38:25
Số Trong giao dịch 2174
chuyển tiếp Bằng Bixin
Dấu thời gian 2017-01-26 06:38:03
Số Trong giao dịch 1942
chuyển tiếp Bằng AntPool
450055
Dấu thời gian 2017-01-26 06:28:10
Số Trong giao dịch 986
chuyển tiếp Bằng ViaBTC
449957
Dấu thời gian 2017-01-25 16:00:41
Số Trong giao dịch 1146
chuyển tiếp Bằng F2Pool
Dấu thời gian 2017-01-25 16:00:32
Số Trong giao dịch 1234
chuyển tiếp Bằng BW.COM
449956
Dấu thời gian 2017-01-25 15:59:24
Số Trong giao dịch 2489
chuyển tiếp Bằng BitFury
449695
Dấu thời gian 2017-01-23 20:38:48
Số Trong giao dịch 1113
chuyển tiếp Bằng F2Pool
Dấu thời gian 2017-01-23 20:38:45
Số Trong giao dịch 1162
chuyển tiếp Bằng ViaBTC
449694
Dấu thời gian 2017-01-23 20:09:34
Số Trong giao dịch 786
chuyển tiếp Bằng F2Pool
448822
Dấu thời gian 2017-01-18 17:50:16
Số Trong giao dịch 1627
chuyển tiếp Bằng BW.COM
Dấu thời gian 2017-01-18 17:49:58
Số Trong giao dịch 1651
chuyển tiếp Bằng AntPool
448821
Dấu thời gian 2017-01-18 17:46:46
Số Trong giao dịch 2635
chuyển tiếp Bằng BW.COM

Trang tiếp theo >>