Mồ côi Blocks

khối tách rời hoặc mồ côi là một khối hợp lệ mà không phải là một phần của chuỗi chính. Họ có thể xảy ra một cách tự nhiên khi hai thợ mỏ sản xuất khối ở lần tương tự hoặc chúng có thể được gây ra bởi một kẻ tấn công (với điện băm đủ) cố gắng để đảo ngược giao dịch.

Trang tiếp theo >>

467201
Dấu thời gian 2017-05-20 00:16:31
Số Trong giao dịch 2236
chuyển tiếp Bằng SlushPool
Dấu thời gian 2017-05-20 00:16:14
Số Trong giao dịch 1141
chuyển tiếp Bằng BTCC Pool
467200
Dấu thời gian 2017-05-20 00:14:26
Số Trong giao dịch 2213
chuyển tiếp Bằng BTC.com
467156
Dấu thời gian 2017-05-19 18:21:06
Số Trong giao dịch 1872
chuyển tiếp Bằng F2Pool
Dấu thời gian 2017-05-19 18:20:47
Số Trong giao dịch 1824
chuyển tiếp Bằng Bitcoin.com
467155
Dấu thời gian 2017-05-19 18:10:19
Số Trong giao dịch 2254
chuyển tiếp Bằng BTC.com
466979
Dấu thời gian 2017-05-18 13:38:14
Số Trong giao dịch 1240
chuyển tiếp Bằng AntPool
Dấu thời gian 2017-05-18 13:38:25
Số Trong giao dịch 2570
chuyển tiếp Bằng Bixin
466978
Dấu thời gian 2017-05-18 13:16:23
Số Trong giao dịch 1970
chuyển tiếp Bằng Bitcoin.com
466705
Dấu thời gian 2017-05-16 18:25:44
Số Trong giao dịch 977
chuyển tiếp Bằng Kano CKPool
Dấu thời gian 2017-05-16 18:25:04
Số Trong giao dịch 1206
chuyển tiếp Bằng Bixin
466704
Dấu thời gian 2017-05-16 18:23:22
Số Trong giao dịch 464
chuyển tiếp Bằng AntPool
466598
Dấu thời gian 2017-05-15 23:02:45
Số Trong giao dịch 1975
chuyển tiếp Bằng 1Hash
Dấu thời gian 2017-05-15 23:03:06
Số Trong giao dịch 2014
chuyển tiếp Bằng BitClub Network
466597
Dấu thời gian 2017-05-15 22:56:51
Số Trong giao dịch 2155
chuyển tiếp Bằng BTCC Pool
466252
Dấu thời gian 2017-05-13 20:41:14
Số Trong giao dịch 2100
chuyển tiếp Bằng BW.COM
Dấu thời gian 2017-05-13 20:41:20
Số Trong giao dịch 886
chuyển tiếp Bằng BitFury
466251
Dấu thời gian 2017-05-13 20:25:44
Số Trong giao dịch 2361
chuyển tiếp Bằng 1Hash
465722
Dấu thời gian 2017-05-10 08:19:11
Số Trong giao dịch 2752
chuyển tiếp Bằng Bixin
Dấu thời gian 2017-05-10 08:19:10
Số Trong giao dịch 2726
chuyển tiếp Bằng GBMiners
465721
Dấu thời gian 2017-05-10 07:57:53
Số Trong giao dịch 3435
chuyển tiếp Bằng BTC.TOP
464681
Dấu thời gian 2017-05-03 18:55:39
Số Trong giao dịch 2783
chuyển tiếp Bằng ViaBTC
Dấu thời gian 2017-05-03 18:55:46
Số Trong giao dịch 2520
chuyển tiếp Bằng BTC.com
464680
Dấu thời gian 2017-05-03 18:44:39
Số Trong giao dịch 1650
chuyển tiếp Bằng BW.COM
464185
Dấu thời gian 2017-04-30 11:40:29
Số Trong giao dịch 1535
chuyển tiếp Bằng BitFury
Dấu thời gian 2017-04-30 11:39:59
Số Trong giao dịch 2591
chuyển tiếp Bằng Bixin
464184
Dấu thời gian 2017-04-30 11:22:01
Số Trong giao dịch 769
chuyển tiếp Bằng BTCC Pool
463505
Dấu thời gian 2017-04-25 23:15:20
Số Trong giao dịch 1900
chuyển tiếp Bằng Bitcoin.com
Dấu thời gian 2017-04-25 23:15:22
Số Trong giao dịch 1924
chuyển tiếp Bằng AntPool
463504
Dấu thời gian 2017-04-25 23:13:27
Số Trong giao dịch 1926
chuyển tiếp Bằng BTC.TOP
463316
Dấu thời gian 2017-04-24 13:19:28
Số Trong giao dịch 1922
chuyển tiếp Bằng F2Pool
Dấu thời gian 2017-04-24 13:18:56
Số Trong giao dịch 1863
chuyển tiếp Bằng AntPool
463315
Dấu thời gian 2017-04-24 13:08:11
Số Trong giao dịch 1955
chuyển tiếp Bằng ViaBTC
462645
Dấu thời gian 2017-04-20 01:54:18
Số Trong giao dịch 1708
chuyển tiếp Bằng BTC.TOP
Dấu thời gian 2017-04-20 01:54:40
Số Trong giao dịch 1710
chuyển tiếp Bằng BTCC Pool
462644
Dấu thời gian 2017-04-20 01:42:00
Số Trong giao dịch 2344
chuyển tiếp Bằng BitClub Network
461952
Dấu thời gian 2017-04-15 06:11:21
Số Trong giao dịch 1262
chuyển tiếp Bằng BTCC Pool
Dấu thời gian 2017-04-15 06:11:22
Số Trong giao dịch 1271
chuyển tiếp Bằng BATPOOL
461951
Dấu thời gian 2017-04-15 06:03:07
Số Trong giao dịch 1975
chuyển tiếp Bằng AntPool
461246
Dấu thời gian 2017-04-10 09:12:32
Số Trong giao dịch 1867
chuyển tiếp Bằng AntPool
Dấu thời gian 2017-04-10 09:13:15
Số Trong giao dịch 2112
chuyển tiếp Bằng 1Hash
461245
Dấu thời gian 2017-04-10 09:06:24
Số Trong giao dịch 2077
chuyển tiếp Bằng BTC.TOP
458383
Dấu thời gian 2017-03-22 09:54:07
Số Trong giao dịch 2290
chuyển tiếp Bằng BitFury
Dấu thời gian 2017-03-22 09:53:54
Số Trong giao dịch 2201
chuyển tiếp Bằng ViaBTC
458382
Dấu thời gian 2017-03-22 09:31:34
Số Trong giao dịch 2144
chuyển tiếp Bằng BitFury
458364
Dấu thời gian 2017-03-22 06:50:06
Số Trong giao dịch 1932
chuyển tiếp Bằng BW.COM
Dấu thời gian 2017-03-22 06:50:22
Số Trong giao dịch 1919
chuyển tiếp Bằng ConnectBTC
458363
Dấu thời gian 2017-03-22 06:44:25
Số Trong giao dịch 1767
chuyển tiếp Bằng SlushPool
457989
Dấu thời gian 2017-03-19 14:41:52
Số Trong giao dịch 1218
chuyển tiếp Bằng BitFury
Dấu thời gian 2017-03-19 14:40:59
Số Trong giao dịch 1903
chuyển tiếp Bằng AntPool
457988
Dấu thời gian 2017-03-19 14:34:55
Số Trong giao dịch 2237
chuyển tiếp Bằng AntPool
455747
Dấu thời gian 2017-03-04 16:14:34
Số Trong giao dịch 2195
chuyển tiếp Bằng BTCC Pool
Dấu thời gian 2017-03-04 16:15:04
Số Trong giao dịch 1756
chuyển tiếp Bằng BitFury
455746
Dấu thời gian 2017-03-04 16:04:40
Số Trong giao dịch 1685
chuyển tiếp Bằng AntPool
455725
Dấu thời gian 2017-03-04 12:33:43
Số Trong giao dịch 782
chuyển tiếp Bằng xbtc.exx.com&bw.com
Dấu thời gian 2017-03-04 12:33:45
Số Trong giao dịch 1339
chuyển tiếp Bằng Bixin
455724
Dấu thời gian 2017-03-04 12:30:34
Số Trong giao dịch 1959
chuyển tiếp Bằng F2Pool
454537
Dấu thời gian 2017-02-24 21:18:04
Số Trong giao dịch 2494
chuyển tiếp Bằng F2Pool
Dấu thời gian 2017-02-24 21:17:32
Số Trong giao dịch 2642
chuyển tiếp Bằng SlushPool
454536
Dấu thời gian 2017-02-24 21:14:40
Số Trong giao dịch 2001
chuyển tiếp Bằng BW.COM
454448
Dấu thời gian 2017-02-24 09:00:54
Số Trong giao dịch 2164
chuyển tiếp Bằng 1Hash
Dấu thời gian 2017-02-24 09:00:57
Số Trong giao dịch 2220
chuyển tiếp Bằng BitClub Network
454447
Dấu thời gian 2017-02-24 08:59:38
Số Trong giao dịch 2494
chuyển tiếp Bằng BTCC Pool
454426
Dấu thời gian 2017-02-24 05:25:40
Số Trong giao dịch 2188
chuyển tiếp Bằng Bixin
Dấu thời gian 2017-02-24 05:25:53
Số Trong giao dịch 2084
chuyển tiếp Bằng GBMiners
454425
Dấu thời gian 2017-02-24 05:18:15
Số Trong giao dịch 2169
chuyển tiếp Bằng AntPool
454184
Dấu thời gian 2017-02-22 13:06:50
Số Trong giao dịch 1552
chuyển tiếp Bằng ViaBTC
Dấu thời gian 2017-02-22 13:07:18
Số Trong giao dịch 1830
chuyển tiếp Bằng BitClub Network
454183
Dấu thời gian 2017-02-22 12:58:17
Số Trong giao dịch 571
chuyển tiếp Bằng ViaBTC
453660
Dấu thời gian 2017-02-18 18:27:22
Số Trong giao dịch 1918
chuyển tiếp Bằng AntPool
Dấu thời gian 2017-02-18 18:27:55
Số Trong giao dịch 2006
chuyển tiếp Bằng BitFury
453659
Dấu thời gian 2017-02-18 18:18:37
Số Trong giao dịch 1969
chuyển tiếp Bằng GBMiners
453314
Dấu thời gian 2017-02-16 11:30:58
Số Trong giao dịch 2182
chuyển tiếp Bằng F2Pool
Dấu thời gian 2017-02-16 11:31:01
Số Trong giao dịch 2126
chuyển tiếp Bằng GBMiners
453313
Dấu thời gian 2017-02-16 11:21:28
Số Trong giao dịch 1525
chuyển tiếp Bằng F2Pool

Trang tiếp theo >>