Khối #485204

Tóm lược
Số lượng giao dịch 949
Tổng sản lượng 2,585.73289869 BTC
Số lượng giao dịch ước tính 218.50478787 BTC
Phí giao dịch 0.04164866 BTC
Chiều cao 485204 (Chuỗi chính)
Dấu thời gian 2017-09-14 10:45:25
Thời gian nhận 2017-09-14 10:45:25
Chuyển tiếp theo F2Pool
Khó khăn 922,724,699,725.96
Bits 402731275
Kích thước 345.631 kB
Cân nặng 1368.373 kWU
Phiên bản 0x20000000
Nonce 2103855890
Chặn Phần thưởng 12.5 BTC
Hashes
Hash 0000000000000000002e848ed9fcac91db99d06245cd4059be2070f767166620
Khối trước 0000000000000000006a08a2189a003345077da7e35e80ea98d81c33e28d7e12
(Các) Khối tiếp theo 000000000000000001247a60338f48dff568797979bbad0257c39f03631007f0
Merkle Root

Giao dịch

c7ce22a092730b52076ffce3ba47b141f51f138e7d40558a72b7145f08e98b0f 2017-09-14 10:45:25
Không có đầu vào (đồng tiền mới phát sinh)1KFHE7w8BhaENAswwryaoccDb6qcT6DbYY 12.54164866 BTC
Không thể giải mã địa chỉ đầu ra 0 BTC
8bef1c2d4406a74f9feba4482960d1f34e8db8d6e393dd0805536580f07e27de 2017-09-14 10:45:25
1D5bPm1YAdn9WvAAixht7PbACU3TtkqtJJ
Không thể giải mã địa chỉ đầu ra 0 BTC
1D5bPm1YAdn9WvAAixht7PbACU3TtkqtJJ 0.04935 BTC
05c5c470f8ac32192ac91ec477b18c5e6ace78d19d1b8694c0dffc3f14b6a844 2017-09-14 10:45:25
1E7w3aj6Y9DSuodbzSBPZsQRi7oX9UtVRi
Không thể giải mã địa chỉ đầu ra 0 BTC
1E7w3aj6Y9DSuodbzSBPZsQRi7oX9UtVRi 0.00166497 BTC