การซื้อขาย ดูข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม Bitcoin

642841fb34404b19b1c722db5174ec256b39d24921141fbd014888d3105a4096
1PzMs7HnXFo1draSeNHzDXcatBj3Ax3pJC
1Q3eSqVav48ooVZs59GHbfY4thaLaN54ve 0.0001129 BTC
195DmapsvBcW5kTn8MQwqtg2iAK4uSeHqf 1.3024464 BTC
สรุป
ขนาด 225 (ไบต์)
เวลาที่ได้รับ 2017-01-12 11:05:53
รวมอยู่ในบล็อก 447789 ( 2017-01-12 11:11:25 + 6 นาที )
ยืนยัน 33087 ยืนยัน
ถ่ายทอดโดย IP Blockchain.info
จินตนาการ แผนภูมิมุมมองแบบต้นไม้
ปัจจัยการผลิตและขาออก
ใส่รวม 1.3027062 BTC
ผลผลิตทั้งหมด 1.3025593 BTC
ค่าเล่าเรียน 0.0001469 BTC
ค่าบริการต่อไบต์ 65.289 sat/B
ประมาณ BTC รานแซคชัน 0.0001129 BTC
สคริป แสดงสคริปต์และ Coinbase

Sponsored Link