บล็อกกำพร้า

ป้องกันการปิดหรือบล็อก Yatim ถูกต้องตามกฎหมายคือไม่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่หลัก พวกเขาสามารถเกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อสองคนงานเหมืองผลิตบล็อกในเวลาเดียวกันหรือพวกเขาอาจจะเกิดจากการโจมตี (ที่มีพลังมากพอที่ hashing) เพื่อพยายามปฏิเสธการทำรายการ

หน้าต่อไป >>

463505
การประทับเวลา 2017-04-25 23:15:20
จำนวนการทำธุรกรรม 1900
ถ่ายทอดโดย Bitcoin.com
การประทับเวลา 2017-04-25 23:15:22
จำนวนการทำธุรกรรม 1924
ถ่ายทอดโดย AntPool
463504
การประทับเวลา 2017-04-25 23:13:27
จำนวนการทำธุรกรรม 1926
ถ่ายทอดโดย BTC.TOP
463316
การประทับเวลา 2017-04-24 13:19:28
จำนวนการทำธุรกรรม 1922
ถ่ายทอดโดย F2Pool
การประทับเวลา 2017-04-24 13:18:56
จำนวนการทำธุรกรรม 1863
ถ่ายทอดโดย AntPool
463315
การประทับเวลา 2017-04-24 13:08:11
จำนวนการทำธุรกรรม 1955
ถ่ายทอดโดย ViaBTC
462645
การประทับเวลา 2017-04-20 01:54:18
จำนวนการทำธุรกรรม 1708
ถ่ายทอดโดย BTC.TOP
การประทับเวลา 2017-04-20 01:54:40
จำนวนการทำธุรกรรม 1710
ถ่ายทอดโดย BTCC Pool
462644
การประทับเวลา 2017-04-20 01:42:00
จำนวนการทำธุรกรรม 2344
ถ่ายทอดโดย BitClub Network
461952
การประทับเวลา 2017-04-15 06:11:21
จำนวนการทำธุรกรรม 1262
ถ่ายทอดโดย BTCC Pool
การประทับเวลา 2017-04-15 06:11:22
จำนวนการทำธุรกรรม 1271
ถ่ายทอดโดย BATPOOL
461951
การประทับเวลา 2017-04-15 06:03:07
จำนวนการทำธุรกรรม 1975
ถ่ายทอดโดย AntPool
461246
การประทับเวลา 2017-04-10 09:12:32
จำนวนการทำธุรกรรม 1867
ถ่ายทอดโดย AntPool
การประทับเวลา 2017-04-10 09:13:15
จำนวนการทำธุรกรรม 2112
ถ่ายทอดโดย 1Hash
461245
การประทับเวลา 2017-04-10 09:06:24
จำนวนการทำธุรกรรม 2077
ถ่ายทอดโดย BTC.TOP
458383
การประทับเวลา 2017-03-22 09:54:07
จำนวนการทำธุรกรรม 2290
ถ่ายทอดโดย BitFury
การประทับเวลา 2017-03-22 09:53:54
จำนวนการทำธุรกรรม 2201
ถ่ายทอดโดย ViaBTC
458382
การประทับเวลา 2017-03-22 09:31:34
จำนวนการทำธุรกรรม 2144
ถ่ายทอดโดย BitFury
458364
การประทับเวลา 2017-03-22 06:50:06
จำนวนการทำธุรกรรม 1932
ถ่ายทอดโดย BW.COM
การประทับเวลา 2017-03-22 06:50:22
จำนวนการทำธุรกรรม 1919
ถ่ายทอดโดย ConnectBTC
458363
การประทับเวลา 2017-03-22 06:44:25
จำนวนการทำธุรกรรม 1767
ถ่ายทอดโดย SlushPool
457989
การประทับเวลา 2017-03-19 14:41:52
จำนวนการทำธุรกรรม 1218
ถ่ายทอดโดย BitFury
การประทับเวลา 2017-03-19 14:40:59
จำนวนการทำธุรกรรม 1903
ถ่ายทอดโดย AntPool
457988
การประทับเวลา 2017-03-19 14:34:55
จำนวนการทำธุรกรรม 2237
ถ่ายทอดโดย AntPool
455747
การประทับเวลา 2017-03-04 16:14:34
จำนวนการทำธุรกรรม 2195
ถ่ายทอดโดย BTCC Pool
การประทับเวลา 2017-03-04 16:15:04
จำนวนการทำธุรกรรม 1756
ถ่ายทอดโดย BitFury
455746
การประทับเวลา 2017-03-04 16:04:40
จำนวนการทำธุรกรรม 1685
ถ่ายทอดโดย AntPool
455725
การประทับเวลา 2017-03-04 12:33:43
จำนวนการทำธุรกรรม 782
ถ่ายทอดโดย xbtc.exx.com&bw.com
การประทับเวลา 2017-03-04 12:33:45
จำนวนการทำธุรกรรม 1339
ถ่ายทอดโดย Bixin
455724
การประทับเวลา 2017-03-04 12:30:34
จำนวนการทำธุรกรรม 1959
ถ่ายทอดโดย F2Pool
454537
การประทับเวลา 2017-02-24 21:18:04
จำนวนการทำธุรกรรม 2494
ถ่ายทอดโดย F2Pool
การประทับเวลา 2017-02-24 21:17:32
จำนวนการทำธุรกรรม 2642
ถ่ายทอดโดย SlushPool
454536
การประทับเวลา 2017-02-24 21:14:40
จำนวนการทำธุรกรรม 2001
ถ่ายทอดโดย BW.COM
454448
การประทับเวลา 2017-02-24 09:00:54
จำนวนการทำธุรกรรม 2164
ถ่ายทอดโดย 1Hash
การประทับเวลา 2017-02-24 09:00:57
จำนวนการทำธุรกรรม 2220
ถ่ายทอดโดย BitClub Network
454447
การประทับเวลา 2017-02-24 08:59:38
จำนวนการทำธุรกรรม 2494
ถ่ายทอดโดย BTCC Pool
454426
การประทับเวลา 2017-02-24 05:25:40
จำนวนการทำธุรกรรม 2188
ถ่ายทอดโดย Bixin
การประทับเวลา 2017-02-24 05:25:53
จำนวนการทำธุรกรรม 2084
ถ่ายทอดโดย GBMiners
454425
การประทับเวลา 2017-02-24 05:18:15
จำนวนการทำธุรกรรม 2169
ถ่ายทอดโดย AntPool
454184
การประทับเวลา 2017-02-22 13:06:50
จำนวนการทำธุรกรรม 1552
ถ่ายทอดโดย ViaBTC
การประทับเวลา 2017-02-22 13:07:18
จำนวนการทำธุรกรรม 1830
ถ่ายทอดโดย BitClub Network
454183
การประทับเวลา 2017-02-22 12:58:17
จำนวนการทำธุรกรรม 571
ถ่ายทอดโดย ViaBTC
453660
การประทับเวลา 2017-02-18 18:27:22
จำนวนการทำธุรกรรม 1918
ถ่ายทอดโดย AntPool
การประทับเวลา 2017-02-18 18:27:55
จำนวนการทำธุรกรรม 2006
ถ่ายทอดโดย BitFury
453659
การประทับเวลา 2017-02-18 18:18:37
จำนวนการทำธุรกรรม 1969
ถ่ายทอดโดย GBMiners
453314
การประทับเวลา 2017-02-16 11:30:58
จำนวนการทำธุรกรรม 2182
ถ่ายทอดโดย F2Pool
การประทับเวลา 2017-02-16 11:31:01
จำนวนการทำธุรกรรม 2126
ถ่ายทอดโดย GBMiners
453313
การประทับเวลา 2017-02-16 11:21:28
จำนวนการทำธุรกรรม 1525
ถ่ายทอดโดย F2Pool
452725
การประทับเวลา 2017-02-12 17:27:08
จำนวนการทำธุรกรรม 603
ถ่ายทอดโดย BATPOOL
การประทับเวลา 2017-02-12 17:27:07
จำนวนการทำธุรกรรม 438
ถ่ายทอดโดย SlushPool
452724
การประทับเวลา 2017-02-12 17:25:24
จำนวนการทำธุรกรรม 593
ถ่ายทอดโดย AntPool
452344
การประทับเวลา 2017-02-10 00:53:22
จำนวนการทำธุรกรรม 2191
ถ่ายทอดโดย EkanemBTC
การประทับเวลา 2017-02-10 00:53:39
จำนวนการทำธุรกรรม 2667
ถ่ายทอดโดย BitFury
452343
การประทับเวลา 2017-02-10 00:31:22
จำนวนการทำธุรกรรม 1549
ถ่ายทอดโดย BitFury
451480
การประทับเวลา 2017-02-04 04:43:26
จำนวนการทำธุรกรรม 1841
ถ่ายทอดโดย 1Hash
การประทับเวลา 2017-02-04 04:43:12
จำนวนการทำธุรกรรม 1548
ถ่ายทอดโดย AntPool
451479
การประทับเวลา 2017-02-04 04:36:09
จำนวนการทำธุรกรรม 2263
ถ่ายทอดโดย ViaBTC
450784
การประทับเวลา 2017-01-30 22:16:28
จำนวนการทำธุรกรรม 1090
ถ่ายทอดโดย BTC.com
การประทับเวลา 2017-01-30 22:17:03
จำนวนการทำธุรกรรม 1132
ถ่ายทอดโดย 1Hash
450783
การประทับเวลา 2017-01-30 22:06:52
จำนวนการทำธุรกรรม 429
ถ่ายทอดโดย F2Pool
450683
การประทับเวลา 2017-01-30 06:30:00
จำนวนการทำธุรกรรม 2386
ถ่ายทอดโดย BW.COM
การประทับเวลา 2017-01-30 06:30:06
จำนวนการทำธุรกรรม 2289
ถ่ายทอดโดย BATPOOL
450682
การประทับเวลา 2017-01-30 06:18:10
จำนวนการทำธุรกรรม 161
ถ่ายทอดโดย F2Pool
450115
การประทับเวลา 2017-01-26 16:23:50
จำนวนการทำธุรกรรม 2238
ถ่ายทอดโดย F2Pool
การประทับเวลา 2017-01-26 16:23:03
จำนวนการทำธุรกรรม 2207
ถ่ายทอดโดย AntPool
450114
การประทับเวลา 2017-01-26 16:17:00
จำนวนการทำธุรกรรม 2403
ถ่ายทอดโดย F2Pool
450056
การประทับเวลา 2017-01-26 06:38:25
จำนวนการทำธุรกรรม 2174
ถ่ายทอดโดย Bixin
การประทับเวลา 2017-01-26 06:38:03
จำนวนการทำธุรกรรม 1942
ถ่ายทอดโดย AntPool
450055
การประทับเวลา 2017-01-26 06:28:10
จำนวนการทำธุรกรรม 986
ถ่ายทอดโดย ViaBTC
449957
การประทับเวลา 2017-01-25 16:00:41
จำนวนการทำธุรกรรม 1146
ถ่ายทอดโดย F2Pool
การประทับเวลา 2017-01-25 16:00:32
จำนวนการทำธุรกรรม 1234
ถ่ายทอดโดย BW.COM
449956
การประทับเวลา 2017-01-25 15:59:24
จำนวนการทำธุรกรรม 2489
ถ่ายทอดโดย BitFury
449695
การประทับเวลา 2017-01-23 20:38:48
จำนวนการทำธุรกรรม 1113
ถ่ายทอดโดย F2Pool
การประทับเวลา 2017-01-23 20:38:45
จำนวนการทำธุรกรรม 1162
ถ่ายทอดโดย ViaBTC
449694
การประทับเวลา 2017-01-23 20:09:34
จำนวนการทำธุรกรรม 786
ถ่ายทอดโดย F2Pool

หน้าต่อไป >>