บล็อกล่าสุด ดูเพิ่มเติม
ความสูง อายุ ขนาด (KB)
481619 9 minutes 999.27
481618 12 minutes 999.2
481617 1 hour 4 minutes 999.18
481616 1 hour 32 minutes 998.23
New To Digital Currencies?

Like paper money and gold before it, bitcoin and ether allow parties to exchange value. Unlike their predecessors, they are digital and decentralized. For the first time in history, people can exchange value without intermediaries which translates to greater control of funds and lower fees.

ค้นหา คุณอาจจะป้อนความสูงบล็อกที่อยู่บล็อกกัญชากัญชาทำธุรกรรม hash160 หรือที่อยู่ IPv4 ...
รายการต่อวัน

จำนวนของการทำธุรกรรม Bitcoin ในช่วง 24 ชั่วโมง

Transactions since .

Market Cap
Hash Rate

Sponsored Link