รวมการเชื่อมต่อ: 1789

เป็นตัวแทนโลกสามารถใช้ได้

IP ท่าเรือ รุ่นไคลเอ็นต์ ตรุ่น ที่ตั้ง
72.48.98.106 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ US
50.53.175.68 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ US
188.165.244.42 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ FR
104.10.51.254 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
93.83.126.93 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ AT
24.246.76.242 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CA
83.143.130.19 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ PL
212.117.214.133 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CH
192.121.170.180 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CH
176.37.112.226 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ UA
98.114.91.222 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
82.221.111.136 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ IS
142.68.68.165 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CA
185.69.54.111 8333 70002 /Satoshi:0.10.4/ LT
219.88.232.229 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ NZ
213.133.123.148 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ DE
178.63.48.56 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
46.38.237.221 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ DE
185.25.48.27 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ LT
178.198.205.128 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CH
52.76.154.206 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ SG
146.185.180.72 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ NL
68.56.234.28 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(1HcwLvgiez5ve7PmtTbbFQXKKi7BrxudtD; UASF-SegWit-BIP148)/ US
212.83.174.28 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ FR
46.227.66.138 8333 70002 /Satoshi:0.11.2/ SE
88.162.239.120 8333 70012 /Classic:1.2.5(EB3.7)/ FR
198.244.105.245 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ US
185.2.102.157 8333 70012 /Satoshi:0.12.1(bitcore)/ DE
46.229.238.187 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ SK
112.171.208.27 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ KR
97.113.179.191 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
193.58.196.212 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ SK
47.91.89.32 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
146.185.213.71 8333 70002 /Satoshi:0.9.5/ RU
37.97.129.18 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ NL
138.201.51.131 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ DE
5.189.134.4 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ DE
194.14.246.112 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.4(EB16; AD12)/ SE
183.17.123.153 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ CN
96.53.77.134 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ CA
91.211.191.15 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ BG
62.75.191.166 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ FR
212.51.156.151 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CH
203.217.41.203 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ AU
77.250.109.113 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ NL
52.71.232.100 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ US
54.238.216.225 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ JP
176.9.166.37 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.4(EB16; AD12)/ DE
98.207.154.132 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB20; AD144)/ US
109.207.200.222 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ UA
188.239.193.223 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/Knots:20161027/ UA
84.31.128.152 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.3(EB16; AD12)/ NL
188.40.107.146 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
47.91.21.56 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
104.32.165.215 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
217.129.203.229 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ PT
217.23.140.103 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ RU
90.177.48.104 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ CZ
52.210.41.126 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ IE
46.226.109.20 8333 70002 /Satoshi:0.9.4/ LU
89.163.210.99 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
185.81.165.156 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.1(EB16; AD12)/ LT
167.114.34.134 8333 70002 /Satoshi:0.9.2/ CA
100.0.52.248 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
97.115.108.209 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ US
47.37.108.228 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
188.154.26.94 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CH
146.71.84.4 8333 70015 /Satoshi:0.14.99(UASF-SegWit-BIP148)/ US
51.255.140.136 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ FR
216.58.44.121 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ CA
37.120.160.12 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
83.160.92.83 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ NL
211.103.126.197 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ CN
71.228.109.184 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(BIP8; UASF-SegWit-BIP149; UASF-SegWit-BIP148)/ US
176.31.207.139 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ FR
93.104.211.184 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ DE
88.98.198.130 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ GB
120.76.191.81 8333 70014 /Satoshi:0.13.99/ CN
79.245.137.22 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ DE
37.97.129.29 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ NL
162.255.91.43 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
79.50.82.112 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ IT
104.63.25.46 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
83.222.55.117 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ LU
75.170.251.98 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
52.41.129.105 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
60.250.199.144 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ TW
188.68.53.44 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
173.48.168.90 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ US
107.23.65.69 8333 70012 /Satoshi:0.12.1(bitcore)/ US
172.14.232.125 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.1(EB16; AD12)/ US
104.168.101.190 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ US
52.231.30.255 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ KR
66.165.96.15 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
188.165.221.108 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ FR
89.183.99.77 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ DE
147.83.72.91 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ ES
88.198.3.23 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ DE
24.187.26.52 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.4(EB16; AD12)/ US
5.79.66.241 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
8.24.98.68 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
5.45.181.255 8333 70002 /Satoshi:0.11.0/ DE
83.215.43.21 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ AT
151.80.32.62 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ FR
89.163.250.205 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
144.76.86.66 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ DE
79.137.64.151 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ IT
88.189.67.116 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ FR
91.106.149.46 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB2; AD6)/ DE
192.243.215.14 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ CA
81.129.248.67 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ GB
34.251.126.250 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ IE
188.155.136.21 8333 70012 /Classic:1.2.5(EB3.7)/ CH
107.167.87.242 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
77.23.4.179 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ DE
115.201.38.242 8333 70002 /Satoshi:0.9.2/ CN
121.41.50.73 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CN
188.194.115.2 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ DE
154.5.63.218 8333 70012 /Classic:1.2.5(EB3.7)/ CA
115.134.175.208 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ MY
82.118.242.3 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ BG
201.26.193.143 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ BR
69.158.54.200 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CA
147.75.32.117 8333 70012 /Satoshi:0.12.1(bitcore)/ US
85.14.79.26 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ PL
174.78.136.25 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
58.218.200.146 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ CN
193.239.80.155 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ PL
37.187.26.201 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ FR
216.211.95.64 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ CA
80.84.54.26 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ GB
88.133.21.36 8333 70002 /Satoshi:0.10.2/ DE
209.81.9.223 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
78.187.90.122 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ TR
62.195.227.101 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
160.16.222.240 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ JP
110.10.129.163 8333 70002 /Satoshi:0.11.2(bitcore)/ KR
163.172.20.39 8333 70015 /Satoshi:0.13.2(UASF-SegWit-BIP148)/ FR
5.144.84.87 8333 70002 /Satoshi:0.10.2/ GB
84.20.131.235 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ FI
202.160.106.166 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.1(EB16; AD12)/ AU
94.212.224.88 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ NL
85.214.152.162 8333 70015 /Satoshi:0.13.99/ DE
67.61.143.99 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ US
101.187.242.112 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ AU
5.189.181.97 8333 70012 /Satoshi:0.12.0/ DE
47.89.30.19 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ HK
111.89.5.56 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ JP
62.250.118.160 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
205.200.247.149 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ CA
185.21.217.61 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ GB
107.151.144.103 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
62.210.66.227 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ FR
211.110.44.41 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ KR
176.36.37.62 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ UA
95.244.150.203 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB8; AD6)/ IT
188.134.11.163 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ RU
79.169.35.235 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ PT
130.0.46.86 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ UA
151.80.0.74 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ FR
89.103.97.73 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CZ
185.154.156.51 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ NL
185.154.156.50 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ NL
90.112.63.156 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ FR
195.210.28.218 8333 70012 /Satoshi:0.12.1(bitcore)/ SK
130.185.109.17 8333 70012 /Satoshi:0.12.1(bitcore)/ DE
217.182.192.7 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ GB
211.110.44.36 8333 70010 /Bitcoin XT:0.11.0/ KR
121.208.89.40 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ AU
173.254.232.51 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
104.138.198.227 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
178.20.154.72 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ UA
193.2.76.41 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ SI
52.55.116.245 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ US
5.79.91.232 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
82.46.127.189 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD4)/ GB
76.170.128.228 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ US
86.146.140.196 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP149)/ GB
84.145.115.85 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ DE
217.28.96.180 8333 70015 /Satoshi:0.14.99/ DE
23.95.117.72 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
67.221.193.55 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
5.9.155.145 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ DE
37.187.20.163 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ FR
69.65.41.21 8333 70002 /Satoshi:0.11.0/ US
171.96.225.215 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ TH
91.152.122.132 8333 70015 /Satoshi:0.14.99/ FI
68.190.213.46 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
212.90.179.206 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ UA
184.175.48.42 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CA
91.121.95.32 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ FR
5.9.61.118 8333 70001 /Satoshi:0.8.2.2/ DE
46.38.235.229 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
203.217.38.54 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ AU
91.121.76.138 8333 70015 /Satoshi:0.14.99/ FR
83.169.2.43 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
198.50.249.67 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CA
72.208.141.157 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
85.214.245.14 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP149; UASF-SegWit-BIP148)/ DE
188.165.194.121 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ FR
52.164.231.62 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ IE
95.211.214.31 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
148.251.191.101 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ DE
87.243.197.82 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ GB
84.111.23.225 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ IL
163.172.18.134 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ FR
12.23.127.150 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ US
98.217.104.226 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
144.217.255.7 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CA
89.137.5.229 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ RO
84.105.241.157 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
94.26.190.7 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ RU
82.118.249.27 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ BG
203.94.53.172 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ NZ
86.14.11.11 8333 70002 /Satoshi:0.10.2/ GB
138.197.110.102 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
72.176.255.126 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
192.245.224.49 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
199.102.156.55 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ CA
185.7.209.88 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ DE
52.78.147.158 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ KR
137.226.109.169 8333 70012 /Classic:1.2.5(EB3.7)/ DE
69.141.173.213 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
179.60.148.122 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ RU
123.163.48.115 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CN
82.42.235.51 8333 70001 /Satoshi:0.8.6/ GB
5.9.142.198 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
52.41.36.27 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
118.192.48.46 8333 70012 /Satoshi:0.12.0/ CN
89.179.243.249 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ RU
45.21.16.42 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ US
89.201.127.95 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ LV
217.23.5.68 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ NL
188.247.239.196 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ RO
163.172.23.15 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ FR
213.113.69.177 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ SE
100.40.179.172 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ US
219.113.244.52 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ JP
193.80.253.161 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ AT
185.21.216.183 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.3(EB16; AD12)/ GB
5.255.64.231 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ NL
176.58.96.62 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ GB
90.94.105.224 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ ES
76.169.57.92 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ US
94.23.247.186 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ FR
163.172.43.201 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ FR
188.195.200.106 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ DE
104.198.116.145 8333 70015 /Satoshi:0.13.99/ US
87.102.184.154 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CH
64.71.74.75 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.3(EB16; AD12)/ US
98.114.42.183 8333 70001 /Satoshi:0.8.0/ US
67.205.186.16 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ US
193.70.115.99 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ FR
124.217.243.105 8333 70002 /Satoshi:0.11.0/ MY
138.201.30.201 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ DE
64.140.125.98 8333 70002 /Satoshi:0.11.2/ CA
192.99.19.37 8333 70013 /btcwire:0.5.0/btcd:0.12.0/ CA
188.44.123.222 8333 70002 /Satoshi:0.9.2.1/ RU
201.13.106.52 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ BR
207.154.234.187 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
179.182.180.54 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ BR
23.94.164.143 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD4)/ US
14.203.79.72 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ AU
71.46.208.252 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
47.93.82.64 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ CN
185.112.82.253 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ FI
217.23.14.74 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ NL
51.15.77.78 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(electrum.org;community)/ FR
103.242.74.66 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ HK
47.149.79.131 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
14.3.140.101 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.1.0.99(EB16; AD12)/ JP
52.204.106.161 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
188.165.203.89 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ FR
95.66.218.198 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ RU
77.81.191.182 8333 70012 /Satoshi:0.12.1(bitcore)/ GB
97.107.188.177 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ CA
84.9.11.75 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ GB
46.32.50.98 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ DK
54.71.228.86 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
37.187.162.238 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ FR
163.172.77.155 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ FR
144.76.165.79 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
5.135.169.231 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ FR
222.136.83.252 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CN
47.186.46.65 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ US
84.59.245.28 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
80.100.143.85 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
198.245.51.127 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CA
66.194.38.254 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
176.31.180.139 8333 70012 /Classic:0.12.0/ FR
67.205.175.177 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ US
67.205.175.178 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ US
46.4.101.137 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
66.194.38.250 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
66.194.38.253 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
153.151.221.213 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ JP
176.28.47.15 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ DE
18.102.222.135 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ US
83.170.209.242 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ UA
109.70.4.168 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ NL
70.122.214.59 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB2; AD6)/ US
222.234.3.49 8333 70002 /Satoshi:0.11.2(bitcore)/ KR
213.239.202.211 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
192.198.198.106 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ US
91.108.81.211 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ IN
92.177.51.206 8333 70015 /Satoshi:0.13.1/ ES
94.100.31.250 8333 70002 /Satoshi:0.10.1/ NL
77.95.226.194 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ NL
151.248.200.196 8333 70015 /Satoshi:0.13.2(UASF-SegWit-BIP148)/ CH
67.149.141.90 8333 70012 /Classic:1.2.3(EB3.7)/ US
190.224.221.8 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ AR
146.0.74.191 8333 70013 /Satoshi:0.12.99/ NL
185.37.191.21 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ RU
45.32.89.21 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
88.99.161.149 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
98.221.221.75 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
144.76.159.167 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
212.146.122.168 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(xotika.tv)/ RO
69.181.136.223 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
182.92.233.192 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ CN
138.68.58.255 8333 70012 /Satoshi:0.12.1(bitcore)/ US
94.26.41.139 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ BG
185.21.216.157 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ GB
213.112.254.162 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ SE
188.166.45.216 8333 70012 /Satoshi:0.12.1(bitcore)/ NL
136.61.52.122 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
24.134.6.253 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
76.26.15.214 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
81.35.93.172 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ ES
87.229.63.5 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ HU
77.203.13.57 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ FR
5.189.136.127 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
77.53.136.6 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ SE
217.21.31.193 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148; UASF-SegWit-BIP149; reddit user)/ HU
73.135.173.74 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
35.187.203.246 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
211.159.171.147 8333 70015 /Satoshi:0.14.99/ CN
109.251.62.4 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ UA
52.5.117.31 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
90.71.117.90 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ ES
188.40.93.205 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ DE
73.1.132.253 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
178.188.47.62 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ AT
176.103.97.75 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ RU
84.216.71.77 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ SE
173.224.240.38 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.4(EB16; AD12)/ CA
174.114.56.239 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CA
213.246.57.55 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ FR
97.121.98.179 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
208.107.97.242 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
73.165.59.173 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ US
213.136.86.213 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.4(EB16; AD12)/ DE
178.254.34.144 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
94.156.174.45 8333 70015 /Satoshi:0.14.99(UASF-SegWit-BIP148)/ BG
5.9.137.201 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/Knots:20170102/ DE
217.155.201.75 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ GB
96.95.217.2 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
203.91.121.72 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CN
68.168.122.234 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CA
24.226.189.136 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ CA
178.32.226.1 8333 70015 /Satoshi:0.14.99/ FR
45.55.170.207 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
98.212.27.226 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
90.190.173.42 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ EE
87.69.254.133 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ IL
93.172.113.203 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ IL
88.217.115.101 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
98.162.199.30 8333 70002 /Satoshi:0.10.2/ US
84.105.243.114 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ NL
209.133.210.138 8333 70002 /Satoshi:0.9.4/ US
93.123.80.47 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ BG
89.25.80.98 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ BG
104.168.167.34 8333 70012 /Classic:1.2.5(EB3.7)/ US
212.110.171.118 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ GB
34.192.189.210 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
106.38.234.89 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CN
62.212.72.243 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ NL
88.99.214.231 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
70.72.222.81 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.3(EB6; AD3)/ CA
62.210.253.10 8333 70012 /Classic:0.12.0/ FR
213.168.92.88 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
43.241.218.214 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CN
84.46.27.82 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ DE
62.133.15.58 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ GB
82.3.166.82 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ GB
119.9.116.68 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ HK
62.75.177.12 8333 70014 /Satoshi:0.13.99/ FR
5.9.144.167 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ DE
5.196.82.175 8333 70012 /Satoshi:0.12.0/ FR
64.150.187.30 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
52.38.13.23 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ US
78.56.229.177 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(BIP8; UASF-SegWit-BIP149; UASF-SegWit-BIP148)/ LT
68.168.101.71 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ US
86.143.17.254 8333 70012 /Classic:1.2.3(EB3.7)/ GB
94.19.193.248 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ RU
72.177.70.41 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
66.185.199.132 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CA
148.251.66.49 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
75.100.33.215 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
46.160.195.121 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ RU
149.56.22.114 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ CA
139.129.167.217 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ CN
120.77.174.64 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.4(EB1; AD6)/ CN
84.200.32.75 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ DE
46.59.13.35 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ SE
91.33.209.66 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ DE
37.192.130.210 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ RU
71.93.161.226 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
74.208.184.161 8333 70002 /Satoshi:0.11.1/ US
107.191.33.82 8333 70002 /Satoshi:0.11.0/ US
103.230.185.4 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.4(EB16; AD12)/ AU
85.25.194.232 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
46.253.231.141 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ ES
217.111.66.79 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
91.250.85.38 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
138.68.1.45 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ US
103.240.104.202 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ IN
76.89.176.248 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ US
88.99.191.98 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
88.204.218.110 8333 70002 /Satoshi:0.11.1/ KZ
176.31.7.181 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ FR
163.172.218.37 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ NL
24.20.246.232 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
185.163.45.129 8333 70014 /Bitcoin XT:0.11.0G(Linux; x86_64; EB1)/ MD
37.59.40.72 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ FR
109.236.85.189 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
124.82.28.225 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ MY
178.63.47.71 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ DE
52.232.32.207 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ NL
69.11.97.43 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CA
47.205.62.211 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ US
192.99.15.220 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ CA
188.193.123.38 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148; UASF-SegWit-BIP149)/ DE
213.186.170.107 8333 70012 /Satoshi:0.12.1(bitcore)/ JO
217.11.225.189 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ CZ
113.29.183.143 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ KR
24.5.215.118 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
47.89.240.50 8333 70012 /Satoshi:0.12.1(bitcore)/ US
81.66.69.31 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ FR
94.19.12.244 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ RU
174.21.61.17 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
121.138.121.36 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ KR
185.101.93.105 8333 70015 /Satoshi:0.13.99/ DE
210.186.116.4 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ MY
219.88.232.127 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ NZ
166.70.94.106 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
194.82.172.89 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ GB
162.254.148.162 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
91.239.229.182 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ RU
77.120.246.254 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ UA
209.172.58.62 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CA
70.24.66.80 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ CA
138.201.253.157 8333 70002 /Satoshi:0.9.1/ DE
216.151.13.77 8333 99999 /therealbitcoin.org:0.9.99.99/ US
41.246.239.233 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ ZA
52.26.194.229 8333 70012 /Satoshi:0.12.1(bitcore)/ US
84.61.2.233 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
175.141.195.108 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ MY
66.26.176.61 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.4(EB16; AD12)/ US
85.24.133.15 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ SE
69.41.171.35 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
82.221.128.81 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ IS
69.41.171.36 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
91.181.84.253 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ BE
176.12.37.247 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ BG
69.41.171.38 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
46.166.173.103 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ LT
72.133.224.210 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
108.50.170.209 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ US
67.171.229.15 8333 70012 /Satoshi:0.12.0/ US
52.14.118.118 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
54.174.125.245 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ US
86.56.94.237 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
172.12.48.45 8333 70012 /Classic:1.2.5(EB3.7)/ US
144.76.136.19 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ DE
192.175.59.140 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
199.96.50.211 8333 70001 /Satoshi:0.8.5/ US
37.187.101.17 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.0.99(EB16; AD12)/ FR
150.229.0.143 8333 70015 /Satoshi:0.13.99/ AU
217.182.236.202 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ GB
87.120.37.230 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ BG
207.188.16.16 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ US
82.200.205.30 8333 70015 /Satoshi:0.14.99/ KZ
212.83.137.7 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ FR
42.51.33.251 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CN
78.46.86.149 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
103.208.86.32 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ NZ
170.130.28.234 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
52.8.153.207 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ US
68.32.84.224 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
216.189.170.66 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ US
207.199.215.121 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ US
95.141.43.212 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ IT
54.71.103.252 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
47.52.36.209 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
178.162.215.231 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ DE
213.222.208.150 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ PL
220.246.174.131 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ HK
24.10.20.198 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
99.241.123.98 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CA
13.92.82.235 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB2.5; AD6)/ US
78.51.203.168 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
82.59.233.108 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ IT
194.24.182.27 8333 70015 /Satoshi:0.14.99/ UA
70.161.93.98 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
72.224.175.248 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
188.213.49.69 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ RO
185.148.145.103 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ BG
73.98.181.214 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
138.68.248.238 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.4(EB16; AD12)/ US
5.135.189.124 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ FR
80.99.208.101 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ HU
173.51.177.2 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
46.246.39.19 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ SE
138.68.25.66 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
52.10.6.141 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
193.234.224.195 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ IT
18.248.7.172 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
71.184.125.147 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
175.126.166.148 8333 70002 /Satoshi:0.11.2(bitcore)/ KR
67.205.188.66 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
73.241.52.18 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
94.176.237.241 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ RO
199.204.185.218 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
104.152.107.5 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
69.14.173.54 8333 70002 /Satoshi:0.10.0/ US
209.126.122.115 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
174.49.82.66 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
194.14.246.205 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.4(EB16; AD12)/ SE
192.203.228.71 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.4(EB16; AD12)/ US
207.254.73.166 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
176.123.10.175 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ MD
95.211.237.86 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ NL
5.53.117.78 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ UA
52.64.15.18 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ AU
144.76.91.109 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148; UASF-SegWit-BIP149)/ DE
172.250.133.79 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ US
65.182.236.136 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
108.168.37.13 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CA
78.40.244.243 8333 70002 /Satoshi:0.10.2/ GB
51.175.193.142 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NO
217.182.30.189 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ GB
109.173.122.160 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ RU
86.80.204.185 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
94.237.26.173 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ DE
111.68.101.11 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ PK
198.50.212.102 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
67.231.16.54 8333 70002 /Satoshi:0.11.2/ CA
84.245.71.31 8333 70002 /Satoshi:0.10.4/ SK
158.69.121.132 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.4(EB16; AD12)/ CA
117.64.232.104 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ CN
83.243.59.57 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
194.28.30.160 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ RU
90.173.135.190 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ ES
69.39.49.199 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
96.230.228.124 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
85.21.144.226 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ RU
24.241.73.115 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ US
138.68.29.3 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
67.219.233.140 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
192.131.44.93 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CA
217.182.30.197 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ GB
97.90.243.21 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ US
94.230.153.4 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CZ
91.121.102.181 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ FR
82.161.55.127 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ NL
73.160.0.248 8333 70002 /Satoshi:0.11.0/ US
46.226.111.23 8333 70015 /Statoshi:0.14.99/ LU
84.185.41.111 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
188.120.141.215 8333 70015 /Satoshi:0.13.2(UASF-SegWit-BIP148)/ IL
138.201.81.167 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
46.23.85.25 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ NL
195.222.59.148 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ BA
104.198.93.187 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
95.90.20.249 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ DE
45.23.235.104 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
212.72.159.153 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ GE
220.237.74.170 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ AU
64.62.233.53 8333 70002 /Satoshi:0.11.2(bitcore)/ US
45.76.167.42 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
104.199.167.60 8333 70014 /Satoshi:0.13.0(SONGYANG)/ US
54.169.37.203 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ SG
94.214.106.13 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ NL
50.106.34.140 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
82.116.203.240 8333 70012 /Satoshi:0.12.99/ CY
94.43.126.101 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ GE
89.10.155.88 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NO
23.175.0.222 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
88.133.187.223 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
104.194.255.242 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
70.95.153.250 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148; reddit user)/ US
178.7.54.129 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(BIP8; UASF-SegWit-BIP148; UASF-SegWit-BIP149)/ DE
144.76.129.186 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ DE
187.16.77.116 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ BR
121.45.215.195 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ AU
217.252.237.228 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(BIP8; UASF-SegWit-BIP149)/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ DE
159.100.252.60 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ CH
94.254.21.81 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ SE
108.52.93.128 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.0.1(EB16; AD12)/ US
146.52.227.169 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
185.64.116.15 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ CH
95.82.219.218 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ RU
67.205.148.41 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
82.168.88.222 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ NL
188.221.76.73 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ GB
73.155.51.29 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
62.205.132.245 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ UA
85.233.229.43 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DK
62.75.160.31 8333 70015 /Satoshi:0.14.99/ FR
68.102.118.227 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ US
202.215.119.34 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ JP
196.28.98.20 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ ZA
192.138.210.43 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ AT
89.27.51.138 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ FI
37.143.243.63 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ BG
90.254.105.135 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ GB
94.112.102.36 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CZ
213.155.3.216 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ UA
84.238.223.10 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ BG
79.143.178.32 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
190.190.60.245 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ AR
82.12.180.198 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ GB
176.9.131.69 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ DE
27.140.70.91 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ JP
176.9.154.110 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.4(EB16; AD12)/ DE
46.246.34.187 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ SE
5.228.7.146 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ RU
97.92.247.128 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
5.80.37.104 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ GB
194.135.83.174 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ LT
188.165.216.59 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/Knots:20170420/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ FR
131.114.10.233 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ IT
68.47.46.253 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ US
155.4.235.60 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ SE
210.186.242.68 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ MY
35.167.246.253 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
45.33.85.58 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
50.167.134.102 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ US
88.99.93.80 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
47.89.178.175 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
82.151.106.0 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ RU
83.254.16.117 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ SE
136.243.140.202 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ DE
52.163.63.49 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ SG
219.117.241.97 8333 70002 /Satoshi:0.10.2/ JP
70.113.77.89 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
178.218.209.162 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ RU
104.143.49.106 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
109.226.35.28 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ IL
116.48.64.188 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ HK
96.234.124.163 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
81.200.241.49 8333 70015 /Satoshi:0.13.99/ RU
70.55.171.31 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ CA
73.83.97.250 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
46.183.223.187 8333 70002 /Satoshi:0.11.2/ LV
46.183.223.186 8333 70002 /Satoshi:0.11.2/ LV
124.176.245.137 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ AU
185.145.129.184 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
139.196.86.51 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ CN
104.181.156.167 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
103.47.210.50 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ SG
201.131.203.197 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ MX
130.180.30.254 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ DE
75.143.109.42 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(Bitcoin-Needs-Governance-Not-Civil-War)/ US
69.92.180.131 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(BIP8; UASF-SegWit-BIP148; UASF-SegWit-BIP149)/ US
79.132.235.168 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ BE
213.136.75.142 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ DE
66.212.203.146 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
188.126.0.131 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ BG
119.191.190.2 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ CN
199.193.6.41 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
91.145.42.83 8333 70012 /Classic:1.1.1/ SE
178.54.47.77 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ UA
98.70.226.8 8333 70014 /Satoshi:0.13.0(UASF-SegWit-BIP148; UASF-SegWit-BIP149)/Knots:20160814/ US
104.152.106.45 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
173.174.70.240 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
125.238.104.109 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NZ
80.241.212.207 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ DE
217.235.112.106 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ DE
5.2.64.93 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
198.1.111.158 8333 70002 /Satoshi:0.9.4/ US
118.190.97.213 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CN
144.217.70.81 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CA
103.76.41.169 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ AU
50.126.86.251 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
90.127.94.84 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ FR
142.177.104.40 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CA
90.38.57.243 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ FR
213.144.156.27 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CH
93.201.70.95 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
78.47.61.83 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ DE
104.185.184.71 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
199.127.224.50 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
73.225.199.66 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
173.59.58.147 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
178.24.51.145 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ DE
24.61.74.99 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
5.44.97.110 8333 70012 /Classic:1.2.5(EB8)/more_nodes:1CLASSoZWZ6QtfwwUrJBiskNGncLhzicP8/ DE
178.254.25.164 8333 70012 /Classic:1.1.0/ DE
138.197.8.118 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
74.122.237.124 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
123.57.226.57 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ CN
100.35.196.149 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
217.103.28.233 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ NL
79.216.244.54 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ DE
72.48.69.39 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
93.170.120.14 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ RU
75.165.99.144 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
18.85.35.180 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
69.30.221.27 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
144.76.107.49 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
24.4.96.121 8333 70015 /Satoshi:0.14.99(UASF-SegWit-BIP148)/ US
77.163.136.136 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
170.75.195.168 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
51.15.66.51 8333 70015 /Satoshi:0.14.99/ FR
59.110.23.94 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.4(EB1; AD6)/ CN
167.114.174.180 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ CA
194.44.31.18 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ UA
52.37.120.152 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
112.74.44.120 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CN
70.36.56.198 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CA
84.249.61.215 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ FI
188.227.64.19 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ RU
88.99.190.214 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
77.236.37.214 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ RU
82.1.145.152 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ GB
192.81.132.82 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
47.90.59.216 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ HK
153.120.156.83 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ JP
5.189.157.40 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(Make-Bitcoin-ASIC-free-again)/ DE
144.76.151.198 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ DE
5.135.191.227 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ RU
79.237.117.170 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
46.105.73.55 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ FR
176.31.252.219 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ FR
190.72.145.3 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ VE
49.255.250.94 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ AU
47.189.121.88 8333 70015 /Satoshi:0.14.99/ US
80.145.242.147 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
60.251.143.133 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ TW
47.54.147.55 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ CA
71.93.161.162 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
5.9.139.5 8333 70002 /Satoshi:0.11.1/ DE
192.210.203.16 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ US
206.123.112.180 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ US
62.245.90.176 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ CZ
124.148.73.87 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.4(EB16; AD12)/ AU
46.197.99.126 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ TR
73.69.242.155 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
216.218.147.140 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
94.141.169.95 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ RU
75.40.139.205 8333 70015 /Satoshi:0.14.99/ US
138.68.43.167 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ US
24.184.89.128 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
188.116.4.242 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ PL
185.142.236.209 8333 70012 /Satoshi:0.12.1(bitcore)/ NL
37.192.130.176 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ RU
91.197.44.133 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ CY
64.31.31.106 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ US
192.30.120.110 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
162.255.117.107 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
47.147.151.71 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ US
5.14.206.159 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ RO
116.126.142.195 8333 70010 /Bitcoin XT:0.11.0/ KR
171.110.177.95 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ CN
188.113.164.231 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ RU
146.155.13.54 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CL
83.219.30.162 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ RU
204.12.231.90 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
147.32.30.25 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CZ
2.28.243.144 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ GB
72.71.255.196 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ US
109.120.194.136 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ BG
52.77.108.66 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ SG
144.76.26.239 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ DE
52.10.150.72 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
188.165.204.10 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ FR
54.213.163.201 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ US
84.245.48.241 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ NL
96.125.245.41 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ CA
46.4.102.51 8333 70014 /Satoshi:0.13.99/ DE
134.213.222.108 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ GB
198.252.112.64 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ US
138.201.194.51 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
46.4.102.45 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ DE
185.162.124.69 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ IL
145.129.31.147 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
50.34.153.132 8333 70001 /Satoshi:0.8.1/ US
71.28.65.97 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
85.214.66.168 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP149)/ DE
88.191.247.11 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ FR
52.76.194.1 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ SG
144.76.172.89 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
223.252.173.147 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CN
109.197.127.221 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ RU
73.158.133.150 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/Knots:20170307/ US
185.96.94.24 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ GB
88.198.117.34 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
93.174.88.211 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ SC
47.89.179.74 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB1; AD6)/ US
163.172.59.181 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ FR
75.69.97.144 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
52.23.242.147 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
199.115.191.35 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
37.205.10.140 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ CZ
123.56.129.45 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ CN
46.28.109.201 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CZ
5.254.124.55 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ RO
72.230.254.0 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ US
82.200.204.119 8333 70015 /Satoshi:0.14.99/ KZ
66.30.252.128 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
47.155.173.153 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
5.135.174.210 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ FR
52.30.166.153 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.4(EB1; AD6)/ IE
67.172.224.235 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
132.239.36.105 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
87.96.185.145 8333 70002 /Satoshi:0.10.0/ SE
208.87.154.41 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ US
195.39.206.29 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ RU
174.52.139.167 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
80.108.7.55 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ AT
47.72.191.106 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NZ
31.220.18.33 8333 70002 /Satoshi:0.11.1/ US
79.165.229.243 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ RU
104.198.18.174 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ US
59.110.166.239 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB1; AD6)/ CN
109.98.31.64 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ RO
222.161.26.235 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CN
101.201.140.86 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ CN
174.68.89.207 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ US
120.27.141.184 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ CN
84.119.48.173 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
67.205.96.108 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CA
194.135.92.123 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ LT
148.251.67.240 8333 70002 /Satoshi:0.11.1/ DE
217.12.199.207 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ UA
187.56.106.36 8333 70002 /Satoshi:0.11.2/ BR
46.28.204.53 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ CH
37.187.109.146 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ FR
35.166.151.170 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
76.173.53.129 8333 70012 /Classic:1.1.0/ US
76.127.205.58 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
84.245.27.185 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
78.106.145.186 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ RU
86.82.244.111 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
178.248.254.100 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CZ
61.47.2.20 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ SG
213.196.133.95 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ CH
74.4.248.41 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
46.16.240.98 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ BE
97.83.17.159 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
185.104.11.148 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
32.213.22.26 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ US
178.239.61.212 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ NL
101.0.81.42 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ AU
62.210.99.108 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ FR
54.245.215.151 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
78.106.148.64 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ RU
8.29.28.12 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
91.121.64.83 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ FR
178.3.250.115 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148-BitcoinYourBitcoinIfYouWantBitcoin)/ DE
23.253.148.208 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
45.55.49.82 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
108.51.169.232 8333 70001 /Satoshi:0.8.6/ US
109.195.193.138 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ RU
138.201.206.35 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
95.18.73.79 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ ES
213.207.92.253 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ NL
46.28.204.79 8333 70002 /Satoshi:0.10.2/ CH
207.189.131.16 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
107.3.103.158 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
73.0.212.132 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
5.135.176.208 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ FR
217.208.225.28 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ SE
83.76.95.6 8333 70015 /Satoshi:0.13.2(BIP8; UASF-SegWit-BIP149; UASF-SegWit-BIP148)/ CH
64.185.239.212 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
151.80.40.188 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ FR
68.203.18.139 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
78.20.111.47 8333 70002 /Satoshi:0.10.2/ BE
92.63.57.219 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ CZ
72.5.72.15 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
136.243.58.140 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
209.73.142.226 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
85.5.27.78 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ CH
67.189.246.248 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ US
209.93.37.234 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ GB
62.210.215.96 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ FR
58.37.229.98 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CN
89.142.40.220 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ SI
178.190.47.79 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ AT
50.5.13.180 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ US
40.87.70.120 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
77.247.178.142 8333 70002 /Satoshi:0.11.2/ NL
220.130.160.66 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ TW
173.212.199.219 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
81.88.230.247 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ IT
193.146.41.46 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ ES
189.209.168.86 8333 70012 /Classic:1.2.2(EB3.7)/ MX
84.213.4.190 8333 70011 /Bitcoin XT:0.11.0F(Windows; x86_64)/ NO
31.207.111.140 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ IT
82.221.139.97 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ IS
192.241.158.203 8333 70012 /Satoshi:0.12.1(bitcore)/ US
217.248.60.196 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(BIP8; UASF-SegWit-BIP149)/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ DE
82.85.152.130 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ IT
95.79.102.209 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ RU
120.92.254.58 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CN
104.199.246.168 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
71.226.87.254 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
175.126.82.218 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ KR
185.71.177.100 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ SE
51.174.51.66 8333 70015 /Satoshi:0.13.2(UASF-SegWit-BIP148)/ NO
82.145.59.190 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ GB
178.155.51.54 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ RU
173.76.158.223 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
23.243.251.82 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ US
66.68.161.206 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
185.25.48.101 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ LT
93.181.239.76 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ RU
173.228.89.232 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
31.132.17.56 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CZ
173.10.70.249 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
213.207.92.229 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ NL
190.115.24.86 8333 70013 /Satoshi:0.12.99/ BZ
62.112.100.94 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ RU
138.201.27.171 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
213.128.88.180 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ TR
39.108.10.231 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CN
46.4.79.130 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
63.155.195.92 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
95.213.137.5 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ RU
176.101.219.88 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ UA
98.23.128.190 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
188.120.230.199 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ RU
83.233.54.154 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ SE
51.254.44.148 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ FR
67.205.140.197 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
46.166.128.184 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ NL
83.149.70.48 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
69.113.99.109 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
5.76.242.26 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ KZ
112.68.103.199 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ JP
67.205.131.158 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
174.16.2.161 8333 70001 /Satoshi:0.8.5/ US
163.172.42.186 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ FR
138.201.140.48 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ DE
104.199.253.135 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
60.205.107.143 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ CN
107.15.245.239 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/Knots:20170420/ US
35.187.202.137 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
52.27.176.218 8333 70014 /Bitcoin XT:0.11.0G(Linux; x86_64; EB1)/ US
50.82.191.113 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148 to bitcoin.conf)/ US
5.9.78.35 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ DE
81.82.228.134 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ BE
136.62.81.31 8333 70012 /Classic:1.2.5(EB3.7)/ US
217.23.13.149 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
67.193.197.33 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CA
51.174.69.239 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NO
135.23.141.210 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ CA
52.59.242.2 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ DE
195.169.138.2 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
5.196.65.205 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ FR
108.36.80.215 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
82.199.102.10 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ RU
185.175.61.152 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.0.1(EB16; AD4)/ ES
59.85.56.167 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ JP
91.64.101.240 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ DE
144.76.13.207 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
88.159.164.157 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ NL
178.17.173.2 8333 70002 /Satoshi:0.11.0/ MD
24.211.229.7 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.4(EB16; AD12)/ US
198.27.66.144 8333 70012 /Satoshi:0.12.1(bitcore)/ CA
71.88.54.22 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
178.170.138.202 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ MT
79.251.156.121 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ DE
188.168.25.150 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ RU
199.38.81.32 8333 70012 /Satoshi:0.12.1(bitcore)/ US
143.176.224.104 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
54.169.60.157 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ SG
104.197.64.3 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148; rBitcoin)/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ US
51.255.168.86 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ FR
66.90.147.212 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
79.136.45.247 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ SE
121.254.173.29 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ KR
206.55.189.220 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ US
85.25.118.57 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
98.248.128.148 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
89.35.29.8 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ RO
123.3.216.158 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ AU
47.185.237.246 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
81.28.86.201 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ NL
82.8.4.79 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ GB
88.153.105.245 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
177.148.221.37 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ BR
73.181.137.30 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
77.248.76.2 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ NL
109.236.86.142 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ NL
66.31.63.50 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
81.27.96.37 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ IM
88.207.137.14 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ LU
84.92.92.247 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ GB
93.189.145.169 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ RU
93.149.216.57 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ IT
74.138.143.39 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.3(EB16; AD12)/ US
149.56.111.83 8333 70012 /Satoshi:0.12.0/ CA
75.166.87.139 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.3(EB18; AD16)/ US
188.68.38.210 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ DE
104.169.197.43 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
62.251.56.96 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
5.45.104.83 8333 70015 /Satoshi:0.14.99/ DE
80.241.2.10 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.4(EB16; AD12)/ KZ
194.87.1.232 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ RU
77.247.178.130 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
72.55.165.169 8333 70002 /Satoshi:0.9.4/ CA
71.95.86.230 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ US
212.175.19.108 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ TR
95.211.141.196 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ NL
185.106.122.192 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ RO
99.231.241.114 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CA
45.33.95.186 8333 70012 /Satoshi:0.12.1(bitcore)/ US
92.43.0.137 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ RU
82.196.105.175 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ SE
109.190.91.0 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ FR
119.249.39.47 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CN
94.227.43.171 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ BE
50.4.23.106 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
75.161.88.119 8333 70002 /Satoshi:0.9.3/ US
67.166.111.205 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
95.213.187.219 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ RU
52.91.80.7 8333 70015 /SecureVoteStressTest:0.14.99/ US
162.198.25.10 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
95.213.187.218 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ RU
100.11.110.104 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
93.174.95.23 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ SC
5.145.31.107 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ CH
76.182.228.212 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ US
54.236.115.148 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.3(EB16; AD12)/ US
106.69.10.125 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ AU
50.35.95.105 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ US
149.56.240.164 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ CA
24.23.139.129 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
94.67.147.203 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ GR
5.79.86.132 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ NL
185.81.98.121 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
198.199.108.36 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
50.206.138.176 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
85.25.177.145 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ DE
78.237.118.103 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ FR
185.50.232.114 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ AT
82.193.109.199 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ UA
107.179.152.44 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CA
178.151.85.85 8333 70015 /Satoshi:0.13.1/ UA
188.244.39.13 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ RU
52.59.231.232 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ DE
176.37.83.45 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ UA
123.56.159.28 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ CN
208.95.212.240 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
207.81.11.96 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CA
217.30.74.237 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ CZ
80.235.106.182 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ EE
45.52.90.59 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
136.144.142.252 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ NL
99.52.182.51 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ US
54.153.120.32 8333 80002 /BitcoinUnlimited:0.12.1(EB16; AD4)/ US
24.220.158.151 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ US
197.242.156.160 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ ZA
82.14.25.233 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ GB
88.99.227.190 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
88.99.189.17 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
81.83.96.5 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ BE
88.198.67.196 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
93.137.151.0 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ HR
212.47.247.22 8333 70002 /Satoshi:0.11.2(bitcore)/ FR
88.85.210.213 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ RU
95.213.210.141 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ RU
85.165.88.243 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NO
24.207.106.15 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(rBitcoin UASF BIP 148 1ATLHzeG3ntHzWj7mbLQNrno519MQBwNPk)/ CA
83.148.207.82 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ FI
82.95.204.10 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ NL
41.177.128.140 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ ZA
159.100.249.171 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ CH
67.68.148.150 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CA
108.21.187.18 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ US
163.172.17.114 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ FR
121.254.170.246 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ KR
46.166.148.218 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
139.224.129.158 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ CN
95.183.52.15 8333 70012 /Classic:1.1.1/ CH
144.2.105.60 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CH
89.163.224.98 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
139.59.148.215 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ DE
146.90.122.54 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ GB
37.59.43.190 8333 99999 /therealbitcoin.org:0.9.99.99/ FR
93.103.112.205 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ SI
31.17.57.1 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
186.89.70.232 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ VE
212.164.215.159 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ RU
139.59.42.248 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ IN
120.76.161.24 8333 70012 /Satoshi:0.12.0/ CN
77.91.195.142 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ RU
207.228.165.40 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ BM
52.34.109.40 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
163.172.89.154 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ FR
62.76.96.6 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ RU
46.101.181.118 8333 70014 /Bitcoin XT:0.11.0G(Linux; x86_64; EB1)/ DE
208.67.251.126 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
203.146.123.15 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ TH
45.76.159.200 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ SG
47.91.147.33 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
104.243.38.34 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ US
185.162.8.2 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ NL
87.156.192.230 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB8; AD12)/ DE
52.213.83.100 8333 70014 /Cornell-Falcon-Network:0.1.0/ IE
202.133.115.115 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ JP
89.210.166.4 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ GR
162.243.174.208 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ US
62.194.153.39 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
180.181.208.42 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ AU
93.226.52.217 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ DE
176.215.44.97 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ RU
93.174.95.41 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ SC
73.169.39.103 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
80.93.36.173 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ AT
176.9.155.246 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
76.184.192.35 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
128.140.224.162 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ RO
62.116.188.26 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
62.138.7.242 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ DE
78.196.172.45 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ FR
109.236.88.130 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ NL
5.135.180.189 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ FR
173.247.24.200 8333 70010 /Bitcoin XT:0.11.0/ US
67.11.208.24 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ US
84.146.57.193 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
84.83.223.199 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
143.229.36.71 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
118.178.127.64 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CN
46.105.170.23 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ FR
115.196.134.53 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CN
185.20.99.49 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ GB
140.112.107.118 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ TW
176.28.51.121 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ DE
212.93.226.90 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ SI
71.228.106.168 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
68.65.120.49 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
158.129.212.251 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ LT
62.176.6.94 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ RU
217.247.249.119 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
104.199.192.149 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
78.46.32.99 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ DE
5.153.60.162 8333 70002 /Satoshi:0.9.0/ NL
45.50.46.221 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148; reddit user)/ US
80.98.62.101 8333 70001 /btcwire:0.4.0/btcd:0.12.0/ HU
129.232.179.170 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ ZA
46.188.106.165 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ RU
35.187.204.226 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
188.165.213.96 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ FR
92.46.48.54 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.2(EB16; AD12)/ KZ
216.38.129.164 8333 70012 /Classic:1.2.1(EB3.7)/ US
178.235.204.182 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ PL
73.227.192.92 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ US
173.208.218.58 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
47.93.232.59 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CN
220.2.102.14 8333 70012 /Classic:1.2.5(EB3.7)/ JP
75.68.214.36 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.4(EB1; AD6)/ US
185.64.104.2 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ LT
75.131.116.36 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ US
115.66.113.234 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ SG
218.153.153.110 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ KR
35.167.246.9 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
149.56.17.20 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ CA
153.227.82.31 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ JP
69.247.24.98 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.3(EB16; AD12)/ US
149.210.244.107 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ NL
212.164.233.103 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ RU
67.205.139.55 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ US
188.165.199.114 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ FR
92.147.154.144 8333 70002 /Satoshi:0.10.0/ FR
109.172.104.119 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ RU
31.16.123.235 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
109.67.211.201 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ IL
116.31.123.139 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ CN
66.96.199.166 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ SG
64.83.225.146 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
72.224.11.103 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
68.194.155.232 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
73.154.77.242 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
175.126.38.47 8333 70010 /Bitcoin XT:0.11.0/ KR
123.194.138.89 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ TW
13.55.2.234 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ AU
211.149.145.115 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CN
85.73.38.149 8333 70002 /Classic:0.11.2/ GR
192.81.214.95 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
62.43.198.56 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ ES
13.54.174.157 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ AU
84.202.34.242 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ NO
204.9.13.158 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CA
18.241.0.63 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
59.10.140.44 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ KR
173.89.17.200 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
217.84.105.37 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ DE
72.234.251.203 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ US
163.172.194.30 8333 70012 /Satoshi:0.12.0/ FR
104.237.2.189 8333 70015 /Satoshi:0.13.99/ US
47.156.100.60 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
218.89.233.12 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ CN
77.177.233.181 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ DE
174.50.62.164 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
46.166.148.160 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ NL
82.211.31.118 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ DE
185.53.128.180 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ NL
50.232.12.58 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
95.211.244.55 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ NL
85.70.234.114 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ CZ
89.27.25.72 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ FI
159.203.109.41 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
58.165.115.248 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ AU
91.223.133.2 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ UA
195.99.48.152 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ GB
185.170.42.2 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
24.60.60.2 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(reddit; UASF-SegWit-BIP149)/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ US
70.189.189.85 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
108.243.16.32 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
181.167.15.67 8333 70002 /Satoshi:0.11.2/ AR
23.111.136.210 8333 70002 /Satoshi:0.9.4/ US
108.59.9.167 8333 70012 /Satoshi:0.12.99/ US
37.187.132.197 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ FR
211.27.89.142 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ AU
208.94.243.138 8333 70012 /Satoshi:0.12.1(bitcore)/ US
104.238.134.28 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ US
109.189.165.205 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ NO
62.75.163.105 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ FR
95.183.48.103 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ CH
195.169.99.82 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ NL
176.9.50.60 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ DE
219.175.211.141 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ JP
190.163.126.209 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CL
46.45.41.142 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/Knots:20170420/ RU
31.46.217.129 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ HU
222.154.247.201 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NZ
121.45.199.233 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ AU
142.4.215.155 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ CA
142.163.135.134 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ CA
35.164.118.137 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
217.119.149.253 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ CH
163.172.42.239 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ FR
47.88.76.141 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
138.68.238.57 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ US
96.23.67.85 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ CA
196.210.215.202 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ ZA
45.44.252.114 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ CA
74.12.136.30 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CA
173.80.190.86 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
47.89.179.113 8333 70014 /Satoshi:0.12.99/ US
123.213.75.57 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ KR
50.67.36.231 8333 70012 /Satoshi:0.12.0/ CA
176.158.227.115 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ FR
195.1.154.174 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NO
45.63.16.228 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ US
79.197.101.215 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ DE
98.206.255.202 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ US
51.9.74.130 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ GB
54.79.89.2 8333 70002 /Satoshi:0.11.0/ AU
82.23.136.107 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ GB
104.245.99.227 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
69.84.42.56 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
95.183.48.118 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ CH
78.46.238.87 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ DE
111.165.137.37 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ CN
218.145.93.188 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ KR
185.35.139.250 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ NL
46.229.165.136 8333 70002 /Satoshi:0.11.0/ US
62.31.31.203 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ GB
213.168.206.135 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ DE
96.33.206.12 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.4(EB16; AD12)/ US
46.229.165.138 8333 70002 /Satoshi:0.11.0/ US
37.233.99.218 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ PL
92.19.95.182 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ GB
54.89.230.99 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
73.40.166.127 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
208.111.48.132 8333 70012 /Satoshi:0.12.1(UASF-SegWit-BIP148)/ JP
24.5.145.147 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
68.233.35.34 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
200.46.43.10 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ PA
5.196.68.103 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ FR
46.229.165.142 8333 70002 /Satoshi:0.11.0/ US
24.246.71.173 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ CA
37.147.48.45 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ RU
178.195.136.114 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ CH
91.216.149.28 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ PL
217.12.204.86 8333 70002 /Satoshi:0.11.2/ UA
62.138.3.224 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
46.166.164.223 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ LT
5.189.184.228 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
162.246.10.162 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CA
85.144.108.237 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ NL
107.181.137.133 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ NL
89.163.224.187 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ DE
111.69.164.27 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ NZ
193.234.225.156 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.2(EB16; AD12)/ IT
91.4.233.121 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ DE
93.175.4.212 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ RU
209.141.124.190 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
193.77.222.222 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ SI
185.19.216.65 8333 70014 /Satoshi:0.13.1(UASF-SegWit-BIP148)/ DE
198.15.127.242 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/Knots:20170420/ US
188.113.84.116 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NO
104.163.147.35 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB8; AD12)/ CA
213.108.21.133 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ RU
91.121.144.41 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ FR
46.39.240.53 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.1(EB16; AD12)/ RU
213.91.211.17 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ BG
103.11.64.46 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
80.244.243.194 8333 70002 /Satoshi:0.11.0/ DE
96.126.123.143 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
5.149.251.67 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ GB
54.191.206.145 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
195.9.140.134 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ RU
96.42.186.246 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
76.182.65.32 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
89.252.28.26 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ UA
147.135.192.188 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
104.155.60.80 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ US
82.96.64.6 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
173.22.198.249 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
124.77.16.163 8333 70002 /Satoshi:0.9.2/ CN
95.27.83.67 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ RU
162.243.100.111 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
52.58.176.97 8333 70002 /Satoshi:0.11.2(bitcore)/ DE
46.101.135.224 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
209.6.131.50 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
31.18.46.169 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ DE
80.106.84.107 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ GR
45.32.5.47 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
80.223.185.80 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ FI
138.68.10.193 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ US
83.84.25.108 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ NL
61.130.112.228 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CN
52.243.87.21 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ AU
5.230.147.80 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ DE
148.251.68.199 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
71.6.152.40 8333 70014 /Satoshi:0.13.99/ US
24.215.123.241 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ CA
87.218.63.81 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ ES
69.146.100.54 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
80.218.114.227 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP149; UASF-SegWit-BIP148)/ CH
185.3.175.202 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ RU
89.105.153.246 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ RU
97.106.146.15 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
162.217.86.150 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ US
129.244.244.110 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ US
136.243.5.70 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ DE
182.16.28.162 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ HK
209.141.138.165 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CA
182.171.246.142 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ JP
69.14.134.165 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
83.255.43.163 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ SE
52.36.70.110 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
91.200.124.183 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ UA
91.121.144.57 8333 70015 /Satoshi:0.13.2(UASF-SegWit-BIP148; UASF-SegWit-BIP148)/ FR
52.204.1.1 8333 70012 /Satoshi:0.12.1(bitcore)/ US
173.242.124.125 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
150.101.114.194 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ AU
141.0.116.32 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NO
40.126.253.180 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ AU
176.10.243.7 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ SE
188.68.54.78 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
94.23.204.176 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ FR
104.192.46.239 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ CA
88.99.194.109 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
66.42.242.14 8333 70012 /Classic:1.2.1(EB3.7)/ US
52.69.146.241 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ JP
78.46.46.246 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ DE
163.172.218.186 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
34.252.146.106 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ IE
23.243.158.222 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148; UASF-SegWit-BIP148; UASF-SegWit-BIP148; UAS US
192.34.61.148 8333 70002 /Satoshi:0.11.2(bitcore)/ US
70.68.95.162 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB2; AD4)/ CA
178.162.214.225 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
71.85.233.96 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
81.2.103.237 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ GB
188.166.171.247 8333 70012 /Satoshi:0.12.0/ GB
62.133.194.2 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
109.255.194.6 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ IE
96.46.68.104 8333 70012 /Classic:1.2.5(EB3.7)/ US
86.167.86.144 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ GB
91.234.48.232 8333 70002 /Satoshi:0.11.0/ GB
172.103.161.131 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CA
93.104.208.119 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ DE
162.220.47.150 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.4(EB16; AD12)/ US
96.23.239.29 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CA
192.169.7.153 8333 70014 /Satoshi:0.13.1(UASF-SegWit-BIP148)/ US
213.185.243.29 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ SE
69.90.186.9 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
198.255.58.13 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
84.75.91.17 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ CH
47.91.76.79 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
77.11.151.220 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
88.198.33.138 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ DE
138.201.253.48 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
69.125.193.145 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
101.201.40.27 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ CN
77.72.149.120 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ NL
69.172.169.175 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ CA
47.189.129.218 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
80.100.203.151 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ NL
213.113.246.35 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ SE
70.89.173.109 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
87.115.164.205 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ GB
95.130.254.151 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ DE
23.248.113.52 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CA
136.24.175.89 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ US
81.135.2.199 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ GB
78.47.168.239 8333 70014 /Satoshi:0.13.99/ DE
75.139.210.176 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
141.52.64.141 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ DE
178.254.2.64 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
82.221.131.57 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ IS
138.197.200.81 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ US
85.214.52.178 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
35.166.66.139 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
45.49.153.93 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ US
47.16.236.135 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
76.191.74.75 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
73.106.33.136 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
155.207.60.48 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ GR
104.245.229.198 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(1AHvAHaX2b8nbiM14WY8QVd36dJmZzXuPR tnx)/ US
46.183.217.231 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ LV
217.73.144.49 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ DE
104.207.128.55 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ US
185.128.41.157 8333 70014 /Satoshi:0.13.0(UASF-SegWit-BIP148)/ CH
155.94.238.157 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
217.87.114.39 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
173.208.176.122 8333 70015 /Satoshi:0.14.99/ US
107.185.216.192 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
78.194.158.141 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ FR
185.82.203.232 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ NL
37.221.198.57 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(reddit user)/ DE
52.21.250.237 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
89.22.96.132 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ DE
98.211.158.185 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
121.40.95.24 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CN
139.162.211.181 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ GB
52.31.209.126 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ IE
217.63.54.96 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.1(EB0; AD12)/ NL
191.209.21.188 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ BR
188.165.27.240 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ RU
35.187.43.14 8333 70015 /Satoshi:0.14.99/ US
175.140.233.39 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ MY
110.10.176.94 8333 70015 /Satoshi:0.13.99/ KR
70.173.135.110 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ US
89.185.154.124 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ IE
14.52.155.160 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ KR
47.91.79.228 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
138.68.85.114 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ DE
5.189.148.157 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(Make-Bitcoin-ASIC-free-again)/ DE
72.203.105.192 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
24.21.208.113 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ US
211.23.3.140 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ TW
193.169.245.61 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ NL
5.189.176.14 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD4)/ DE
76.76.227.136 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
96.242.84.121 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ US
37.187.123.53 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ FR
5.255.80.43 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ NL
169.229.198.105 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
83.44.255.77 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ ES
159.8.55.166 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ NL
88.198.205.197 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
173.209.42.9 8333 70015 /Satoshi:0.14.99(Hashrate-biz-SegWit)/ CA
73.153.220.88 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ US
47.89.186.32 8333 70014 /Satoshi:0.12.99/ US
77.231.35.88 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ ES
81.174.156.21 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ GB
198.11.214.147 8333 70012 /Satoshi:0.12.0/ US
37.57.117.16 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ UA
216.59.4.212 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
138.201.221.83 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
88.198.241.196 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
108.61.99.115 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ NL
162.220.246.225 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ IT
176.9.89.217 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
198.54.113.93 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
59.24.12.75 8333 70002 /Satoshi:0.10.1/ KR
5.9.2.145 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
173.212.209.175 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ US
122.228.96.58 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CN
94.181.44.104 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ RU
62.210.213.17 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ FR
195.154.163.75 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ FR
96.37.51.100 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
78.23.226.239 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ BE
90.191.112.146 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ EE
24.86.170.110 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ CA
192.241.74.123 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
151.80.205.130 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ FR
91.96.232.85 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
103.60.125.61 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ KR
67.168.232.148 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
46.127.150.228 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CH
176.182.123.131 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ FR
151.80.178.25 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ FR
188.230.230.182 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ SI
46.101.228.176 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
176.126.85.34 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ NL
86.17.32.48 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ GB
36.251.163.66 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/Knots:20170102/ CN
98.127.130.17 8333 70015 /Satoshi:0.13.99/ US
71.59.129.20 8333 80001 /BitcoinUnlimited:0.12.0(EB16; AD4)/ US
91.210.163.236 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ RU
76.92.136.75 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
198.251.83.19 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
35.185.145.105 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
147.229.8.159 8333 70012 /Satoshi:0.12.1(bitcore)/ CZ
101.100.174.138 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ SG
46.188.42.106 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ RU
1.40.94.57 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ AU
122.233.199.37 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ CN
37.48.124.83 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
103.7.32.40 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ KR
188.26.44.47 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ RO
46.28.68.131 8333 70012 /Satoshi:0.12.0/ UA
54.238.173.205 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ JP
109.236.88.245 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ NL
75.80.34.114 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
195.244.58.186 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ TR
93.190.69.242 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ DE
88.202.202.221 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ GB
93.57.81.162 8333 70015 /Satoshi:0.13.2(UASF-SegWit-BIP149)/ IT
188.232.121.36 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ RU
92.46.83.5 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ KZ
37.205.8.78 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ CZ
78.46.68.181 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
37.187.115.16 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ FR
136.243.173.89 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ DE
24.10.171.38 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
91.224.0.227 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ LV
176.126.167.10 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ KG
139.220.240.153 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CN
192.169.214.155 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
73.18.243.38 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ US
74.124.198.114 8333 70012 /Satoshi:0.12.1(bitcore)/ US
35.166.2.145 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
81.149.149.156 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ GB
5.9.91.163 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
193.95.241.95 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ SI
95.97.151.87 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ NL
190.190.173.34 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ AR
54.208.43.81 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
34.205.246.138 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
138.201.95.252 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
207.253.4.244 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CA
52.76.133.206 8333 70012 /Satoshi:0.12.1(bitcore)/ SG
81.82.201.5 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148; UASF-SegWit-BIP149)/ BE
212.51.140.183 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CH
64.203.102.86 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
83.169.20.34 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.4(EB16; AD12)/ DE
72.183.148.146 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
220.233.35.182 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ AU
212.71.238.204 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ GB
75.80.28.128 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
31.178.177.195 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ PL
124.188.118.196 8333 70002 /Satoshi:0.10.0/ AU
123.203.163.128 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ HK
1.234.83.204 8333 70010 /Bitcoin XT:0.11.0/ KR
84.78.61.203 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ ES
173.66.84.110 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
24.20.179.153 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ US
178.175.129.18 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ MD
94.52.133.12 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ RO
148.103.7.119 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ DO
192.99.138.209 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CA
69.143.27.171 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
46.89.216.45 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
47.90.32.72 8333 70012 /Satoshi:0.12.1(bitcore)/ HK
69.193.71.2 8333 70012 /Classic:1.1.0/ US
82.59.7.27 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ IT
62.40.170.145 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ AT
185.170.41.6 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(Activate Segwit)/ DE
5.102.205.240 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ IL
45.77.40.136 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
5.9.165.181 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
67.205.128.5 8333 70014 /Satoshi:0.13.99/ US
77.179.123.122 8333 70015 /Satoshi:0.13.1/ DE
92.232.205.21 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ GB
216.189.151.91 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
213.209.79.67 8333 70012 /Classic:1.2.5(EB3.7)/ DE
138.197.195.252 8333 70015 /Satoshi:0.14.99/ US
62.63.157.78 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ LV
37.195.98.150 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ RU
54.165.213.225 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
144.172.71.107 8333 70012 /Satoshi:0.12.1(bitcore)/ US
153.230.142.100 8333 70015 /Satoshi:0.14.99/ JP
177.92.43.59 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ BR
51.254.45.3 8333 70012 /Satoshi:0.12.1(bitcore)/ FR
80.100.94.89 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ NL
173.62.195.140 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
35.162.94.196 8333 70014 /Cornell-Falcon-Network:0.1.0/ US
136.62.24.118 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
103.3.61.48 8333 70012 /Satoshi:0.12.1(bitcore)/ SG
163.172.84.134 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ FR
134.119.13.230 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
198.199.85.118 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
78.46.89.238 8333 80002 /Free the Markets - Free the People - https://btcpop.co /BitcoinUnlimited:1.0.2 DE
77.37.152.178 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ RU
85.54.136.94 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ ES
81.7.16.17 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
129.241.111.239 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NO
109.76.150.213 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ IE
216.164.138.13 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
73.170.87.73 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
166.62.119.7 8333 70015 /Satoshi:0.14.99/ US
172.104.46.136 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
62.68.195.8 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ AT
91.125.227.216 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP149; UASF-SegWit-BIP148)/ GB
85.25.194.28 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
180.200.128.58 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ AU
95.79.35.50 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ RU
5.189.131.79 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ DE
37.139.50.2 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ RU
136.0.3.174 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ CH
91.153.21.232 8333 70002 /Satoshi:0.10.0/ FI
78.31.67.156 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ DE
213.136.70.174 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
95.183.55.49 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ CH
76.94.84.28 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ US
93.188.224.253 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ IT
83.162.234.224 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ NL
5.9.204.2 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
91.121.175.85 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ FR
185.82.212.13 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CZ
47.93.81.84 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ CN
50.175.163.92 8333 70001 /Satoshi:0.8.5/ US
73.95.26.121 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
5.9.25.72 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
148.251.240.254 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ DE
85.25.47.162 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.4(EB16; AD12)/ DE
209.29.55.116 8333 70001 /Satoshi:0.8.1/ CA
91.107.64.143 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ RU
200.116.98.185 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CO
90.16.67.242 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ FR
86.139.253.196 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ GB
89.163.243.185 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ DE
188.68.52.227 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ DE
91.121.86.38 8333 70015 /Satoshi:0.14.99/ FR
54.67.30.22 8333 70012 /Satoshi:0.12.1(bitcore)/ US
46.249.16.172 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ RU
95.170.95.133 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ NL
104.231.36.186 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
68.103.53.96 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
52.119.114.201 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
83.33.245.116 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ ES
100.36.41.20 8333 70002 /Satoshi:0.9.3/ US
147.75.102.193 8333 70012 /Satoshi:0.12.1(bitcore)/ US
149.56.194.139 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CA
5.9.94.12 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
173.212.229.39 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
78.46.35.46 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
104.207.145.57 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
50.110.249.9 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
38.133.141.36 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
38.133.141.35 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
202.83.104.36 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ SG
86.61.77.130 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ SI
82.78.65.220 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ RO
73.26.180.64 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
62.210.93.229 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ FR
38.133.141.34 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
52.28.90.10 8333 70013 /Satoshi:0.12.99/ DE
119.23.135.129 8333 70001 /Satoshi:0.8.1/ CN
194.135.82.193 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ LT
188.40.71.200 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ DE
123.194.31.68 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ TW
34.192.109.181 8333 70014 /Cornell-Falcon-Network:0.1.0/ US
176.36.99.222 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ UA
91.135.0.187 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ GB
77.40.137.88 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ NO
163.172.56.5 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ FR
5.104.176.18 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ BG
178.199.224.93 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CH
81.7.7.86 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ DE
65.36.83.34 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
67.166.120.229 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148)/ US
52.57.148.84 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ DE
37.228.92.110 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ RU
138.201.158.204 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
47.89.38.110 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ HK
173.202.223.148 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ US
88.86.116.142 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CZ
192.187.99.74 8333 99999 /therealbitcoin.org:0.9.99.99/ US
94.242.250.166 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ LU
86.103.236.232 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ DE
91.121.65.105 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ FR
85.114.142.202 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
89.215.51.199 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ BG
62.112.11.72 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ NL
92.191.142.88 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ ES
86.147.134.189 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ GB
47.221.170.251 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.4(EB16; AD12)/ US
37.120.176.61 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
92.233.128.123 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ GB
163.172.71.180 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ FR
185.145.130.163 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
89.103.145.196 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ CZ
74.108.25.188 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ US
43.248.160.151 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ JP
173.18.37.41 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
185.50.213.124 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ SK
83.86.183.168 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ NL
149.202.174.63 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ FR
91.121.183.128 8333 70012 /Classic:1.2.5(EB3.7)/ FR
85.166.189.253 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ NO
116.231.174.73 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ CN
68.53.114.249 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ US
155.93.252.70 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ ZA
5.144.91.21 8333 70002 /Satoshi:0.10.2/ GB
157.192.118.116 8333 70015 /Satoshi:0.14.0(UASF-SegWit-BIP148)/ JP
185.104.218.194 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ IE
83.149.125.1 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ NL
2.34.56.166 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP148;CHEMTRAIL;BUSHDID911;VACCINESCAUSEAUTISM)/ IT
134.93.143.46 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/Knots:20161027/ DE
130.204.47.139 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ BG
62.47.139.154 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ AT
35.154.27.8 8333 70012 /Satoshi:0.12.1(bitcore)/ IN
63.224.55.74 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
217.23.8.80 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ NL
198.37.201.59 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
193.138.227.129 8333 70012 /Satoshi:0.12.0/ NL
70.115.72.71 8333 70001 /Satoshi:0.8.6/ US
202.29.6.48 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ TH
188.40.138.213 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
62.43.130.178 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ ES
5.230.148.24 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ DE
220.245.196.37 8333 70014 /Satoshi:0.13.0/ AU
188.209.52.61 8333 70002 /Satoshi:0.11.2/ NL
5.9.106.77 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ DE
99.199.162.28 8333 70002 /Satoshi:0.11.0/ CA
77.79.248.127 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ PL
188.214.128.18 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ LT
204.145.81.70 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ US
71.185.39.225 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
79.66.223.107 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ GB
147.32.72.170 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CZ
151.229.83.163 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ GB
104.223.3.219 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/UASF-Segwit:0.3(BIP148)/ US
52.183.98.240 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ US
92.111.155.132 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ NL
34.253.184.108 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ IE
73.129.93.70 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
163.172.61.58 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ FR
67.231.246.98 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ US
195.192.232.247 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ DK
41.188.18.86 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ MG
212.51.159.248 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CH
178.18.37.107 8333 70014 /Satoshi:0.13.1/ MD
24.217.34.250 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ US
174.17.39.242 8333 70012 /Satoshi:0.12.1(bitcore)/ US
176.24.56.35 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ GB
178.238.233.12 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
185.18.149.31 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ BE
4.15.180.29 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
176.106.144.183 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ RU
91.237.88.107 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ DE
92.63.57.18 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ CZ
169.237.118.25 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.1.4(EB16; AD12)/ US
169.228.66.43 8333 70002 /Satoshi:0.9.3/ US
94.190.81.149 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ RU
213.193.106.206 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CH
85.25.217.233 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ DE
192.81.217.114 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ US
27.215.0.222 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ CN
134.213.214.233 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ GB
204.9.50.25 8333 70012 /Classic:0.12.0/ US
171.98.117.98 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ TH
78.46.79.17 8333 70015 /Satoshi:0.14.99/ DE
45.63.51.10 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ US
87.168.238.48 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ DE
216.36.142.49 8333 80002 /BitcoinUnlimited:1.0.2(EB16; AD12)/ CA
109.169.50.60 8333 70011 /Bitcoin XT:0.11.0F(Linux; x86_64)/ GB
74.111.0.81 8333 70015 /Satoshi:0.14.99/ US
83.63.148.85 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ ES
141.69.205.128 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
98.212.53.76 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
192.243.215.3 8333 70002 /Satoshi:0.11.2/ CA
97.98.42.247 8333 70015 /Satoshi:0.14.0/ US
77.93.223.9 8333 70012 /Satoshi:0.12.1/ CZ
131.188.40.191 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ DE
24.53.21.37 8333 70015 /Satoshi:0.14.1/ CA
68.235.253.231 8333 70015 /Satoshi:0.13.2/ US
83.150.9.196 8333 70015 /Satoshi:0.14.1(UASF-SegWit-BIP 148)/ CH