กลุ่ม #485204

สรุป
จำนวนธุรกรรม 949
ผลผลิตทั้งหมด 2,585.73289869 BTC
ปริมาณธุรกรรมโดยประมาณ 218.50478787 BTC
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 0.04164866 BTC
ความสูง 485204 (Chain หลัก)
การประทับเวลา 2017-09-14 10:45:25
เวลาที่ได้รับ 2017-09-14 10:45:25
รีเลย์โดย F2Pool
ความยาก 922,724,699,725.96
เกร็ด 402731275
ขนาด 345.631 kB
น้ำหนัก 1368.373 kWU
รุ่น 0x20000000
nonce 2103855890
บล็อกรางวัล 12.5 BTC
hashes
กัญชา 0000000000000000002e848ed9fcac91db99d06245cd4059be2070f767166620
บล็อกก่อนหน้า 0000000000000000006a08a2189a003345077da7e35e80ea98d81c33e28d7e12
Next Block (s) 000000000000000001247a60338f48dff568797979bbad0257c39f03631007f0
Merkle Root

การทำธุรกรรม

c7ce22a092730b52076ffce3ba47b141f51f138e7d40558a72b7145f08e98b0f 2017-09-14 10:45:25
ไม่มีอินพุต (เหรียญที่สร้างขึ้นใหม่)1KFHE7w8BhaENAswwryaoccDb6qcT6DbYY 12.54164866 BTC
ไม่สามารถถอดรหัสที่อยู่เอาต์พุต 0 BTC
9eb048ddf1e14c7b962b3546e7131c53029ad988827fcb5f2d884476ad9b2a79 2017-09-14 10:45:25
1A87WvbBSZSZU5MRZ7rfbBgSXw9qcRxo1o
1BbthWvgjMSUcuUPexD4GjJ1ui2YCY6WJU
ไม่สามารถถอดรหัสที่อยู่เอาต์พุต 0 BTC
1A87WvbBSZSZU5MRZ7rfbBgSXw9qcRxo1o 0.00005 BTC
1BbthWvgjMSUcuUPexD4GjJ1ui2YCY6WJU 0.15568864 BTC
8bef1c2d4406a74f9feba4482960d1f34e8db8d6e393dd0805536580f07e27de 2017-09-14 10:45:25
1D5bPm1YAdn9WvAAixht7PbACU3TtkqtJJ
ไม่สามารถถอดรหัสที่อยู่เอาต์พุต 0 BTC
1D5bPm1YAdn9WvAAixht7PbACU3TtkqtJJ 0.04935 BTC
05c5c470f8ac32192ac91ec477b18c5e6ace78d19d1b8694c0dffc3f14b6a844 2017-09-14 10:45:25
1E7w3aj6Y9DSuodbzSBPZsQRi7oX9UtVRi
ไม่สามารถถอดรหัสที่อยู่เอาต์พุต 0 BTC
1E7w3aj6Y9DSuodbzSBPZsQRi7oX9UtVRi 0.00166497 BTC