บ้าน ยินดีต้อนรับสู่ Blockchain มากกว่า...

ความสูง อายุ การทำธุรกรรม ส่งรวม ถ่ายทอดโดย ขนาด (KB)
448839 2 minutes 3143 21,566.55 BTC BTCC Pool 998.25
448838 25 minutes 2273 19,115.24 BTC ViaBTC 999.18
448837 43 minutes 2533 16,156.77 BTC F2Pool 999.98
448836 54 minutes 1715 5,514.51 BTC Unknown 999.19
448835 57 minutes 1627 7,070.32 BTC ViaBTC 999.15
448834 57 minutes 2294 22,268.28 BTC HaoBTC 998.05
การทำธุรกรรมต่างๆ
f6f5352c9ab4bacded6303824... < 1 minute
c01caf966e08de1b9429fe633... < 1 minute
b7ab00ef1dfc2e9af7fb6737e... < 1 minute
743d88abf5328de2d2499e57f... < 1 minute
e64dc75178d9d5cdf560a0c4f... < 1 minute
8f06c81bcea4f27e6d567b1b1... < 1 minute
677cf338ce4a4af46b5f759ae... < 1 minute
18157cfc7f005f7471ab82d2d... < 1 minute
20ba5cc16759a605a7444efe5... < 1 minute
0d87e061ca1d780119cb350fa... < 1 minute

ค้นหา

คุณอาจจะป้อนความสูงบล็อกที่อยู่บล็อกกัญชากัญชาทำธุรกรรม hash160 หรือที่อยู่ IPv4 ...

NEWS
Magnr - Bitcoin Trading Platform | Trade with Leverage
Magnr < 1 minute มาแล้ว
Users at the Centre of Creditbit’s Second Stage of Development
newsBTC 10 minutes มาแล้ว
~60% of listening Bitcoin nodes support SegWit ... when will the miners start listening to the users?
/r/bitcoin 15 minutes มาแล้ว
First law firm in Austria accepts bitcoin
/r/bitcoin 15 minutes มาแล้ว
Roger Ver has been suspended from reddit
/r/bitcoin 24 minutes มาแล้ว
Where's Casper? Inside Ethereum's Race to Reinvent its Rules
CoinDesk 1 hour 3 minutes มาแล้ว
Augmentors, bitcoin blockchain game
/r/bitcoin 1 hour 6 minutes มาแล้ว
Bitcoin Unlimited Surpasses Segwit!
/r/btc 1 hour 24 minutes มาแล้ว
John McAfee interview on Bitcoin Uncensored LIVE
/r/bitcoin 1 hour 39 minutes มาแล้ว
Live coverage of TNABC in Miami, by Bitcoin Uncensored on Xotika.TV
/r/bitcoin 1 hour 48 minutes มาแล้ว
Backed by Major VC Firms the Bitcoin Remittance App Abra is set to Launch Next Month
CoinTelegraph 2 hours 2 minutes มาแล้ว
Yahoo Likens OneCoin and Bitcoin, Cites Warren Buffett Calling Bitcoin a ‘Mirage’
CoinTelegraph 2 hours 17 minutes มาแล้ว
[economist] A rush to patent the blockchain is a sign of the technology’s promise
/r/bitcoin 2 hours 46 minutes มาแล้ว
Coinbase CEO Asks IRS to Work Together toward Mutual Goals
/r/bitcoin 2 hours 46 minutes มาแล้ว
Milestone 1 Developer Release for OpenBazaar 2.0
/r/btc 3 hours 4 minutes มาแล้ว

ลิงค์ Bitcoin อื่น ๆ