บ้าน ยินดีต้อนรับสู่ Blockchain มากกว่า...

ความสูง อายุ การทำธุรกรรม ส่งรวม ถ่ายทอดโดย ขนาด (KB)
422562 7 minutes 1810 6,875.66 BTC BTCC Pool 997.94
422561 9 minutes 2633 42,932.34 BTC HaoBTC 998.15
422560 32 minutes 2183 33,723.64 BTC AntPool 997.93
422559 42 minutes 2465 50,499.15 BTC AntPool 998.11
422558 1 hour 2822 40,372.24 BTC BW.COM 998.12
422557 1 hour 32 minutes 929 8,073.00 BTC BW.COM 585.1
การทำธุรกรรมต่างๆ
b76b87b53fbbfb07b085e0c78... < 1 minute
06d59c665bb047f8539c753af... < 1 minute
29e7084b835bd9a8b89f0aa3f... < 1 minute
ab4ad7910c60fe202485bbbd9... < 1 minute
e93cea437808f07361539cca3... < 1 minute
eefd6a11ee83c7ac2b4b4c1a6... < 1 minute
e80546a1d11f18b84a58ef61d... < 1 minute
5476f7a10deec496ea0d31b35... < 1 minute
3e2eb69e44f572d93a2daaae5... < 1 minute
bdd6fda7398f89a727a89ce28... < 1 minute

ค้นหา

คุณอาจจะป้อนความสูงบล็อกที่อยู่บล็อกกัญชากัญชาทำธุรกรรม hash160 หรือที่อยู่ IPv4 ...

NEWS
Magnr - Bitcoin Trading Platform | Trade with Leverage
Magnr < 1 minute มาแล้ว
College student looking to spread word of Bitcoin to fellow students.
/r/bitcoin 6 minutes มาแล้ว
Did I do thaaaaaaaat? (Hilarious)
/r/bitcoin 49 minutes มาแล้ว
CHBTC Announcement About Not Supporting ETC Transaction And Giving Issued ETC
/r/btc 1 hour 5 minutes มาแล้ว
TIL that today's 24 hour trading volume in bitcoin is 1 million times the 24 trading volume in the entire country of Zimbabwe
/r/bitcoin 1 hour 14 minutes มาแล้ว
KillerHurdz calls out Greg Maxwell for his claim of 'strong evidence' regarding the community's support for Bitcoin Core, gets proven right.
/r/btc 1 hour 22 minutes มาแล้ว
Ethereum Price Technical Analysis – Trend Line As Barrier
newsBTC 1 hour 38 minutes มาแล้ว
Brazilian courts freeze 12 million dollars in Facebook’s Brazilian bank accounts.
/r/bitcoin 2 hours 14 minutes มาแล้ว
Bitcoin Price Technical Analysis for 07/28/2016 – Bounce or Break?
newsBTC 2 hours 59 minutes มาแล้ว
What's going on with the hashrate?
/r/bitcoin 3 hours 6 minutes มาแล้ว
The Crypto Show meets Bitcoins & Gravy and The Corbett Report
Lets Talk Bitcoin 3 hours 11 minutes มาแล้ว
GSX and Deutsche Borse give exposure to bitcoin
/r/btc 3 hours 47 minutes มาแล้ว
PSA: Do not use an SPV/Lite client to receive high risk transactions. They do not fully verify incoming funds.
/r/bitcoin 4 hours 30 minutes มาแล้ว
Bitcoin Trading Spikes in Malaysia as the Ringgit Takes a Hit
/r/bitcoin 4 hours 39 minutes มาแล้ว
EU want to "regulate" cryptocurrencies but they will never reveal how the banksters fool us all - Watch the The Secret Bank Bailout
/r/bitcoin 4 hours 58 minutes มาแล้ว

ลิงค์ Bitcoin อื่น ๆ