block Minerade
Time Between Blocks
Bitcoins minerade
Totalt Transaktionsavgifter
Antal Transaktioner
Total produktionsvolym
Beräknad transaktionsvolym
Beräknad transaktionsvolym (USD)
marknaden Sammanfattning
Marknadspris
handels Volym
handels Volym
gruv Kostnad
Totalt gruvarbetare Omsättning
% Tjänade från transaktionsavgifter
% Av transaktionsvolymen
Kostnad per transaktion
Hash Betygsätt och elförbrukning
Svårighet
hash Rate

All statistik är för föregående 24-timmarsperiod om inte annat anges