Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

c6f6fb05fcbe7e102973a2b702eabc8c766c9eaaa7a978762d727a9a57c96b13
1NnMXd5odNcqzLvaukYFBxtrLUcHSX9nEb
18jLee24hLkQPCAFS4mCoagijstZqZKkzv 0.00089426 BTC
38awa84cb9QUREfRCX9PBSKiehMwYBr3RS 0.02038086 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 223 (Bytes)
Βάρος 892
Λήψη χρόνου 2017-01-11 21:41:09
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 447702 ( 2017-01-11 21:56:25 + 15 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 80912 Επιβεβαιώσεις
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.02149912 BTC
Συνολική παραγωγή 0.02127512 BTC
Αμοιβές 0.000224 BTC
Χρέωση ανά byte 100.448 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 25.112 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.00089426 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase