Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

bc70822e3833f064bb93be4b2677bb3f3dbd3d91b86e0ab114597912bb9a4d7b
194xpPZGWRiZJ4gNjJNanYUhgEmmp2hX7D
19QaGkeA116T81ydX3VJML5dVubqw8DPAc 0.001 BTC
1sp1xJGhbP223S9LvmU5i9578xqR6f8io 0.01939435 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 226 (byte που)
Γνωστή ώρα 2017-01-12 10:14:56
Περιέχονται σε ενότητες 447782 ( 2017-01-12 10:17:19 + 2 πρακτικά )
447782 ( 2017-01-12 10:17:13 + 2 πρακτικά )
Επιβεβαιώσεις 1632 Επιβεβαιώσεις
Μεταδίδονται μέσω IP Blockchain.info
Φαντάζομαι Προβολή Δέντρο Διάγραμμα
Είσοδοι και έξοδοι
Σύνολο εισροών 0.02054125 BTC
Σύνολο εξόδου 0.02039435 BTC
Δικαιώματα 0.0001469 BTC
Εκτιμώμενη BTC συναλλαγής 0.001 BTC
Σενάρια Εμφάνιση scripts & coinbase
Διάδοση δικτύου