Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

bc70822e3833f064bb93be4b2677bb3f3dbd3d91b86e0ab114597912bb9a4d7b
194xpPZGWRiZJ4gNjJNanYUhgEmmp2hX7D
19QaGkeA116T81ydX3VJML5dVubqw8DPAc 0.001 BTC
1sp1xJGhbP223S9LvmU5i9578xqR6f8io 0.01939435 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 226 (byte που)
Γνωστή ώρα 2017-01-12 10:14:56
Περιέχονται σε ενότητες 447782 ( 2017-01-12 10:17:19 + 2 πρακτικά )
447782 ( 2017-01-12 10:17:13 + 2 πρακτικά )
Επιβεβαιώσεις 34008 Επιβεβαιώσεις
Μεταδίδονται μέσω IP Blockchain.info
Φαντάζομαι Προβολή Δέντρο Διάγραμμα
Είσοδοι και έξοδοι
Σύνολο εισροών 0.02054125 BTC
Σύνολο εξόδου 0.02039435 BTC
Δικαιώματα 0.0001469 BTC
Χρέωση ανά byte 65 sat/B
Εκτιμώμενη BTC συναλλαγής 0.001 BTC
Σενάρια Εμφάνιση scripts & coinbase

Σύνδεσμοι Σύνδεσμος