Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

59e4ad42aeae2ee1d956a4f472df7501d6584fa69422db34117b11867fc95760
1BrTRpeRWAV8HAGevCEN1VCfJGY8UVAuSr
13siztrBn7K89yQbZ7drWxbfsCvcsCdEmH 0.0159109 BTC
18n3CQYwpQep3k19ZGpQfFfTUJFVsjAqK6 0.0416852 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 225 (Bytes)
Βάρος 900
Λήψη χρόνου 2017-01-11 21:41:08
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 447703 ( 2017-01-11 22:00:03 + 19 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 75891 Επιβεβαιώσεις
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.057743 BTC
Συνολική παραγωγή 0.0575961 BTC
Αμοιβές 0.0001469 BTC
Χρέωση ανά byte 65.289 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 16.322 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.0159109 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase