Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

4355cea2916e0097e74fd965c4e05884a35ae3c43a810b0226ca2f65939bba0c
1d6qYG2h3wdjj6vTRS1uM2dqZB5xgwxVC
1BbcrqL51pQHwxZdBT8d2W3jH7aUe2evTn 0.00222822 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 192 (Bytes)
Βάρος 768
Λήψη χρόνου 2017-01-11 21:41:07
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 447702 ( 2017-01-11 21:56:25 + 15 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 80912 Επιβεβαιώσεις
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.0024879 BTC
Συνολική παραγωγή 0.00222822 BTC
Αμοιβές 0.00025968 BTC
Χρέωση ανά byte 135.25 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 33.812 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.00222822 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase