Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

3722dc8062124c665bb4561804984a0fa61b9eac0ae2c6d0097bc8347ea86b70
1Fw9rxfmvcozb87MdR8E2QtpAWHuCyEYWJ
15KKeEoBG2chXcwKX2f4zWDZtJnh9aTrcQ 0.01000513 BTC
1FL6k8Gfyxyc4yhX97S72kqhH14yzemcb4 0.0071592 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 226 (Bytes)
Βάρος 904
Λήψη χρόνου 2017-01-12 10:14:59
Χρόνος κλειδώματος ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 447781
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 447782 ( 2017-01-12 10:17:19 + 2 λεπτά )
447782 ( 2017-01-12 10:17:13 + 2 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 72031 Επιβεβαιώσεις
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.01732091 BTC
Συνολική παραγωγή 0.01716433 BTC
Αμοιβές 0.00015658 BTC
Χρέωση ανά byte 69.283 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 17.321 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.0071592 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase