Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

36234c5cb103ea422d5a02bf7f1c37168fe72a19dcfa3130dfad5fb937da90ab
351kqTaiC8vPzgww7aUWLvx7wDcG2BKVLd
1icMDLYhTPqZYdJyJyxeLWgv3T1B9gcku 0.0005817 BTC
351kqTaiC8vPzgww7aUWLvx7wDcG2BKVLd 3.94343644 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 335 (Bytes)
Βάρος 1340
Λήψη χρόνου 2017-01-12 10:14:56
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 447782 ( 2017-01-12 10:17:19 + 2 λεπτά )
447782 ( 2017-01-12 10:17:13 + 2 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 80880 Επιβεβαιώσεις
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 3.94441814 BTC
Συνολική παραγωγή 3.94401814 BTC
Αμοιβές 0.0004 BTC
Χρέωση ανά byte 119.403 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 29.851 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.0005817 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase