Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

125afb6778360b1d679d57e13f0a70535a630e3f496b78b82aa61b74b598f232
1Dvc9ASLfmsS41Wohav8tb2uAZmR1NN84t
1MwMF1Z4RMnwsqovhF1ugNsd5hG8mEPSzW 0.0012531 BTC
37uqtU1YFAZyCQTysJgEn2zPyw2ckP6AH1 0.12 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 223 (Bytes)
Βάρος 892
Λήψη χρόνου 2017-01-11 21:41:08
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 447703 ( 2017-01-11 22:00:03 + 19 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 80959 Επιβεβαιώσεις
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.1214 BTC
Συνολική παραγωγή 0.1212531 BTC
Αμοιβές 0.0001469 BTC
Χρέωση ανά byte 65.874 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 16.469 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.0012531 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase