απορρίφθηκε Απογραφή Συναλλαγές και συγκροτήματα που έχουν απορριφθεί από τον κόμβο Bitcoin μας.

Χασίσι Λόγος Φορά
98ae76569c1e15da6114a8683... None Standard Script Output OP_RETURN 0a403e059ad44859e282878db924cc777f201d9b3c647c594122e2e9 2017-01-21 10:52:56
5c524148b9e4940c2782b0976... None Standard Script Output OP_RETURN d1294f64a11de8791b9f248ee06a53965942b20fddcb61f84c6e8ac9 2017-01-21 10:52:49
f08761fda49b4c3c4e89cfdfc... None Standard Script Output OP_RETURN 4350313130343030d215a4dd23123d3b5e2765df01958408b62003e0722acb74040265debf653da1 2017-01-21 10:52:47
b7910c1bba1bc3bf3077b48a3... None Standard Script Output OP_RETURN 84b44eda6ca33f5a9d38d7252e07422cb1cbf93397f95b8d565d4406 2017-01-21 10:52:45
72ffbc9fafb9eed8f2c7e6fd7... None Standard Script Output OP_RETURN 4770176a532500f9e41b4b645414e624c31adc77dcc4f77ed2bfeaf6 2017-01-21 10:52:38
17a2c2583ec310034bccb6ed9... None Standard Script Output OP_RETURN ce70d161d2bb0feeda30ad64045a36ebf874fcc8e795a60805252bed 2017-01-21 10:52:31
12a5f45a84b3c67455448286a... None Standard Script Output OP_RETURN c7f36af4427305d18a5d28251a9bad4ba9ea84af649475e294e1e540 2017-01-21 10:52:25
3fe968aab50ee6552eae03291... None Standard Script Output OP_RETURN 7552bcaf73cd3b3256bf80c33ccd3c2fdbfad9e244bf36e53b0df563 2017-01-21 10:52:21
7a335cbefb908aa84d7739ec3... None Standard Script Output OP_RETURN 9859d7a51c65c9896b95cb51ff93e6250a3499b92754cd1bd2ba0640 2017-01-21 10:52:14
7e8803d32c4faafa6d9e06ecd... None Standard Script Output OP_RETURN 5389c72135e4568229452a975042a1a13d4b94e363af2fb3dfb754ec 2017-01-21 10:52:08
70f33d98615a674cf33ecf476... None Standard Script Output OP_RETURN c34e7b2ac47349bcd4438419513095c19effe8ad258874cdadf138d6 2017-01-21 10:52:03
a55ce4d39cc455731686cd032... None Standard Script Output OP_RETURN 2d8488253cc070aa3e9eb64d7c72b41da2dcd0ebe385cf829d13e09c 2017-01-21 10:52:02
d675e9ba697d0861006cb7258... None Standard Script Output OP_RETURN 657457b5cc8a3339dbaf20bf64934efadf5b0053c64e68fcc3894947 2017-01-21 10:52:00
eaa25d89a77d3eacfdb5f9760... None Standard Script Output OP_RETURN 309262b7270b74fe32b1307f7e3d17413a17651924b52377100c113b 2017-01-21 10:51:53
12388819c2b6282ce51934e62... None Standard Script Output OP_RETURN 7d87ffa484ba490b8632df864780bc4fbefe6dce8d272228cc45feda 2017-01-21 10:51:48
67f8ed5927afafa86de2c2a33... None Standard Script Output OP_RETURN 149d18165baf3a6daec0550da0fe38c4dd719a51b98de7c454278885 2017-01-21 10:51:34
bbd52d77e799ad97f8647893c... The transaction is not final 2017-01-21 10:51:25
6ed81921d2a2311c899d665d4... None Standard Script Output OP_RETURN d8026402c5d120fe8061aee4d8d447287bbdb18c5686c7ca01ef677f 2017-01-21 10:51:24
72a3c63a0dab1bd979db95349... None Standard Script Output OP_RETURN 5a039bf99e9a86a4bfec9f98d78e995014f3acbdb13b3832b8cdb0bf 2017-01-21 10:51:18
c4afaef12c311578b5a25227a... None Standard Script Output OP_RETURN 168b9b1bf10337a2bfde01d76ca5be117447043baf11aac19024a83f 2017-01-21 10:51:12
abc1093ac36cfbfb3572cdb91... None Standard Script Output OP_RETURN e944a6eca6abb363406e9733fe123e259769094719ead591f55abf8f 2017-01-21 10:51:07
247f7b7d41edbc30c9e885485... None Standard Script Output OP_RETURN 5cbb30fd48deb092ef8147a81284584bf42c7ee429643aed4d4d2053 2017-01-21 10:50:58
96a44d640b18cb4d16ebdab66... None Standard Script Output OP_RETURN 0843ce1bec58ccc454a2a4daea2019362fe5b142e6ccfffd134b6a9d 2017-01-21 10:50:54
776466ceaea2e1463f57b4507... The transaction is not final 2017-01-21 10:50:54
bc36427999a7648cf2153a27f... The transaction is not final 2017-01-21 10:50:53
65c14028dfc96d6d5b44f2817... None Standard Script Output OP_RETURN a6550fb9a6b75f19ce0b95ffaf667de6658d8ad9eca6eb4cd3226820 2017-01-21 10:50:52
daf251c9c4087aaffc6c3793b... The transaction is not final 2017-01-21 10:50:51
a66f5bc51b38dbc6b5076fbe4... None Standard Script Output OP_RETURN 0070fbf208e0dbfcc4e7d5987c7ff2c6e8a78b6e3fbf057c115747d7 2017-01-21 10:50:46
74968d069856ef8d6554428ce... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 10:50:44
227b9b76d8700b617f62ce5a9... The transaction is not final 2017-01-21 10:50:41
9251e66d4bd341ca06141dfdf... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 10:50:39
144df9963f25f817c844582e2... The transaction is not final 2017-01-21 10:50:39
e3a7cc58ad617da2d4410db89... The transaction is not final 2017-01-21 10:50:38
7b7b2ea4f9ef6532ea11cd66d... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000430000000005f5e100 2017-01-21 10:50:33
9f694c00f4091cedb0c827646... None Standard Script Output OP_RETURN 57ddd9a3fe3788154d517af6e017ae533a856d4b3cda01c6a7554d04 2017-01-21 10:50:28
5e2560de622b35f150dcbf42f... None Standard Script Output OP_RETURN 5487b3470ff7be55f2268e123a878bae6bfa22e6b1240920727c50b3 2017-01-21 10:50:27
8dbd5b34f9941cfa2af9774d5... None Standard Script Output OP_RETURN d0bb400791ab68659bb59ea8becf89fcf7d906605ad7af5b71a73fa5 2017-01-21 10:50:22
669b2d0751ada533408d4f7e7... None Standard Script Output OP_RETURN 9c6d0226291f49d31288474262874811336fe8f3b568013887068c38 2017-01-21 10:50:14
86e671b728d9b98f4914592ad... None Standard Script Output OP_RETURN 97fb9949b39da3aec26c84fbf21d0c4c9eac2f73979c777c5003d1fc 2017-01-21 10:50:03
beadcdb5e22844678e5d4e6f2... None Standard Script Output OP_RETURN 3253596f46454c506a617a3631357a3966337435355541444c634c506b66476e55574855656b44 2017-01-21 10:50:01
121fa8bc88fa0c5f1e6043edc... None Standard Script Output OP_RETURN ed02649e916df06e96ee55a8b12129bc751adda213f85870c2055318 2017-01-21 10:49:56
f4905b889f2f35457c652b429... None Standard Script Output OP_RETURN 2c9ffd176cf08a913bb65b00cbd99f71274117bf1574d56e2e6d5bbd 2017-01-21 10:49:50
42a96a330304f6d2e3101fd2a... None Standard Script Output OP_RETURN 65c0d9cf624556cf6809a70f0d15797c12e5382db7e72dea35f2e607 2017-01-21 10:49:42
9e883320484c625bbfe0d3932... None Standard Script Output OP_RETURN e4b0bf1afe52d73597298bdca86dc23fb55c87fcc8638830b102f4d4 2017-01-21 10:49:42
3df08e0c2975416853468357e... None Standard Script Output OP_RETURN 46c29bc40b8281feb72745d509a657b4f1d616e638afd1f698361c2a 2017-01-21 10:49:38
137c493f39f75e30d0a9c2e20... None Standard Script Output OP_RETURN 8eee185f0c38e16a7c08884b53a69804fb0b4a7efa69a3fbedbc3dbd 2017-01-21 10:49:32
d5d2e00d20c1b32ee98acab3a... None Standard Script Output OP_RETURN 1798b5aa8fa179e2c01bbde7f5fac20a88f6ebd99de98ab7e4711e64 2017-01-21 10:49:21
11de6d8a24bbf171cf86f0242... None Standard Script Output OP_RETURN 20528e16184d0fd750b6c43272e172de03fb198f320f1eb062a93abe 2017-01-21 10:49:17
24dfa274331c942a85ad60816... None Standard Script Output OP_RETURN 8aa28ad9eb8a65352c27215e516c49b690d32d736d3be5d9a040fe63 2017-01-21 10:49:15
96f0aee6054cecfd162c12e5a... None Standard Script Output OP_RETURN bf5d9e3881271d23b05fe2db27629ab93d0139832535779a6040f7c6 2017-01-21 10:49:09
3f51fa58bb22ee5ac932cbd18... None Standard Script Output OP_RETURN f23c56652161bad4ea3cf31ecef75a974c54ff3fbe9fae92e3f2de40 2017-01-21 10:49:02
4f1d06cb6f7d0c631563ba89c... None Standard Script Output OP_RETURN 7d688b4b00a5660a06f0c61883b83a44db27d3805aa7505c4d7e77ce 2017-01-21 10:48:55
4977325628f63ef0789bfe734... None Standard Script Output OP_RETURN 5d73f74fce1ae2fbacdba7eb9445ad7fd02537a197e7dab3a940d6e7 2017-01-21 10:48:49
258375ef5d503576249c0cbf2... None Standard Script Output OP_RETURN 6b9005093b142c5f440a5d786a1090642ad347e452f990f5f04d2337 2017-01-21 10:48:43
05350c208e2d715592b2223d9... None Standard Script Output OP_RETURN 31eedbf626f8e8f2afc745eedc6fefcb7b0d91b79c75dffee21cf3b0 2017-01-21 10:48:42
bb958425863d88126b763f2dd... None Standard Script Output OP_RETURN 5c2c9e311120a1c614920f7ef40de9f7563eb7f482de2db6bedb9b2a 2017-01-21 10:48:42
ced88946ebdb99dc7c61ebab1... None Standard Script Output OP_RETURN bfb28bb5e8dd27895f60ed3e4ed1cf9e460273ffa0cda0ccff376d4d 2017-01-21 10:48:37
2f842023b025e6cc1c1d75b32... None Standard Script Output OP_RETURN 54ae9ed5bf04dfcd7f937b8fd3b10135895bdb84c6c8ddfab221046c 2017-01-21 10:48:29
467bd216f1a42b1706a6f8ec4... None Standard Script Output OP_RETURN 4a84f3e15c2573c96095a0a3fe6be45d574b4e4cddb3be94c83ebbe3 2017-01-21 10:48:16
1943717eaa36b3081602ad8cf... None Standard Script Output OP_RETURN c74ea64b3694d5302ea836686deecadf4172da8726c7bd59d7aa56ed 2017-01-21 10:48:11
c52d93f9a111799d6eea85343... None Standard Script Output OP_RETURN 2744527bc2459b48f4a027940b710d8df2128838c236b0426bc1e3c3 2017-01-21 10:48:08
90bfff65842c87f821b757ecd... None Standard Script Output OP_RETURN ddf4c1a5f1e5539eb8e0844d7fc5b03edf8dcee410f7f160f8341f93 2017-01-21 10:47:59
730d4101f1c90da9883207887... None Standard Script Output OP_RETURN 239c9336a49cdfa31b83eee4189c5469cf5f2fccfa15674058e0fa49 2017-01-21 10:47:47
bf0164ff28eab9f4a0afac006... None Standard Script Output OP_RETURN baafb1966c036345b210d54836ae904c2137e93ce6f1c3a2b48523c5 2017-01-21 10:47:45
c4742af57f5d52cfc42979e58... None Standard Script Output OP_RETURN 4d303178e340bf08e2e09f4b82c52a8ba4c63f640314c142dc5bb91f 2017-01-21 10:47:37
c653c86c410d41b5a61f2fe2f... None Standard Script Output OP_RETURN 87f743a937ab6909473c7f561edd5c6eba3c1a3f747fd876f8681e97 2017-01-21 10:47:34
35b7a0d2dc31cda2eee80afc3... None Standard Script Output OP_RETURN cb875d403222dfa8fcc769b55dbbe4ab591c20a7c3913afa39a35814 2017-01-21 10:47:30
ccea47f49a3cfde11a47c7c2d... An outpoint is already spent in [DBBitcoinTx{txIndex=212442118, ip=127.0.0.1, time=1484995537, size=225, distinctIn=null, distinctOut=null, note='null', blockIndexes=[], nTxInput=1, nTxOutput=2}] [OutpointImpl{txIndex=212440209, txOutputN=0}] 2017-01-21 10:47:30
212c2eaeec1d1fde30cd44e3b... None Standard Script Output OP_RETURN 306990833ccacc8d6efabe068cacb3559a998cbf12e40850baf24a72 2017-01-21 10:47:26
60589754bff55707432161844... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 10:47:23
3d7673170937f07c8de50ef15... None Standard Script Output OP_RETURN 8f0b77b3065180d341bedc0c68469aa0f62846b645488d8b48e28b33 2017-01-21 10:47:19
8d73f86503f61105eeacfdc78... None Standard Script Output OP_RETURN 4efedf10333c9b029562543d5068753a832484338b6ff0287ca30487 2017-01-21 10:47:11
cbe1a083f9b446286374cc945... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000000300000000000081ec 2017-01-21 10:47:08
7e14e50fff72bc5f948a54736... None Standard Script Output OP_RETURN dcde4ce084113c78e677c24eb5d01ef0ebbdc8158a8d95a9ab52d76a 2017-01-21 10:47:05
ea185bfe55936dc9f40076035... None Standard Script Output OP_RETURN 1f6812b9b27db794218157026714f098611247365a60327289ddc837 2017-01-21 10:46:51
409cc078f8937979801ef06d8... None Standard Script Output OP_RETURN 7f2328a014b455b7b83bdc2241d0a7b908b7552b679bac10d742c55b 2017-01-21 10:46:46
9a07606ab613fd295f42fa14c... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 10:46:41
a514c5269f02325c81954022f... None Standard Script Output OP_RETURN 10a3327bc96f3b5b2583642e1bd5a89cc3677ce7acb5bcc98c41c1e7 2017-01-21 10:46:40
00950953532685f3aea6cd9cc... None Standard Script Output OP_RETURN 346e544027cbd9800cf4991cec69780ce681fd3e5d37b51fb87198a9 2017-01-21 10:46:37
321abc16e251a9b0f1eea060d... None Standard Script Output OP_RETURN 3a70233e678e95c3776d02226102e8b545529ab2133dba90d3e74162 2017-01-21 10:46:34
fee4ecf67f27080ad65d1635e... None Standard Script Output OP_RETURN 84c8d83f8a67e3ba1fea46ad64fbc1f28c6a110fc9d2daaafa07d70b 2017-01-21 10:46:29
5f37a8bccd9b67f271609f48e... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 10:46:20
fb79215eadcb6abce732cbccb... None Standard Script Output OP_RETURN ef1b1ab6749eacd245173b0d1eb24106dc6105226d0e3ed3e49d9f32 2017-01-21 10:46:19
e6804aecd1ff8f2fb4b0346c8... None Standard Script Output OP_RETURN 035c50176902156e251c526b31acef163e455618d835d334093d8f48 2017-01-21 10:46:12
986edfd2b5358661567165516... None Standard Script Output OP_RETURN 3e7543b498d0738549b9bc3fe625413bdf196d8f7e97f031af34d1c4 2017-01-21 10:46:05
74fafdec0d6c599cfa27646be... None Standard Script Output OP_RETURN f2f4e65bc0c4fb891661d176e9887614f407c278352d24d8018d6770 2017-01-21 10:45:59
fb4b6b190916625a68d9d0f34... An outpoint is already spent in [212441615] 2017-01-21 10:45:51
291d2b9296cc48783d87ca0f3... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000109 2017-01-21 10:45:12
8999cd4386358d8032df25c30... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000000300000000000011b9 2017-01-21 10:45:11
82702785ac12abca0c8f9adc5... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 10:45:08
67de4967f92ff867469b98217... The transaction is not final 2017-01-21 10:45:05
2e313092972afb1ab5121566e... The transaction is not final 2017-01-21 10:45:00
4743cc568a77b975590e5a62a... The transaction is not final 2017-01-21 10:44:42
7c2eeea27ced390569c23f1ab... The transaction is not final 2017-01-21 10:44:42
80d6b320a23a3413bbef402b2... None Standard Script Output OP_RETURN abaf94908e7a726c440f2d4b0a4ecc89571ee2031b9b549134013706 2017-01-21 10:44:41
ff99deed0ccd241e15121e2ab... The transaction is not final 2017-01-21 10:44:40
92dbe727b7a1158f2f1a56dc4... The transaction is not final 2017-01-21 10:44:37
1bd2709b9835edc26003dbe86... The transaction is not final 2017-01-21 10:44:37
a27ab4aa822940de974ab9ce2... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 10:44:36
0c2f36c49ac6de1ba9730f8d0... The transaction is not final 2017-01-21 10:44:36
c1f88926ac0c8f2ce6943ff82... The transaction is not final 2017-01-21 10:44:35
8db4dd1e0da2825dd3d6a76e4... The transaction is not final 2017-01-21 10:44:26
f08f42a2bc4b6ac7058ffa44d... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000025 2017-01-21 10:44:26
300267ce89d1bbf886c486a2d... The transaction is not final 2017-01-21 10:44:24
ca82f4af4aca39368003c451b... The transaction is not final 2017-01-21 10:44:21
e0bac599de5aa054e85e060dc... The transaction is not final 2017-01-21 10:44:21
b5d3183a067fcd5dd167ffd20... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 10:44:20
64544f131659a07fde26a3651... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 10:44:18
2718e99cd864d5bdf0e9af646... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-01-21 10:44:08
94480b4119b7afc5125af5a71... An outpoint is already spent in [DBBitcoinTx{txIndex=212441640, ip=127.0.0.1, time=1484995236, size=225, distinctIn=null, distinctOut=null, note='null', blockIndexes=[], nTxInput=1, nTxOutput=2}] [OutpointImpl{txIndex=212439673, txOutputN=0}] 2017-01-21 10:43:20
4bebc2ed8d1ed646d5c589e84... An outpoint is already spent in [DBBitcoinTx{txIndex=212441615, ip=127.0.0.1, time=1484995221, size=258, distinctIn=null, distinctOut=null, note='null', blockIndexes=[], nTxInput=1, nTxOutput=2}] [OutpointImpl{txIndex=212429422, txOutputN=1}] 2017-01-21 10:43:19
488d6c670c59c55ff6767e7da... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000003 2017-01-21 10:43:15
268dd4132615f28f9e1e4f3a8... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 10:43:10
4acd346b15624c467313ebafb... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 10:43:10
798ef28db46ca3d6206ae7027... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 10:43:10
f8efd715203ce15f0f9b1fc25... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 10:43:10
5b597ab916b53803b4910f86d... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 10:43:05
48252faa2a02aae867df1b837... An outpoint is already spent in [DBBitcoinTx{txIndex=212441640, ip=127.0.0.1, time=1484995236, size=225, distinctIn=null, distinctOut=null, note='null', blockIndexes=[], nTxInput=1, nTxOutput=2}] [OutpointImpl{txIndex=212439673, txOutputN=0}] 2017-01-21 10:42:47
069fa15700ad1382acb3482f0... None Standard Script Output OP_RETURN fadd0236f5a0157e43ee9e5eb4e9b3948dd7b2d268f28ae6b1283634d864567c0e8f51d9684ea4e624bb80ed14321cfd3f9b20975ac3 2017-01-21 10:41:59
f3973f7cfe8d9c85abbd7c2f2... None Standard Script Output OP_RETURN c43df6d757bf081ee697628726de66c840a3d47ce4b622f307c1d7f315eb0cd48d85c1338e1ff413d6695f59e328eb4ca83ecf457f87 2017-01-21 10:40:54
98ecffd6282dbf81ff8f98c61... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 10:40:54
da05406bdfbc29ef6f9deb13a... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 10:40:25
ada9141f5e82d37ca80d19a1a... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 10:40:22
1d2885f3d9c71553eaef73d33... None Standard Script Output OP_RETURN 31695370626f464a534e4e353141457268343143567842336763546164476f6937556b53774441 2017-01-21 10:40:01
20246feae29bc3951dee2c14b... The transaction is not final 2017-01-21 10:39:35
685bec8bbef164bb2d4cb1032... The transaction is not final 2017-01-21 10:39:33
84abc34b0efc095af5b98fb2d... The transaction is not final 2017-01-21 10:39:30
dd09519f711babbc2e1b32412... The transaction is not final 2017-01-21 10:39:30
b28675f95febb1f660cecde61... The transaction is not final 2017-01-21 10:39:27
b1ab41e087a1db0f23987b136... The transaction is not final 2017-01-21 10:39:26
c957db3722661f6e495c2b81b... The transaction is not final 2017-01-21 10:39:26
9255f7ecfb1c600191f469a99... The transaction is not final 2017-01-21 10:39:18
6569eac6b1f32a65db4498ddb... The transaction is not final 2017-01-21 10:39:16
e747660a477c8a04625d89eeb... The transaction is not final 2017-01-21 10:39:09
502ebce47fe1722811b88c821... The transaction is not final 2017-01-21 10:39:07
b3eadb4fbea89b0389543aa49... The transaction is not final 2017-01-21 10:39:07
ac66c3e9b046b13b2a305e2f7... The transaction is not final 2017-01-21 10:39:04
c7b91071c09795e7abe8efd53... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 10:39:01
8506df10e9cfc61a668815b27... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 10:37:46
520f56f00fcaa3416b8d1274e... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 10:37:25
1059b30d1c1bef7a8bbafe0fc... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 10:37:24
2dbcee1d97ce3b1f236d960d5... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 10:36:57
49efbc4e388829e37b9f3e4e1... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 10:36:14
1dcb0c3acc6bb2c70f1bed280... The Maximum Very Small Inputs Exceeded. Expected at least (30000) satoshi fee 2017-01-21 10:35:50
d4258436872a6ea7f0219d299... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000001f0000000abd0cf340 2017-01-21 10:35:48
0d9fc686dfac9515a9f2961b5... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 10:35:41
335730c97642024c9f652a8db... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 10:35:40
f8b10f051a527b226051937f0... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000001f0000000ba43b7400 2017-01-21 10:35:39
38c09e2cdb77dc5d5a19beb31... The Maximum Very Small Inputs Exceeded. Expected at least (30000) satoshi fee 2017-01-21 10:34:57
7f907e534e836adcfad2db5cd... The transaction is not final 2017-01-21 10:32:33
e74dcd653738dfabed28e18e1... The transaction is not final 2017-01-21 10:32:29
ac746330b05c65744f3ad006b... The transaction is not final 2017-01-21 10:32:29
d7244fa2a93151c70b4c33af2... The transaction is not final 2017-01-21 10:32:27
2045b6cc8872b5cfeedf40f25... The transaction is not final 2017-01-21 10:32:23
0c152c802473ff83ab978116a... The transaction is not final 2017-01-21 10:32:22
a3c343926124d92c4e8b5bb06... The transaction is not final 2017-01-21 10:32:21
6514001336038b77b1988963b... None Standard Script Output OP_RETURN 454ff94a7eb8522feba3812ad1e399f1469929f4ee0deb26c4c0cccc02600000508002004b4d4400 2017-01-21 10:32:20
a844a4834b3130fc2c082ba5d... The transaction is not final 2017-01-21 10:32:18
087538896ec438e6691240da9... The transaction is not final 2017-01-21 10:32:17
4869400d38564ae803fe03bfb... The transaction is not final 2017-01-21 10:32:16
68efc9a567d9d2fc783a94461... The transaction is not final 2017-01-21 10:32:13
585d4ad432c8ee163883fd8f6... The transaction is not final 2017-01-21 10:32:12
dcac54e634da1255e0976fcd5... The transaction is not final 2017-01-21 10:32:07
16e7e3c5bb1d2aed00a705582... The transaction is not final 2017-01-21 10:32:05
f889c150a4072f5f9b386edef... The transaction is not final 2017-01-21 10:32:05
055d739c535afce9979a28ff0... The transaction is not final 2017-01-21 10:32:04
5e3f8cd55edffeeb40da06ff5... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000001f0000000ba43b7400 2017-01-21 10:32:02
2b2c0f982b8131f437a486a89... The transaction is not final 2017-01-21 10:31:56
c62a8a2e3f32971e2b51ef1bf... The transaction is not final 2017-01-21 10:31:56
e87b56e220fca04afac08d5fd... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=211772039, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=211905313, txOutputN=0}], value=132011, address=14YqveSLRMMxpvmZYWrgKDQGjLTwCNUHH8} 2017-01-21 10:31:52
43655c7d5495c86e05a08c721... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e690000000000000003000000000000072d 2017-01-21 10:31:32
6bf4e044ccf74e9419835a08d... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=211772039, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=211905313, txOutputN=0}], value=132011, address=14YqveSLRMMxpvmZYWrgKDQGjLTwCNUHH8} 2017-01-21 10:31:19
e68d26b3b1c7f736d1af17104... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=211772039, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=211905313, txOutputN=0}], value=132011, address=14YqveSLRMMxpvmZYWrgKDQGjLTwCNUHH8} 2017-01-21 10:31:12
2b3b5d7808c697cae0acc8cea... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 10:30:28
8f47cc6d002211b2a6acc4c4b... None Standard Script Output OP_RETURN f04c8ca5d21bffd0a7f1a1517327cd9729172333741d01a18201e31cfba3a406 2017-01-21 10:30:00
fd75a76e60b38f474c8c4a3b7... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=211772039, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=211905313, txOutputN=0}], value=132011, address=14YqveSLRMMxpvmZYWrgKDQGjLTwCNUHH8} 2017-01-21 10:29:55
2f23e47b36e800afe83614033... The transaction is not final 2017-01-21 10:29:12
3045ecce859ac575a7e2cf2b1... The transaction is not final 2017-01-21 10:29:08
afc53bcf13b83d05a70461d4c... None Standard Script Output OP_RETURN 4343021500604dc150 2017-01-21 10:29:05
67326ad067097f19e30f0981a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-01-21 10:29:02
0fb88e51b31cd7e0b42ddd6ff... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-01-21 10:29:02
f226e2a1f30317b816c75a5ee... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-01-21 10:29:02
ee454198b63a7614543af0824... The transaction is not final 2017-01-21 10:28:56
46997d392389b3703e6582a33... The transaction is not final 2017-01-21 10:28:46
5f2cdc44312f03f27cd8f0926... The transaction is not final 2017-01-21 10:28:35
69a3a57be0cd128899e1eb250... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000001f0000000220db8734 2017-01-21 10:28:25
7aeaa8eea31ac0ec2ea9a43de... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000001f0000000ba43b7400 2017-01-21 10:24:45
e73b96531a1f020812b479cc2... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=211772039, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=211905313, txOutputN=0}], value=132011, address=14YqveSLRMMxpvmZYWrgKDQGjLTwCNUHH8} 2017-01-21 10:23:57
dd1ab4e0893ea3cf86c39d0e1... An outpoint is already spent in [DBBitcoinTx{txIndex=212438161, ip=127.0.0.1, time=1484994200, size=225, distinctIn=null, distinctOut=null, note='null', blockIndexes=[], nTxInput=1, nTxOutput=2}] [OutpointImpl{txIndex=212433950, txOutputN=1}] 2017-01-21 10:23:20
f299d62acd09e93bb6f989633... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 10:19:51
aa6aac90564d4d6449c48f91b... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 10:19:07
99c1e0a9261b6e7f0ddd72e39... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-01-21 10:18:43
79c45638a0b1a3e8bd879abc2... None Standard Script Output OP_RETURN 43430205604dc15000604dc150b0 2017-01-21 10:18:18
c460e70c0ac5abf04b7c3ccc1... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000066 2017-01-21 10:18:10
6d54276a9e66f30840cb9c68b... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000ba7 2017-01-21 10:17:10
3d9a925623674c75b6b0f5eba... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000000300000000000002b8 2017-01-21 10:17:10
353aa2903a433f577c2586cf6... None Standard Script Output OP_RETURN 2b2a78fa1689f07ef0285571d5821c7057579bb457289dfb785d932a8e4e00003c8002004b4d4400 2017-01-21 10:15:08
15eafada1066d613bbdf14579... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 10:15:05
c95eb660b875acf36777107a5... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 10:13:55
11ac0eccc66f78b58a8bb21d6... None Standard Script Output OP_RETURN 435031313034303050702e90427f49a462b36d3e77a719dce1165a329cbf17224474026b6a79fe09 2017-01-21 10:12:35
58cdc9b5c9e898c4f255f4c6c... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 10:12:00
ea3037b966725904cd671f7bb... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 10:11:45
ad7113ab315adbe6c98556405... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010002a0849426f0f087ed84810100 2017-01-21 10:11:21
993f055f1506a0c82be92c7c1... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 10:10:47
ef588ff717bbb07a463445271... An outpoint is already spent in [212422779] 2017-01-21 10:09:25
0b53386d78a9fb6d37bc789f7... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 10:08:07
59020e543efd3dbc44902c5ee... None Standard Script Output OP_RETURN 74dee89ba097af3161051f736ff3d45f8d6ce04e9cef48a853d9f456c212410e328002004b4d4400 2017-01-21 10:07:58
7d1bacc740b8c29957a365e06... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 10:06:33
ede20b9c0ad17c50f928da09b... The transaction is not final 2017-01-21 10:05:59
e3eab05a41138cd7a0d5e9db6... The transaction is not final 2017-01-21 10:05:39
cd459fe1af546d0ab8b5843e9... The transaction is not final 2017-01-21 10:05:38
ef2d52fa0361a666eab34ae25... The transaction is not final 2017-01-21 10:05:38
d73434b4d7f4e90ff5421edde... The transaction is not final 2017-01-21 10:05:37
c6618fb66de90ee239cc9ca98... The transaction is not final 2017-01-21 10:05:37
13eccda25eb65916a8f7aa93d... The transaction is not final 2017-01-21 10:05:37
7db0bffd33f6861893bff61d5... The transaction is not final 2017-01-21 10:05:35
5aed1bb88c0ff39df79d2e5a1... The transaction is not final 2017-01-21 10:05:34
cc99b6270ec04948a0c5e7be6... The transaction is not final 2017-01-21 10:05:34
7b35b129806e6431f1c84a5a1... The transaction is not final 2017-01-21 10:05:33
fd7b5fbfb78a6d87ea3d4f59a... The transaction is not final 2017-01-21 10:05:33
9346b809235d28b07fe1d795f... The transaction is not final 2017-01-21 10:05:33
7680e4d368553e4e97d357188... The transaction is not final 2017-01-21 10:05:33
52a8ab3dd9eb6450c92102188... The transaction is not final 2017-01-21 10:05:32
9a202b1dcd3dae3c5f57e60d1... The transaction is not final 2017-01-21 10:05:29
ed131d2a8a199491c7308bd8d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-01-21 10:05:28
3084b205539d0cc36750aa818... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-01-21 10:05:28
d494074a31f88a092e3e98a38... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-01-21 10:05:28
238a2d54a6515721698e9eb35... The transaction is not final 2017-01-21 10:05:24
469623415882a820d5d7a5cc8... The transaction is not final 2017-01-21 10:05:10
cef8374ae32486bf588b1ff35... The transaction is not final 2017-01-21 10:05:10
28fe7d2943b78493bae8b010c... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 10:05:08
e83d5764ed669d873be1a8b61... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 10:05:04
e5c6093bdf3d21dbf12e625c8... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 10:05:01
237018a46ffa6bff7cf9c828a... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 10:05:01
92f3b13806f57ac5f3753998d... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 10:04:23
3d36974f35d8a4b839b317242... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 10:02:48
ea055a929e7c181f50a5eb6c8... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-01-21 10:02:30
30074d78829406b3c9ed8d06b... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 10:01:54
3b1b58a344d81733ef5473c7b... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 10:01:36
a15ad18f32874873fcf661f9a... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 10:01:23
ec54594e3ec1c54c5131c9b09... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 10:01:10
132f3d0da5109fb61d9421d49... None Standard Script Output OP_RETURN 7accc3d1f7ee4badee8f74737475cf2c90e95ec4a82746ab09a5dbb0 2017-01-21 10:00:41
c47df371db932b529f6b1fad1... None Standard Script Output OP_RETURN 4f5320424d5720205057443a20445a7350675251386567347438625377205245465f545849443a62356332613637636432316362346535 2017-01-21 10:00:33
5045346ab9c3b56198be03d73... None Standard Script Output OP_RETURN 8455a845d54382b1c03754c5869b64d7c29a92742a08d388772190fc9bc18915 2017-01-21 10:00:16
32b4df4ebf94ace267b5d3e5d... None Standard Script Output OP_RETURN cdc2a99fc4cf24d20f9787dfd9f7ac1d409a429ff7d7672fd365110b 2017-01-21 10:00:16
8025a05c50ed5cef6da540aef... None Standard Script Output OP_RETURN 4f410100028088c3d9788ac2bf8581970600 2017-01-21 10:00:10
4fdfa27b823d79ce52b8f3574... None Standard Script Output OP_RETURN 0da533c2d053ec74c7c0abffd77c5a21b700edda62476588346ba466f43a18ab 2017-01-21 10:00:02
1aa7b5406e54bf82521c387dc... OP_EQUALVERIFY: non-equal data 2017-01-21 09:59:41
2cc3a8d68f1bb4f17e7b65ff1... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 09:59:13
c76c1e0feccd1a92dd9cb0527... None Standard Script Output OP_RETURN c582df6195b789dba974a5217ecb96d6e086882d7889f81e7b8806efaf68a808288002004b4d4400 2017-01-21 09:59:08
69ff386420a626e462dc7dda1... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 09:57:31
2e76661e9fc259df7a22f5f17... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:57:31
87c81bbdfeb84da988945dc44... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 09:57:30
b2ff7e70a4ebdaf5613a85e3e... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 09:57:30
9c4a4526cebc53ee1ef138023... P2SH script execution resulted in a non-true stack 2017-01-21 09:57:30
b96c79b2716a29efc584f2589... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:57:30
43f81d7be1f48cae5650f6814... P2SH script execution resulted in a non-true stack 2017-01-21 09:57:30
91e499fea318e2d9988211a6d... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 09:57:30
e16958bae99c53fd01d7edd94... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 09:57:30
18ba5e70148307711b4ec658c... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 09:57:30
5e592795debb4a65835d12f76... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 09:57:30
69be2e7648244baf23bdca37a... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 09:57:30
4dd4908dd1c86b08b4a6d6274... P2SH script execution resulted in a non-true stack 2017-01-21 09:57:30
5c0053f65e52ef1e903a30a62... P2SH script execution resulted in a non-true stack 2017-01-21 09:57:30
a615eaaff46648eb5dbb70483... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 09:57:30
cb1b53cf0b47d6b2c824c72a2... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 09:57:30
0b8d967e2cecef181a00163d9... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 09:57:30
6fcc64f04d879f1ad942714c7... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 09:57:30
0b133bf304092e544c9b9929e... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 09:57:30
cf5c7671627c0d3b13c95a141... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 09:57:29
6f19fa1298db44580c668a4d1... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 09:57:29
5daaa4d26279fb29cf36da109... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 09:57:29
0052a6bd9ef260c4eec7b38ef... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 09:57:29
fc3e85df0b4016639c3e64257... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:57:29
6cd1282afdfb94d74db25aae5... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 09:57:29
52a8aed2d311eb8b3f6f9f75a... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.5 2017-01-21 09:57:16
379e46157153d85a7fb31bb1d... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:56:44
69ea320a6637b8bec2ccbbdc0... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000e6c 2017-01-21 09:56:16
e8a3feb50c004c69e01d053c5... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:54:11
98dbeb125bddd2eab6bbec2d1... OP_EQUALVERIFY: non-equal data 2017-01-21 09:54:07
ff218441213f6524afee16be5... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:54:03
2fafd43ef738ea3987034f9fd... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:54:03
52293443df3bf22c8a13e6845... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.021 2017-01-21 09:53:54
158ea9b96dfbaa04f0d0baa46... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:53:53
d1d4e976518d1a61e2baeacd0... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0044 2017-01-21 09:53:47
0f3be6cbeccab2f3176fe66e8... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:53:45
b718e94e1f25ff637554dc167... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:53:37
1a81541e7039316f1fa4667c2... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:53:37
7343d110f79a0557be1280f4d... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:53:32
2595db4191b56689e2040127d... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:53:31
9c74fc17a47d498472eb57a18... OP_EQUALVERIFY: non-equal data 2017-01-21 09:53:30
27d86ee55646c6746ec76a301... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:53:29
da24a0c46ee30b35e9d575eb0... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:53:23
b708234039ad88ca677589f25... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:53:22
d080379ba1105349f980762ea... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:53:14
bc8fce860b91b6e7c6f4b03e4... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:53:14
83e425b45419d4927dc463ca0... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:53:13
3bd153bf26e452dea76c624cb... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:53:10
04083d9a4d6e34885addc5406... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:53:09
ad34726fae744f07b520fe4ad... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:53:09
773e4389f4cc22279cc670c43... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:53:08
a977674910a20778abc7db88e... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:53:08
75f3e8382ad27ce646a18d151... OP_EQUALVERIFY: non-equal data 2017-01-21 09:53:07
0e7c5ce1cdbf62580f59d87b1... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:53:06
5027fa079c43f92d9aaecb2a0... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:53:05
1ac9dce3eeb161715c738dd08... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:53:05
0e1e9ea0094efb721f0ab7d88... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:53:04
2a5759f07ae9dba5e85212b8c... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:53:04
4cbf1f431cf95f018c29b6610... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:53:03
edb24b6a45f32b2d0557ad2b8... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:53:03
18fe234366ff7be72a91cb579... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:53:03
7f0cf4674abb6f745b50c3e1a... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:53:01
274e4912164d06f62b55f1a9f... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:53:01
92c39d0b5c58ce6917ce7b8c6... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:53:01
2a5c7a34aa7ccd8662c43ed9f... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:52:59
33501cedb5f5a02b25bbbd297... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:52:56
96064e119920d5807f1c8b81c... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:52:55
8d5b5323759b5ae8660baceac... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:52:55
5afd27f9a73e509c606e8d6ab... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:52:54
6f31ee9ffc5d0b05c1daae84f... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:52:54
cde193b68bac1d283c23207a5... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:52:51
b737cb95d746198a15086f8ee... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:52:35
7282c3ccb26c23d8018c4c7e9... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:52:34
21e1ecff8e4e289cb3c2ab90e... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:52:20
8e559888a502b8500b128a51b... None Standard Script Output OP_RETURN b10c760ae624f9e3f76bbe124c553db5294a4670455949c162370e428ba1cee8c269 2017-01-21 09:52:18
38ebf91b5fe09e877e9a6a23f... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:52:07
63bf6673aa01960a442608a69... None Standard Script Output OP_RETURN 435031313034303050276701b61bf8bcf3878397790ff335905f4f106a4f85c7e43c5df2e8e5636e 2017-01-21 09:52:04
b686663af3ea0436552ff152e... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:52:00
789928e9c23d3981634619539... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:51:53
40da1f32f7496d154ab01df30... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.052 2017-01-21 09:51:45
bcef3bf085adaa8f37069c6e2... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 09:51:42
1cc282ed9fe67fa8251c00a4a... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.53 2017-01-21 09:51:42
f3b23d8f3c9a160e057b08b41... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:51:42
f7ead370d70773f3fd925696c... None Standard Script Output OP_RETURN a135b72f623dca267b0bb56acd896934845afdec7a7cf22089b153cdd30e00001e8002004b4d4400 2017-01-21 09:51:39
644dd12166e256ba0e013c467... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:50:46
9d695e7d2f6bf9f01e2d0f096... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:50:19
7e8a26dca21a1e06d75d66675... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:50:15
68968ea0d8766a7543fa62d61... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:50:00
c65736ea7b2bc3ca333ec3318... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:47:43
11f88097a5a8574e5ee377a36... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:46:37
c3e7b12ed611d78fcffce966d... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-01-21 09:46:36
2312449326b339a4b1b7409ec... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:45:25
ebf33fc47e1e553118a2edc22... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:45:25
faae8b670b53a361507099784... None Standard Script Output OP_RETURN 4f4b54a82228b6f43b4c26b12472e84fd750bd474c247b2931c759dc96e0a127f9e5da 2017-01-21 09:45:18
e804d3d9aec8ee8d84ed3cebd... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:45:12
fff29b70ca7b37b3e8f525e06... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:45:05
6377dab4e3eaca2199b60cf10... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:45:05
68276f71cb210d6069732f9a0... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:45:03
f5b7ddc39706ab952d683c9d7... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:45:00
88cd2b22738d4bd890c9e9973... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:44:58
a7d3629da10ec3c7540ec9c9e... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:44:53
97b6db0951363a555751e20bf... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:44:53
44719edcc55dcd8d06d48a3c5... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:44:53
f123b54948d7bfa5e698bc2aa... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:44:53
10cd06274066adc49baa57850... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:44:51
ee992ef94e98833971da730e2... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:44:50
0e1f4a9270e5ae61c334f5466... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:44:47
e314726eeab841f4a4b4ed5f0... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:44:44
8c577d1005f70c7d10c69180a... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:44:44
d954a52dbfc133c5aac282503... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:44:41
6482174b5406fa4d3e371465d... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=211772039, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=211905313, txOutputN=0}], value=132011, address=14YqveSLRMMxpvmZYWrgKDQGjLTwCNUHH8} 2017-01-21 09:44:38
d78c8b4dd4e6596f760f241a0... The transaction is not final 2017-01-21 09:44:38
3eb33879b37a73d0e6cff1bda... The transaction is not final 2017-01-21 09:44:37
b4afe47903da3bb9d8591afbb... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:44:35
89a7d46aea7c3206c02699ee7... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0025 2017-01-21 09:44:35
3b77e42113fc249621a0dd86a... The transaction is not final 2017-01-21 09:44:33
69bf53c9aebd46f686cda9215... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010001a7ea0100 2017-01-21 09:44:31
2b88612993ad742e545bc0404... The transaction is not final 2017-01-21 09:44:30
22c2bc3b69a88c06655f9074f... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:44:29
5ade322dacb16010b6745008a... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:44:28
2d91f80cbb969988406ecbf48... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:44:28
ea595c314c23ebbe2be6de6d8... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:44:28
a96c5e38777ffd7bd59b636fb... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:44:28
440a71d85e975866161936af0... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:44:28
3fa8a5ae5a65521addaed6e85... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:44:27
3ce315a79bb8b7a2aa9e28599... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:44:25
5a90dd778b2a7ff668b9ae288... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:44:24
3bdcd81df32c1011441dd8004... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:44:23
2545343d15633ec859fc47441... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:44:22
67b749d8ba1f55c215ffc762c... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:44:21
ad86e04bc79f5d81381911a48... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:44:21
4ac407b8bc4f6d836d0581af1... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=211772039, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=211905313, txOutputN=0}], value=132011, address=14YqveSLRMMxpvmZYWrgKDQGjLTwCNUHH8} 2017-01-21 09:44:19
065fcae058ef0db910e185f1d... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:44:18
67504df662f41603c4c1d741f... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:44:18
0ca06b604a6bed72836530f96... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:44:17
045a615a97946f89f3aaec7a5... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:44:14
e05a2eb28edfe07e12e75d4a3... None Standard Script Output OP_RETURN 7a6c02adc978dfcb1366153d090ace8cb9daf9cd1b13ba5f3588086e 2017-01-21 09:43:02
5a07bb5f09b7848b9f450e4a8... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 09:42:34
5b170d8416dac90c240cebb65... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:42:09
05b9631def01e6417142d1e05... None Standard Script Output OP_RETURN 43503131303430306a36fa0d84477437f0976ec98d935557d16002443b5e127f53077227bcdddab7 2017-01-21 09:42:04
efeb58cc6220cb8542c00af05... None Standard Script Output OP_RETURN 4350313130343030bdd6b2d077fe468bb0210b450d73f16598472ec40215844036fe372d435d935a 2017-01-21 09:42:02
f241d7e95db07c035143c3fd6... None Standard Script Output OP_RETURN 52409499b2134c1bd494b7aa69ae59908d03643fdbb7653e0c6f52cf58de4101148002004b4d4400 2017-01-21 09:41:49
c29229e438d287f6c1f386af0... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000000300000000000002b8 2017-01-21 09:41:42
04a0db039e5766b4f44cf5db1... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:41:40
05a867e2e8cbcb63c83ed1870... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:41:36
aee4c67dffcc3be9bac8f3e67... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:41:08
73f4bf3e5ce42df8301d998c6... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:41:08
d9b3f80f87cb75d2286e82d32... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:41:07
6571f2b0217eb5d3ea238655b... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:41:02
fec0d058c07917f07ecb64938... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:41:00
4ed803e27a15b39bb89c02cdf... OP_EQUALVERIFY: non-equal data 2017-01-21 09:40:50
f138a604d235e448be6a667c4... The transaction is not final 2017-01-21 09:40:46
926edbe0444f22b2e96f420ea... The transaction is not final 2017-01-21 09:40:46
61cb632267ee9e7c4ba8d5c3d... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:40:26
3a8e8fa7e03de3fc53e60ae17... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000001f4b 2017-01-21 09:40:06
6345bd769677faa804b4545e7... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:40:00
50b317279278fb2cfed50ff44... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:40:00
487c1d7f39c84eb4708499006... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:40:00
8a4c42f3748c7ae95adaaee3b... None Standard Script Output OP_RETURN 12e6de0b7608886c74a1b0c9dccfdc161f580e01b548d71b35774094 2017-01-21 09:39:40
b93ab173ab5fddeb06ddbe302... None Standard Script Output OP_RETURN 37363536303631383137333938 2017-01-21 09:39:40
06caa68d39e5af66b73cb55cb... None Standard Script Output OP_RETURN 4378634c9eadd3d9ab553dd403c3a681c98a06caf78aeb667dca4639 2017-01-21 09:39:37
9e0ae0c1bc0abbf775ce89006... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:39:17
2fd69fe1711376c2330fbb9dd... None Standard Script Output OP_RETURN 4f4b54f065f9c837a240ae7eefe61a09d70e4a36e9961d7b586aa85a6e58d8cfad6c43 2017-01-21 09:38:59
f82dc33d6d042dab36c23bf20... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:38:41
39752efffc94457cc69ddc522... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:38:36
9808846e1ba8a903f04516e04... The transaction is not final 2017-01-21 09:38:35
1f6c83e288e7c669dca361f7b... The transaction is not final 2017-01-21 09:38:28
f29eeafd0680efc11a9510601... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0044 2017-01-21 09:38:27
68906983be2711d3dfbface3d... The transaction is not final 2017-01-21 09:38:19
3c1ae5a625d9118d8d1118af6... None Standard Script Output OP_RETURN 4f4b54f58fcb2307f9afbdbded2195951a31413fc77deda980c7ca713b888fd8a911f0 2017-01-21 09:37:58
5994f66ec3c70bb526f83384e... The transaction is not final 2017-01-21 09:37:03
a9bb85270bcf557223e198a4d... The transaction is not final 2017-01-21 09:37:01
f9490f02eed0214d5ace6948c... The transaction is not final 2017-01-21 09:37:00
971d7ad8ff10c23930bceacda... The transaction is not final 2017-01-21 09:37:00
1cd0a305e3e1d488e6842b705... The transaction is not final 2017-01-21 09:36:59
deecfbed686667b6253ba6af3... None Standard Script Output OP_RETURN 7f2b3b92f29749cbe0352c3fe1a220a74a658b678115c64de081320a 2017-01-21 09:36:59
1494de0cfa6516c8de22ba535... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-01-21 09:36:55
1385353891885ff35d2c64f02... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-01-21 09:36:55
d7ae5b8fdd826f6879ae92e57... The transaction is not final 2017-01-21 09:36:51
7bbc39bc41737d8ff9c3567dd... The transaction is not final 2017-01-21 09:36:49
2da01027287b14731c72cf182... The transaction is not final 2017-01-21 09:36:44
20462b9002407c028e301b85a... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 09:35:09
e330aabdbcaec6571bb6973a4... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 09:34:50
a1561b3b383621bf9c5bce662... An outpoint is already spent in [212392670] 2017-01-21 09:34:41
b771c7eec8401207f8eb8fcfd... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 09:34:29
5f2d5a85483426df9838a7c4c... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:34:26
cf57d11c16f6e8ed52a52f3a5... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:34:22
c381be6b01ccf59a4e0a1d50c... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 09:34:10
41dcd02bdef0230d7f25202b4... None Standard Script Output OP_RETURN ba8719cd454edd39e811f4355b65c37188e0578b7a6fbeef39a3a45b08f500000a8002004b4d4400 2017-01-21 09:34:05
4a07a77d145f1af620fce4f7d... None Standard Script Output OP_RETURN 14961f61b6231f400e9f42aac5c54bfa1c328a8c11427c1205e0612e 2017-01-21 09:34:01
68a99ed8ad5eed9a4d3546759... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:33:56
b8d5a900df1b0b28a238a3539... None Standard Script Output OP_RETURN ca92000462ab5c58065072ae91d7c5116fe788941cf2230ffb74cf26 2017-01-21 09:33:49
5e858b4480a9108a0cbd7353e... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=211792002, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=211905313, txOutputN=1}], value=139886, address=1FDwJ2BQX71GySCska3iWQLyYtDSwz7FPz} 2017-01-21 09:33:49
5cb7c2f7db451de16d995b5ab... None Standard Script Output OP_RETURN e681ec2da66047fafb823793cc78f52362ab53991cd9fa5ed9843c4e 2017-01-21 09:33:45
8f3910996099edd600c3d5604... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=211772039, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=211905313, txOutputN=0}], value=132011, address=14YqveSLRMMxpvmZYWrgKDQGjLTwCNUHH8} 2017-01-21 09:33:44
2d7855465f6af5d754b2274ce... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:33:41
a01be22687ad1dc3deefa5996... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 09:32:38
1d03278c4cfe70a5fbb847552... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000fa0 2017-01-21 09:32:36
ebc37fb294e1097bedf7e06e8... None Standard Script Output OP_RETURN d56e213982a32341a8e98d45a8dde3a49bb05040f64fbb18ac3c6ec2 2017-01-21 09:32:27
c36cb110bd6936702421be33f... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:32:25
6e86344f792d08e5d5ac7c247... The transaction is not final 2017-01-21 09:32:24
bfa7838dc131ee385c1975618... The transaction is not final 2017-01-21 09:32:23
3be8630774420947f855f21e9... The transaction is not final 2017-01-21 09:32:23
b278e946c4a94c16104c40e78... The transaction is not final 2017-01-21 09:32:23
678ac8acab593e4ca1f9b8aae... The transaction is not final 2017-01-21 09:32:23
aae73c2664cb91b3d50626b0c... The transaction is not final 2017-01-21 09:32:23
f4650166e07d685d816c22676... The transaction is not final 2017-01-21 09:32:22
032e5cf740ad8ed09c1483ee5... The transaction is not final 2017-01-21 09:32:22
398eeeed2e507715d236eb878... The transaction is not final 2017-01-21 09:32:22
da42ee3a84f4f7c47b4d4ee48... The transaction is not final 2017-01-21 09:32:20
c1ec0351bce4c88e842a0c082... The transaction is not final 2017-01-21 09:32:20
39db7c1a61f2c1164b9779e8c... None Standard Script Output OP_RETURN 4343021500603a3140 2017-01-21 09:32:20
493566e4edc0d9afb80675f45... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 09:32:19
1a1f5facc6bfd28bf5d8cb393... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-01-21 09:32:15
b7c79bcf3731e47981bf615cb... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-01-21 09:32:15
9c72f8b9cfb2cbc53fd0d10c0... The transaction is not final 2017-01-21 09:32:15
aac322cd3b8b497dbfaed9ce6... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-01-21 09:32:15
f02073837b9cd4fa4984abc44... The transaction is not final 2017-01-21 09:32:15
c641c23d11d34aaad6b871077... The transaction is not final 2017-01-21 09:32:14
0324fd9d4be3160030293a25d... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=211772039, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=211905313, txOutputN=0}], value=132011, address=14YqveSLRMMxpvmZYWrgKDQGjLTwCNUHH8} 2017-01-21 09:32:12
8fac60ecdeb329b188a9511c0... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-21 09:32:05
e5a60adaefd5eb0aef7af1d64... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-21 09:32:02
24a7092afbc5f52df884fae8d... The transaction is not final 2017-01-21 09:32:02
0f5c805ea79add5fea129e361... None Standard Script Output OP_RETURN 43503131303430307a8269f6f719b312f02a40cdec2edeff82ad84784eb9bbef8c0d3bb5ead3f6b8 2017-01-21 09:32:00
39bb254f82574cca65517f1a5... The transaction is not final 2017-01-21 09:31:56
d817640786ec15059efa2a59a... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:31:28
5933d792fb68fd79f0b9ccae7... None Standard Script Output OP_RETURN 565597e5e6844644491057479c6e222698314f38150e8d4b8ac7c2e2 2017-01-21 09:30:56
dab51278817de3b03f1bcf85e... None Standard Script Output OP_RETURN 70441b2d3eee77b9967ece219a47937a70e358d6c916f47f72017b70 2017-01-21 09:30:33
589c3a4c6dea4ba71baf7dbcd... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:29:49
0372aa54233533e18b06d7c6c... None Standard Script Output OP_RETURN 1b095adc6bf8714fd801048538839b1921b38755f2c8ccd7f7b36324275f18e5 2017-01-21 09:29:33
3179f8027fb1daa8632a0a7e9... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-21 09:28:17
db10d467f5198746a6e050f9a... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.5 2017-01-21 09:27:44
f77fd33ffdedea18d2f30d066... OP_EQUALVERIFY: non-equal data 2017-01-21 09:27:17
dc55977b541657146a41b6fbe... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000000300000000000000e8 2017-01-21 09:27:15
cbb38e5aea8dc3dde01990dd8... OP_EQUALVERIFY: non-equal data 2017-01-21 09:26:55
26178c558be3b861f8fab97e3... None Standard Script Output OP_RETURN 9bdb43e1558dd36ef6184bd3a206d671a61c691e850d943cf1dea103cc2734d269246f8332fb98d70d23b0bf751db0ba7dfdcc0e7472 2017-01-21 09:26:40
e9449b9820cdac77207095fae... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000001f4b 2017-01-21 09:26:34
20e33bce2c7b0795ef3fb4121... None Standard Script Output OP_RETURN 4ffe37f1e80de4130436848ea87bb122ec457a5ef7e34654e52089b2 2017-01-21 09:26:22
4dc0f6e602a3b4b2c6991a7b3... None Standard Script Output OP_RETURN 2ff104aaf663b8c6498f18a2d0c0ae62d49cde34987a255872519be2 2017-01-21 09:23:46
eb021e9d864e5502ca3ccd064... None Standard Script Output OP_RETURN 4f4101000280a0b787e9058aca82dff9970600 2017-01-21 09:23:42
1d2058e546dcacc2cbc09c164... None Standard Script Output OP_RETURN 4f410100018084af5f00 2017-01-21 09:23:40
12dfcacc0c3e3c9904a0d226c... OP_EQUALVERIFY: non-equal data 2017-01-21 09:22:24
dfdd55878b5f5e8818de7e81d... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000fa0 2017-01-21 09:22:13
415824e765334a5b8f742e2b7... OP_EQUALVERIFY: non-equal data 2017-01-21 09:22:02
e0961f050620f8f0f3a432425... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000430000000005f5e100 2017-01-21 09:19:47
058a7b1140e56e7188d3094bc... The transaction is not final 2017-01-21 09:19:05
6bbc397647200d6330f6ae1a4... The transaction is not final 2017-01-21 09:19:02
b65358b0ae86b2bb5943387b1... The transaction is not final 2017-01-21 09:19:01
b81fa383aaac67f7ad1b91587... An outpoint is already spent in [DBBitcoinTx{txIndex=212420301, ip=127.0.0.1, time=1484990217, size=373, distinctIn=null, distinctOut=null, note='null', blockIndexes=[], nTxInput=2, nTxOutput=2}] [OutpointImpl{txIndex=212409651, txOutputN=20}] 2017-01-21 09:18:59
6b13e3888a490f706de254f80... None Standard Script Output OP_RETURN 43430205603a314000603a314050 2017-01-21 09:18:11