απορρίφθηκε Απογραφή Συναλλαγές και συγκροτήματα που έχουν απορριφθεί από τον κόμβο Bitcoin μας.

Χασίσι Λόγος Φορά
335bf3cbf08123417e781bbed... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:59:31
76fc9c7ab5b22a398424d3488... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:58:52
a55f7c1cdbf6ea0bf7b139215... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-29 08:58:50
d588144f80ec33baa32029fef... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-29 08:58:50
50749ca6f09c5c53e0cee0663... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-29 08:58:50
8c0cd15d3096ae96807384d9a... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:58:50
311a2a17931bb7fd091cdd423... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-29 08:58:50
1db2eda8ac70cc02bb0b874a2... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:58:48
1c41574cf421b052061869719... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:58:47
b2ce81c7449e77f390c8a4131... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:58:43
7ad9fa0254e799a59d0aa70e0... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:58:11
969937c562672ae564ade6c86... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:56:08
650107606746d90c2218c0a64... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:51:00
3bdc10bb5a367b6ccdebe2125... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:48:17
9447e4114b5c59c0e02d80e83... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:48:15
20ad7059681e3e4bd3d894cc5... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:48:12
7a4d409ed8cea26f74ab02e47... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:48:11
c9b67f95f205963a5a49b30a2... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:47:34
73a13579a4e63d0402bce4d9b... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:47:32
92393d0fc901a9562e6dda53b... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:47:29
3a070b8b3d0341e75e1801bb7... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:47:29
5e06ee8c078fbf77513a61ba1... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:38:10
e65ae2e3bfa1d17fc20dc2061... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:37:15
2c6f1b1b0bb0ea083c962586c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:35:59
64ce515aa633afdc31482fe71... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:35:55
a3965edcca26a377c0e824e87... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:35:53
baefdfaedf5ffa8478165a8d5... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:35:51
9dbe133ea1f0f969c0d2d58a4... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.506 2017-06-29 08:32:47
ee3dafe0edead97253a777e6e... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.506 2017-06-29 08:32:46
28961cdde7e7fe8e4f3a73b77... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:20:33
0e2d35c06cfe9c1f64219fd2d... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-06-29 08:16:17
78aace63f76363002d0828d69... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:14:19
798ef28db46ca3d6206ae7027... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:14:19
5b597ab916b53803b4910f86d... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:14:19
dd314b9d8cc7fab9c84f9e432... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:14:19
0819edb677ebadc0077d5551a... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:14:19
4acd346b15624c467313ebafb... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:14:19
f8efd715203ce15f0f9b1fc25... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:14:19
268dd4132615f28f9e1e4f3a8... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:14:12
87a1c77ea9745c7bc9dbdefe8... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:14:12
fffe5cd43e5fe410da519f87e... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:06:42
55725ed39ccae241e2678a8d6... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:06:39
2b4f08cecd454ccff0fe75df7... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:06:36
46a0d36e4db8d52cf8bcfb62f... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:06:36
9f6273e2e6e9e187ddee92a66... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:00:39
397d8d9b1a6ee5f2a8ed8054e... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:00:35
5a3214d9f26a1dcf51ad8a48a... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:00:33
f4473d7aa8bfd3577c0e8a5cb... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 08:00:32
9453d26eb9ae4cc56d30647cf... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 07:56:20
c3953b8ed86ffcf4f52089810... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 07:46:49
1d3ff36f8482f2c9540918a04... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 07:45:44
80c5fd1dbc4ab00634d45c887... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 07:44:00
4e0d7b4e2b77b96d8a27e75c2... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 07:37:18
dd6db17f6db68874472e79bc2... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 07:37:18
1f3f3db11414b9ebddad0cb51... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 07:36:31
aa7102f68df6e56cfefeb6e48... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 07:36:28
a5516e880d493dabdb72ad7e7... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 07:36:25
6b8363173a09262a38085dd24... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 07:36:24
b72510558c1e199fb67ed7f35... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 07:34:10
900181546afd7a5b6f5653e5f... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 07:23:33
ce0f5ed2df77d605c764303fe... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 07:23:31
ad5072248e44cc1e7abe1c6c6... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 07:23:28
d875ae19709408a5e623527fb... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 07:23:27
08ccbbf01afa0b3c57e126d54... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 07:17:53
d9ea123c88b8ff0dfe133650b... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 07:05:30
90dbb8cb3906af3420d922c2d... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 07:01:06
fe396108542fbc3adc99f1d9f... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 07:00:33
917d7c06b35f240a3db347d8c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 07:00:17
f82b4a0b3c39aac1eadc17a93... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 07:00:15
cfd8ee211729309ae9b506893... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 07:00:12
910ddcb2fb6baa84627e14e4c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:57:57
292f4dfb55f813c1ff34fd4de... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:57:54
17e0619fe25207b825e3d3fe6... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:57:52
e867833b49bfc0301ef6910e9... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:57:52
4b810fe250e196f6fe4f02fdd... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:57:21
3d3f8cb150a839502dd295fb3... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:56:34
07f65f7380d78caf42652653f... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:53:41
d88c8c6461b4d59692edb09ed... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:53:37
9581e0b27c1bc937466777b86... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:53:35
144d1bc134e17a01e8296bf86... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:53:35
7c56e6ad06bfa3680732fcd1c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:53:15
6c040747d422872fd66a59693... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:53:15
a15b42fab0bc3d6a2e768fd54... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:53:14
e754d05e782e74c1b0204632a... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:49:54
3319cfabdef75bb1ea5b5cc91... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:49:25
0854a8434ce9e63fa01216609... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:49:22
ce86d110b4eb5018a55b58713... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:49:20
1924ec969c6e2a860496ae16e... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:49:19
c38ed54bb8d40f8bd6a2196a1... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:44:34
4ffb0fccb469e35729e74f477... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-29 06:44:33
36aaef7dddbc71c1422417952... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:44:32
f2ae1a16041568f51296e8f4d... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:44:31
5983679778d48f3cc85deac95... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:44:30
dac11292e9d6d8eae8497d1af... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:41:17
00fa87ebcd9d29b321492ba4e... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:40:44
cf741a31a2d79c344f960b395... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:40:41
1f433e4a5b3b357ffc6d57664... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:40:37
edb234e4ce03f737fc0f342d2... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:40:37
742e0bb6a1eb28e311bd746b5... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:40:37
72c4640e14c7222792feccd5d... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:35:53
dd237c5760f3b648d24a2c38d... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:35:53
776836376aa1844e9d171b9ef... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:35:51
79c10bab25ad895e5ee10e45f... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:35:50
7ce53fc0de06a038baa121a08... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:28:50
8b599b384f922af24ec5bf392... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:28:47
e59c99971c51e1722f8b73eda... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:28:46
7022227589672a08c370e736b... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:28:46
4da05a963255d6680e52fe381... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:07:04
20ce72c4272fd56d0f23aee2d... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 06:01:52
d6692aa75a4fc9d81e811fc1f... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 05:56:31
4c5a29546916b8868fa3ba573... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 05:56:30
540e4cd3b1e4cd9655bed546b... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 05:56:28
83e3bab8641a005538e78b7d4... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 05:55:02
1f9db316831deb0b22157c8e7... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 05:54:59
14d9f900262230e402d76ddc5... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 05:54:59
411051d0e46cf9259f7870e5e... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 05:43:48
42758596e0a6fe595e5322e2b... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 05:43:47
d83652df7149cc178790e5614... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 05:43:46
9fffb575e6810f217c545a7bc... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-29 05:40:52
17882f6bcd16b211984049fbf... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-29 05:40:52
a036eae9e786e164702f1ca1a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-29 05:40:52
f0b32c85c83c58faa4a91641d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-29 05:40:52
6b3106e8e0694fd87ee958947... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-29 05:40:51
b8b920bcb2e6634955501efab... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 05:40:48
68a7e5e2edd2f08587f5737bf... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 05:40:46
799eee6495d634b5ac21ed67f... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 05:40:45
9319c2ca0bf371f86f80e80e2... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 05:38:00
15a35ef9b57c6e55ef8f79b9b... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 05:30:59
fb4756e87e7435d441ba873b1... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 05:30:11
84a9a51d7075623138ee80b5b... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 05:10:50
a41459bbda6d1e277799f513a... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 05:08:15
e3a1920cabe1c29c388196017... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 05:03:01
8ebb0c15e34fbe05d82739df1... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 04:59:56
5357fd778c23d92267dec2543... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 04:59:55
4b60ad26f0c46595b094e946c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 04:59:55
7fadd53c414ca020ff8c23b78... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 04:59:45
40d67163596aa4f7a31911b8a... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 04:59:43
69c1dcbc01ac841248e53e4a9... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 04:59:43
0f9e50de4ee02a735060e6332... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 04:54:47
f52c9486b8abf3d6650f19ee9... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 04:54:45
564896175776110359e9a2877... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 04:54:44
06df0e2489b94eca06ba11503... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 04:49:50
8cb7dc644a7e6fdbbaac6b670... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 04:47:03
2886b38b3fdc888b3262bb1d9... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 04:47:01
2f77bffa33581ff2af94d1d3b... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 04:45:50
00693d460a97aef6ee4466c50... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 04:10:16
4cc3867146fedb8639a408398... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 04:10:04
d1ea191379e2e32d2f90c60be... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 04:10:02
95df2bb5bb320f8892f05bfd1... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 04:10:01
5faf0396f4156ccf9c062bd17... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 04:07:39
79a2f877afaa25895a7d00c2a... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 04:07:39
82b11109cdefb56b97a06f59a... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 04:07:37
2d869ac0523ff6b9726237b4c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 03:54:19
beefad9474ee2a9cbfb0b5f5d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-29 03:19:46
3ddc0df0bce207a8ee5f04dcb... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 03:19:40
08430f656b501969affce9f67... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 03:19:38
e52c480f6732efe03984e4733... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 03:13:44
f19ce73e82153fa93d2ae3d91... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 03:11:53
59653924daeda6ed048d57236... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 03:11:52
72f019a9d61a2de99b3fa1456... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 03:11:34
a102178ba16b48488d7cfe6ff... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 03:10:18
c34fb8c41431884e5dfb7daac... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 02:58:54
70d9f2acde8d24418ed606be9... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 02:58:52
84ad5981abb59ec608d276d2a... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 02:51:09
5c48b6de2dd304ee466c8ac33... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 02:50:13
f5b506f1f8c28e1176b1941a1... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.506 2017-06-29 02:45:16
aa3e80beea5ccfd2ab7d71521... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.506 2017-06-29 02:45:15
20870e12f6ba4f42faf1dd1a6... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 02:42:27
d1f9c3f23a679379990592aa3... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 02:42:24
b36bcd3f479c094360467b608... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 02:40:38
a903754b4b3489e17c2038f55... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 02:35:52
5a00c4f5e40d9a95e840de70e... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 02:35:50
d205ae6dead489df84770ddb7... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 02:01:58
89d8fc34eb1d9838f18e5a23f... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 02:01:58
24d3d1318d9173bb1bb4f5c8e... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 02:01:57
3ed0b8226683e6d6cc4faa964... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 01:57:09
db256ead0f006a48858e55ac9... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-29 01:38:12
9495cf34439ade2993f5c572e... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 01:38:08
8262582759d2f36f0ce0d6415... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 01:25:13
1b66ce3971582496dbab0deaf... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 01:20:36
732d05fb8af2a8b9d124f6dc5... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-29 01:13:46
484f6a9dc356b1878a18f35b1... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-29 01:13:45
1cff7fff6b4ff41263cd5568c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-29 01:13:45
a02871648c33e3ce63927a631... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-29 01:13:45
dd1b3d6f126d5a1373667c4b1... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-29 01:13:45
b429699eb30c9a7d27cd41303... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-29 01:13:45
3161882d8e8ac6b68b8d6190b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-29 01:13:45
01777a7b237a00ca2b1327d03... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-29 01:13:45
7a9ecca4f9fad39f912e6f659... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-29 01:13:44
2f2d1a5f9d318268f98f27dff... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 01:10:09
56c28537e77902069760a239c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 01:00:46
57daccb3f166d0f402d81b9e0... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 00:59:36
2a02968ecb19e4fa3e8b0b7c2... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 00:57:19
3f60162f785bbb6f5fa0a47a7... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 00:55:47
bacd9eea6e6e20b9fcc133bcc... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 00:54:04
e8c66b5e6b77eecc8167318c8... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 00:37:57
d1e7c10fe4d1895cdb64dbc4d... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 00:37:09
0e24ef9d63bb330ee1223dd6c... Attempted OP_DUP on an empty stack 2017-06-29 00:35:36
e0cc72930a6e6c9763a4eceea... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 00:35:07
330a2cf69633364c4f9dee43c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 00:33:13
67d39fddf6936faf3578685e5... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-29 00:24:42
4ed6aa03648ba65d4007177df... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-29 00:24:42
48edf9abf32b11220fb78df51... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-29 00:24:42
a687e665f68665d9970899312... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-29 00:24:42
a239f02449340ee466dd54fb9... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-29 00:24:42
926cb5e9d1d0f91cd636fd79f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-29 00:24:42
b6cb8ceefb0ba4d544e296ed9... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 00:24:27
a006f17815912192f00da5626... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 00:09:27
7261b46b5d0393789aac547cd... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 00:05:29
f02af7ce474343d0a852e13b0... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 00:05:27
6454fa87c40e433690091df36... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 00:02:43
28effa3c61db2ee25bce88bfd... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-29 00:02:41
64c01d07e4ea926e525f2bb5f... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 23:52:17
2fa86520acabdf4ed6eb59d9f... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 23:51:45
c1e4bc23cc021f545fb77da59... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 23:51:43
ee86f3b220d48af54c8c4c843... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 23:45:50
c2db9527f1ddc85a30c80a378... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 23:43:08
798589a36d16066ab381b4a8a... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 23:40:09
2f6f4eee3f6babc5bcee82e83... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 23:37:54
46c788a2318ae5da1697e064e... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 23:30:42
971fc36436336f93cf0c38869... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 23:27:36
bdcfd32181aa2223ee288b91c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 23:27:32
8f4d7fe7077661bcf1b2f7fb5... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 23:25:04
359dd8af4f4d56269014e035c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 23:25:04
4623c58db6a0f3dbbdc4981e3... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 23:25:04
8b6d9690d4b498332363e0c27... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 23:25:04
a6105891dcc18e585f86835b3... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 23:25:04
ce2097c2848fb672da13ba518... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 23:25:04
ad73a7f5d233136f52de2068d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 23:25:04
478a6b00ff8f4b7e51fc7948d... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 23:20:12
5df4234f2bb372e8e8d756465... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 23:20:12
5c368ad9e728faa8b351161cc... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 23:17:58
bd99675e7a85d53d69bad9c26... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 23:16:11
6cdd470685f84632ed3e19637... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 23:09:52
ab036cb4557a7db0482cd8589... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 23:08:25
47e0c3578c56e582aefa5e3fa... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 23:06:54
1757c85174c233701b064a1f2... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 23:05:42
56ea62a056660fdd452174e59... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 22:58:49
15cc6edc5bd7c861697760687... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 22:58:46
2db51e980d326070c3835ac5e... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 22:58:08
d00918b7daaea06583c19ea8f... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 22:52:45
889c44867aed4811285444e59... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 22:42:52
48425203e2f8b55798477425c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 22:42:19
0805171cc5dcfd9e708335224... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 22:42:19
b168630e960c87ccb00ad46c1... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 22:42:19
461aff2b69979554214c72833... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 22:42:19
5a41b6f5e0b0dd5c646b469d6... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 22:42:18
79fb0d17af5548cb5c3b62021... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 22:42:18
8dc3b888e0b62931fb9b33446... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 22:42:18
adfa3863dd9c063900faf3a61... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 22:42:18
5b388c441d4fc03de2fc0d028... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 22:42:18
f9fb2a46a1d3fab2763aded68... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 22:42:15
e56554cf254dc0591b175b6f5... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 22:42:01
40c2c224fc7023bb1d7f684b1... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.506 2017-06-28 22:39:06
49bc5636b2385b82dda518f21... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.506 2017-06-28 22:39:05
fc87a9b54db3e19832ddaa706... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 22:38:55
8078fed6d11bd2cdad0a4f85c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 22:36:17
e55ab97bd84ac6046beebd8e7... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 22:32:12
2a0d4d3ef4610d63c4497579d... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 22:28:23
66ea54945719af9a2878aeff2... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 22:24:06
0a1eb7fc7ad2385cd735bf06f... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 22:20:56
fd098a316e76bb2cc76fb73e7... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 22:19:46
e4ecec32b6dfdd5696ae80a30... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 22:19:41
4831faa6e99b8fc598b9ca3c4... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 22:19:08
03c60db773edd04af203182f7... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 22:19:04
702f6b6a7a21e95cf2b6a0093... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 22:16:49
a5e9a345c699c490db84f6895... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 22:16:49
a68272f8ee1ed6108c5ea2481... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 22:16:49
450a7d6bd44379d1e5eaf7d35... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 22:16:49
20282db0b7e2e226399a63d75... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 22:16:49
6a8b04748b9ff43b0353bed7c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 22:16:43
e1104b80bf8ccb30ee0d18540... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 22:16:40
3f6e3a6016fbd792d94b804ae... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 22:11:09
bd91704500451309b3005c5bd... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 22:04:31
6c94ee3cac342118306db9884... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 22:04:06
682b9d0cd610393e500e2ffe6... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 22:02:10
143221f424cec5534a41534bd... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 22:02:03
a13332ba5176d52506289d908... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 22:01:51
8bc604ca4518f93c232e31750... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 22:01:49
841547b43df51cebe0c208b28... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 21:55:03
a55084a23970348e540b6c2c9... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 21:53:34
f029875d89e17b8499f134559... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 21:53:33
390d21bca27bb7990fe1f4646... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 21:45:40
fc35635c9c1ac28d1a89998a1... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 21:45:38
ab21819a1f56ed615e15e95f0... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 21:34:05
0476d857c73094d5b7e7decb7... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 21:33:52
bcba498986c4ff9e88de8085a... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 21:33:16
faef0cfb5c132fbce12200df9... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 21:32:03
eaf1d89bbe3bbbf84c383f5dc... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 21:32:03
f05244470a03dd2b89c63b583... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 21:32:03
a3f3a937c0c86e99ed7d6d174... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 21:32:03
1a9ddce38b7a72518f204bd88... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 21:32:03
5ae1364f036af963a734b4f43... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 21:32:02
68a64f57f565759de2e4942c9... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 21:32:02
9404feff83ca3b776da1f47f5... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 21:32:02
ea959ede84e4680eebfa6d808... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 21:31:57
f448a2958e4a519fbec0c2612... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 21:31:54
3a7d594dfc0b3eab703963bed... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 21:30:11
5dcd64f8e241e2ddb3a1e8719... Transaction is trying to double spend. Input 1 is already spent. 2017-06-28 21:28:33
5debc5a4ca6c9d20b59b09e41... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 21:24:42
fdda904a1f54559c184d74c28... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 21:23:10
0c0460dfedd825d4b4f06ce8b... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 21:23:05
9027326ecef650f591a970ee2... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 21:22:22
d2335d30b4bb9bfeeb4d755f1... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 21:18:44
7fa1b06797ee4e41691b0132c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 21:18:41
98dbe737c8639f0ccefd0e789... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 21:14:28
b44e08742a4c6f7b9c9bd73b6... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 21:14:26
2662bd65e4f2e102c7dc7200c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 21:14:09
fc602db8baf68a1de3756fbce... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.506 2017-06-28 21:12:19
b827f0d7b45bd94241c46625b... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.506 2017-06-28 21:12:19
e35f4f66cd216d76a519ee3e1... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.419 2017-06-28 21:12:18
2b5549e6bcd86631d4deda382... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.419 2017-06-28 21:12:18
d177c74f45139d134bf0d9dfa... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.506 2017-06-28 21:06:48
9ea7d3fe7f3c673cecfa4c93a... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.419 2017-06-28 21:06:47
c318c1ee8b1b300225dd7070f... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.419 2017-06-28 21:06:47
249b04ec65728a5f76d9ba56c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 21:06:32
167992e7093240fcbb1b6530e... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 21:06:31
a4adc591e5317620a7cc57f59... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 21:05:52
304d992db5a28de89c9b0f968... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 21:05:44
e28e3f40db47ab417dd768472... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 21:05:43
6d4e563ba5feb11529b14cfcc... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 20:59:19
48606bd7d23fd93ed1f01d94f... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 20:56:55
76ab1fc14c401fad8004992ea... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 20:50:09
5e1bfd353e61862eb3e8cb320... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 20:43:41
def162af631612c0d35dcb85c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 20:43:05
12e0f14d68d5ecebe4db5b88f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 20:43:05
c906f7799b627e8b77a6a15f2... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 20:43:05
c5597455aa082daf0d6de207c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 20:43:05
3ef096f574cb938dc493e122f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 20:43:05
55152810e03518e73808409e6... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 20:43:05
93d309ea9c494a466c2474c85... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 20:43:05
1c1926c7981746ab300792dfe... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 20:43:05
ce585da4df83a82089e98cda7... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 20:43:05
29977d76841d12bbf080ae73c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 20:43:05
f30bff9841227017acdd58588... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 20:42:54
2fa730c5a04938e620db54a2b... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 20:40:52
880600b899fbd51c76f73c4f0... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 20:39:19
d21a739aa375d9f06e4a75035... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 20:38:28
bc3036116a5b2c55b9ad626ff... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 20:32:54
1f7ecebe1ce1979b303067d13... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 20:25:53
3b9b23e935b1e7ef55f329aa3... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 20:23:06
f36209db8b2e2a760bbb02f01... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 20:15:31
d21633ba23f70118185227be5... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-06-28 20:12:09
a97a07ce205a7600378328134... The transaction is not final 2017-06-28 20:05:29
73731e41bf4a13d210fde221a... The transaction is not final 2017-06-28 20:05:26
9b22e8019e3fe65450d16811c... The transaction is not final 2017-06-28 20:05:25
0027fe9e62ab6256ab521bd86... The transaction is not final 2017-06-28 20:05:21
83de70cfe92392dd3fd60f192... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 20:05:17
8295cc976719f5d6282ab24fa... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 20:05:10
73e90be233660609bc8324a1e... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 20:00:51
832667ccc16c25c5bab3ab8c2... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 19:55:46
ad5ed8171f415e84219a794ae... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 19:51:50
b27be3603385ba98e5d096e60... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 19:49:14
b4cc3e44813e36baf040a4422... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-06-28 19:47:22
8bb2ecd1b3ecc5b6fd8d0a59b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:31
87c1ccb0c901df4a6231557e0... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
34b1ca8ad297a2ae8cd91bf08... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
9e03a6f0a249bbc689c3a0810... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
fdbed01c143be61cdb99debac... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
350a8c6dfe05e7efc47d016cc... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
c388e28ac648f02446cd1650c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
7f5c0262e85264722e7a1062b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
de1a899495045a2b6015fe634... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
19047ad2e06d9d55ccbdc3b6c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
37ac506cdb04be947e1495971... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
3757b40db18f2a7b3659c867c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
3e5c8d242dbcb0de08d849ad7... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
7f4135cb7c6c02dcf088da9b5... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
07b6fee5be8b9354a08449983... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
10225bc1c6d07bcf78ea16538... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
13828c34bc41e687d9785bd78... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
fef8fbcd14f78d33427524a76... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
e218a0c1d7ba729350774be51... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
ae292b987f7b11ab8cf4ba04e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
7ecf519f28b218e59559a3089... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
ef979dd527f3d9d8c7b010c3c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
53c65179a386cff917166123b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
5f17faecb8041fd55e06209ea... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
e402c471138e654d56d6a0847... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
6f48e2efaecf7d943a614798d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
5fc781d86d44138121f575ff9... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
c2aa4cb014a47d7fb81c5c79c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
3b54696f2ce1bf7b1650a4245... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
e7ad8ad91768f05a73cb56e34... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
0267821f8447a35804c6660c0... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
a0c04b7542954dd4b1e6fbda1... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
30ffcddaa71b6a43ffa0f1f79... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
64fbcc4a5b301e247865a43af... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
08a5b953161bce132c68f5453... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
cef8f119d75e68274669cff51... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
90958d779083f045dd5f9bc15... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
c993e4bcb20544301f5742ab6... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
a07621b9f1b95856afbe46305... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
8aa74bcdf9acd8d4f23a9d22e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
093eeef63b33edf1c2dfcde34... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
b7b8b8cdbc79c1b7f47712083... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
8ff7a32679f74b56fa6733cde... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
a6ee29f8261509cff01b4f412... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
6cfbbf5cf8ced75d2dd827fdf... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
b2182565b94d3ee8136a849e8... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
3612af2ae8f2b59521849c65d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
8dbd4267eebd6581fdc56ea5d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
1eba007b0dde1b6207e599b37... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
5b980504d243b966baea11e11... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
1abe5dfb8c5df57f172a02e32... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
d00fa9a91aac2c074ad08c5df... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
ffe0793f295266c87d254dbfe... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
cd5f495486d0817f79ae07862... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
7d64c7481c0ee9e90b061c0e7... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
039a7245fd8c6c5b93ec4453d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
109a46ef6508604424e2f704a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
9b4e3112afc857b4702d8acb3... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
78a60115c6dff71fb62dae0bd... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
f420a417fff8706ce978a65e8... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
98ee72d8e66b929b8fe923135... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
94e5f1e220bc3670b05ad91fe... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
7e7a5db9c26803388e0535390... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
d13a5d0e73897d0e09dc55727... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
7647523d86aae348915ac9211... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
ac5261bccb7112b5c5c25bc21... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
f70efd5bb86f1e288a60d8f05... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
98bd0ecf976a2393dc108b80e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
3a58740ba719e611ad2b5faad... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
786c3449b1feac71858eb6d42... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
e51adb5338bb331a82373c1b0... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
8202c0eb7fbf78bf77e61c85d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
7312f0ffd3a33f4cc070974ad... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
bdd2094844ad72b7d98d36658... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
62a023e7a3c771bc5a411a333... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
9fbfc9d6e7e0be6e60a63842e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
1efc4b83eb19937472562a814... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
6a9fa847753a390a9c97a9ccf... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
e0586f4cb1f666a82473e9bc5... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
b5f2179ce19cb8bbd865cad9d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
6d5a85f7e82f4be72171deebd... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
6b283ff85a7c74e8c63896991... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
28d4824ef22e9ea7ee62377c0... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
69b0fafdaedf7142ae27d8a49... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
f8867ef4bffee271cbffb87b6... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
831afcdf84612c63f69d2e8ff... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
82903577aef1e58ce73b9ba83... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
5d5b6b3f7cdc65b84a3c4dc1f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
4052b97de9d8b3378bafadca5... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
d732b3d2eafce75635241646c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
82b9cbe0038914cf1594b6d76... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
e4daf7bb9ef4613452141ac9c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
85b9a15ee3560c2ac76f7e213... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
3f6afcdf0c75aca869d7b62eb... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
22c53be64aeef40106eaf93d8... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
7cee4f9f5d41d65ce547e4748... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
a0dbed64402ad388e3db25626... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
d9e0483b29dea276e89dacc60... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
1abc33911e600b96b370664ea... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
9aedf28d295a8313c4d39ad2e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
f178e3617fc4617eb78bba90b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
cba266b1d55b12d2d49e1b470... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
cc0ef6d4d4d389e37cfacd22e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
b0303b112ce99dae9207ed832... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
42d2b475b0a1c7d35221bf23b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
9076957a2a1a62183252b4962... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
3f192816696fcc3c99453288f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
2a78caacc1e006cec4ba0175f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
253dbaeef19b780f3aa76eaba... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
62c7076de46ccf831afa7d762... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
3ffd8216a29bb639703c4219a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
bb5c4864fe2c343a657cd292f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
86043bdb91ad10efeaf74599e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
c45feb6b8fc88c97d0e6c3f3a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
6d661bc0163ff8c234b4e9e42... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
a32b52b92be7784d41395eac2... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
50be4a2bfbb56e9a295ba26b4... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
267bcc33a256f61fbf43897f2... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
7e6bbe398819cf8e8f04f79f4... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
9608f4d2383a26fd76dd6542f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
ccc69df6d60583230306cb3e4... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
d9c3d4a7c55388ec29bfc8f9e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
e86d9b954558524639441d459... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
e7be84272e1e4de3762f27ff9... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
373f820fd4359bdc8291686cb... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
dea53ccdd14059a2ccc12b19a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
06cf5fccf782c3e9d066043ef... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
23f223d4fc17684529c9d2794... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
c5b3b1170d1c7aca5bb10290a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
463d334e265562fef496d2cfd... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
220e827e51a99ec3c50656339... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
87a9b21cbb56b8278f799cd98... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
0a7de6c4b602c7aef8b7cbdf5... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
bd9ae3ee3a0c9b6fec1a74c1b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
e48d33c0f12f0bdd6db57afef... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
7ed4d339bdaf58ddeb32e6cff... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
060f1b37b6cac1fcff85be4f9... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
483593ab975aed4901e16d61c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
f07b0511491bf707c65074435... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
222033d65d24501cc1c61db71... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
041edefbbac4af0ed218e46d8... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
11a63db4dc696866e3c3d6523... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
ffbdfc99a2916ea8bbace72f8... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
e3e1aff223ab84cf6d5a8a3ca... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
64d3836d2e3b04c742a563682... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30
80c58d5e4679fc7f3c9e9cff2... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-06-28 19:45:30