Τελευταία μπλοκ Δείτε περισσότερα
Ύψος Ηλικία Μέγεθος (kB)
459415 1 minute 998.14
459414 2 minutes 999.86
459413 7 minutes 998.19
459412 20 minutes 998.05
New To Bitcoin?

Like paper money and gold before it, bitcoin is a currency that allows parties to exchange value. Unlike it predecessors, bitcoin is digital and decentralized. For the first time in history, people can exchange value without intermediaries which translates to greater control of funds and lower fees.

Αναζήτηση Μπορείτε να εισάγετε το ύψος μπλοκ, διεύθυνση, μπλοκ hash, hash συναλλαγές, hash160, ή IPv4 διεύθυνση ...
Transactions Per Day

The number of daily Bitcoin transactions.

Transactions since .

Market Cap
Hash Rate