Отхвърлени Инвентаризация Сделки и блокове, които са били отхвърлени от нашите Bitcoin възли.

хашиш причина път
cc38da9f7a5831aa932c9e2c6... None Standard Script Output OP_RETURN 53bd9b1c939b2aa130199297c0da1d00e24dc770d1165ec2d907e94c 2017-01-20 09:55:27
c18c3c044baa1b5b1677cdf67... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:55:26
c6969917d4b42444011441def... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-01-20 09:54:04
32e7aa5ecfb1e167f9a338ccf... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000002008 2017-01-20 09:52:40
a3483f448cf3b859b40ab954d... None Standard Script Output OP_RETURN 435031313034303062c15b0012bc9216c8f47b32090155d6ed64d4063a55fe7fcc30690325fd9462 2017-01-20 09:52:24
482f48bcfc33dbd439d8a4026... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000000300000000000016f7 2017-01-20 09:52:23
d14c43c5451c3b1418e2283c5... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e690000000000000003000000000000704c 2017-01-20 09:52:04
fa288ddbfe330a0f910ce95f8... None Standard Script Output OP_RETURN 23c3b1c6631460a1255f6a46117d6c8d3cb4f0f648a19053c13b7282 2017-01-20 09:51:25
3b44bb7d5787d77f6f92aa77a... None Standard Script Output OP_RETURN b10c998e09cc3059ad19fa011ceb3260521d9f150e15385a0a756ae58d482981ad45 2017-01-20 09:51:22
748f8794d12ffa13b115a84da... None Standard Script Output OP_RETURN 53359b733f34dbee0c9fab9ca989d28ced4c2d2624e53adc2550b47cc395a6302bc40c0c8ea3abba427053db22db9707d213361f5df9592cf4a9fb09a9244827e15c8fab 2017-01-20 09:50:48
24b214af3f52ce0ba5b292c41... None Standard Script Output OP_RETURN 5ba6d5146073c5f071494e1f2e087e757c4c7838893583f98da86864d491b6f5 2017-01-20 09:50:00
6b7e3bc59cedb39f006e15130... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.5 2017-01-20 09:49:58
17929562d41f952a2b5cfab29... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:49:39
3cc53ab83621bc3475c0629bc... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.5 2017-01-20 09:49:25
3feb8fd9a0c564cad259d75ec... None Standard Script Output OP_RETURN 4f410100028081bed70f80cab5ee0100 2017-01-20 09:49:19
aeaba5a07e817ca7eaa3c6d5e... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.4 2017-01-20 09:48:50
ccab07b0527b7e5098349abe3... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010001e1b3a54c1c753d68747470733a2f2f617262782e636f2f61726258636f696e3135 2017-01-20 09:48:44
d8259ae6989b950feb8038608... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e690000000000000003000000000000b9cd 2017-01-20 09:48:43
21e0d711977ed3dceba2b4379... The transaction is not final 2017-01-20 09:48:38
a92398809de4dd5fdc3853dd2... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:48:37
fefb2a15318a67fdc5c50c485... The transaction is not final 2017-01-20 09:48:32
7709fd4dda6714c4f67ad6a1c... The transaction is not final 2017-01-20 09:48:26
238796a2d16956d99f5d4522c... The transaction is not final 2017-01-20 09:48:25
d26555e2d0239e1ef6d5f0f93... The transaction is not final 2017-01-20 09:48:23
9eb69f55079068451a2e21a1a... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.4 2017-01-20 09:48:14
967a59a95676aece0d0704b90... None Standard Script Output OP_RETURN 90cacbc5e3de74094bc066e80159e63f1671a074a868c7bb3dfa29cf043e0000927a02004b4d4400 2017-01-20 09:47:59
4e113f79470114f93ab68153b... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.3 2017-01-20 09:47:40
828088dc0e2aeb24f72245152... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000000300000000000001de 2017-01-20 09:47:10
a4b3f8a6ddc0eb75f8775e3e8... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.3 2017-01-20 09:47:09
2e1027129688a2b15567f454a... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.2 2017-01-20 09:46:36
883281aa7e2050e2b1313fca8... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.2 2017-01-20 09:46:03
6d1d7f39bce155fe890ee9ab1... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 09:45:46
fa41466a99798297ad1b6b896... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.2 2017-01-20 09:45:29
ffde44c563772d84ea06e376b... None Standard Script Output OP_RETURN d7c05245a916685563a56c6b8a1cd8149dd740395a6b5cc7578479a4b4d8ba9b1fe13d5f232cecabe7c581040c5e27381f059b9d90f4 2017-01-20 09:45:10
ba6d995b896447a755f05d57b... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.1 2017-01-20 09:44:55
f234f50d89569111bb9f3d88a... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-20 09:44:32
80fe2ed070448720770568173... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.1 2017-01-20 09:44:23
2ae3f5ad977ca20e260066839... None Standard Script Output OP_RETURN fe2a6b2fea6aa99fce9c9e691fa47960f71c0f1415997ce36b632d5c 2017-01-20 09:44:09
96772144749ec64494f24fd47... Push of data element that is larger than remaining data 2017-01-20 09:44:02
f8cd95c3c07f0606ebff4f798... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.1 2017-01-20 09:43:48
1eb13e42da3a7377bc65bd3b6... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:43:31
2a42fdbafb15ac8b0ea58da7a... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-01-20 09:43:15
de928dd75032f863e29acc6c5... None Standard Script Output OP_RETURN 434302150040e0f001419010 2017-01-20 09:42:39
4c47759ec004fb06553f4060a... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-01-20 09:42:36
97b6db0951363a555751e20bf... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:42:32
22c2bc3b69a88c06655f9074f... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:42:32
86f25f51673529a6af8c3cd8a... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:42:31
5250f81fc93c759ca393c49bf... None Standard Script Output OP_RETURN 435031313034303067ac771e0456b7933c0e00b67629d9344033dcd176b5af4bbd03645b6a0dbada 2017-01-20 09:42:24
ea445276eeab5054a55a4b3f7... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:42:02
ba9444025cad08b0b094548ed... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:42:00
1ed8cc5d379160ffefca4d6a0... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:41:33
d4ab59961398f405dd3dca0c5... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:41:25
80bb25dea599d9a50ea89ca07... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000023 2017-01-20 09:41:06
eb223406b0b3cc757ab241367... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:40:52
ca1e105f833613e7d75bdfd05... None Standard Script Output OP_RETURN 4f4101000280cbf3c5118094ebdc0300 2017-01-20 09:40:41
4d7c19959983b8c1ca012c92f... The transaction is not final 2017-01-20 09:40:24
37548fafe3dbf5f7e29924b8f... The transaction is not final 2017-01-20 09:40:24
d8de694a31ece0a20a2d546db... The transaction is not final 2017-01-20 09:40:23
d4e07a9ead003badc457304b4... The transaction is not final 2017-01-20 09:40:23
07d8c5613ca0361557822b66f... None Standard Script Output OP_RETURN 212f6af3fdc1552f5603790e7c2368ddbafe59be5e7738dfb3333918 2017-01-20 09:40:23
b8cacb509669a3d1bf9dcdf0c... None Standard Script Output OP_RETURN 4b43010001017b22657870697265223a223230323030313230227d 2017-01-20 09:40:22
49f529c76e678036734eefb13... The transaction is not final 2017-01-20 09:40:22
ffe4ec5c045379154dcde696b... The transaction is not final 2017-01-20 09:40:21
f08bbf39620b94169c900bdf8... The transaction is not final 2017-01-20 09:40:21
547183f3f35dcbd860bb2630e... The transaction is not final 2017-01-20 09:40:21
cc9842a4ed143608c3e2902fe... None Standard Script Output OP_RETURN f24dd6045da53be7768f1cae8627f87a98b4c30e3de522456286bdac 2017-01-20 09:40:18
6ea53d28d3177d52f355ac84c... The transaction is not final 2017-01-20 09:40:14
e2c1ef75074410aa06af36511... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:40:13
c9972ef11267f80a9532c08e3... The transaction is not final 2017-01-20 09:40:11
50ba0ce7d53163a47dc25fdda... The transaction is not final 2017-01-20 09:40:09
9251e66d4bd341ca06141dfdf... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:40:08
91687b2fb6a06f2e40e340f82... The transaction is not final 2017-01-20 09:40:08
3fccb17088369e2fc90a6e5b6... The transaction is not final 2017-01-20 09:40:04
2221e62f1dfb6e87b5a6779fa... The transaction is not final 2017-01-20 09:40:03
ccd60b3cacf2426eaa4e3ba9a... The transaction is not final 2017-01-20 09:40:02
8bebbb8dd95c4e7c76efc33e1... The transaction is not final 2017-01-20 09:40:02
de7ecf15791db67ceb4fd792d... None Standard Script Output OP_RETURN a128b387713f1eab19649e1d02cd92dbedda13596557c188f07a409e32e55fd0 2017-01-20 09:40:00
651d5e85548298cc4afc71a45... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:39:37
61e8cd00080dd29599bc09fc4... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:39:30
9a26970bed633a7fafb270698... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000000300000000000003dc 2017-01-20 09:39:15
982fa352413527f13573f8365... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e690000000000000003000000000000002d 2017-01-20 09:39:14
38fe2990b4b896b3bc2716d14... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:39:03
6bd1df14000b33c84b376d3ce... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:38:46
40e22d25f9c8a611ead0c4c4d... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:38:32
80d126ddfe3ca8cd1f01b1836... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:38:26
afd05473ccb975fc7623ba8b0... None Standard Script Output OP_RETURN 69643f61d4bb58162107d31a1e045df90a35e59b79e71995fdf409de05a9686e09aa724b785e07 2017-01-20 09:38:23
c60ec9c6e5d029d6cd12aa171... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:38:18
02f732ab756b5455b71d6b789... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:38:18
8adc2027b6578aed38e5e7790... None Standard Script Output OP_RETURN 69643f1f69d49bf9d2da8e76294260557d50634ec70db395fdf409de05a9686e09aa724b785e07 2017-01-20 09:38:14
8a27e5ae1a381ddb3c00f4f97... None Standard Script Output OP_RETURN 69643fb4d12717e414ef3f8c1685ee6eb53df1e6ac087895fdf409de05a9686e09aa724b785e07 2017-01-20 09:38:06
d29a8c6c817ef8430924b2a7c... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 09:37:55
4d6f803140d1222df6241f634... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:37:47
bee8d9b517fc9342566e847a5... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:37:38
89349509aa2a9d7dab12f3829... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:37:00
626c2f5f4bdfe2a6d27ea15d0... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:36:44
6bf50b78575fbc5e790813701... None Standard Script Output OP_RETURN 7601a51305f14fd156def16bb9a0bc93cc0868118b8e9920021ceb47 2017-01-20 09:36:36
a1410fa9b9010219b59e3c3fc... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:35:49
1a2f31277b61f6c935ef533b9... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:35:03
c8a3a3837d1ad2ca8304c0014... None Standard Script Output OP_RETURN 4f4101000280dfdea21580c2d72f00 2017-01-20 09:34:23
ff2591bad7bfa8e2f170f779a... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:34:16
b15cd9cecf43c06a58f1c39f4... None Standard Script Output OP_RETURN 2e9349bc4a22f6866031037fd2df5ea7fc9b31f2b43b00952e1335fdd2771506887a02004b4d4400 2017-01-20 09:33:55
a89e4ec1e860546b702ac7568... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:33:49
30c33153849a8168463265907... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:33:47
99a6d1d31b6832a55a28bbef7... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.5 2017-01-20 09:33:43
8bab2f86443193fbcb7b3dc72... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:33:41
63a8ee8b89da78f6ac446e4d1... The transaction is not final 2017-01-20 09:33:32
f42ffdc36292d73dceec5b433... The transaction is not final 2017-01-20 09:33:28
c828f98aadcb6c7efd102177f... The transaction is not final 2017-01-20 09:33:27
1d5af01c78356b6269034ce1a... The transaction is not final 2017-01-20 09:33:24
5620af8074ed3a3c3f3220ce7... The transaction is not final 2017-01-20 09:33:23
16ca5f940f1be85016dad2399... The transaction is not final 2017-01-20 09:33:17
8c491cd2363dd56be54d6df87... The transaction is not final 2017-01-20 09:33:16
77b7a9e029497fbd8f0ebfd1a... The transaction is not final 2017-01-20 09:33:15
ea29a9d26637ab97a50ef4654... The transaction is not final 2017-01-20 09:33:14
bfdf8b738b7a3029f53212c4d... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 09:33:10
ab02a3eb56578fd5c42f1ce69... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:33:09
e1ec5ab0e7da1c260c8b0951c... The transaction is not final 2017-01-20 09:33:09
44d6b56e6441b6f2e955dbf8e... The transaction is not final 2017-01-20 09:33:08
dd0f93e50010fc3f92e7475fb... The transaction is not final 2017-01-20 09:33:06
36130fe9e760057ba843802e7... The transaction is not final 2017-01-20 09:33:06
f1c37aa5715e3a2b00a2ff77d... The transaction is not final 2017-01-20 09:33:04
e07fdba36f956d68d915a7fa7... The transaction is not final 2017-01-20 09:33:04
10b32d4883ca03c1911e918cd... None Standard Script Output OP_RETURN c531959067adfda1f456e18f0f115d7fd067583afe4de23518851ae8 2017-01-20 09:32:56
213f6020cf19ae52db16d67f2... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:32:33
4a17e008c9485e5194cdb2345... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-01-20 09:32:24
f8ca9446efd29fa0f994f0c04... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:31:56
a64713583c6c71d613bc0eb01... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:31:48
30074d78829406b3c9ed8d06b... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:31:48
f8853c625a17ad6cba7136c62... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:31:45
9255e013f9c783eac2eda7d5d... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:31:44
8214e73276426187736a32fa3... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:31:43
9b6109de5e2b57cdb692e49b7... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 09:31:43
7343d110f79a0557be1280f4d... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:31:42
6422da0210c42d01a6a6f31dc... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:31:42
fb9a1d55a317aa2ae174c7391... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:31:41
3e8dbae37af51bd301e33626f... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:31:41
9e0ae0c1bc0abbf775ce89006... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:31:40
2c95ad6eeee5429f5958d492b... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:31:40
0e7c5ce1cdbf62580f59d87b1... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:31:40
44719edcc55dcd8d06d48a3c5... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:31:40
3b732f8647a621724ac08b082... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:31:39
7c52ada5affb07de9b40392eb... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 09:31:39
66b21e45e8f5edeabaa54124b... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 09:31:39
01c99b5c69fed357c560ea9b9... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:31:38
1d59d69fbedc0f2297eace0f1... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:31:38
954f96a3a8b8f47ba22473aee... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:31:38
3c17eedcb9eae737a4686deb1... None Standard Script Output OP_RETURN 69643a6a6f6b756e6f2e6964 2017-01-20 09:31:29
b04389c7d2e1f4d77412c0238... None Standard Script Output OP_RETURN 69643a6c617572656e7a6f2e6964 2017-01-20 09:31:26
5be8aba2d94ecc9a308e589d5... The transaction is not final 2017-01-20 09:31:23
e6d5194644eb05a99d3b9bb64... None Standard Script Output OP_RETURN 69643a7377656465746f6d61732e6964 2017-01-20 09:31:22
d977ff0d50114c472e1aec035... None Standard Script Output OP_RETURN 69643a6f6b636f696e382e6964 2017-01-20 09:31:17
f813fb23089b6a451811b239d... The transaction is not final 2017-01-20 09:31:16
463247da71dd8dac8d72db4cc... The transaction is not final 2017-01-20 09:31:14
d36f9d5a3d5f09dc3f5878670... The transaction is not final 2017-01-20 09:31:14
d2aa41b3d3dc89a5ab22ccf22... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:31:08
f20a7b19e655c7f8815d9edfd... The transaction is not final 2017-01-20 09:31:04
197bc9e408a8bd034075d3fa8... The transaction is not final 2017-01-20 09:31:04
aac2c9d2b5536b5ddf2a781a3... The transaction is not final 2017-01-20 09:31:03
882a8380325f1e7a4d72d332b... None Standard Script Output OP_RETURN 53359b7376f7e639696334508ee2e0b348e924ff650496a32f091ffaa642c67cffb4bcacef7692683a89e7438de2643c7fa17ce8c3585177814ed99d79f86fbab9a5b415 2017-01-20 09:30:47
84c668f9ff4656cd177f5dabb... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 09:30:29
b737cb95d746198a15086f8ee... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:30:12
96064e119920d5807f1c8b81c... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 09:30:07
38a7cb5fd7a3127fbf7eaad77... None Standard Script Output OP_RETURN e88deeea358d8b2e1eb4a4717be82c1aeb14b5037d8a1c3d061cf463a4f43646 2017-01-20 09:30:00
0e1f4a9270e5ae61c334f5466... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 09:29:53
68234c6dbbf496002923e9e3a... None Standard Script Output OP_RETURN 69642b3c9c9b2f3f8b32cbb0b304821e286097ecfbe759256258265ea2b7ccb3e125c6fe52b1bc 2017-01-20 09:29:48
73f4bf3e5ce42df8301d998c6... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:29:46
cf4dd5a0fa3a93d10d9a4d99f... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 09:29:45
d710bd6cdcb120a70cc8c5232... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 09:29:40
c1642b7e9469a9b2bb19974cb... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:29:40
b54f2ff8d2c21b52ec5d51857... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:29:38
88b092d1070319eb1e6f01bb8... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:29:37
fd87eec686d3e97c25e1b1bed... None Standard Script Output OP_RETURN 69642be2dc832e3986e0ede175ca7cab3eae924a6360e28de6152a6015ef12e8d5267234978ed1 2017-01-20 09:29:34
cb4aa667e37aab1db78ff8aa0... None Standard Script Output OP_RETURN 69642b2eb7a901e8adeb802a56334b2d50ce34fe7f5cadce7fc4991b5b4d909f1deceedd0d86c3 2017-01-20 09:29:23
3be561baa263e60fd37f6ed74... None Standard Script Output OP_RETURN 036c459ad6df2b9865fcf9fa954750f64ce55b492de7379237335920 2017-01-20 09:29:15
298d284d9da28e867d5c07533... None Standard Script Output OP_RETURN 69642b872054aac9f0d90d21495bd522bc4dc8fe7f5cadce7fc4991b5b4d909f1deceedd0d86c3 2017-01-20 09:29:11
db148a19c6db0a119672efaa3... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:28:35
1ac9dce3eeb161715c738dd08... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:28:34
bb3930bb07b4f07153532ae1f... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:28:25
5027fa079c43f92d9aaecb2a0... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 09:28:21
09520a8f44de5000e1ce1e7ec... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:28:21
33cb00726ddd199ed82ae7500... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 09:28:20
f10512e6cc39ddf692874cc8c... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 09:28:07
8c577d1005f70c7d10c69180a... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:27:58
a9359669c39dd6d704d92ac9c... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 09:27:56
cc81f065c48083b2d57f6b9fc... None Standard Script Output OP_RETURN c39e414442454546 2017-01-20 09:27:54
6109ed5e2bd858141970ecb46... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 09:27:41
a7d3629da10ec3c7540ec9c9e... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:27:29
7a8d9849c8470d0d5719c5953... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 09:27:25
f3b23d8f3c9a160e057b08b41... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:27:19
adf4215216a34a2355a1ab48f... None Standard Script Output OP_RETURN 93d469658efab819558189ad0a720451eacca7827b95523291b9bae358ba9e10 2017-01-20 09:27:07
46e934f665aecd1539af521df... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000001f00000020b673dd00 2017-01-20 09:26:59
b44bba7a4e61dbcb9077b97ef... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:26:57
b4afe47903da3bb9d8591afbb... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 09:26:56
7282c3ccb26c23d8018c4c7e9... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:26:32
40da1f32f7496d154ab01df30... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.052 2017-01-20 09:26:30
fb278e667caf1f8b7290d68fe... The transaction is not final 2017-01-20 09:26:14
410eaff69e223c492dd08f49c... The transaction is not final 2017-01-20 09:26:13
fb640fb51d4c05656e75397b7... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-01-20 09:26:11
4f8159986ef779ff081ece291... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-01-20 09:26:11
83bc3b86ff794d27ed34617ee... The transaction is not final 2017-01-20 09:26:07
0820d842bd620cebb414de6ed... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:26:06
099c8dfab1b0e405fea721bd3... The transaction is not final 2017-01-20 09:26:05
279a4d93397d26f75811f1d03... The transaction is not final 2017-01-20 09:26:04
2c258f7fc41c01ea74160b40d... The transaction is not final 2017-01-20 09:26:03
1fed86e1e91d879ea01fcadc3... The transaction is not final 2017-01-20 09:26:03
9b9723aa0826ceab13c0a4a39... The transaction is not final 2017-01-20 09:26:02
d55f8a26fd92434a96fc303f9... The transaction is not final 2017-01-20 09:26:01
60edf306a5af10bf5345e36c8... The transaction is not final 2017-01-20 09:26:01
28843c47ab6166bcbbeae5da9... The transaction is not final 2017-01-20 09:26:00
661c79ad895d03bb5955d75c2... None Standard Script Output OP_RETURN 6e82d54bac3472391491ed90cc47bacb8a5f1adbb622df7099ca7f4b 2017-01-20 09:25:34
f1ae27354fcb04c0b06e41ba3... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.5 2017-01-20 09:22:53
7ec4b7de88dfbd2e0e446a363... None Standard Script Output OP_RETURN 4343021500603cba60 2017-01-20 09:22:19
eabbb3007aee50e326591ff0f... The transaction is not final 2017-01-20 09:22:18
3d36bbea0706202c58e618bf2... The transaction is not final 2017-01-20 09:22:18
018e178dd4fcd2c906c083e25... The transaction is not final 2017-01-20 09:22:17
8484885d233cba5d2396473bb... The transaction is not final 2017-01-20 09:22:17
fec0d058c07917f07ecb64938... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:22:15
3278a83610bdf21f0e42948e2... The transaction is not final 2017-01-20 09:22:13
3758e14e17c813022b17eadaa... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000001f00000020b673dd00 2017-01-20 09:22:08
da05554c33eff075cf323bd76... The transaction is not final 2017-01-20 09:22:06
f3e2dd2a1a573f6e6829e0507... The transaction is not final 2017-01-20 09:22:05
76957176656a59aea8d5a47e0... The transaction is not final 2017-01-20 09:22:04
23ab98fcd48e867e94bec3f60... The transaction is not final 2017-01-20 09:22:03
77084f1ebcb86c4bb13da7094... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:22:03
3a65e55b16bda60dff197e868... The transaction is not final 2017-01-20 09:22:03
f60e76c87107baf481b6bcab5... The transaction is not final 2017-01-20 09:22:01
0077f1ceed15815e62d28c778... The transaction is not final 2017-01-20 09:22:01
e42b33b2c5e5aae665c269b99... The transaction is not final 2017-01-20 09:22:00
592649a9d60dba62adae53cc5... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000002d9d 2017-01-20 09:21:26
f06b012c596a1c0dea645ffb9... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e690000000000000003000000000000386c 2017-01-20 09:21:26
31c57662ab11939efcfaadc19... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000880 2017-01-20 09:21:24
66ab98c59e904c02bf343805a... None Standard Script Output OP_RETURN 652169cb1eb82e34ddd2f23ad46fadf2e19510f5d07e91a25d4ad92abf6ee42d 2017-01-20 09:20:42
abee3df0870a37048cc8ea79a... None Standard Script Output OP_RETURN 603ad3927e769456785ef831af60ef96fc20cdb43a013eabf1b8ace0f1414cda 2017-01-20 09:20:00
b2c5f5c253fea52fa011e34d2... The Maximum Very Small Outputs With Fee Exceeded (20) 2017-01-20 09:19:46
60d3b7276851d13a1a6786256... The Maximum Very Small Outputs With Fee Exceeded (20) 2017-01-20 09:18:53
d125082c63d8b50eddbcb23af... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:18:53
6c8d89f72c08848aff21bbee0... None Standard Script Output OP_RETURN 43430205603cba6000603cba6050 2017-01-20 09:18:11
95531b148251e3a9fba55c020... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-01-20 09:18:09
ced7e36e74661c82db6d7b68a... The Maximum Very Small Outputs With Fee Exceeded (20) 2017-01-20 09:17:42
2372b265b91a65fb8a192c44f... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:16:57
6ef2a10e74013b34c225daa27... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:16:30
7f6d7ccd9893dc2766bfd279e... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010001c082a0ea0500 2017-01-20 09:16:01
ed28a77a5cec9d05d7297e0f2... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:15:48
0d584fe0d62abda682d832cbd... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e690000000000000003000000000000059a 2017-01-20 09:15:11
01cf1700ba6cf19450e65e39d... None Standard Script Output OP_RETURN 69643e3e397510590ce59c95499606edec8e44cb8e4912fe0ec52a7e5a3b08a29386a8f7 2017-01-20 09:14:25
b657f0cf799e7423d73c88076... None Standard Script Output OP_RETURN 69643e3ed6dbcfb637d41759d933861e674609098e4912fe0ec52a7e5a3b08a29386a8f7 2017-01-20 09:13:59
1f132f3bc9e6bb459651e4e96... None Standard Script Output OP_RETURN 69643e3e2b7c03ec661f0ee4503de50f451ca60c8e4912fe0ec52a7e5a3b08a29386a8f7 2017-01-20 09:13:43
55f4b080e53a1bf66a9e562af... None Standard Script Output OP_RETURN 69643e3eb8858f05ff696f1462ba151581bc015b8e4912fe0ec52a7e5a3b08a29386a8f7 2017-01-20 09:13:07
d66316aea1fd71e62857b6d55... None Standard Script Output OP_RETURN 69643e3e06c4c17186d538a4e97706ffbb97daa38e4912fe0ec52a7e5a3b08a29386a8f7 2017-01-20 09:12:51
69ff386420a626e462dc7dda1... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-20 09:11:59
5e592795debb4a65835d12f76... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-20 09:11:59
91e499fea318e2d9988211a6d... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-20 09:11:59
69be2e7648244baf23bdca37a... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-20 09:11:59
18ba5e70148307711b4ec658c... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-20 09:11:59
4dd4908dd1c86b08b4a6d6274... P2SH script execution resulted in a non-true stack 2017-01-20 09:11:59
87c81bbdfeb84da988945dc44... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-20 09:11:59
b2ff7e70a4ebdaf5613a85e3e... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-20 09:11:59
9c4a4526cebc53ee1ef138023... P2SH script execution resulted in a non-true stack 2017-01-20 09:11:59
5c0053f65e52ef1e903a30a62... P2SH script execution resulted in a non-true stack 2017-01-20 09:11:59
e16958bae99c53fd01d7edd94... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-20 09:11:59
b96c79b2716a29efc584f2589... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 09:11:59
43f81d7be1f48cae5650f6814... P2SH script execution resulted in a non-true stack 2017-01-20 09:11:59
6fcc64f04d879f1ad942714c7... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-20 09:11:59
a615eaaff46648eb5dbb70483... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-20 09:11:59
0b8d967e2cecef181a00163d9... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-20 09:11:59
0b133bf304092e544c9b9929e... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-20 09:11:59
cb1b53cf0b47d6b2c824c72a2... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-20 09:11:59
6cd1282afdfb94d74db25aae5... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-20 09:11:55
fc3e85df0b4016639c3e64257... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 09:11:55
0052a6bd9ef260c4eec7b38ef... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-20 09:11:55
cf5c7671627c0d3b13c95a141... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-20 09:11:55
6f19fa1298db44580c668a4d1... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-20 09:11:55
5daaa4d26279fb29cf36da109... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-20 09:11:55
0f4eddba2d0461eb724bb6099... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:11:33
d080379ba1105349f980762ea... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:11:25
bc8fce860b91b6e7c6f4b03e4... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:11:25
859b1674326986cc08d877fee... None Standard Script Output OP_RETURN b26598482f747fe1ce61049b45b209bb2d3580a465429db60a3ace68cf5c4ef4 2017-01-20 09:10:00
5cb5bbf0c4d3f72fcc01127be... None Standard Script Output OP_RETURN 73ff135191886a5f210774d93c4561a41c9a71e95707c219187dcb364d0d3fbd5865e3e4d4f87083f90249b97d7b12c2e0fad8bf8445 2017-01-20 09:09:44
d1a37165a616bd90c797d4a5c... None Standard Script Output OP_RETURN 0da7cb3620b1e6a53a85ba6ede596431841d4d8dcdcf65cc21f23dd745cc6ea3a91fb4abd3ca87c8c39d992c4658a0b1ab7d8149d178 2017-01-20 09:09:15
13792e80eed5d26ac9531466b... None Standard Script Output OP_RETURN c30dae25af2acb02f337651ce1d64a6869839b3f00d31f2cfcf969a25855c14532e77b6aee7efc245afe4cbe 2017-01-20 09:08:55
b5d3183a067fcd5dd167ffd20... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:08:55
db82bd845ce7d53cd7a0d4d6c... None Standard Script Output OP_RETURN 9145a59c456f9de51d3f5544e19e4eb3cad6bf4e2c263a9d86991f1b 2017-01-20 09:07:48
2107f5d6be3086b0f50cc4010... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 09:07:31
c25066fde6850dbe54b2532fc... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-01-20 09:05:29
5154fa026d64ddbfa950c75a1... The transaction is not final 2017-01-20 09:04:18
5e2cd467c3d7af13e17d95134... The transaction is not final 2017-01-20 09:04:18
451e3ef453ae93dda5c2172bb... The transaction is not final 2017-01-20 09:04:17
31cff1421fc8d6213f08196a7... The transaction is not final 2017-01-20 09:04:16
1d28f2484e179a7385ce1ccab... The transaction is not final 2017-01-20 09:04:11
c1e341aed1cbae888a29dae9f... The transaction is not final 2017-01-20 09:04:11
98a633c3975fdca81e061e660... The transaction is not final 2017-01-20 09:04:10
6b9ca86be28ae5f1fb483702d... The transaction is not final 2017-01-20 09:04:07
762c7f00b63a4d1dcc75b85e5... The transaction is not final 2017-01-20 09:04:04
4477debf16220bda6c76fe253... The transaction is not final 2017-01-20 09:04:00
208fbeb0cbfbd1a97ff78a446... The transaction is not final 2017-01-20 09:04:00
fb2a036dcb84c9036ddc67fc4... The transaction is not final 2017-01-20 09:03:58
97f4d3fe42cd9363977077c8f... The transaction is not final 2017-01-20 09:03:58
10d44a16af4b732e0636f3158... The transaction is not final 2017-01-20 09:03:58
7aa703596e3bc6f5ccf651cfc... The transaction is not final 2017-01-20 09:03:57
eb9d1dbf1b415cf320bc1aa06... The transaction is not final 2017-01-20 09:03:57
fedd9cb1853a91b83addc27dd... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:03:09
163475fccf93533fb233e7fee... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:02:50
a4f9cbc42f19e742000819e0d... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:02:42
140a7a9b6b770bed43ba383e0... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:02:37
1b3ffdc1878396d4c3b3e6f55... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:02:37
3a83bafaa1b802b052737486f... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:02:30
22e73a1a2ba98b59a8b234b07... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:02:29
ab4bf5e4a2a220499f86cef73... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:02:28
b0b8b0c63f45c9923123a0d99... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 09:02:22
b9e1addad4d34a83dd26889ff... None Standard Script Output OP_RETURN 8234506d64cc1ba9d4a32c0246abf06576c70fcd4e36973e26262ea26921ac1c 2017-01-20 09:02:01
7d76274deaa1519fa6ed6890d... None Standard Script Output OP_RETURN 5335ba7c690bdfea357b441a923792b0920e8653baa008582f4cd0ce8a8c224fc457a04326d1bc5ffb4c49b136b8edfc8fe6a327e9704f5a365674971d92a93cb626c560 2017-01-20 09:00:47
f3e11fb24d5e9b108ffe6c7be... None Standard Script Output OP_RETURN 43430201a57a7fb6971896679a8159184c3f8e21c4f82f971c5c7d6e7e22cf52bd4fd053d1a7defff3fcce6c65ea51adb8f71104c6763e4a4a0a51004a0a5140 2017-01-20 09:00:39
16047ec7f3252767afc20f0ce... None Standard Script Output OP_RETURN 43430201d10beb618ef85bd9d93b7af13e160f34daac69821d5c17ee0d2f2061421ebe965b071752c77dadd84f467dbfb31a745ae81e2c285a2751005a275140 2017-01-20 09:00:38
32f607c6b56dfe00d0c614272... None Standard Script Output OP_RETURN 434302015385864b4544ea7d43504c32ad977580d6459f99bdbfff988ec234e2d7c8361325bf95abb02db8f5308626bfe1976291a8db247640e0020040e00240 2017-01-20 09:00:36
0ac1633708b732921c67e4497... None Standard Script Output OP_RETURN 43430201d11cc4ba8af93e1522d2a69cc5ec70c6dfad2692de36341133d8c695272201c7b8c7172dd81e5ae7cd80258c944c57f6a566af4f238200238240 2017-01-20 09:00:35
8d9a495018eeef5e9c272e5c5... None Standard Script Output OP_RETURN 8cfe6392c9a553ea087fc80cc0a8f9c9f189d3f2a72bab686dcf72b7dfa1a304607a02004b4d4400 2017-01-20 09:00:12
4a7a0a9be24024fb554d1b409... None Standard Script Output OP_RETURN e5e8e5990abc920012ef7087f1a583e038e2f9e87ddb41125ec9a8fc4deeee24 2017-01-20 09:00:01
e18cf792508813cdb97cb87b0... None Standard Script Output OP_RETURN 835be0403a737605a6a2fa9da0dc6abc2cbc01ad24bba078e27b4b76 2017-01-20 08:59:48
217c68836d55699fa8acf8c3c... The transaction is not final 2017-01-20 08:58:46
91712e44ecb8f8a4a8c1be42e... An outpoint is already spent in [DBBitcoinTx{txIndex=212026262, ip=127.0.0.1, time=1484902658, size=225, distinctIn=null, distinctOut=null, note='null', blockIndexes=[], nTxInput=1, nTxOutput=2}] [OutpointImpl{txIndex=212028167, txOutputN=1}] 2017-01-20 08:58:45
89a4798cfa89cd5e873f3a589... The transaction is not final 2017-01-20 08:58:05
46e66d0f0f462c6bc868b6230... The transaction is not final 2017-01-20 08:58:04
73fb234c5967ea9531bc2f9f8... The transaction is not final 2017-01-20 08:58:03
3739b43772e85eb7817f20628... The transaction is not final 2017-01-20 08:58:02
76de01b646bda574cbaaa9063... The transaction is not final 2017-01-20 08:57:54
04c3090f036e720fb86e5e10c... The transaction is not final 2017-01-20 08:57:45
93800aff98009110f099b32be... The transaction is not final 2017-01-20 08:57:42
f1460a3a6230a5f807de6befa... The transaction is not final 2017-01-20 08:57:36
0b68153b7ec483ad5ae228646... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-20 08:57:34
2fe36955c9262ec37dc5e456d... The transaction is not final 2017-01-20 08:57:20
abe388f5f96f9503bfcb0f16d... The transaction is not final 2017-01-20 08:57:19
f9f35f8ed79eed5186d0ebf4e... The transaction is not final 2017-01-20 08:57:19
1f4b98c000aa5aac9a1920931... None Standard Script Output OP_RETURN 5e7a8ef223f57ea00264d89351ddfebc31729eed0f1b015c5cca34b0 2017-01-20 08:57:12
f1e7c000b277735803fc42970... The transaction is not final 2017-01-20 08:56:48
8eb1aa0340e237ddca0f8bc95... The transaction is not final 2017-01-20 08:56:48
95dee8343a58df12401974314... The transaction is not final 2017-01-20 08:56:46
9f10fc0018ca4c49901e1ac43... The transaction is not final 2017-01-20 08:56:45
c1c04551b17c72a21fddd1832... The transaction is not final 2017-01-20 08:56:42
f2c0d73af687b2c27f37050b1... The transaction is not final 2017-01-20 08:56:38
8553891d37ef9e28c24998069... The transaction is not final 2017-01-20 08:56:37
49f287454694cc8cbc12dfac2... The transaction is not final 2017-01-20 08:56:36
c7bb6cd596e3f01b6406d1dd1... The transaction is not final 2017-01-20 08:56:35
813d9ab3de86d8d15c0e96f1c... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000091 2017-01-20 08:55:10
2a690e98c9bcc45557aa1e062... An outpoint is already spent in [DBBitcoinTx{txIndex=212026008, ip=127.0.0.1, time=1484902501, size=226, distinctIn=null, distinctOut=null, note='null', blockIndexes=[], nTxInput=1, nTxOutput=2}] [OutpointImpl{txIndex=211635017, txOutputN=6}] 2017-01-20 08:55:02
69f86703b39a396d5ec5f3080... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 08:54:48
c06bd9a90c0c9752cbabf661b... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 08:54:48
de8e4abca7ceb63f760af8e56... None Standard Script Output OP_RETURN 94396576759c545b11292db20f541bfe6bc4006891ee41bbe423213c239a12b0354136d7e71515a57ea62749f61b5764b1f1ec0769e9 2017-01-20 08:54:17
ae6d77163ac653d805f443c48... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 08:54:13
aa2cc71490d81ba620aa22105... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 08:54:06
be6e73f17463bedb602034609... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000023 2017-01-20 08:53:15
765b6d6fcde5a85dae2276931... None Standard Script Output OP_RETURN cb4d9f3e02f07c40868902ae5be1e0f59ceabe3dcce42cd4513bae92 2017-01-20 08:52:28
495466095d07ca84bf4ef6b7e... None Standard Script Output OP_RETURN 1070f6516763e2809bb06a8920cc7c51568a7d7644c88f0bc236fbe86dfbe20a567a02004b4d4400 2017-01-20 08:51:42
df4659184dbbe63e0503fc751... The transaction is not final 2017-01-20 08:51:34
21287e1c15111ff76dbdc5142... The transaction is not final 2017-01-20 08:51:22
48d9f8fc0624f2d455d3c1cd7... None Standard Script Output OP_RETURN 7a578ec5097a201ff1e5645c76998ac9e3afb082035da068469116d40ecd9af0ad9e7bb4ddf5afd541b7f7f732a13694e4b94fbbf9e5 2017-01-20 08:51:21
ef350a2a4899ee79812a5c54e... None Standard Script Output OP_RETURN b10cef87dd7ca568dc9deac09f3bf8e591e1d80581a0a8479f87ac4a05f843a002ea 2017-01-20 08:51:20
2af3020ffb24fc2614abb0972... The transaction is not final 2017-01-20 08:51:13
c48ec40cc27c35eee319054eb... The transaction is not final 2017-01-20 08:51:12
13e2f9ac52dbd0a378e44059e... The transaction is not final 2017-01-20 08:51:10
0c477c2e164e7f04b271398d8... The transaction is not final 2017-01-20 08:51:10
0722d513f4daf265506068ae8... None Standard Script Output OP_RETURN 5335ba7c75d59d2c2fc144049c0e754a81dbf5753768a44d7a95951e38fc93e8dfb13d6eaffc466e461c5cae5f7431245b81f1f586f7fe197235f333902cfc65df0466c0 2017-01-20 08:50:47
fe5f4b3986ce91b75f7fe7432... None Standard Script Output OP_RETURN c02a4730b4d003f36dec7755a4436a4b90c0b276d13224391e5aefc91ccadc7e 2017-01-20 08:50:04
da58ea5753650daa782877614... None Standard Script Output OP_RETURN 4f4101000280a0b787e905c4ebc8bdf4bc0700 2017-01-20 08:49:48
f43d7af3c201c094924d76669... None Standard Script Output OP_RETURN 76604d9aa85ee6931452b56828f4bef65e443519837c66c08192929601a852ec 2017-01-20 08:49:46
2869f85030802ac45afa55006... None Standard Script Output OP_RETURN 863855fe7264a5e5881f690ef65f2e37cc6b3334689badfa8ef14326d917c0d9 2017-01-20 08:49:46
fb657652ccd7eb9699d52f3b0... None Standard Script Output OP_RETURN a38b18c7296c1ba868a81b14933aec47b84ed1483bd49854d4f9a5aba29aea8bda991a63faaf718634b58a0f9e305836beb4663abcda 2017-01-20 08:47:51
472b03cbcd5b3cba3fc0025a3... None Standard Script Output OP_RETURN 4b1c6898009dac363456461fb9546f3ba16bb508cebf6748608577c4 2017-01-20 08:47:01
bd5316e258a1ca3b83ca8c631... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000001f00000194424b03c0 2017-01-20 08:46:30
8e5d9ccdd1cfbe944103d280d... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 08:46:28
36195cf26e509614d1a2a9973... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 08:45:43
5c9186bcbc01651d690d9a6c2... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 08:45:30
1ac92c6c15da921c4edd77331... None Standard Script Output OP_RETURN 0f7507a4e34543a5c52617d58292706d1941e9239b4575f8dbe6f7ab79cf08da 2017-01-20 08:45:11
8a05fa3a6cd4575de331496c1... None Standard Script Output OP_RETURN cece93d07fbde3bb37ffabe600e28430e7327738730920b9a91fbc06 2017-01-20 08:45:05
dc79e59dec9e6a2b54d29127c... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 08:44:14
18635c20f0382814c5c94f5a3... The transaction is not final 2017-01-20 08:44:11
d5f6cc6fc41dcbc90a5417d48... The transaction is not final 2017-01-20 08:44:10
b5168a7f8f8e7ab096d48fcdb... The transaction is not final 2017-01-20 08:44:10
03f240bdaa05cb857e01793e7... The transaction is not final 2017-01-20 08:44:02
0430fe6c979f4a66b4ae531f1... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000716 2017-01-20 08:43:10
2b3b5d7808c697cae0acc8cea... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 08:42:55
dc3b714baecf1226878ea229b... None Standard Script Output OP_RETURN a33e316b69fe2b998bb50352c2bd37e586f93dc6e8bda6aca563e9ec2cda810b4c7a02004b4d4400 2017-01-20 08:42:26
aa89c625da2aebcff48894c77... None Standard Script Output OP_RETURN 4f410100029039c20e00 2017-01-20 08:42:23
43acf50ade87310c2b7d7d89b... None Standard Script Output OP_RETURN 67961b9c52effe1f2842a9e5863ed9d183be5e1075e14cd7be2a5176c8e5a6b6 2017-01-20 08:40:01
07316ef6ffb96bb36c85fa737... None Standard Script Output OP_RETURN 81ca5fd762e20d60a151003e030e4a0d36325f13e056f65b8e380aa301b4d13d52691f6d4f4558369177cb5fc717b5199ca8e762df1a 2017-01-20 08:39:56
3e263a9e6a1a3089e8f8ccf7e... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-01-20 08:38:54
8910cc82818d386edde841c2e... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 08:38:24
16376af27144573a040daa39c... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 08:37:13
a059a8587ceb58720f947807a... None Standard Script Output OP_RETURN 01a7a841e0825b853a340ded6dac2787bdcfcf1fff8560d8a396dc27 2017-01-20 08:37:12
206f92a2661de4c3b87bee494... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-01-20 08:36:47
cd091a01481e94e4b3841428a... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000270000025d5c139000 2017-01-20 08:36:18
62ea45c118f4940b4c34eb4ba... None Standard Script Output OP_RETURN f82da31542b85a916b2a9e2136c6ab2d4910428b5185160adc7d11e1424856780051f39f7e1cd659c1013fc06351989780903611dcfc 2017-01-20 08:34:44
d9fc232e07c47e50a144ec621... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010002c0ae970880e8f2af1c00 2017-01-20 08:34:15
a180ee2a979941cd35dec3cf4... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 08:34:09
ddc476daf41c8470e5e414339... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 08:34:09
a2f93a5389eee9ea1c4849131... None Standard Script Output OP_RETURN 4f4101000194e497d0121c753d68747470733a2f2f617262782e636f2f61726258636f696e3135 2017-01-20 08:33:53
e4cba72cd984a7a573c7ef2f8... None Standard Script Output OP_RETURN 69643f853ba0664a2dccbf5cd05577505f47137fdade252f05e8bb4e6917aae1ab5c488aa8dd02 2017-01-20 08:33:38
61719f5fda1a2092ed8b50515... None Standard Script Output OP_RETURN 69643fae249dfe3b38b82f1ea4c4837af49e9d32db892a2f05e8bb4e6917aae1ab5c488aa8dd02 2017-01-20 08:33:27
421ad621f3fb528248f033409... None Standard Script Output OP_RETURN 69643f9a3716887953a8ae9e4866bd6d5cbdc092dc715e2f05e8bb4e6917aae1ab5c488aa8dd02 2017-01-20 08:33:19
be0c96ecf4af95ae28773d3b6... An outpoint is already spent in [DBBitcoinTx{txIndex=212023945, ip=127.0.0.1, time=1484901083, size=258, distinctIn=null, distinctOut=null, note='null', blockIndexes=[], nTxInput=1, nTxOutput=2}] [OutpointImpl{txIndex=208961919, txOutputN=2}] 2017-01-20 08:32:48
5ff7d2c98897226094040bffc... None Standard Script Output OP_RETURN 0f7c676d3b40101a4eb4da99dbc2098cf9878ac2aa32bf41a74c43614c9c9002 2017-01-20 08:30:43
afc47becb31f07c52d894dad7... None Standard Script Output OP_RETURN 4f4101000015683ce6fb45482227100a531a114d3cf04c1934015e 2017-01-20 08:30:05
82a73d18d57a818e40e1d2bfd... None Standard Script Output OP_RETURN 69643a6b736b7934342e6964 2017-01-20 08:27:46
9efa682ea40c7896c2cb551ae... None Standard Script Output OP_RETURN 69643a736c6f7474736b6f672e6964 2017-01-20 08:27:19
51cfe9ae8ed8431b7ee55a634... None Standard Script Output OP_RETURN 69643a646176696472706d6f727269732e6964 2017-01-20 08:27:15
f82dc33d6d042dab36c23bf20... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 08:26:53
d8b92a0a7807386b1c742ac6d... None Standard Script Output OP_RETURN 61047446653deec1c2b3b8e88f21040945533c442c30e1ba9a021a8c 2017-01-20 08:26:53
01558943e510254f4f996e01e... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 08:26:51
5f5eedab8ce646c91b326b006... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 08:26:51
4e98ba77cf9be2437c41b8c00... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 08:26:46
14311cebd1e2592d7e92bdcae... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 08:26:46
aef85cadf530d8524a7555357... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 08:26:46
92ef9aad059576942f54994d3... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 08:26:13
ab755724d06790ce3c9bd677d... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 08:26:12
88cd2b22738d4bd890c9e9973... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 08:26:11
f5b7ddc39706ab952d683c9d7... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 08:26:10
f3ea2756172faebbfbb1623f1... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 08:26:10
f140c12f61a19569695c7b9fd... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 08:26:10
3bcc198ecf8e59cca9096c63f... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 08:26:10
70c7c4697a01aac2eacc6d424... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 08:26:09
fbc8f1ce1d80d61b0d818bab4... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000001f00000194424b03c0 2017-01-20 08:26:05
5c3b2346ea6195e8518b8b4ee... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-01-20 08:26:00
30bd15e80de57e1883cd21d4e... The transaction is not final 2017-01-20 08:25:10
60bb1c455b6ee4ec5e875c309... The transaction is not final 2017-01-20 08:25:10
5cd44246e63fa29b0b05d2e2c... None Standard Script Output OP_RETURN 4343021500470ea1 2017-01-20 08:25:09
a889679ad68d3bee8716947d2... The transaction is not final 2017-01-20 08:25:05
54c1c39837a49b4f069445aed... The transaction is not final 2017-01-20 08:25:02
32ce92ca2c017bd3f453f4d81... Transaction double spends an input too many times DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=211238187, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=212014706, txOutputN=0}, OutpointImpl{txIndex=212016894, txOutputN=0}, OutpointImpl{txIndex=21201318 2017-01-20 08:23:53
b7effa6155c930805bd9c96c9... None Standard Script Output OP_RETURN 43430205470ea100470ea1b0 2017-01-20 08:23:38
7f519c76ad7a59ad76b81ec1a... The transaction is not final 2017-01-20 08:23:38
396665e3e67e5d9428fa97e0b... The transaction is not final 2017-01-20 08:23:36
813b149df1cc4fc4f5403e318... The transaction is not final 2017-01-20 08:23:36
6551896f904e6f4ca2e0efacf... The transaction is not final 2017-01-20 08:23:36
98a8bc5fe1f7afa14b5bdad69... The transaction is not final 2017-01-20 08:23:35
57c189050790240e5981a11b5... The transaction is not final 2017-01-20 08:23:35
da9e187f6887d0dd6ad661525... The transaction is not final 2017-01-20 08:23:35
1f8227d5998702ceed1e7f87c... An outpoint is already spent in [211942418] 2017-01-20 08:23:34
d3c2b14be6806ecfd1a971cd1... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 08:23:33
16a57d516bef23aab15d3fef6... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 08:23:31
a901dfc3c1375c973a60503c3... The transaction is not final 2017-01-20 08:23:29
b261b54768be6b87eefc119a7... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 08:23:29
1b6051e3c8a5726ce3f0c852a... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 08:23:28
0ad2e3cc65877ccb37d80c234... The transaction is not final 2017-01-20 08:23:25
b1981800d35ca4b5a962cd162... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 08:23:23
a9936543ddba02df366a3a341... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 08:23:23
f6bc444de9237b4573a8a1137... The transaction is not final 2017-01-20 08:23:20
b415d79c2f92a9e5d84263636... The transaction is not final 2017-01-20 08:23:20
d460be9507b627156facf7bf1... The transaction is not final 2017-01-20 08:23:19
109a05208eaaa1237e6a01d12... The transaction is not final 2017-01-20 08:23:18
3f870fe5bcd86cd22c8d81803... The transaction is not final 2017-01-20 08:23:16
33f72376e156f5342d1f30c22... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e690000000000000003000000000000004b 2017-01-20 08:23:11
cea407f719c88eed83a42f2e7... The transaction is not final 2017-01-20 08:23:06
6e272e6fbdef4c5950b54b45d... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e690000000000000003000000000000b516 2017-01-20 08:21:10
4be9facee277a4d75250a4b44... None Standard Script Output OP_RETURN 398c285640c3634a68b809f0848815c3f56838a955450d3d416b1d730a34d353 2017-01-20 08:20:00
4b044cbc01063bdd2fef8f849... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 08:18:59
20c24c8896e7c09436c7d6186... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010002c99aaccd0eb7899ed03f00 2017-01-20 08:17:46
92fb61ff524b76026d4070121... None Standard Script Output OP_RETURN 275a4129b55b7da2e3203f213c3f630534ffa865a6127de8e5eab5ce3f2e7689db13a1adaf07242d8928709fce9ef39a3b3385b4e6cb 2017-01-20 08:16:58
221a2d7e35ebbf180b79a462d... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000001101 2017-01-20 08:15:11
7c402b22cc6053f4787f6fa1c... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000000300000000000000cc 2017-01-20 08:15:10
f3c91485d0b72c3e1f53dd24c... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000000300000000000000bd 2017-01-20 08:13:10
3c9b6973ad2f1931a0f3b917a... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010002a0a8ca8a02a0d7f1bcca840100 2017-01-20 08:12:19
2654d710b4449a0ead30a9f48... Transaction double spends an input too many times DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=211238187, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=212014706, txOutputN=0}, OutpointImpl{txIndex=212016894, txOutputN=0}, OutpointImpl{txIndex=21201318 2017-01-20 08:10:48
a6506b7ec44dc1c05f1c8e0f9... None Standard Script Output OP_RETURN 69643e3e6cd5e441a82cbb6f00e2cc25516e25e75198d70422b838cc3c35a044eafd47ed 2017-01-20 08:10:44
95f4a674c6cad504398a65813... None Standard Script Output OP_RETURN 69643e3ef11d5bc88c8e6f33d6af797e64f4454e5198d70422b838cc3c35a044eafd47ed 2017-01-20 08:10:23
bf5aa1c1832c2b7cee8ebdd05... None Standard Script Output OP_RETURN e00fb778b360c8ba2812028826a3af23aa4824f3e34ab1986fc3a43b 2017-01-20 08:10:03
6e0a9f20d55bb0344bb7b2a47... None Standard Script Output OP_RETURN 10dd77fd797c2b8d24018e31145086f14dfbaec6e685cc1036e94592d8ac75dd 2017-01-20 08:10:01
9f5479e6e834a8e8afec073a0... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000000300000000000003c0 2017-01-20 08:07:16
1492c49fdacf111597365dbf9... None Standard Script Output OP_RETURN 349494ab97c1f89a433d44017b15321d8207c10062e64e34e2721cad5bf6c208247a02004b4d4400 2017-01-20 08:05:46
1dd03c5e3d5f4a3a1a6c8e013... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 08:02:51
e70ec8d9831b37309827603d2... None Standard Script Output OP_RETURN 39827239fcc8386f81ae3d359a38cccad001e9ef2950561ca805cbcaa38c64b3 2017-01-20 08:00:01
f9ea9e0e6b005fea0edbad379... None Standard Script Output OP_RETURN f094e8648fd91966ebecaa96e76bf6802e5924a487ea68b696f1fc1ea3914e0a 2017-01-20 08:00:00
74abd25029dccd6266ab8184c... Transaction double spends an input too many times DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=211238187, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=212014706, txOutputN=0}, OutpointImpl{txIndex=212016894, txOutputN=0}, OutpointImpl{txIndex=21201318 2017-01-20 07:59:26
9a2170b68ec7642270cca0576... None Standard Script Output OP_RETURN cbc3e09099bee68ed726ac79f0fea2a552590ea2f417bb96290a695c1587518fdb7bf953eaaaeb72fcc5b7d71b86a895471a85750d4d 2017-01-20 07:57:57
f9112f8502253d4a0b4d2253e... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 07:54:50
f64dffb57e1fe234bb40dd038... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 07:54:13
990d1be1ca311e659b27f7425... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 07:54:12
5fff41ba145c8ff3c8ce8b694... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 07:53:48
52bee42846ae28eb7b932e6e9... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 07:53:44
ec642f0298b9a3ab807f079f2... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 07:53:44
282561334fda2a3e4c5dde5e5... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 07:53:39
c761d10e587563011484fc628... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 07:53:32
de20433b49f69083b62d1797b... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 07:53:29
f2a9c7d8409b5902754b06697... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 07:53:29
8dc3f5864e3a09aa5f1978a33... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 07:53:22
487a8a07f6cdd7efbf86a65b6... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 07:53:22
8f9ac45bbc6d61441bd76f519... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000794 2017-01-20 07:53:11
6442e62019949dfbde622f772... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 07:52:52
905bba7dc93b6732af34936b2... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 07:51:29
ad48f1a0dadd82732f31e758c... None Standard Script Output OP_RETURN 1a5d816273934f55ac623773d3b454cfa3a718e68624b0521ad64419 2017-01-20 07:51:26
758aa24e2591289db8d63263c... None Standard Script Output OP_RETURN b10cca8923a8d6cfb87991e8e074af72b9506c71c082a9a2d408b53d72b209cf736c 2017-01-20 07:51:18
dd524cd6675d8ce970a6c5424... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e690000000000000003000000000000444c 2017-01-20 07:51:12
bfb211877b112752637b1830f... None Standard Script Output OP_RETURN d3423b59398355338a39dcb9c6610c6c969189f9d4472f6a491180c17855fb97 2017-01-20 07:50:00
d8050216148faae61b8980ef0... None Standard Script Output OP_RETURN b6883779684eac6e6494e32bface0f3efe57c6a209b8382493e108df 2017-01-20 07:49:24
71ae115d54dcf106ba0b400e2... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000001b69 2017-01-20 07:49:15
b26dfd7f6c9740e5d8e08e477... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000f1a 2017-01-20 07:49:15
e1359a5d5d71de3d58d6b4d0d... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000000300000000000003d2 2017-01-20 07:49:14
783a187ebe0197c3e83d4b226... None Standard Script Output OP_RETURN 2cba12a0f7948b89593e7d24800ae4648f6a697814e56a8781fe106d 2017-01-20 07:48:55
af91d3d741dba392668d714be... None Standard Script Output OP_RETURN c3ea1c8eec8575cb5dbeb281499eab267aab2e3d796d86ef4dbba1a3 2017-01-20 07:48:32
5ec1b64ff11638387ec0b6f1f... None Standard Script Output OP_RETURN 4f4101000280a0b787e905c48b80c5ddc20700 2017-01-20 07:47:20
61cb632267ee9e7c4ba8d5c3d... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-20 07:44:58
3714c4676a9da7c1afc1ec708... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-20 07:42:47